Print

10 FAKTŮ, které musíš vědět o Jezuitech!

JEZUITÉ – 10 FAKTŮ

Superior Generalem je reverend  Otec Adolfo Nicolás

Superior General Tovaryšstva Ježíšova je oficiální titul vůdce Římsko katolického náboženského řádu, Jezuitů. Obecně je oslovován jako Otec General. Toto postavení někdy nese pohrdavou přezdívku Černý papež. Současným Superior Generalem je reverend  Otec Adolfo Nicolás.

„Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.“ – Yahushua v Matouši 7,15

„Přišli jsme jako beránci a budeme vládnout jako vlci.“ – Francesco Borgia, třetí jezuitský Superior General.

Tovaryšstvo Ježíšovo, známější jako Jezuité, je ozbrojenou milicí Římsko katolické církve. V roce 1540 byli schváleni papežem Pavlem III s jedním příkazem: porazit protestantismus a opět nastolit celosvětovou papežskou vládu. Aby dosáhli tohoto monumentálního úkolu, používají vždy přizpůsobující se metody lživého vzdělávání a výchovy, sociální programy, infiltrace a veškerou špatnost, kterou je vůbec možné zplodit. Není třeba říkat, že ve svém poslání dosahují obrovského úspěchu, který vrcholí postem současného papeže Františka – to je ten Osmý a poslední papež ze Zjevení 17, který zastával některá z nejvyšších postavení v Argentině, včetně Provinciálního Superiora v Tovaryšstvu Ježíšovu a arcibiskupa Buenos Aires. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II.

Většina světa si dnes neuvědomuje, jak Jezuité od svého počátku až do dnešního dne fungují. World’s Last Chance věří, že nyní, více než kdykoliv předtím, je extrémně důležité zveřejnit následující historická fakta o tomto spolku zla, odhalit a ukázat zkaženou povahu tohoto skutečného zlořádu.

Papež Klement XIV

Fakt #1

Papež Klement XIV zrušil Jezuity jako spolek v roce 1773:

Katolickým národům 18. století netrvalo dlouho, aby byly zhnuseny vměšováním Jezuitů do jejich národních záležitostí. Byly tak rozzuřeny proti Jezuitům, že požadovaly od Římsko katolické církve, aby je jednou provždy zrušila. Dostatečný politický tlak byl vyvinut na papeže Klementa XIII. Ten však zemřel dříve, než byl schopen něco v tomto směru udělat. Úkol zrušení Tovaryšstva Ježíšova tedy připadl na jeho nástupce, Klementa XIV. Když Klement XIV. podepsal dekret rušící Jezuitský řád, řekl: „Právě jsem podepsal můj rozsudek smrti,…“ Do devíti měsíců byl mrtev. [Mnoho současníků považovalo jeho smrt za případ otrávení a podezřívali z toho Jezuity].

Zdroj: http://www.pickle-publishing.com/papers/triple-crown-clement-xiv.htm


 

Fakt #2

Žádná jiná entita na Zemi nebyla tak vyháněná a potlačovaná v katolických i nekatolických zemích jako Jezuité:

Jezuitech IHS

Je zřejmé, že Jezuité nebyli vyhnáni z mnoha národů (i katolických) z důvodu jejich vzdělávacího a charitativního díla. Byli vyhnáni pro zapojení se a provádění podvratných politických spiknutí proti lidskosti, aby jejich vlastní věc postoupila vpřed.

„Mezi lety 1555 a 1931 bylo Tovaryšstvo Ježíšovo [tj. Jezuitský řád] vyhnáno z nejméně 83 zemí, městských států a měst, za zapojování se do politických intrik a podvratných spiknutí proti prospěchu Státu, dle záznamů Jezuitského kněze dobrého jména [tj. Thomas J.  Campbell]. Prakticky každý případ vyhnání byl za politické intriky, politickou infiltraci, politické převraty a podněcování k politické vzpouře.“

Jezuité jsou známi svými klamy, špionáží, infiltrací, atentáty a revolucí. Pracovali do hloubky politického pole a osnovali plány skrze politiky zemí celého světa.

Zdroj: „The Babington Plot“, by J.E.C.  Shepherd, p.12

Když jsou Jezuité vyhnáni z nějaké země, jednoduše změní strategii a vrátí se do této země, ze které byli vyhnáni, v jiném převleku. Následující výrok shrnuje jejich operační strategii:

„Vstoupili jsme jako beránci a budeme vládnout jako vlci. Budeme vyhnáni jako psi a vrátíme se jako orli.“

Zdroj: Francesco Borgia, Třetí Jezuitský Superior General.

Hitler and the Jesuit connection


Fakt #3

Hitler zformoval svou obávanou SS armádu a stranu podle organizační struktury Jezuitů a Římsko katolické církve:

„… SS organizace byla ustanovena podle principů Jezuitského řádu.“

Source: "The Secret History of the Jesuits," by Edmond Paris, p.  164

Walter Schellenberg, bývalý šéf nacistické kontrašpionáže, učinil tento výrok: „Organizace SS byla ustanovena Himmlerem [Heinrich Himmler, vůdčí člen nacistické strany] podle principů Jezuitského řádu. Jejich pravidla a duchovní cvičení předepsané Ignatiem of Loyola byly modelem, který se Himmler snažil přesně kopírovat. Himmlerův titul vrchního náčelníka SS byl ekvivalentní Jezuitskému Generálovi a celá struktura byla blízkou imitací hierarchického řádu Katolické církve.“ „The Secret History of the Jesuits,“ by Edmond Paris, p.  164

Nejvíce jsem se naučil od Jezuitů. A stejně tak se naučil i Lenin, jak dalece si vzpomínám. Svět nikdy nepoznal nic tak skvostného jako je hierarchická struktura Katolické církve. Bylo celkem dost věcí, které jsem si jednoduše přivlastnil od Jezuitů pro použití Strany.

Source: Manfred Barthel, "The Jesuits: History and Legend of the Society of Jesus (New York, 1984), Adolf Hitler,  p.266.

“Hodně jsem se naučil od Řádu Jezuitů“, řekl Hitler… „Doposud nebylo na zemi nic impozantnějšího, než hierarchická organizace Katolické církve. Velkou část této organizace jsem transportoval přímo do mé vlastní strany... Řeknu vám tajemství. Zakládám Řád... V mých “Pevnostech” Řádu vychováme mládež, před kterou se bude třást svět …” Hitler se pak zarazil a řekl, že už více nemůže říct…

Vatican connection to Nazis

Podpisujícím konkordát je kardinál Pacelli (později papež Pius XII). V roce 1933 byl sekretářem státu Vatikán. Druhý zleva je Franz von Papen, zlověstný nacista a oddaný Římský katolík, který byl Hitlerovým vynikajícím diplomatem a Vatikánským agentem, který pomohl přivést Hitlera k moci. Zcela napravo stojí málo známý Vatikánský prelát, který se později stal papežem Pavlem VI.

Zdroj: "Hermann Rauschning, former national-socialist chief of the government of Dantzig: "Hitler m'a dit", (Ed.  Co-operation, Paris 1939, pp.266, 267, 273 ss).

“Vůdce se dostal k moci díky hlasům Katolického Centra [Centrální Strana pod správou jezuity Ludwiga Kaas] teprve před pěti lety [1933], přesto již většina cílů cynicky zjevených v knize Mein Kampf byla zrealizována. Tato kniha . . . byla napsána jezuitou Otcem [Bernhardtem] Stempfle a podepsána Hitlerem. Protože . . . to bylo Tovaryšstvo Ježíšovo, které zdokonalilo Velkoněmecký program vylíčený v této knize a Vůdce to schválil.”

Zdroj: Edmond Paris, The Secret History of the Jesuits, page 138

Franz von Papen, další mocný nacista, který byl nápomocný při ustavení konkordátu mezi Německem a Vatikánem, prohlásil toto: „Třetí říše je první světovou velmocí, která nejen uznává, ale i uvádí v praxi vysoké principy papežství.“

Zdroj: http://www.chick.com/reading/books/153/153_03.asp


Fakt #4

Za posledních 400 let Jezuité úspěšně vybudovali největší světovou síť škol a univerzit.

jezuitský vzdělávání

Tyto prominentní školy a univerzity vyškolily mnoho světoznámých absolventů. Takto byli Jezuité schopni formovat a přetvářet myšlení mnoha slavných světových vůdců, a produkovat generace politických a náboženských vůdců, kteří jsou nakloněni Římsko katolické církvi a jejímu dogmatickému programu.

Slavný britský kazatel Charles Haddon Spurgeon jednou varoval před církevními duchovními, kteří promují na těchto univerzitách, že „… zadržují část evangelia … a studovali na ďáblové nové Jezuitské vysoké škole“.

Zdroj: Charles H.  Spurgeon “A Solemn Warning for All Churches,” Sermon No.  68


Fakt #5

Agenti Jezuitů byli po staletí zodpovědní za atentáty mnoha hlav států:

Hlavy států byly Jezuity zavražděny, když se pokusily potlačit vliv a vměšování Jezuitů v jejich národních záležitostech. Hlavy států, o kterých se ví, že byly zavražděny Jezuity, jsou například: William of Orange, Král Jindřich III a Jindřich IV z Francie, car Alexandr I a Alexandr II z Ruska, prezident Abraham Lincoln a John F. Kennedy z USA a mexický prezident Benito Pablo Juarez.

Abraham Lincoln

Abraham Lincoln si byl plně vědom zlé povahy Jezuitů. Uvedl: „… Já nebojuji jen proti Američanům z Jihu. Ale spíše proti papeži Říma, jeho zrádným Jezuitům a jejich slepým a krvežíznivým otrokům, proti kterým se musíme sami bránit.“

Zdroj: Fifty Years in the Church of Rome, by Charles Chiniquy.  p.  496

„Vypadá to, že Jezuité měli v plánu od počátku války [Americká občanská válka 1861-1865] najít příležitost, jak se zbavit [tj. zavraždit] pana [Abrahama] Lincolna.“
Zdroj: Thomas M.  Harris (U.S.  Army Brigadier General; Author of the book Rome’s Responsibility for the Assassination of Abraham Lincoln)

„Oblíbenou metodou Jezuitů je metoda vraždy.“
Zdroj: U.S.  Army Brigadier General Thomas M.  Harris; “Rome’s Responsibility for the Assassination of Abraham Lincoln”; 1897; Page 19)

„Je to věc víry v to, že papež má právo sesadit kacířské a vzpurné krále. Monarchové takto sesazení papežem se mění v notorické tyrany a mohou být zabiti prvními, kdo se k nim dostanou.
Pokud není možné veřejně odsoudit tyrana k smrti, je zákonné, aby ho zavraždil první člověk, který se k němu dostane.“

[Defensio Didei, Jezuita Suarez, Book VI. C 4, Nos. 13, 14]


[Donald] Freed si pamatuje, k jaké uhlazené konverzaci dochází, když se sejdou lidé jako [William] Colby a [Ray] Cline. „Bylo to naprosto bizarní“, řekl Freed, „jaký předmět hovoru si zvolili: ‘Kdy je přijatelné zavraždit hlavu státu?’ Colby předložil, co podle něho byl teologický a filozofický přístup: „Katolická církev“, řekl, „už dlouhou dobu zápolila s touto otázkou,“ do Colbyho mysli vstoupila jasná představa: „Je přijatelné,“ řekl, „zavraždit tyrana“. [Donald Freed je přítel autora, Marka Lane. Organizoval konferenci v USD pro U.S. intelligence komunitu a jejich kritiky. V porotě byli Lane, Ellsberg a John Gerassi, jako kritici. Na druhé straně byli  William Colby, dřívější DCI (ředitel Central Intelligence od září 1973 do ledna 1976), David Atlee Phillips a Ray Cline, dřívější náměstci DCI.]

[Plausible Denial, Mark Lane, 1991, p. 85]

Jezuitský připojení k Kennedy vraždě

Prezident John, F. Kennedy byl další obětí děsivé špatnosti Jezuitů. Jakmile se veřejně distancoval od papežského programu a postavil se za liberálnější ideály a lidská práva, byl podle jejich měřítek považován za zrádce Vatikánu a „tyrana“, který si zaslouží smrt.


Zde je výňatek z knihy „Vatikánští vrahové“ od Erica Jona Phelpse:

Když bylo zřejmé, že prezident Kennedy nebude eskalovat Vietnamskou válku, společenství zpravodajské služby začalo připravovat jeho vraždu. . . . Kardinál Spellman [Francis Spellman, Arcibiskup New Yorku 1939-1967] dohodnul skrze FDR propuštění „Lucky“ Luciana. . . Nyní potřeboval kardinál protislužbu. Pokud by byla odmítnuta, mohl Spellman použít celé společenství zpravodajské služby, kterou pomohl organizovat, aby odstranilo každého mafiánského bose. Pokud mu bude vyhověno, nová herní centra by mohla být otevřena, konkrétně kasína v Atlantic City. Jasně řečeno, když bude prezident [JFK] odstraněn, každý získá více moci a bohatství, zpravodajská služba se stane mocnější a kardinál bude ještě uznávanější jeho panstvem v Římě.

Později, v roce 1964, poprvé v historii, vstoupil papež Říma do čtrnáctého dodatku zákona Ameriky. Kardinál Spellman si vedl dobře a byl odměněn návštěvou svého Pána, zastánce studené války a Vatikánského manipulanta, kardinála Montini, který byl nyní papežem Pavlem VI. Existuje ještě jeden důvod pro odstranění prezidenta Kennedyho. Chtěl vyzbrojit Izrael. Loftus píše:

„V září 1962 se Kennedy rozhodl zásobovat Izrael obrannými řízenými střelami země-vzduch, schopnými zastavit letectvo, ale ne egyptské útočné řízené střely. Byl to první prodej zbraní vlády USA pro Izrael…. Kennedy slíbil Izraelcům, že ihned jak skončí volby v roce 1964, roztrhá CIA na tisíc kousků a rozhodí do větru… Se zavražděním Kennedyho v listopadu 1963 ztratili Izraelci nejlepšího přítele, kterého měli v Bílém domě od doby, kdy odešel Truman.“ Zdroj: The Secret War Against The Jews, John Loftus, 1994

A proč nechtěli Vatikánští Jezuité, aby v té době došlo k prodeji zbraní Izraeli? Proč se Jezuity ovládaný prezident Johnson obrátil zády, když Egyptská armáda postupovala Sinajskou pouští, aby připravila útok na Izrael v roce 1967? Protože útok na Izrael měl být vyprovokován. Tento útok byl vyprovokován Jezuitskou Mezinárodní zpravodajskou službou skrze egyptské falešné chápání slabosti Izraelské armády a tím předpokládaného zabrání Izraele Americkým impériem. Šesti denní válka, vypracovaná maltským rytířem Jamesem Angletonem, měla jeden primární účel: zabrání Jeruzaléma společně s chrámovou horou. Zjevný nedostatek vojenské výzbroje na straně Izraele vyprovokoval plánovaný útok Egypta. Proto Izrael  spustil přípravný útok a v šesti dnech bylo svaté město v rukou vlády Římských sionistů.

Kdyby Kennedy vyzbrojil Izrael, Egypťané by nikdy nebyli povzbuzeni jít do války. Bez vyprovokování války by nikdy nedošlo k žádnému Izraelskému útoku. Bez Izraelského útoku by se Jeruzalém nikdy nedostal do rukou Sionistů, ovládaných Jezuitským Mossad. S Jeruzalémem v arabských rukou by Sionisté nikdy nemohli opět vystavět Šalomounův chrám pro Jezuitského „neomylného“ papeže.

„Ten se postaví na odpor a `povýší se nade všecko, co má jméno Boží´ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce `usedne v chrámu Božím´ [Šalomounův obnovený chrám] a bude se vydávat za Boha.“ [2. Tessalonickým 2,4]

Dá se s jistotou říci, že Jezuitský Generál použil papeže s jeho nejmocnějším kardinálem [a zavraždil prezidenta Kennedyho].

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican03.htm#THE JESUITS — 1945-1990

atentát na Kennedy

Člověk by se domníval, že tento emotivní obraz visí někde v Dalasu (Texas) nebo snad v Smithsonianu. Obojí je špatně. Tento obraz ohavné vraždy prezidenta Johna F. Kennedyho, namalovaný Markem Balmou, visí ve Vatikánské katedrále Svatého Pavla. Tento obraz je pojmenován “Pietà” po slavné Michelangelově soše Marie držící tělo ukřižovaného Krista, které je také umístěno ve Vatikánu. Není to děsivý způsob, jak „oslavit“ život snad nejmilovanějšího amerického prezidenta?  Nebo to je spíš pocta Jezuitskému programu, sloužící jako vážné varování a upomínka těm, kdo jsou ochotni zkřížit jim cestu?

Obrázek: http://minnesota.publicradio.org/display/web/2006/11/15/jfkpieta


Fakt #6

V dnešní době ovládají Jezuité všechny mocné tajné společnosti, které utváří Nový Světový Řád

Jezuité v čele tajných společností

„Seznam tajných společností ovládaných Jezuity dnes zahrnuje: Svobodné zednářství, Maltské rytíře, Bilderberg group, vyšší řády Kolumbových rytířů, vyšší řády Opus Dei – a všechny podskupiny, které spadají pod tyto mocné entity.“

Zdroj: http://www.toughissues.org/the%20jesuit%20oder.htm

„Existují stále …[muži a ženy] v zemi, kteří ti řeknou s ponurou vážností, že když budeš sledovat Svobodné zednářství skrze všechny jeho stupně, až dojdeš na samotný vrchol, k hlavě Svobodných zednářů světa, zjistíš, že tento hrůzný jedinec a Náčelník Tovaryšstva Ježíšova (Jezuitů) je jedna a tatáž osoba!“

Zdroj: James Parton, 1855, American Historian, The Black Pope, M.F.  Cusack, (London: Marshall, Russell & Co., 1896) p.  76.

Pokud je to pravda, pak příklad níže znamená setkání dvou nejmocnějších mužů na Zemi! Hlava Jezuitů a papež, který je taktéž Jezuita.

Otec Generál Nicolás [Svrchovaný Generál Tovaryšstva Ježíšova/Jezuitů] se setkává s papežem Františkem a o tomto setkání napsal:

Otec General Nicolás setkává s papežem Františkem

„Na osobní pozvání papeže Františka jsem šel do domu Santa Marta. . . Stál u vchodu a přijal mne obvyklým Jezuitským objetím. Na jeho přání jsme udělali několik fotografií a při mých omluvách, že nezachovávám protokol, trval na tom, abych se k němu choval jako ke kterémukoliv jinému Jezuitovi na „Tu“ úrovni, a proto jsem nemusel dbát na to, abych ho nazýval „Vaše Svatost“ nebo „Svatý Otče“. Nabídl jsem mu všechny naše Jezuitské zdroje, protože ve svém novém postavení  bude potřebovat poradit, vymýšlet, lidi, atd. Projevil za to vděčnost a při pozvání, aby nás navštívil na oběd v Curia, přislíbil účast. Byla cítit plná shoda vnímání několika záležitostí, o kterých jsme diskutovali, a zůstávám přesvědčen, že budeme velmi dobře spolupracovat ve službě Církvi …

Bylo zde klidné, humorné a vzájemné porozumění ohledně minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Opouštěl jsem Casa de Santa Marta přesvědčen, že papež bude s radostí spoléhat na naši spolupráci na vinici Pána. Na konci mi pomohl s mým pláštěm a doprovodil mne ke dveřím. K tomu se přidal dvojí pozdrav švýcarské gardy. Následovalo opět jezuitské objetí jako přirozený způsob rozloučení s přítelem.“

http://news.sjnen.org/2013/03/father-general-meets-with-pope-francis/


Tajná historie jezuitů, Edmond ParisFakt #7

Jezuité jsou zodpovědní za podněcování dvou světových válek a eskalaci Vietnamské války po zavraždění prezidenta Kennedyho:

Image URL: http://www.chick.com/catalog/books/images/0191.jpg

„Veřejnost je prakticky nevědomá ohledně ohromující zodpovědnosti, kterou sehrál Vatikán a jeho Jezuité v započetí obou světových válek – situace, která může být částečně vysvětlena gigantickými finančními prostředky, které má Vatikán a jeho Jezuité k dispozici, což jim dává moc v tak mnoha oblastech, obzvláště od posledního konfliktu.“
Zdroj: Edmond Paris, The Secret History of the Jesuits, page 9

Zde je odkaz na celou knihu (v pdf formátu a angličtině): http://www.spirituallysmart.com/Paris-The_Secret_History_of_Jesuits_1975.pdf

Pavelić čelí kardinála ŠtepinačemKatoličtí biskupové dává nacistický pozdrav

Zdokumentované krutosti spáchané Jezuity, obzvláště ty pod Ustašovci, jsou mimořádně děsivé a šokující, zejména proto, že existují skutečné fotografie takového zla. To se nestalo před sty nebo tisíci lety. To se stalo v letech 1941-1945!  Zde je pár odkazů na některé téměř satanské vyhlazování, které prováděli Ustašovci pod vládou Ante Paveliče, katolického chorvatského fašistického vůdce, který okupoval část Jugoslávie pro fašistickou Itálii a nacistické Německo, a ve skutečnosti pro papežství. Pro mnohé v Jugoslávii to znamenalo konvertovat ke katolicizmu nebo být brutálně mučen a zabit.

(Levá fotografie – Pavelič stojící proti kardinálu Stepinači, který byl zadržen a uvězněn za válečné zločiny a zemřel v domácím vězení. Byl však posvěcen papežem Janem Pavlem II v roce 1998).
(Pravá fotografie – katoličtí biskupové salutují jako nacisté a vzdávají úctu Hitlerovi; Napravo: Joseph Goebbels a druhý zprava: Wilhelm Frick)(Spodní obrázek – Ustašovský symbol)

symbol Ustachi

http://www.chick.com/reading/books/153/153_03b.asp

http://www.reformation.org/holoc3.html

http://www.spirituallysmart.com/genocide_in_croatia.pdf


Papež Pius VII znovu jezuityFakt #8

Poté, co byl papež Pius VII osvobozen z exilu v roce 1814, jeho první věcí, kterou učinil po návratu do Říma, bylo obnovení Jezuitského řádu

Papežství utrpělo velké pokoření z ruky Napoleona. Proto ihned po porážce Napoleona v roce 1814 byl papež Pius VII propuštěn z vězení a vrátil se do Říma. Potřeba obnovení Jezuitské milice byla urgentní záležitostí. Řím nechtěl být opět připraven o služby Jezuitů, bez ohledu na to, jakým břemenem byla tato služba pro Římskou církev a její spojence.

„Aby došlo k vysvobození Říma [tj. hierarchie Římsko katolické církve] z prekérní situace - ztráty své světové vlády díky protestantismu, a k uchování duchovní a světské nadvlády, které se papežové zmocnili během středověku, prodal nyní Řím [Římsko katolickou] církev Tovaryšstvu Ježíšovu [tj. Jezuitům]; v podstatě se papežové vzdali do jejich rukou.“

Zdroj: John Daniel (“The Grand Design Exposed”; 1999; str. 64)


Fakt #9

Jezuitský řád převzal úřad inkvizice krátce poté, co byl schválen, a to vedlo k mučednické smrti miliónů svatých

Jezuitský řád převzal Úřad inkvizice

V roce 1254 ustanovil papež Alexandr IV Úřad inkvizice. Prvním inkvizitorem byl Dominik, který byl zakladatelem Dominikánského řádu mnichů.

Nicméně krátce poté, co papež Pavel III schválil Tovaryšstvo Ježíšovo, Úřad inkvizice byl oživen a papež dal volnou ruku Jezuitům, aby vedli tento úřad. Inkvizitorským Generálům byly uděleny výjimečné moci k provedení jejich rozkazů, aby byli vymýceni všichni „kacíři“. To přivodilo mučednictví miliónům svatých.

Níže uvedené citáty ukazují účinek Jezuitů, kteří převzali Úřad inkvizice:

„Musím ti říci o třicetileté válce v Německu, která byla hlavně podnícena Jezuity, aby zbavila protestanty jejich práva svobodné bohoslužby, zajištěného jim smlouvou z Augsburgu? Nebo o irské vzpouře, o nelidském masakru okolo patnácti miliónů indiánů v Jižní Americe, Mexiku a Kubě skrze španělské papežence? Stručně řečeno, důvěryhodní historici spočítali, že papežský Řím prolil krev šedesáti osmi miliónů lidí, aby ustanovil své neopodstatněné tvrzení náboženské nadvlády.“ Zdroj: Dr.  Brownlee’s “Popery an enemy to civil liberty”, p.  105

Toto bylo století posledních náboženských válek v „křesťanství“: Třicetiletá válka v Německu, podnícená Jezuity, snížila lidi ke kanibalismu a populaci Čech z 4.000.000 na 780.000, a populaci Německa z 20.000.000 na 7.000.000 a Jižní Německo se stalo téměř pouští,…“

Zdroj: Cushing B.  Hassell, History of the Church of God, Chapter XVII.

[John] Lord o Jezuitech napsal:

„Jsou obviněni ze zajištění zrušení Ediktu z Nantes – jeden z největších zločinů v historii moderní doby, což vedlo k vyhnání čtyř set tisíců protestantů z Francie a popravě dalších čtyř set tisíců.“

Source: John Lord, Beacon Lights of History, volume VI, p.  325.

„Populace v Čechách v roce 1600 čítala 4.000.000 lidí, z toho 80% byli protestanti. Když Habsburkové a Jezuité dokonali své dílo, zůstalo Čechů jen 800.000, všichni katolíci.“

Source: Henry H., Pocket Bible Handbook, Chicago, 13th edition, 1939, p.  790.


Fakt #10

Jezuité uspěli ve svém ničivém programu skrze ovládnutí pole zpovědníka, kamkoliv přišli

Jezuité "zpovědník

„Jezuité se stali dominantní skupinou dodávající zpovědníky (to znamená, že naslouchají osobním doznáním) králům, princům a těm, kdo jsou u moci. Jak říká Nová katolická encyklopedie: „působili jako královští zpovědníci všech francouzských králů po dvě staletí, od Jindřicha III po Ludvíka XV; všech německých císařů od počátku 17. století; všech vévodů Bavorska po roce 1579; většiny vládců Polska a Portugalska; knížecích rodin po celé Evropě.

Jako poradci králů ovlivňovali politické dění. Královský zpovědník nemeškal, aby řekl králi, že je jeho povinností uzavřít takové politické svazky, které podporují světské zájmy Církve. Byl to Le Tellier, jezuitský zpovědník krále Ludvíka XIV, kdo  v letech okolo 1680 přesvědčil panovníka, aby odvolal Edikt z Nantes, který zaručoval náboženskou svobodu protestantům.“

Source: http://justus.anglican.org/resources/bio/44.html

Jezuité jsou dokonce i zpovědníky papežů. „Papežův zpovědník, běžný kněz, musí být Jezuita, musí navštívit Vatikán jednou týdně ve stanovený čas, a jedině on můžezprostit papeže jeho hříchů.“

Zdroj: http://amazingdiscoveries.org/S-deception-The-New-Superior-General-A-Wolf-in-Sheeps-Clothing

Závěr:

Ignatius Loyola - Jesuit Founder - by Francisco Zurbaran

Ignatius Loyola - zakladatel Jezuitů - Francisco Zurbaran.

Se všemi těmi historickými fakty o Jezuitech je neuvěřitelné a naprosto šokující sledovat, jak média a světoví náboženští a političtí vůdci podporují a vychvalují papeže Františka. Nenacházíme slov, kterými bychom popsali tuto neslýchanou globální epidemii ztráty paměti ohledně Říma a jeho Jezuitů.

Předvídavé varování generála Shermana je nejpříhodnější citovat právě v dnešní době:

„Rád bych připomenul definici Jezuity podle Websterova slovníku: návrhář, intrikář. Pokud by církev Říma zvítězila, papež by se stal celosvětovým Králem . . . Jezuité jsou zde, aby osnovali plány a pokud by to bylo možné, aby nám odebrali vznešené dědictví naší občanské a náboženské svobody. Pravidla Jezuitského řádu ospravedlňují krádež, nemorálnost, lhaní, falešná svědectví, sebevraždu i vraždu rodičů a jiných příbuzných. Nejhorších zločinů v historii spáchaných proti jednotlivcům a národům se dopustili Jezuité . . . Kdekoliv se nachází Jezuité, tam mají po ruce pochodeň, aby pálili, meč, aby zabíjeli, inkvizici, aby mučili. Oni jsou nepřátelé [Biblicky věřících] křesťanství. Jezuité žijí pro dobývání, bohatství a slávu.“

Zdroj: General Sherman’s Son: The Life of Thomas Ewing Sherman, S.J., Joseph T.  Durkin, S.  J., (New York: Farrar, Straus and Cudahy, 1959) p.  186.

Je naší povinností jako následovníků Yahuwaha odhalit veřejnosti pravou tvář Říma a jeho Jezuitů, a modlit se za naprosté zničení jejich podvodného zla. Modlitba je jediná zbraň, kterou máme proti tomuto skrytému nepříteli, proti kterému dnes stojíme. Řím a Jezuité jsou největším nepřítelem Evangelia a lidské společnosti. Nicméně jsme ujištěni skrze Jeho prorocké Slovo, že oni nezvítězí. Nevěstka bude naprosto zničena dříve, než dojde k Druhému Příchodu Yahushui:

„A těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma pojmou nevěstku v nenávist, oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm.“ Zjevení 17,16.

Navěky chvála Jeho jménu!!