Print

Islám

Islam Star & Crescent 

Podobně jako všechna náboženství, která mají své kořeny v Abrahamovi, byl i islám požehnán bohatstvím pravdy. Na rozdíl od jiných náboženství jsou muslimové striktně monoteisté, věřící v jediného Stvořitele, kterého se má uctívat. Nepadli jako většina křesťanů za oběť bludu pohanské trinity (svaté trojici). Jako u Židů, omyl islámských nauk obecně spočívá více v nepřijetí plné pravdy, než že by lnuly k pohanským bludům. Níže je uveden obecný seznam nauk, kterým většina muslimů mylně věří, a jiné zavrhují:

Stvořitel nyní vyzývá všechny upřímné děti Abrahamovy, aby opustili bludy a tradice a chopili se plné Yahovy pravdy.