Print

Jesuiterna & jordgloben: Den största av konspirationer!

 
Datum, mål, och agendor kopplar jesuiterna till ett massivt bedrägeri gällande jordens verkliga form – allt i syfte att iscensätta ett mångfacetterat sluttidsbedrägeri.

Konspiration. Ordet har under de sista 20 åren eller så mist sitt anseende hos gemene man. Bevis som stöder förekomsten av konspirationer avfärdas ofta med ett skrock. Lösryckta tokidéer. Men människor som snabbt avfärdar bevis på ondska som inget annat än spekulationer förbiser ofta en viktig punkt: när det finns tillräckligt med bevis för att stödja en teori, så går den från antagande och blir en möjlighet. Sedan en sannolikhet. Och slutligen ett faktum.

Förbluffande nya bevis drar in jesuitorden i en konspiration. De är planläggarna bakom ett lurendrejeri som sträcker sig över århundraden. Den här artikeln kommer att spåra jesuiternas handlingar och inflytande för att uppnå detta bedrägliga mål. Målet har varit att förändra gemene mans bild och uppfattning om jorden, Bibelns myndighet, universum och Skaparens position i den. Denna förändring utgör grunden för den överväldigande illusion som snart kommer att drabba världen under det första veropet, eller femte trumpetstöten, som profeterades i Uppenbarelseboken 9: demonisk rymdinvasion.

Ibland är bevisen omständliga. Denna sorts bevis kan emellertid vara mycket övertygande och bör inte avfärdas. Enligt en pensionerad domare:

I allmänhet finns det två slags bevis, direkta och omständliga. Direkta bevis är ett vittnesbörd om vad vittnet personligen såg eller hörde eller gjorde. Omständliga bevis är indirekta bevis, det vill säga bevis som gör att du kan konstatera ett annat faktum, även om det inte har bevisats direkt. Det finns ingen rättslig åtskillnad mellan direkta och omständliga bevis; lagen tillåter dig att ge lika vikt till båda …

Det finns ingen anledning att vara fördomsfull mot bevis bara för att det är omständliga bevis. ... Faktum är att bevis som hänger på omständigheterna kan vara lika avgörande som vittnen som vittnar utifrån sina observationer. Man talar om omständliga bevis för att bevisa ett visst faktum utifrån vilket du ombeds antyda existens av andra fakta. Innan du bestämmer dig för att ett faktum har bevisats utifrån omständigheterna så måste du beakta alla bevis med logik, erfarenhet, och sunt förnuft.1


“I den stora lögnen finns det alltid en viss trovärdighetskraft; eftersom de breda massorna ... lättare faller offer för den stora lögnen än den lilla lögnen, då de själva ofta drar lögner i små saker men skulle skämmas för att ta till sig stora falskheter. Det skulle aldrig falla dem in att fabricera kolossala osanningar, och de tror inte att andra skulle kunna ha fräckheten att snedvrida sanningen till den grad.

“Även om fakta som bevisar att detta är fallet tydligt kan presenteras för dem så kommer de fortfarande att tvivla och vackla och kommer fortsätta att tro att det kanske finns någon annan förklaring. Den grova lögnen lämnar alltid spår efter sig, även efter att den har spikats; ett faktum som alla sakkunniga lögnare i denna värld känner till såväl som alla som konspirerar tillsammans i lögnens konst.”

(Adolf Hitler, Mein Kampf, vol. 1, kap. X.)


En jordglob är obevisad pseudovetenskap men hela världen tror på den. Det är en enorm lögn som överförs från generation till generation. Den som vågar ifrågasätta den blir hånad och förlöjligad. Vladimir Lenin påstod enligt uppgift: “En lögn som berättas tillräckligt ofta blir sanning.

den platta jorden (felaktig mental bild hur saker ramlar ned för kanten)

Om en person ens yttrar orden "platt jord" så hånskrattar åhöraren. Den felaktiga mentala bilden som omedelbart dyker upp är en flat plätt där, om man inte är försiktig, man skulle kunna snubbla och falla utanför kanten.  

Ingenstans ses detta fenomen lika tydligt som tron på att jorden är en sfär som snurrar genom rymden, kretsandes kring solen – som själv färdas tusentals kilometer i timmen genom rymden. Om en person ens yttrar orden "platt jord" så hånskrattar åhöraren. Den felaktiga mentala bilden som omedelbart dyker upp är en flat plätt där, om man inte är försiktig, man skulle kunna snubbla och falla utanför kanten.

WLC uppmanar dig att lägga åt sidan din tro på en klotformad jord. Studera noga de ackumulerade bevisen för en sluten jord som inte cirklar runt solen.

Allting började med en man …

Nicolaus Copernicus

Copernicus är känd för att ha föreslagit en ny och annorlunda världsbild. Före Copernicus trodde de flesta välutbildade människor på den Ptolemaiska världsmodellen, där en platt, innesluten jord befann sig i mitten av universum. Copernicus föreslog att solen, inte jorden, var mitten i solsystemet och att jorden kretsade kring den. Denna "heliocentriska" modell är vad som lärs idag, medan den tidigare "geocentriska" modellen där allt kretsar runt jorden har förpassats till den historiska soptunnan.

De flesta är medvetna om att det var för att han främjade Copernicus idéer som Galileo Galilei förföljdes av den romersk-katolska hierarkin mindre än 100 år efter Copernicus död. Anklagad för kätteri tvingades Galileo att ta tillbaka sin teori och tillbringade de sista nio åren av sitt liv i husarrest. Men vad de flesta inte vet är följande betydande fakta:

Nicolaus Copernicus, 1473-1543

Nicolaus Copernicus, 1473-1543

 1. Copernicus tillhörde orden Lekmannadominikanerna. När han ville satsa på en karriär i kyrkan studerade han bland annat astrologi och astronomi.
 2. Vissa källor hävdar att Copernicus aldrig avlade prästeden, men han var en präst och gifte sig aldrig. "Det faktum att kung Sigismund av Polen 1537 satte hans namn på listan över fyra kandidater till Ermlands lediga biskopsstol, gör det troligt att han, åtminstone senare i sitt liv, hade gått in i prästerskapet." 2
 3. När Copernicus sökte efter råd om hur man skulle reformera kalendern drog han sig till en början men skrev senare en rad brev till påven Paulus III som innehöll exakta observationer som “sjuttio år senare faktiskt utgjorde grunden för utarbetandet av den Gregorianska kalendern.” 3
 4. Under lång tid vägrade Copernicus att publicera sin teori om ett heliocentriskt universum. Slutligen, 1531, publicerade han ett kort sammandrag där han framlade sin teori i sju axiomer. Från detta spreds konceptet snabbt.
 5. Två år senare föreläste Albert Widmanstadt om den kopernikanska modellen för påve Clemens VII, en handling som han belönades för.
 6. År 1536 uppmanade kardinal Schonberg, som var ärkebiskop i Capua, att Copernicus skulle publicera sin teori eller åtminstone få en kopia gjord på kardinalens bekostnad.
 7. Mellan 1539 och 1541 publicerades och distribuerades ett 66-sidigt brev och ett preliminärt kapitel.
 8. Copernicus förklarade i ett brev till påven Paulus III varför han till slut gav med sig och valde att lämna in sina manuskript för publicering. Det var på ständig uppmaning av kardinal Schonberg, biskop Giese av Culm och andra kunniga män. En färdig, publicerad kopia av hans bok placerades i Copernicus händer några timmar före hans död den 24 maj 1543.

Copernicus teori om ett heliocentriskt universum var välkänt i de övre nivåerna i den katolska kyrkan under hans livstid. Han föredrog att publicera sina teorier efter sin död. Det var på uppmaningarna av högt rankade kyrktjänstemän som han slutligen gick med på att publicera sina manuskript. Dessutom var det inte katolikerna som ursprungligen avvisade hans teorier, utan Martin Luther, Philipp Melancthon och andra protestantiska ledare. Katoliker erkänner själva: “Opposition mot det kopernikanska systemet uppkom först av protestantiska teologer av bibliska skäl.” 4

Fråga: varför pressade katolska ledare Copernicus till att offentliggöra sina teorier om ett heliocentriskt universum; samma teorier som de fördömde Galileo för mindre än 100 år senare?

Svaret är komplicerat, men avslöjar motivationen för vad som blev en stor jesuitisk konspiration: det var nödvändigt att ändra den offentliga uppfattningen från en exakt förståelse av jordens form till en falsk tro så att människor skulle vara mer mottagliga för den slutgiltiga villfarelsen – en “rymd”-invasion.

Hegels dialektik

Hegels dialektik är ett verktyg som används av regeringar och olika förändringsagenser för att påverka allmänhetens tänkande och åstadkomma en önskad förändring. Enkelt uttryckt skapas ett problem artificiellt. Detta problem drar fram ett förberett gensvar. Gensvaret används sedan för att producera den önskade lösningen.

Nästan alla större händelser i historien använder Hegels dialektik: Problem - framställa en kris eller dra nytta av en befintlig för att få den önskade reaktionen hos allmänheten där man sedan kräver en lösning som har förutbestämts.5

Den katolska hierarkin fick en perfekt möjlighet att lägga grunden för ett världsomspännande bedrägeri som skulle bära frukt i slutgenerationen. Bedrägeriet krävde en liten, klotformad jord, som snurrade genom rymdens stora gränslöshet – en gränslöshet där också rymdvarelser och andra levande livsformer kan finnas. Detta fick folk att tvivla på Bibeln som det inspirerade ordet av Yahuwah, eftersom Bibeln presenterar jorden som orörlig. Man hade också flyttat Skaparen långt bort från sin skapelse genom att presentera en modell där universum är otänkbart stort. Förändringsagensen som konstruerade denna omvandling i tro var det nyligen grundade Jesu sällskap, allmänt kända som jesuiterna.

Jesuiterna och motreformationen

paulus III godkänner jesuiterna

Paulus III godkänner jesuiterna, © Jesuit Institute.

Samtidigt Copernicus motsatte sig påtryckningarna om att publicera sin teori om ett heliocentriskt solsystem, förde den romersk-katolska kyrkan krig mot den nya Protestantismen. Katoliker medger att “motreformationen” var “ett försök att motverka protestantismens framfart genom äkta reformer inom den katolska kyrkan.” 6 Jesuitorden upprättades 1540 under godkännande av påven Paul III – samme påve som Copernicus hade korresponderat med beträffande kalenderreform och till vilken Copernicus ägnade sin bok, Om himlakropparnas kretslopp!

Katolska kyrkan var kraften bakom Copernicus. De uppmanade ständigt den motvilliga prästen att sprida sina heliocentriska teorier som strider mot Skrifterna. Den nybildade jesuitorden var de perfekta instrumenten för att iscensätta en hemlig operation som förändrade allmänhetens uppfattning om Skriftens, jordens, och Skaparens myndighet. Skillnaden mellan jesuiterna och alla andra katolska sällskap var att jesuiterna medvetet bjöd in demoniska andar in i sig själva och sina följare. Detta gjordes genom de "spirituella övningar" som jesuiternas grundare, Ignatius Loyola, formulerade. Dessa andliga övningar gjorde dem till hjärntvättade slavar. Enligt dem själva skulle de vara som ett "lik eller kadaver" som "utan tvekan lyder" deras överordnades vilja.

När jesuiterna medvetet öppnade sina sinnen för demoners påverkan, garderades de med en ondskans ande, en demonisk intelligens som saknade motstycke inom katolicismen. Det gjorde också jesuiterna extremt framgångsrika i varje företag. Eftersom det mänskliga livet är så förgängligt, med korta individuella liv, så kan ingen person eller ens grupp av människor planera och genomföra det långtgående onda verk som jesuiterna har.

Ledda och inspirerade av demoner blev jesuiterna beryktade för sin färdigheter i bedrägeri och förevändning; deras förmåga att infiltrera regeringar och lärandeinstitutioner, och det inflytande de hade, som rådgivare för kungar och ledare inom utbildning. Genom att arbeta genom statliga entiteter och utbildningsorgan har de kunnat vägleda vetenskaplig forskning för att främja sina egna mål och presentera den största lögnen genom tiderna: en klotformad jord.

Följ ledtrådarna ...

Efter Copernicus motvilliga publicering av sina teorier producerade jesuitorden fler astronomer än förmodligen någon annan folkgrupp i Europa. Att en till synes religiös orden producerar så många forskare är i sig själv märkligt. Att dessa forskarna nästan uteslutande var inriktade på ett enda vetenskapsområde är än märkligare. En studie av astronomer från 1500-talet till 2000-talet avslöjar att många ledande astronomer också var jesuitpräster eller var kopplade till dem. Till och med den moderna civila kalendern, den gregorianska kalendern, skapades av en jesuitastronom. Hans namn är Christopher Clavius.

Så länge människor accepterade Skrifternas kosmologi med jorden som en fast, orörlig massa under ett skyddande hölje fanns det ingen grund att bygga lögnerna som ämnar få det mänskliga sinnet att tvivla på Yahs ord. Genom att minska människors förtroende på Bibeln och dess pålitlighet så ökade underligt nog förtroende för påven som himmelens utsedda myndighet all tro. Jesuiterna har alltid varit Bibelns fiender. Katolska kyrkan rangordnade redan påvliga föreskrifter och traditioner över Skrifterna, men nu hade man ytterligare en kanal som man kunde undergräva Skrifterna på och öka anseendet för pastorer, präster, och påven hos gemene man.

 forntida hebreisk världsbild illustrerad

Så fort den Bibliska, geocentriska modellen avsattes krävdes en ny förklaring. Ett jordklot som färdas miljontals kilometer i ett kretslopp kring solen, som rör sig genom rymdens stora tomhet, blev nödvändig för att förklara universums nya heliocentriska modell. Detta skapade i sin tur en miljö där Charles Darwins skrifter hittade en mottaglig publik som tog hans spekulationer steget längre. Om människan förlitade sig på Bibeln som den högsta myndigheten så skulle de aldrig ha accepterat Darwins teorier. Men när vetenskapen “bevisade” att Bibeln hade fel om något så grundläggande som jordens form och rörelse (eller icke-rörelse) så skildes vetenskapen från religiös tro. Allt var möjligt! Ingenting var heligt, inte ens världens skapelse – eller rymdvarelsers existens.

Främja lögnen

“Big bang-teorin är [idag] den ledande förklaringen till hur universum började. Enkelt uttryckt börjar allt med en liten singularitet som sedan expanderar under de kommande 13,8 miljarder åren till det kosmos som vi känner till idag.” 7 Big bang-teorin är ateistvetenskapens svar på 1 Mosebok 1.

Fader Andrew Pinsent arbetar på fakulteten för teologi vid Oxford University. Han har höga utmärkelser i teologi från Pontifical Gregorian University i Rom samt en doktorsexamen i filosofi. Han har också en doktorsexamen i partikelfysik från Oxford. Denna otroligt intelligenta präst / forskare sade år 2015:

Som både präst och före detta partikelfysiker vid CERN uppmanas jag ofta att hålla föredrag om tro och vetenskap. Ofta ställer unga människor mig följande fråga: “Hur kan du vara präst och tro på Big Bang?” Jag kan glatt svara: “Vi uppfann det! Eller mer exakt, Fader Georges Lemaître uppfann teorin som idag kallas 'Big Bang' och alla borde veta om honom.” 8

Monseigneur Georges Lemaître

Monseigneur Georges Lemaître, jesuitutbildad präst, författare till "Big Bang"-teorin (Foto: Wikimedia via Katholieke Universiteit Leuven)

Det stämmer. Författaren till Big Bang-teorin var ingen annan än den jesuitutbildade prästen, fader Georges Lemaître. Den 28 oktober 2014 rapporterade Sarah Kerr om påven Franciskus tal till Pontifical Academy of Sciences. Påven hävdade att: "Big Bang-teorin är förenlig med den katolska kyrkans undervisning om skapelse." 9 Vidare, sade han: “Big Bang, som idag anses vara världens ursprung, strider inte mot Guds kreativa ingripande; tvärtom fordras det.”

Följ från orsak till verkan: utan en klotformad jord som kretsar kring solen genom rymden så har du inte Big Bang. Utan Big Bang har du inte evolution. Utan evolution är det mer troligt att du accepterar Skapelsen som en handling av intelligent design av en gudomlig Skapare. Den katolska kyrkan accepterar faktiskt evolutionen. Kerr rapporterade: “Påven sade att det är möjligt att tro på båda och insisterar på att Gud var ansvarig för Big Bang från vilket allt liv utvecklades.” 10

Accepterandet av evolutionen och dess integrerade lag om “den starkaste överlever” gav upphov till blodbaden under 1900-talet där miljoner människor förlorade sina liv. Många forskare har upprättat otvetydiga förbindelser mellan Vatikanen, schweiziska bankirer, och det nazipartiet.11 Karlheinz Deschner går så långt som att säga att det fanns ett rent samarbete mellan Vatikanen och nazipartiet.12 Oavsett till vilken grad Vatikanen och nazisterna samarbetade (för att inte tala om den amerikanska Bush-dynastins inblandning) så var det som hände efter andra världskriget ännu viktigare.

Operation Paperclip smugglade hundratals naziforskare, inklusive toppofficerare inom SS som stod inför rättegång för krigsförbrytelser, till USA för användning i USA:s rymdkapplöpning under kalla kriget.13 En av dessa, nazipartimedlemmen, Wernher von Braun, befordrades till ordförande vid NASA:s Marshall Space Flight Center. I egenskap av denna position ledde han utvecklingen av Saturn V-raketerna för att "vinna rymdkapplöpningen" över sovjeterna.

Under Operation Paperclip fick cirka 350 tyska forskare och tidigare underrättelsesagenter visum och välbetalande jobb. Många av dessa forskare hade tvivelaktiga förflutna. Braun hade själv varit en aktiv medlem i nazipartiet, och hans kollega vid NASA, Dr. Hubertus Strughold, en specialist i flygmedicin, hade genomfört experiment på fångar i koncentrationsläger.14

Naziforskare vid Fort Bliss, Texas. Wernher von Braun står i främre raden, sjunde från höger

Naziforskare vid Fort Bliss, Texas. Wernher von Braun står i främre raden, sjunde från höger.

Syftet med detta massiva - och olagliga - åtagande verkar ha varit att upprätta en världsomspännande myndighet om allt som berör rymd och astronomi. NASA blev rymdens offentliga ansikte. Det har länge fungerat som en front som tillhandahåller en intet ont anande värld med pseudovetenskap, med stöd från den amerikanska regeringen.

NASA är sitt eget monopol. Den kontrollerar spridningen av offentlig information om astronomi och döljer fakta som den inte vill att allmänheten ska veta. Många länder och universitet har observatorier, men likväl är det alltid uttalanden, fotografier, och "upptäckter" från NASA som får nyhetsrubrikerna. Med NASA som moderator för flödet av astronomisk information till allmänheten så verkar det som att Vatikanen har förblivit en central aktör i den verkliga, sanna astronomin som inte släpps ut till allmänheten.

I hundratals år har Vatikanen ägt de flesta teleskop och observatorier än någon organisation. NASA och Vatikanen äger gemensamt LUCIFER, världens största binokulära teleskop. Enligt Vatikanens officiella webbplats så är vatikanska observatoriet "ett av de äldsta astronomiska instituten i världen." Så var är då fotografierna? Var är nyheterna om de senaste upptäckterna? Vad har jesuitastronomerna gjort under de senaste 500 åren? Bara de vet.

John Edgar Hoover - Elks Magazine QuoteNASA:s nyhetsflöde, som främjar idén om ett ständigt expanderande universum, har naturligtvis lett till antagandet att det måste finnas främmande liv på andra planeter. Om samma slumpartade händelser som producerade liv på jorden kan finnas annanstans på grund av Big Bang, varför skulle då inte intelligent liv också ha utvecklats där? Med Hollywood och science-fictiongenren har NASA skapat en miljö där kontakt med utomjordiska livsformer är lika önskad som den är fruktad.

En ny bok kan ha den sista pusselbiten vi behöver för att förstå denna generationslånga konspiration för att bedra slutgenerationen.

LUCIFER, rymdvarelser & Kristi Återkomst

Tom Horn och Chris Putnam, författare till Petrus Romanus: The Final Pope Is Here, publicerade nyligen en överväldigande bok där de hävdar att Vatikanen aktivt söker efter utomjordiskt liv med sitt nya LUCIFER-teleskop. I den nya boken Exo-Vaticana: Petrus Romanus, Project LUCIFER, and the Vatican's Astonishing Exo-Theological Plan for the Arrival of an Alien Savior, hävdar man att Vatikanen väntar på en utomjordisk frälsare. Från bokens research:

Horn och Putnam fick september 2012 tillstånd att besöka observatoriet på Mount Graham. Observatoriet hyser Vatican Advanced Technology Telescope (VATT).

De diskuterade studerandet av djupa rymden med jesuitastronomerna där, och fick därtill tillgång till en av de högsta av Vatikanens astronomer i Rom.

Vatikanets stora teleskop på Mt. Graham

Vatikanets stora teleskop på Mt. Graham

Horn sade att Broder Guy Consolmagno, som också har kallats för den påvliga astronomen, under fem intervjuer berättade häpnadsväckande information för författarna.

"Han säger utan förbehåll att världens nationer snart kommer att vända sig till rymdvarelser för frälsning", sade Horn.

Consolmagno gav också författarna privata dokument från Vatikanen som avslöjar en hel del om tankarna hos högt uppsatta och ansedda teologer och astronomer inom kyrkan.

Horn sa att dessa dokument visar att de tror att vi snart kommer att besökas av en utomjordisk frälsare från en annan värld.15

Dessa uttalanden är inte chockerande om man förstår Vatikanens ständigt utvecklande inställning till vetenskap och rymden. Den 12 maj 2014 uttryckte påven Franciskus sin vilja att döpa utomjordingar som ville låta sig döpas. Kommentaren är givetvis skämtsamt framlagd, men det lyckades orsaka nyhetsrubriker världen över: "Cool Påve är så Cool att Han är Villig att Döpa Marsianer!" Nettoresultatet var att det ytterligare flyttade tanken om varelser från yttre rymden från ren science fiktion närmare en tänkbar möjlighet. Genom att prata om det som om det skulle kunna vara en möjlighet så blir sinnet invant med konceptet.

Efter att Vatikanen höll en femdagarskonferens om möjligheterna kring utomjordiskt liv så blev den katolska prästen, fader Jonathan Morris, intervjuad av (amerikanska) Fox News. Prästens uttalanden avslöjar den dolda agendan som jesuiterna har drivit sedan Copernicus dagar. På frågan hur det skulle förändra kyrkans doktrin om det konstaterades att intelligent utomjordiskt liv faktiskt existerar, svarade Morris:

Det skulle definitivt få oss att sätta oss ned och säga, "Kanske vår förståelse av ständigt återkommande sanningar måste uppdateras." Just nu ser vi på det såhär: det handlar inte om huruvida Gud var Skaparen utan snarare hur Han skapade. Det handlar inte om arvsynd, om berättelsen om Adam och Eva, är sann eller inte. Det handlar om hur vår förståelse om hur dessa faktiskt utspelade sig. Det handlar om att växa i vår förståelse av fleråriga sanningar.16

Och där har vi det: att ifrågasätta jordens kosmologi leder till ifrågasättande av Skrifterna och Skrifternas författare. Det förbereder vägen för det överväldigande bedrägeri som profeterats i Uppenbarelseboken 9.

Det första Veropet

Tidigare i artikeln skrev vi: Den katolska hierarkin fick en perfekt möjlighet att lägga grunden för ett världsomspännande bedrägeri som skulle bära frukt i slutgenerationen. Syftet med hela detta hundratals år gamla, intrikata, flerskiktade bedrägeri är att lura världens massor för att framtvinga ett önskat resultat. Det är än en gång Hegels dialektik. För att leda världen till en enad världsreligion med påven som högste ledare, kommer djävulen att skapa ett PROBLEM. Detta problem kommer att orsaka en REAKTION bland jordens invånare som kommer att kräva en LÖSNING. Lösningen är ett förutbestämt resultat.

Den allvetande Skaparen har avslöjat denna bedrägeriets kulmen i Uppenbarelseboken 9:

Uppenbarelsebokens 7 Trumpetstötar | Det första veropet: Demonisk invasion (den femte trumpetstöten)

Uppenbarelsebokens 7 Trumpetstötar | Det första veropet: Demonisk invasion (den femte trumpetstöten)

Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna, som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn.

Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen.

Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och åt dem gavs en sådan makt som skorpionerna på jorden har.

De blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Yahs sigill på pannan.

De fick inte rätt att döda dem men väl att plåga dem i fem månader, och den plågan var som plågan av en skorpion när den stinger en människa.

I de dagarna kommer människorna att söka döden men inte finna den. De skall önska sig döden, men döden skall fly ifrån dem.

Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon. (Uppenbarelseboken 9:1-6; 10-11)

Nyckeln till denna profetia finns i frasen “avgrundens brunn”. Det kommer från det grekiska ordet abussos och är exakt samma ord som översätts “avgrunden” i Lukas 8:31 när demonerna bad om att skickas in i svinhjorden snarare än skickas tillbaka till djupet. Stjärnan, fallen från himlen, är en tydlig hänvisning till Lucifer / Satan. När han därför ges "nyckeln till avgrundens brunn" släpper han lös horder av demoner på jorden.

Denna händelse, som kännetecknas med ett “verop” av Uppenbararen, kommer skenbart att se ut som en utomjordisk invasion. Dessa onda änglar kommer enligt Skrifterna att ha ett mycket distinkt utseende. De kommer att attackera världen i fem månaders, eller 150 dagars, tid.

Under denna tid kommer Yahuwahs folk, de som har accepterat Hans sigill, skyddas från dessa onda varelser. Detta är inte den sista förseglingen som kommer ges för att skydda de rättfärdiga från de sju sista plågorna. Men beskydd från det demoniska angreppet kommer att ges alla som älskar och följer Skaparen. Alla som medvetet har gjort uppror mot himlen kommer att drabbas kraftigt under de skoningslösa demonerna.

Trumpetstötarna, den femte av dessa som också kallas för det första veropet, är inte de sju sista plågorna. Trumpetstötarna kommer innan prövotidens slut. De är båda högtidliga varningar och barmhärtiga inbjudningar. De varnar att världens tillsyningstid lider mot sitt slut och bjuder in varje själ på jorden att acceptera Yahuwahs fria gåva. Evigt liv. De som hörsammar trumpeternas varning kommer att visa sin kärlek och tacksamhet genom att underkasta sig själva Hans vilja. De kommer att välja att leva i lydnad till alla kraven i Hans gudomliga lag, inklusive kraven i det fjärde budet.

Trumpeterna är en kärleksfull gåva till dem som snart måste stå inför den Helige Skaparen utan en Medlare efter att prövotiden har upphört. Dessa händelser förutsades för nästan 2 000 år sedan, långt innan det fanns en katolsk kyrka, än mindre en jesuitorden. Det visar oss Faderns förkunskap. Det varnar oss för att slutet kommer fort men det inspirerar också till förtroende och förlitan på  Han som förutsåg dessa katastrofala händelser nästan två tusen år innan de inträffade. Återstoden kommer att behöva stark tro på Faderns kärlek när dessa händelser utvecklas. När trumpeter stöts, en efter en, precis som profeterats, kommer deras tro och mod att stärkas och de kommer att ledas till större fasthet och förtröstan på Hans löften.

Den utomjordiska invasionen är det fabricerade PROBLEMET. Den naturliga REAKTIONEN, som uppstår från varje lidande själ på jorden, kommer att vara att någon ställer sig mellan dem och demonerna och förhandlar fram ett fredsfördrag. Liksom alla andra gånger Hegels dialektik använts för att manipulera händelser och forma världspolitiken så är problemet, reaktionen, och lösningen förutbestämda och under Satans direkta kontroll.

Påve Franciskus, som "den åttonde kungen" (Uppenbarelseboken 17) och sista påven, kommer att vara världens frälsare som kliver fram och förhandlar fram fred. Som jesuit är han redan kontrollerad av demoner via de andliga övningar som Ignatius Loyola myntade.

Påve Franciskus, som "den åttonde kungen" (Uppenbarelseboken 17) och sista påven, kommer att vara världens frälsare som kliver fram och förhandlar fram fred. Som jesuit är han redan kontrollerad av demoner via de andliga övningar som Ignatius Loyola myntade. Han har också upprättat sympatiska band med andra religioner. Därför är han det logiska valet som mänsklighetens representant och kommer inrätta ett fredsfördrag med dessa inkräktare från yttre rymden.

Detta fördrag kommer att

 1. Avsluta kriget exakt 150 dagar efter det började;
 2. Placera påven som mänsklighetens representant i spetsen för den nya världsordningen;
 3. Placera påven som mänsklighetens frälsare i spetsen för en ny, enad världsreligion.

Som "världens frälsare" kommer påven då att vara i den perfekta positionen att upprätta en tillbedjelsedag för alla – söndagen – beräknad genom den hedniska / påvliga kalendern. Denna förening av världen under en regering och en religion kommer under omständigheterna att vara logisk och alla som vill ta den enkla vägen ut kommer att samarbeta för att delta och upprätthålla denna nya världsteokrati. Alla statschefer kommer att överlämna sin suveränitet och makt till påven exakt som Skrifterna siar: “Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme. De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret.” (Uppenbarelseboken 17:12-13)

Det är detta som utlöser den slutliga kampen mellan gott och ont. Mot det överhängande hotet om fortsatt utomjordisk aggression kommer jordens folk att förena sig för att föra obevekligt krig mot alla som kommer att stå för sanningen. De samvetsgranna få som placerar Yahs ord över alla jordiska mandat kommer att anses vara faror och fiender. Individuell religiös frihet kommer att avlivas på ändamålsenlighetens altare och man kommer hävda att det är bättre att några enstaka få förgås snarare än att hela världen kastas tillbaka till lidandet under rymdvarelserna.

När det femte inseglet öppnades såg Johannes “under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Yahs ords skull och för det vittnesbörd som de hade. De ropade med hög röst: Mästare, du som är helig och sannfärdig, hur länge skall det dröja, innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod?” (Uppenbarelseboken 6:9-10) Svaret som ges är olycksbådande. Det förutsäger den intensiva förföljelse som kommer att drabba de rättfärdiga efter det första veropet när många kommer att lida martyrdöden för sin tro när de vägrar att förena sig med resten av den onda världen i att dyrka på en dag som hyllar den stora bedragaren. “Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fullt.” (Uppenbarelseboken 6:11)

Gör dig redo! Gör dig redo! Gör dig redo!

Detta bedrägeri skulle aldrig fungera om människor visste om den verkliga formen på jorden och universum. Därför behovet av ett massivt omskolningsprogram.

Under 500 år har denna jesuitkonspiration förkunnat en klotformad jord som kretsar kring solen – som själv kretsar kring mitten av en enorm galax – en galax som som på samma sätt färdas genom gränslösheten. Inom denna gränslöshet antas det finnas andra arter av intelligent liv som bebor andra världar. Dessa lögner kommer att kulminera i den “utomjordiska invasionen” som förutses i Uppenbarelseboken 9. Det ultimata bedrägeriet kommer att inträffa när påven förhandlar om ett fredsfördrag å mänsklighetens vägnar med dessa demoner. Som Satans representant kommer han att tronsättas som världens ledare och förespråkare. Genom påven kommer Satan ha uppnått sitt uråldriga mål – att sitta som härskare över jorden.

Det första veropet, troget beskrivet av Uppenbararen, avslöjar början av händelserna i Satans slutspel för att lura världen strax före Yahushuas Återkomst. I 500 år har jesuiterna arbetat för att övertyga mänskligheten om att världen är ett klot. En sådan övertygelse har medfört en hel mängd andra fel. Allt detta för att begå det ultimata bedrägeriet: en utomjordisk invasion som gör att denna jesuitpåve kan förena världen under en regering och en religion.

Och ändå är det första veropet bara början av detta tidernas kulmen. Det lägger grunden för ett ännu större bedrägeri som kommer snabbt därefter …

bolivianska saltslätterna bevisar att jorden är platt 

Salar de Uyuni är världens största saltöken och täcker ungefär 11 000 kvadratkilometer. Om världen vore en sfär skulle bilden ovan inte vara möjlig. Jordens angivna omkrets vid ekvatorn skulle innebära att dess krökning förhindrade oss från att se bergskedjan som vi ser här mitt i bilden. Bild: http://www.dailymail.co.uk

WLC ansåg att det var absolut nödvändigt att publicera sambandet mellan jesuiternas ogudaktiga hemliga operationer, "jordklots"-lögnen, och det förestående stötandet av trumpeterna innan vi delade alla detaljer om hur teamet kom till denna förståelse. WLC kommer, om Yahuwah är villig, snart att publicera material som tydligt illustrerar hur vi med säkerhet kan veta att jorden inte är ett jordklot. Under tiden uppmuntras alla att bönsamt undersöka denna fråga på egen hand. Observera att inte alla bilder som föreställer jorden som ett klot har tagits bort från webbplatsen. Dessa kommer att tas bort så snabbt som vi kan. Beröm Yahuwah för varje ytterligare ljusstråle i dessa sista tider.

I Yahuwahs tjänst,
WLC-teamet

Klicka här för mer om den platta jorden.


1 H. Lee Sarokin, “The Reason for the Not Guilty Verdict in the Casey Anthony Case,”http://www.huffingtonpost.com/judge-h-lee-sarokin/casey-anthony-jury_b_898550.html, emphasis supplied.

2 http://www.newadvent.org/cathen/04352b.htm

3 Ibid.

4 Ibid., emphasis supplied.

5 http://www.infowars.com/the-hegelian-dialectic-and-its-use-in-controlling-modern-society/

6 http://www.catholicculture.org/culture/library/dictionary/index.cfm?id=32849

7 http://www.space.com/25126-big-bang-theory.html

8 http://thesestonewalls.com/gordon-macrae/fr-georges-lemaitre-father-big-bang-2/

9 https://www.youtube.com/watch?v=7KVupdK_pBU

10 Ibid., emphasis supplied.

11 See Unholy Trinity: The Vatican, The Nazis, & The Swiss Banks and Hitler & The Vatican.

12 Mit Gott und den Faschisten, Hans E. Günther Verlag, http://www.deschner.info.

13 See Operation Paperclip: The Secret Intelligence Program that Brought Nazi Scientists to America.

14 http://www.pbs.org/opb/historydetectives/feature/nazi-technology/

15 http://www.ecumenicalnews.com/article/vatican-astronomers-are-searching-for-alien-life-say-auhors-22068, emphasis supplied.

16 See https://www.youtube.com/watch?v=4Uu4zX8S2Kc and

 https://www.youtube.com/watch?v=Xh81JZRdjI4.