Print

Pecețile, Trâmbițele, & Judecata de Cercetare

Focul din Hotelul Pioneer International(1970)

Scările mașinii de pompieri nu au fost suficient de lungi ca să ajungă la multe dintre persoanele prinse pe etajele superioare ale Pioneer Hotel.

Louis Taylor nu a intenționat niciodată să stabilească un record. S-a întâmplat pur și simplu așa.

Jackson 5’s, "Voi fi acolo", se afla pe locul cinci in topurile billboard, si un nou film cu Ryan O'Neal și Ali MacGraw numit "Love Story", tocmai fusese lansat. Poate că cel mai interesant lucru pentru Louis în vârstă de 16 de ani, a fost, că se afla la doar câteva zile distanță de Crăciun. El nu avea de unde să știe, că înainte de ivirea zorilor dimineții, viața lui avea să se schimbe pentru totdeauna. În Seara zilei de 19 decembrie 1970, a avut loc un moment festiv la Hotelul Pioneer din Tucson, Arizona. Mai multe sute de angajați ai Hughes Aircraft Company se aflau la hotel să sărbătorească petrecerea anuală de Crăciun. La scurt timp după miezul nopții, în 20 Decembrie, în hotel a izbucnit un incendiu. In timp ce unii angajați plecau "Alții s-au grăbit să conducă invitații din clădire, mulți dintre ei persoane în vârstă, afară la adăpost."Mulți au făcut lucruri curajoase", a spus un martor."1

Louis a fost unul dintre cei curajoși."Rapoartele de investigație au indicat că el...a ajutat oamenii să scape din infern." 2 Dar înainte de zorii dezastrului, el a fost arestat și acuzat de punerea focului care a luat viața a 29 de persoane. Louis Taylor, un afro-american, și-a susținut nevinovăția, dar un juriu format doar din albi l-au găsit vinovat și a fost condamnat la închisoare pe viață.

"Contestațiile lui [Taylor] au fost epuizate, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite i-a refuzat un nou proces în 1983. În tot acest timp, judecătorul care a prezidat procesul său [și-a] exprimat public scepticismul cu privire la condamnare și a rămas în contact cu Taylor, trimițându-i cadouri de Crăciun și cărți de drept."3

In anul 2002, un raport al CBS "60 Minutes" a generat un impuls, care a determinat poliția să înceapă re-examinarea probelor. Proiectul Justiție din Arizona a început să studieze cazul lui Taylor pentru a vedea dacă, așa cum el a susținut întotdeauna, este, de fapt, nevinovat. În cele din urmă, la 3 aprilie 2013, patruzeci și doi de ani după condamnarea sa, Louis Taylor a devenit un om liber. Cei patruzeci și doi ani de închisoare stau mărturie ca fiind cea mai lungă perioadă de timp din istoria Statelor Unite, în care, un om a fost închis pentru o crimă, pe care, se crede că, nu a comis-o. 4

Elizabeth BáthoryJustiția a eșuat cu Louis Taylor. Aceasta a eșuat, de asemenea, cu Elizabeth Báthory. Argumentul istoriei poate fi că, cea mai rea criminală femei, în serie, cu peste 600 de victime, Báthory nu a fost niciodată judecată din cauza poziției sociale înalte a familiei sale. În cazul lui Taylor, un om nevinovat a fost pedepsit pentru o crimă pe care nu a comis-o. În cazul lui Báthory, alții au fost torturați și în cele din urmă executați pentru crime pentru care Bathory era responsabilă, în timp ce ea a fost, pur și simplu, ținută sub arest la domiciliu pentru că era de viță nobilă. Justiția a eșuat pentru că nu a fost "oarbă" (imparțială), în ambele cazuri.

Justiția se bazează pe informații. Un proces este, în esență, o investigație în care se încearcă să se stabilească faptele în fața unui judecător și a unui juriu. Dacă informațiile nu sunt accesibile sau sunt reținute, o injustiție gravă poate avea - și chiar a avut loc. Pentruo justiție adevărată, toate faptele trebuie să fie văzute și înțelese cu claritate, și fiecare circumstanță atenuantă luată în considerare.

Judecata de Cercetare

Guvernul lui Yahuwah are, de asemenea, o sală de judecată. În această sală de judecată, fiecare fiu și fiică a lui Adam, care a trăit vreodată, va fi judecat (a). Miza e infinit mai mare decât în orice altă instanță convocată vreodată într-un proces pământesc. Aici, cei care sunt exonerați, sunt liberi să trăiască veșnic. Ei vor fi onorați cu statutul regal și tratați ca fiică sau fiu al Celui Prea Înalt. Ei vor locui în palatul regal. Ei vor avea libertatea să exploreze toate planetele guvernate de guvernul divin. Ei vor trăi o viață care se măsoară cu viața lui Yahuwah.

"În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri [camere, sălașuri]: dacă nu ar fi așa, v-aș fi spus: Mă duc să pregătesc un loc pentru voi." (Ioan 14: 2, 1599 Geneva Bible)

Those who are found guilty, however, will be sentenced to death. Unlike Louis Taylor who was later allowed to go free, once sentence is passed in the Heavenly courts, none will ever escape the sentence of death. This death is not death of the body alone. Their names will be blotted out of the Lamb’s Book of Life. Even the record of any good they may have done while on earth will be expunged. The sentence is eternal death from which there is no resurrection. This is why an investigative judgment into every individual life is so important. It is a matter of life and death—eternal life and death. No mistakes can be made. There are no second-chances here. All who are found guilty will cease to exist for eternity.

Cei care sunt găsiți vinovați, cu toate acestea, vor fi condamnați la moarte. Spre deosebire de Louis Taylor care, mai târziu a fost lăsat să plece liber, odată ce sentința este rostită în curțile cerești, nimeni nu va scăpa de sentința de moarte. Această moarte nu e doar moartea trupului. Numele lor vor fi șterse din Cartea Vieții Mielului. Chiar și înregistrarea oricărei fapte bune făcută pe pământ va fi înlăturată. Sentința e moartea veșnică din care nu există nici o înviere. Acesta e motivul pentru care este atât de importantă o judecată de cercetare în viața fiecăruia. Este o chestiune de viață și de moarte - viața veșnică și moartea. Nu există greșeli care pot fi făcute. Nu există nici a doua-șansă aici. Toți cei care sunt găsiți vinovați vor înceta să mai existe pentru eternitate.

Yahushua a prevăzut această importanță a judecății atunci când El a spus: "Căci nu este nimic ascuns, care să nu fie arătat; nici vreun lucru ascuns, care să nu fie cunoscut și să vină la lumină."(Luca 08:17, KJV) Aceasta este o promisiune! Acțiunile noastre, chiar dacă sunt greșit înțelese pe pământ, vor fi evaluate în funcție de cele mai profunde motivații ale noastre. Cel care citește inima poate avea bunăvoință în judecata față de acțiunea cea mai greșit înțeleasă, în timp ce vede, în mod clar, ipocrizia care se ascunde de prea multe ori în acțiuni care păreau "drepte".

Este rezonabil să se presupună că oricum acest lucru important ar putea fi discutat în Scriptură, și este. Importanța pe care Cerul o atribuie acestui subiect poate fi dedusă din cantitatea de spațiu dedicat subiectului. În afară de referințele împrăștiate, despre judecata de cercetare, din Daniel 7, Daniel 8 și Zaharia 3, o mare parte din Apocalipsa este dedicată acestui eveniment prevestitor. Apocalipsa 4 până la Apocalipsa 11 acoperă evenimentele implicate sau care au loc, în mod specific, în timpul judecății de cercetare.

Judecata de cercetare se desfasoara chiar în sala tronului Cerului. Este o scenă foarte impresionantă:

Iată că, un scaun de domnie a fost pus și pe scaunul de domnie stătea Cineva ... și în jurul scaunului de domnie era un curcubeu, ca o piatră de smarald la vedere. Și în jurul scaunului de domnie erau douăzeci și patru de scaune: și pe scaune am văzut douăzeci și patru de bătrâni, șezând, îmbrăcați în haine albe; și pe capete aveau cununi de aur. Și din scaunul de domnie ieșeau fulgere, tunete și glasuri: și înaintea scaunului de domnie erau șapte lămpi de foc, care sunt cele șapte Duhuri ale lui Yah.

Și înaintea scaunului de domnie era o mare de sticlă, asemenea cu cristalul: și în mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie, erau patru făpturi vii pline cu ochi, pe dinainte și pe dinapoi ... Și fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase aripi, și erau pline cu ochi de jur împrejur: și zi și noapte, ziceau fără încetare: Sfânt, sfânt, sfânt, este Yahuwah Eloahul Atotputernic, care era, care este, și care vine!

Iar când aceste făpturi vii aduceau slavă și cinste și mulțumire Celui ce ședea pe scaunul de domnie, ... Cei douăzeci și patru de bătrâni se aruncau la pământ înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie, și se închinau Celui care este viu în vecii vecilor, și își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie, zicând: Vrednic ești, O Doamne, să primești slava, cinstea și puterea, căci tu ai făcut toate lucrurile, și prin voia Ta stau în ființă și au fost create. (Apocalipsa 4: 2-6, 8-11, KJV)

Acest lucru induce venerație, furnicături pe șira spinării, prin descrierea sălii scaunului de domnie / instanței Cerului. Acesta e cadrul evenimentului solemn al cercetării cuvintelor, faptelor și motivațiilor ascunse ale fiecărui suflet care a trăit vreodată. Capitolul patru din Apocalipsa e dedicat în întregime acestei descrieri, ca și cum Duhul lui Yah spune: "Fiți atenți! Acest lucru e important!"

Yahuwah e mai mult decât atot-puternicul nostru Creator divin. El e, de asemenea, iubitorul nostru Tată. El a făcut totul în puterea Lui, ca să salveze cât mai mulți din copiii Săi. "Tatăl îl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna lui." (Ioan 3:35, KJV) Fiul e, deopotrivă, Judecător și Mare Preot. În calitate de judecător al nostru, El spune: "Nici Eu nu te condamn." (Ioan 8:11, KJV) Ca Mare Preot al nostru, El ia păcatele noastre. Dar mai mult, El simte tot ce simțim noi. El cântărește forța fiecărei ispite, astfel încât el poate ști cât de multă puterea să ne dea. Toate acestea sunt oferite ca să inspire sufletul cu încredere în iubirea Tatălui, astfel încât să căutăm ajutorul promis și să fim salvați.

Având deci un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Yahushua Fiul lui Yah, să rămînem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre; ci Unul ispitit în toate ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să aflăm har, ca să avem ajutor la timp de nevoie. (Evrei 4: 14-16)

În plus față de toate acestea, cântărind judecata în favoarea noastră, Yahuwah merge cu un pas mai departe. El ne asigură că juriul este format din colegii noștri: colegi umani care au suferit, de asemenea, o viață de încercări și ispite. Cei 24 de bătrâni constituie juriul în curțile cerești.

Bătrânii sunt oameni. Ei poartă cununile de biruitori. Mai mult decât atât, atunci când îl laudă pe Miel(Yahushua) înaintea tronului, ei specifică, "Vrednic ești tu ... căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Yah, cu sângele tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice popor și din orice neam; și ai făcut din ei o împărație de preoți pentru Eloah." (Apocalipsa 5: 9-10, KJV) Bătrânii pot fi, foarte bine, patriarhii: Avraam, Isaac, Iacov, fiii lui Iacov, și alții care au trăit o viață neprihănită pe pământ. Enoh, Ilie și Moise pot fi în acest număr. Cu siguranță, cei mai mulți dintre ei au fost selectați dintre cei care au fost înviați cu Yahushua și care au fost duși în Cer cu El la înălțarea Sa. (Vezi Matei 27:52-53)

Procesul unui un juriu format din colegii cuiva este un privilegiu modern, care nu a existat pentru mulți de-a lungul timpului. Faptul că Yahuwah va numi un juriu format din oameni, subliniază, pur și simplu, dorința lui pentru o judecată imparțială, curată și corectă. Cele patru ființe vii sunt reprezentate ca fiind pline de ochi. Ele sunt inteligențele cerești care înregistrează totul. Dacă juriul are nevoie de mai multe informații, el le poate primi imediat de la cele patru făpturi vii. Făpturile au deplină cunoștință, după cum au văzut și au înregistrat totul.

Dacă acest pasaj nu descrie judecata de cercetare, atunci ce este? De ce stă Yahushua în picioare? Ce funcție slujesc bătrânii? Cine este Mielul? Care este cartea? Dacă acesta nu este, de fapt, judecata de cercetare, atunci ce este?


Cartea Vieții

Apocalipsa 4 stabilește scena, dar Apocalipsa 5 e locul unde începe acțiunea. "Și am văzut în mâna dreaptă a Celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinăuntru și pe dinafară, sigilată cu șapte peceți." (Apocalipsa 5: 1, KJV) Aceasta e cea mai importantă carte scrisă vreodată. Este Cartea Vieții. Nici unul nu intră în Cer fără ca numele lui să fie scris acolo.

"Poziția noastră înaintea lui Dumnezeu depinde, nu de cantitatea de lumină pe care am primit-o, ci după modul cum folosim ceea ce avem. Astfel, chiar și păgânii care aleg drept, în măsura în care aceștia pot distinge, sunt într-o stare mai favorabilă decât sunt cei care au avut o mare lumină, și mărturisesc că slujesc pe Dumnezeu, dar care ignoră lumina, și prin viața lor de zi cu zi contrazic mărturisirea lor."

(E. G. White, Hristos Lumina lumii, pag. 239.)

Cartea Vieții, cu toate intențiile și scopurile, e o carte de istorie. Aceasta conține o relatare detaliată a fiecărui act comis vreodată, fiecărui cuvânt rostit vreodată, fiecărui gând ascuns nutrit încă de la crearea lui Adam. Chiar dacă Scriptura nu precizează în mod explicit modul în care numele sunt introduse în Cartea Vieții, Biblia conține anumite indicii, care, adunate împreună, sugerează că numele unei persoane este înregistrat de la naștere în această, cea mai corectă, dintre toate cărțile de istorie.

Petru declară: "Yahuwah nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Sale, cum cred unii; Ci este îndelung răbdător față de noi, și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință "(2 Petru 3: 9, KJV) Când Pavel a predicat filozofilor și a învățat oamenii din Atena, el s-a referit la faptul că ei erau foarte evlavioși, spunând: Bărbați Atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși; căci trecând și privind de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am găsit chiar și un altar pe care este scris: DUMNEZEULUI NECUNOSCUT. Ceea ce voi cinstiți fără a cunoaște, aceea vă vestesc eu. ... Deci trecând cu vederea, aceste timpuri de neștiință, Dumnezeu, poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, (Fapte 17: 22-23, 30, NKJV)

Pavel nu a făcut, pur și simplu, cochetării cu ego-urile ascultătorilor săi. El știa că Duhul lui Yah a fost trimis la fiecare copil al lui Adam, născut vreodată, ca să-i atragă pe toți la mântuire. El a recunoscut că acești păgâni erau, la cele mai bune din cunoștințele lor limitate, încercând să se închine Creatorului Tuturor. În scrisoarea sa către Romani, Pavel a expus mai departe, precizând:

Căci la Yah nu se are în vedere fața omului. Căci toți cei care au păcătuit fără lege, vor pieri fără lege; și toți cei ce au păcătuit sub lege, vor fi judecați după lege; (Pentru că nu cei ce aud Legea sunt drepți înaintea lui Yahuwah, ci cei ce împlinesc legea aceasta, vor fi îndreptățiți.

Când Neamurile, care nu au legea, fac prin natură lucrurile cuprinse în lege, prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege: ei arată că lucrarea legii e scrisă în inimile lor, căci despre lucrurile acestea mărturisește conștiința lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele ;) În ziua când, Yahuwah va judeca secretele oamenilor prin Yahushua Unsul, conform cu Evanghelia mea. (Romani 2: 11-16, KJV)

Oricine are șansa să fie salvat. Acesta a fost scopul morții lui Yahushua pe cruce! Astfel, dreptatea divină îi plasează pe toți pe picior de egalitate. Toată lumea are aceeași șansă să aleagă dreptatea și să răspundă la chemarea Duhului Sfânt.

"Cât de surprinși și bucuroși vor fi cei smeriți printre neamuri, și printre păgâni, să audă de pe buzele Mântuitorului," Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre cei mai neînsemnați dintre acești frați ai Mei, Mie mi le-ați făcut!" Cât de bucuroasă va fi inima Iubirii infinite când urmașii Săi vor privi în sus cu surprindere și bucurie la auzul cuvintelor Sale de aprobare! "6 Dacă numele lor sunt păstrate în Cartea Vieții, este însă o chestiune de alegere personală. Prin rebeliune persistentă, oricine poate avea numele lui sau al ei șters din Cartea Vieții:

"Adaugă nelegiuire la nelegiuirile lor și să nu intre în neprihănirea ta. Să fie șterși din cartea celor vii și să nu fie scriși cu cei neprihăniți." (Psalmul 69: 27-28, KJV)

"Cel ce va birui, va fi îmbrăcat în haine albe și nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții, și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui." (Apocalipsa 3: 5, KJV)

Yah nu va forța pe nimeni să fie salvat împotriva voinței sale.

Mielul Înaintea Scaunului de Domnie

Ioan vede un înger puternic care îi cheamă pe cei care merită, să facă un pas în față și să rupă pecețile, ca să deschidă cartea. Totuși, nu se găsea nimeni "În cer, nici pe pământ, nici sub pământ", care să poată deschide cartea sau care chiar să fie demn să se uite în ea!

Acest lucru e devastator pentru profetul în vârstă. El înțelege semnificația acestei cărți aparte. Este cartea vieții Mielului! Fără această carte, judecata de cercetare nu poate avea loc! "Și am plâns mult, pentru că nimeni nu a fost găsit vrednic să deschidă și să citească cartea, nici să se uite în ea." (Apocalipsa 5: 4, KJV)

Unul dintre bătrâni îl consolează repede pe Ioan, spunându-i: "Nu plânge: Iată că, Leul din seminția lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și să rupă cele șapte peceți ale ei." (Apocalipsa 5: 5 KJV)

Mielul lui Yahuwah

Mielul lui Yah care ridică păcatele lumii este vrednic să deschidă cartea.

Atenția lui Ioan e captată imediat. Oh bine! Nici un om nu a fost găsit vrednic să deschidă cartea, dar ei au găsit un leu ca să facă acest lucru. Cu siguranță acest rege tare, puternic al fiarelor va face o treabă bună!

El se întoarce să privească acest animal puternic, suficient de puternic să facă ceea ce nu poate face un om obișnuit. "Și iată, am văzut în mijlocul scaunului de domnie, în mijlocul celor patru făpturi vii, și în mijlocul bătrânilor, că stătea un Miel ce părea junghiat, având șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Yah trimise în tot pământul "(Apocalipsa 5: 6, KJV)

Desigur! Mielul lui Yah care ridică păcatele lumii e singurul vrednic să ia cartea și să o deschidă. Numai El a câștigat dreptul să facă acest lucru. Cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni cântă de îndată "Un cântec nou, zicând: Tu ești vrednic să iei cartea și să deschizi pecețile: căci ai fost junghiat" (Apocalipsa 5: 9, KJV) Milioane de îngeri se alătură, în armonie în sala de judecată: "Vrednic este Mielul, care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și binecuvântarea" (Apocalipsa 5:12, KJV)

Deschiderea Peceților

Capitolul șase descrie ceea ce se întâmplă și cum este deschisă cartea. Această carte cuprinde întreaga istorie a pământului și fiecare viață care a trăit vreodată. Cele șapte peceți reprezintă diferite epoci ale istoriei pământului. După deschidere, fiecare sigiliu rămâne deschis, evident până la sfârșit. Nu există nici un punct final până la a doua venire a lui Yahushua. Cu toate acestea, odată ce sigiliul următor este rupt, începe o altă eră. 

 7 peceți (sigilii)

Cele șapte peceți acoperă întreaga istorie, de la crearea lui Adam până la Mileniul Sabatic din Ceruri.

Este imposibil să se cunoască momentul exact în care au fost deschise cele mai multe peceți. Și, în cele din urmă, nu contează cu adevărat, momentul când cele mai multe dintre ele au fost deschise. Este prerogativa Cerului să stabilească diferitele epoci. De vreme ce pecețile acoperă perioade de timp pe pământ, ele sunt date din perspectiva Cerului. Ce perioadă de timp (și care generație) cade sub pecete, presupune o analiză a tribunalului Cerului. Anumite date pot fi determinate, dar nu toate.

Prima Pecete: De la Adam până la?

Pecetea a Doua: De la? la ?

Pecetea a Treia: De la? la ?

Pecetea a Patra: De la? la ?

Pecetea a Cincea: Se aplică tuturor martirilor de la Adam.

Pecetea a Șasea: De la 1755 până la a doua venire a lui Yahushua.

Pecetea a Șaptea: Începe chiar înainte de sunetul primei trâmbițe și ajunge până la a doua venire a lui Yahushua.

Apocalipsa a fost scrisă după ce primele patru peceți au avut loc deja. De aceea, sunt date mai puține detalii pentru aceste perioade de timp, deoarece, cel mai important lucru pentru generația finală este informația care acoperă pecețile a șasea și a șaptea. Pentru aceste epoci, Cerul nu a rămas tăcut. Yahuwah a oferit detalii explicite, deoarece este extrem de important ca cei care trăiesc la încheierea timpului să fie avertizați de evenimentele din timpul ultimelor două peceți care au un impact direct asupra lor.

Prima Pecete

"Când Mielul a rupt una dintre peceți, am auzit, ca sunetul unui tunet, una dintre cele patru făpturi vii spunând: Vino și vezi. Și am văzut, că era un cal alb; și iată că, cel ce ședea pe el avea un arc; i-a fost dată o cunună și a pornit să biruiască, și să cucerească ". (Apocalipsa 6: 1-2, KJV)

Ioan, deja se uita, dar porunca e dată oricum: "Vino și vezi." Indiferent ce urmează să aibă loc, el trebuie să observe și să înțeleagă cu claritate.

Călărețul are un arc. Arcul e un simbol al războiului. Destul de interesant însa, cuvântul "arc" (toxon) provine dintr-un alt cuvânt (tikto), care înseamnă "a produce" și "să ducă departe." El "este folosit metaforic ... pofta care duce la păcat." 7

Acest lucru e foarte potrivit, deoarece prima pecete începe cu Adam, primul om, atunci când păcatul a fost "născut". Adam a trăit aproape o mie de ani. El a ascultat porunca lui Yahuwah să, "Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l:.; Și stăpâniți-l" (Genesis1: 28, KJV) Viața lui plină de pocăință umilă pentru păcat, un exemplu pentru generațiile următoare și credința puternică în promisiunea unui Mântuitor care să răscumpre și să restabilească ceea ce era pierdut, sunt aceleași promisiuni de care oamenii se agață prin credință și astăzi. Aceste promisiuni au ieșit ", biruitoare și să cucerească", și acestea vor continua să facă acest lucru până la sfârșit, deoarece, întotdeauna binele va triumfa, la final, asupra răului. Deși nu putem ști când a început a doua epocă, prima a început cu Adam. Această primă epocă în care cunoașterea Creatorului era încă puternică pe pământ, e bine reprezentată de un cal alb.

Pecetea a Doua

"Și Cînd a rupt Mielul pecetea a doua, am auzit a doua fiară spunând: Vino și vezi. Și a ieșit un alt cal, roșu; și celui ce ședea pe el i s-a dat, să ia pacea de pe pământ, ca ei să trebuiască să se ucidă unii pe alții. Și i s-a dat o sabie mare "(Apocalipsa 6: 3 -4, KJV)

Porunca e dată din nou, ca să observe și să înțeleagă ce este arătat. Acest cal e de culoare roșie. În Scriptură, roșu e un simbol al sângelui și este o culoare potrivită pentru a reprezenta următoarea eră a istoriei pământului. Deși nu e posibil să se identifice un anumit moment în timp, probabil, a avut loc în urma morții lui Adam sau aproape de sfârșitul vieții sale lungi. În acest timp, o mare apostazie a venit, și mulți care în timpul vieții lui Adam au fost credincioși Creatorului, s-au abătut.

Cei patru cai din Apocalipsa(Apocalipsa 6)

Primele peceți eliberează patru cai. De fiecare dată lui Ioan i se spune "Vino și vezi."
Porunca este astăzi pentru noi: observă și înțelege profeția.

Acest pasaj pare să indice perioada de timp, în care neamul de uriași răi au proliferat pe pământ. "Și s-a întâmplat, atunci când oamenii au început să se înmulțească pe fața pământului, și li s-au născut fiice, că fiii lui Elohim au văzut că fetele oamenilor erau frumoase; și și-au luat soții din toate pe cele pe care le-au ales "(Geneza 6: 1-2, KJV). Rezultatul acestei uniuni ilegale au fost uriașii care, chiar au "luat pacea de pe pământ."

Violența și corupția brută a acestei ere e direct responsabil de faptul că, pământul a avut nevoie să fie curățit prin potop.

Uriașii erau pe pământ în acele zile; și, de asemenea, după aceea, când fiii lui Elohim au intrat la fiicele oamenilor și acestea le-au născut copii, care au devenit, de asemenea,  oamenii puternici care au fost în vechime, oameni cu nume.

Și Yahuwah a văzut că răutatea omului era mare pe pământ, și că fiecare întocmire a gândurilor inimii lui erau îndreptate numai spre rău. Si i-a părut rău lui Yahuwah că l-a făcut pe om pe pământ, și s-a mâhnit în inima lui. Și Yahuwah a spus: Voi distruge omul pe care l-am creat de pe fața pământului ... căci mă căiesc că i-am făcut.

 [Și] Pământul era stricat înaintea lui Elohim, și pământul era plin de silnicie. Și Elohim a privit peste pământ și, iată că, era stricat; căci orice făptură își stricase calea pe pământ. (Geneza 6: 4-7, 11-12, KJV)

Cartea lui Enoh expune cu privire la violența înfăptuită de uriașii care s-au luptat și au ucis și oamenii și unul pe altul. Pacea a fost, într-adevăr, luată de pe pământ în era uriașilor, așa cum este descris de pecetea a doua.

                                                                               Pecetea a Treia

"Și când a rupt pecetea a treia, am auzit a treia făptură vie spunând: Vino și vezi. Si m-am uitat, și iată un cal negru; și cel ce ședea pe el avea un cântar în mână. Și în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit ca un glas care zicea: O măsură de grâu pentru un bănuț, și trei măsuri de orz pentru un bănuț. Dar să nu vatămi undelemnul și vinul". (Apocalipsa 6: 5-6, KJV)

Pecetea a treia a eliberat un cal negru pe pământ și un efort reînnoit al lui Satan ca să ascundă adevărul, lumina și iubirea lui Yahuwah. Mai degrabă decât o sabie, acest călăreț ține în mână o pereche de cântare. Cântarele erau utilizate pentru măsurarea greutății cerealelor. Ideea e că, acestea sunt cântare nedrepte. Ei înșelau cumpărătorul măsurii integrale de cereale, deoarece le datora un ban pentru o măsură de grâu și doar trei măsuri de orz pentru un leu, prețuri exorbitante pentru vremea aceea.

Mâncarea e utilizată frecvent în Scriptură ca și simbol pentru doctrină. Atunci când Yahushua a spus: "Eu sunt pâinea vieții; cel care vine la Mine, nu va flămânzi niciodată; și cine crede în Mine, nu-i va fi sete "(Ioan 6:35, KJV), ascultătorii Lui știau exact ceea ce însemna aceasta. Este posibil ca această pecete să indice epoca următoare de după potop, când falsitatea s-a răspândit rapid, ca și metastazele cancerului pe fața pământului. Influența nefastă a lui Nimrod și a reginei lui rele, Semiramida, cu credința lor coruptă și rebelă, au stabilit o dinastie a erorii care poate fi văzută până în zilele noastre în practicile venerării Mariei ca "Regină a Cerului", decorarea pomilor de Crăciun , și multe, multe alte credințe fondate întâi de către Nimrod.

Porunca dată de cel de-al treilea călăreț, cu toate acestea, e categorică: "Vezi să nu vatămi untdelemnul și vinul." Uleiul și vinul sunt cele două simboluri pentru adevăr spiritual. Pe parcursul acestei perioade, pe măsură ce eroarea câștiga în putere și influență, Yahuwah își stabilea propria linie sfântă prin Avraam. Cunoașterea Creatorului nu avea să fie pierdută cu totul de pe pământ. Cei care doreau cu adevărat să cunoască și să urmeze adevărul, puteau face, totuși, acest lucru.

Cei 4 călăreți din Apocalipsa 6

Primele peceți eliberează patru călăreți, reprezentând primele patru epoci ale istoriei pământești.

Pecetea a Patra

"Și când a deschis pecetea a patra, am auzit glasul celei de-a patra făpturi vii zicând: Vino și vezi. Și m-am uitat, și iată un cal gălbui: și cel ce ședea pe el se numea Moartea, și Locuința Morților îl urma. Și li s-a dat puterea peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabie și cu foamete, cu moarte și cu fiarele pământului. "(Apocalipsa 6: 7-8, KJV)

O interesantă profeție a Vechiului Testament despre Mesia Îl descrie: "El a crescut înaintea Lui ca o mlădiță fragedă, ca o rădăcină care iese dintr-un pământ uscat" (Isaia 53: 2, KJV) Echivalentul grecesc al cuvântului chloros înseamnă "frunziș fraged", și e sursa cuvântului clorofila din română. Este același cuvânt folosit pentru a descrie al patrulea cal: "'Verde deschis", culoarea ierbii tinere ... "ceva verde", prin urmare, "palid" ... "8

Yahushua a fost planta fragedă, născută la încheierea celui de al patrulea mileniu, viața lui traversând al cincilea mileniu. El S-a predat, ca să fie înlăturat prin Moarte, dar în acest fel, El a răsturna cursul. "Și a dezarmat domniile și stăpânirile, și le-a făcut priveliște pentru toți, ieșind biruitor asupra lor prin cruce." (Coloseni 2:15, KJV) "De aceea este zis: "Suindu-se la înălțime, a luat robia roabă, "astfel încât să putem striga triumfători, "O moarte, unde-ți este boldul? O, mormânt, unde-ți este biruința? "(Efeseni 4: 8, NKJV; 1 Corinteni 15:55, KJV)?

Indiferent de momentul, în timp, când pecetea a patra a fost ruptă, aceasta reflectă în mod adecvat starea pământului, atunci când Mântuitorul a venit să-i răscumpere pe oameni. Yahushua a fost trimis în cel mai rău dintre cele mai rele momente, când întunericul spiritual strivise, practic, orice lumină rămasă. Intenția lui Yahuwah era, ca ei să aibă părtășie cu popoarele de jur împrejur, care treceau în mod frecvent prin Israel, pe rutele comerciale care merg de la nord la sud. Cu toate acestea, după întoarcerea lor din robia babiloniană, evreii nu au împărtășit lumina pe care au avut-o cu popoarele din jur. Mai degrabă, s-au cufundat în propria idolatrie fariseică a mântuirii prin fapte.

Filozofia și învățătura Greacă au corupt școlile evreiești și au influențat națiunea într-un mod, deja, fără precedent. Rezultatul a fost moartea spirituală a multora. Dar, a afectat, de asemenea, națiunea iudaică din punct de vedere fizic, la fel de bine. Atunci când unii evrei au încercat să rămână credincioși principiilor stravechi, pronunțate încă de la Adam, Avraam și Moise, mulți dintre ei și-au pierdut viața din pricina puterilor politice asupritoare (fiarele) conducătoare asupra Palestinei și lumii cunoscute.

Pecetea a cincea

"Și când a rupt pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor care fuseseră junghiați din cauza cuvântului lui Yahuwah, și din cauza mărturiei pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare, și ziceau: Pînă cînd, O Doamne, sfânt și adevărat, nu judeci și nu răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia dintre ei i s-a dat o haină albă, și i s-a spus, că trebuie să se odihnească încă puțin, până când se va împlini numărul celor împreună slujitori cu ei și al fraților lor, care aveau să fie omorâți ca și ei." (Apocalipsa 6: 9-11, KJV)

Au existat martiri pentru adevăr încă de când Cain a ridicat brutal mâna împotriva neprihănitului Abel. Mulți dintre profeții credincioși ai Vechiului Testament, s-au întâlnit cu moartea în mâinile oamenilor violenți. Stabilirea și răspândirea creștinismului, însă, a adus martirajul la un nivel cu totul nou. O vreme, păgânii Romani au continuat să fie destul de toleranți si acceptau diferitele credințe, dar pe măsură ce timpul a trecut și credința curată, apostolică a devenit coruptă, dezgustul și prejudecata romanilor față de creștini a crescut și acest lucru a dus la creșterea unei persecuții drastice.

Chiar mai rea însă, decât orice persecuție a păgânilor, a fost persecutarea creștinilor de către alți creștini. Episcopul Romei și-a început cariera, doar ca un lider de biserică printre mulți alții, dar, cum a câștigat în putere și influență, el a căutat să aducă, în continuare, mai multe persoane și mai mult teritoriu sub controlul său. El a forțat respectarea cu prețul sacrificării conștiinței sau vieții. Numai Cerul va dezvălui nenumăratele milioane de oameni care și-au pierdut viața în apărarea adevărului, din pricina acestei puteri despotice.

Numele acestor persoane pot fi pierdute în istorie. Nici un suflet viu nu și le aduce aminte și tot ce au suferit ca să rămână credincioși lui Yahuwah. Dar ei nu sunt uitați. Numele lor sunt scrise în cartea vieții Mielului și ei dețin un loc foarte special în inima Tatălui. A cincea pecete este introdusă cu un mesaj de alinare pentru cei ale căror mărturii sunt sigilate de sângele lor. Chiar și în mijlocul judecății de cercetare, Yahuwah își ia timp ca să trimită un mesaj de speranță și alinare. Ei nu sunt uitați. Ei vor fi răsplătiți din belșug pentru ceea ce sunt chemați să îndure pe pământ.

Și această promisiune e și pentru generația finală, de asemenea. Dacă vreunul dintre noi suntem chemați să pecetluim mărturia noastră cu sângele nostru, ne putem odihni în cunoașterea pe care noi ne-o vom aminti, de asemenea, când ne vom ridica din nou, în cea din urmă zi.

ISIS pregătindu-se să decapiteze creștini pe o plajă

Identitățile celor care și-au dat viața pentru adevăr nu poate fi niciodată uitată.
Numele lor sunt inscripționate în sânge pe palmele Mântuitorului. 

  Pecetea a Șasea

"Și m-am uitat când a rupt pecetea a șasea, și, iată, s-a făcut un mare cutremur de pământ; soarele a devenit negru ca un sac de păr, și luna a devenit ca sângele; Și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic. Și cerul s-a îndepărtat ca o carte de piele pe care o faci sul când este rulat împreună; și fiecare munte și insulă au fost mutate din locurile lor.

"Și împărații pământului și oamenii de vază și cei bogați și căpeteniile și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților; Și ziceau munților și stâncilor: Cădeți peste noi, și ascundeți-ne de fața Celui ce șade pe tron, și de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui și cine oare poate să stea în picioare."(Apocalipsa 6: 12-17, KJV)

Toate pecețile, odată rupte, continuă până la final. A șasea pecete, începând cu cutremurul de la Lisabona în 1755, se concentrează în principal pe evenimente asociate cu începerea timpului sfârșitului și timpul de necaz de până la a doua venire. Fiecare dintre evenimentele semnificative care atrag atenția până la sfârșitul lumii sunt prezentate în cele șase versete:

"Marele Cutremur" - Cutremurul de la Lisabona, 1 noiembrie 1755

Ziua întunecată - 19 mai 1780

Căderea de stele din cer - 13 noiembrie 1833

Până în prezent, cerul nu s-a strâns ca un sul, și nici "fiecare munte și insulă ... nu s-au mutat din locurile lor." Nimeni nu a fugit în peșteri și nu s-au rugat ca munții să cadă peste ei. Acestea toate sunt evenimentele ce vor avea loc la arătarea lui Yahushua la a doua venire. Acest lucru dovedește că a șasea pecete va culmina cu a doua venire a lui Yahushua.

A șasea pecete este de o extremă importanță pentru generația finală. Fiecare dintre primele patru peceți s-au întins doar pe două versete. A cincea pecete a fost de trei versete. Evenimentele care au loc sub pecetea a șasea, însă, sunt mult mai implicate, deoarece acestea au un impact direct asupra celor care trăiesc până la final. Este mult mai detaliată, astfel încât, nimeni să nu fie luat prin surprindere.

Sigilarea

Există șapte peceți, dar dupa ce a șasea pecete este ruptă, atenția lui Ioan este atrasă în altă parte. Ceea ce este, foarte clar prezentat, are loc în a șasea pecete când a șaptea nu a fost încă rupă.

Și după aceste lucruri am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului, ținând cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsărit, având pecetea viului Yah; și a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le-a fost dat să vatăme pământul și marea, zicând: Nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe frunțile slujitorilor Eloahului nostru. Și am auzit numărul celor care fuseseră pecetluiți: o sută patruzeci și patru de mii, din toate semințiile copiilor lui Israel. (Apocalipsa 7: 1-4, KJV)

Aceasta este însemnătatea judecății de cercetare! Cei care și-au predat viața Creatorului și i-au permis să scrie legea Sa în inimile lor vor fi sigilați pentru eternitate! Ei sunt siguri de salvare. Pecetluirea îi așeză pe adevăr, astfel încât ei nu pot fi zdruncinați. Si nu doar generația finală este sigilată, ci toți cei care au murit în speranța unui Mântuitor vor fi, de asemenea, sigilați.

"După aceea m-am uitat și, iată, o mare mulțime, pe care nimeni nu o putea număra, din orice națiune, din orice seminție, popoare și limbi, stând în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea Mielului, îmbrăcați în haine albe, și cu ramuri de palmier în mâini. Și strigau cu glas tare, zicând: Mântuirea este a lui Yah, care stă pe scaunul de domnie și a Mielului. "(Apocalipsa 7: 9-10, KJV)

Ioan ne spune că această mare mulțime este salvată din fiecare generație, de la Adam până la ultimul copil născut pe pământ.

Și el mi-a zis: Aceștia sunt cei care au ieșit din necazul cel mare, și-au spălat hainele, și le-au albit în sângele Mielului.

De aceea ei sunt înaintea scaunului de domnie al lui Yah, și-I slujesc zi și noapte în templul Său: și Cel ce șade pe scaunul de domnie va locui în mijlocul lor.

Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai bate nici soarele, nici vreo altă arșiță.

Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, îi va păstori și îi va duce la izvoarele apelor vieții și Yahuwah va șterge orice lacrimă din ochii lor. (Apocalipsa 7: 14-17, KJV)

Din nou, această scenă se prezintă ca o  acțiune în viitor, arătând soluția de succes, triumfătoare, a judecății de cercetare. Nenumărate suflete vor fi salvate prin sacrificiul singurului Fiu al lui Yahuwah. Așa cum a prezis cu mult timp înainte, "După ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și voia lui Yahuwah va prospera în mâna lui. El va vedea rodul muncii sufletului Lui, și va fi mulțumit: prin cunoștiința Lui, Robul Meu cel neprihănit, va îndreptăți pe cei mulți; căci el va purta nelegiuirile lor ". (Isaia 53: 10-11, KJV)

Pecetea a Șaptea

"Și când a rupt pecetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas." (Apocalipsa 8: 1)

Atunci când pecetea a șaptea e ruptă, chiar și Cerul este adus la tăcere și toate activitățile încetează. Evenimentele care se petrec sub această eră finală a istoriei pământului sunt atât de solemne încât chiar și inteligențele angelice, așteaptă cu sufletul la gură să vadă ce se întâmplă în continuare.

Ioan este, de asemenea, plin de nerăbdare. Ce se va întâmpla în continuare? Raspunsul vine:

Și am văzut pe cei șapte îngeri, care stăteau înaintea lui Yahuwah; și li s-au dat șapte trâmbițe.

Și un alt înger a venit și a stat lângă altar, având o cădelniță de aur; și i s-a dat multă tămâie, ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților, la altarul de aur, care se afla înaintea scaunului de domnie.

Și fumul de tămâiei, care a venit împreună cu rugăciunile sfinților, s-a ridicat înaintea lui Yah din mâna îngerului.

Și îngerul a luat cădelnița și a umplut-o cu focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ: și au fost glasuri și tunete și fulgere și un cutremur de pământ.

Și cei șapte îngeri, care aveau cele șapte trâmbițe, s-au pregătit să sune. (Apocalipsa 8: 2-6, KJV)

Oricare ar fi evenimentele care vor urma, ele sunt cu siguranță de cea mai mare importanță, în așa fel încât, că capteze atenția tuturor în curțile Cerești.

Și sunt. Evenimentele sumbre care se manifestă când e ruptă pecetea a șaptea, au legătură cu finalul vieții, așa cum o cunoaștem noi, pe planeta Pământ. Trâmbițelevestesc apropiera împărăției; sună alarma de pericol; atrag atenția asupra avertismentelor. Trâmbițele care sună sub pecetea finală fac toate aceste lucruri. Ele vor fi cele mai îngrozitoare evenimente din lume, văzute vreodată până la acel moment. În timpul acestei serii de evenimente apare Satana, care îl imită perfect și se dă drept Mântuitorul Însuși. Asta nu e tot. Încheierea timpului de probă și ultimele șapte plăgi se revarsă, de asemenea, în timpul celei de a șaptea peceți. Nu e de mirare că Cerul a tăcut când a fost ruptă pecetea a șaptea! A șaptea pecete, ca și a șaselea dinainte, se termină la a doua venire a lui Yahushua.

Asigurarea Salvării

Pecețile garantează Cartea Vieții. Prin urmare, toate acestea sunt incluse. Ele acoperă totul, de la crearea lui Adam, până la a doua venire când conflictul se sfârșește, în cele din urmă și Yahushua vine să-i primească pe ai Lui. Cea mai mare parte a creștinătății neagă doctrina judecății de cercetare, dar ea e chiar aici! Și se referă la mai multe capitole din Apocalipsa. Este subiectul cel mai mediatizat în ultima carte a Bibliei.

Mulți oameni s-au temut de judecata de cercetare. Satana îi chinuie cu îndoieli și le amplifică nesiguranța. El le șoptește: "Ce se întâmplă dacă nu sunteți gata? Ce se întâmplă dacă fiecare păcat nu a fost mărturisit și nu v-ați pocăit de el? Ce se întâmplă dacă nu vă amintiți fiecare păcat? Nu poți să mărturisești ceea ce nu-ți amintești!"

Vestea bună este că judecătorul e atât cel mai bun prieten cât și avocatul apărării. El și-a dat de fapt viața pentru tine! Mai mult, el chiar are argumentele necesare care să-l reducă la tăcere pe Satan, "procurorul." Acest lucru e frumos reprezentat în viziunea lui Iosua și îngerul. Iosua era marele preot. El a purtat păcatele oamenilor, prin urmare, într-un sens, el  reprezenta – simbolic--individualitatea.

Și el mi-a arătat pe Iosua, marele preot stând înaintea îngerului lui Yahuwah, și pe Satana stând la dreapta lui,ca să-i opună rezistență.

Iar Yahuwah a zis Satanei, Yahuwah să te mustre, Satano! El Yahuwah care a ales Ierusalimul să te mustre: nu este el un tăciune scos din foc?

Iosua era îmbrăcat cu haine murdare, și stătea în picioare înaintea îngerului.

Și el a răspuns și a vorbit celor ce erau înaintea Lui, spunând: Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Și lui i-a zis: Iată, că îndepărtez de la tine nelegiuirea, și te voi îmbrăca cu haine de sărbătoare.

Si am spus: Să i se pună pe cap o mitră curată. Așa că i-au pus o mitră curată pe cap, și l-au îmbrăcat în haine. (Zaharia 3: 1-5, KJV)

Îngerul lui Yahuwah face referire la pre-întruparea lui Yahushua. În această scenă, El este judecătorul. Satana este acuzatorul fraților. El stă la dreapta lui Iosua ca să-l acuze și prezintă instanței păcatele lui Iosua în cel mai rău mod posibil.

Aceia care-L cinstesc pe [Yahuwah] și păzesc poruncile Lui sunt obiectul acuzațiilor lui Satana. Dușmanul lucrează cu toată puterea să conducă persoanele să păcătuiască. Apoi, el susține că din cauza păcatelor lor din trecut, ar trebui să i se permită să-și exercite cruzimea lui diabolică asupra lor ca și supuși. De această lucrare Zaharia a scris: "El mi-a arătat pe Iosua, marele preot" -ca reprezentant al oamenilor care păzesc poruncile lui Yah- ", stând în picioare înaintea îngerului Domnului, și pe Satana stând la dreapta lui, să I se împotrivească."

 [Yahushua] e Marele nostru Preot. Satana a stat înaintea Lui zi și noapte ca și acuzator al fraților. Cu puterea lui iscusită, el prezintă fiecare trăsătură de caracter ca și motiv suficient pentru retragerea puterii protectoare a lui [Yahushua], permițând astfel lui Satan să-i descurajeze și să-i distrugă pe aceia pe care i-a provocat să păcătuiască. Dar [Yahushua] a făcut ispășire pentru fiecare păcătos. Putem noi, prin credință, să-L auzim pe Avocatul nostru spunând: "[Yahuwah] să te mustre, Satano! Chiar [Yahuwah], care a ales Ierusalimul să te mustre: nu este el un tăciune scos din foc "?

"Acum, Iosua era îmbrăcat cu haine murdare." Astfel, păcătoși apar în fața dușmanului care, prin puterea lui iscusită, amăgitoare, i-a dus departe de loialitatea față de [Yah]. Cu hainele pacatului si rușinii, îi îmbracă inamicul pe cei care au fost copleșiți de ispitele lui, și apoi declară că este nedrept ca [Yahushua] să fie Lumina, Apărătorul lor. 9

Dar, o voce reduce la tăcere acuzațiile lui Satana, iar când vorbește El, toată lumea ascultă.

Dar, bieți muritori, pocăiți, ascultați cuvintele lui [Yahushua], și credeți așa cum auziți: "Și el a răspuns (acuzației adusă de Satan) și a vorbit celor (îngerilor), care stăteau în fața lui (să facă voia lui), spunând: Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. "Eu voi șterge fărădelegile lui. Îi voi acoperi păcatele. Îl voi acoperi cu neprihănirea Mea." Și el a zis: Iată, eu am făcut ca nelegiuirea ta să treacă de la tine, și te voi îmbrăca cu haine de sărbătoare."

Hainele murdare sunt îndepărtate; pentru că [Yahushua] spune: "Eu am făcut ca nelegiuirea ta să treacă de la tine." Nelegiuirea este transferată către cel nevinovat, cel curat, Sfântul Fiu al lui [Yah]; și omul, total nevrednic, stă în fața lui [Yahuwah] curățit de orice nelegiuire, și îmbrăcat cu neprihănirea lui [Yahushua]. Oh, ce schimbare de haine este aceasta!

Și [Yahushua] face mai mult decât acest lucru pentru ei: "Am zis: Să-i pună o mitră curată pe cap. Așa că i-au pus o mitră curată pe cap, și l-au îmbrăcat în haine. Și îngerul lui [Yahuwah] stătea acolo. Și îngerul lui [Yahuwah] a protestat cu privire la Iosua, spunând: Așa vorbește Domnul oștirilor; Dacă vei umbla în căile Mele și dacă vei păzi poruncile Mele, atunci vei judeca casa Mea, și vei păzi curțile Mele, și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce stau alături."

Aceasta e onoarea pe care [Yahuwah] o dă celor care sunt îmbrăcați cu hainele neprihănirii lui [Yahushua]. Cu o astfel de încurajare, cum pot să continue oamenii în păcat? 10

Judecata de cercetare acoperită atât de detaliat în peceți, nu e ceva de care să vă temeți! Este darul final al lui Yahuwah care vă pregătește pentru Cer. Neprihănirea noastră e ca o haină mânjită. Si nu e un lucru solitar pe care să-l putem face. Dar Yahushua nu ne lasă în nevoia noastră.

Hainele murdare sunt îndepărtate; pentru că [Yahushua] spune: "Eu am făcut ca nelegiuirea ta să treacă de la tine" (versetul 4). Nelegiuirea este transferată către cel nevinovat, cel curat, sfantul Fiu al lui [Yah]; și omul, total nevrednic, stă în fața lui [Yahuwah] curățit de orice nelegiuire, și îmbrăcat cu neprihănirea atribuită lui [Yahushua]. Oh, ce schimbare de haine este aceasta!

El îndepărtează orice păcat, și pune pe noi haina neprihănirii Lui, țesută în războiul de țesut din cer.... Suntem adoptați în familia cerească, și vom moșteni palatele pregătite pentru cei care sunt ascultători. 11

Astăzi, întoarce-te la cel mai bun prieten pe care îl vei avea vreodată. Dacă ați făcut o predare deplină și un legământ, El vă asigură că sunteți gata. Aceasta este treaba lui, nu a ta. Dacă nu știi cum să te predai total, spune-i! Lasă-l să te ajute. În orice domeniu în care ai nevoie de ajutor, El a promis să-ți dea tot ajutorul de care ai nevoie.

Apelează la El cu strigătul din inimă: "Doamne, scapă-mă! Voi pieri! "

Această rugăciune va primi întotdeauna un răspuns imediat. Rugați-vă astăzi. Nu întârziați. El stă în picioare acolo, așteptând, cu brațele larg deschise ca să vă ureze bun venit.

Cuplu care se roagă


Conținut Asemănător:


1 Arizona Daily Star, 20 Decembrie 1970, http://tucson.com/pioneer-hotel-fire/article_b0b75412-c5e8-11e5-846f-b7da6b43a579.html.

2 http://www.insidermonkey.com/blog/10-longest-prison-sentences-served-by-an-innocent-man-321799/8/

3 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2303620/Louis-Taylor-Innocent-man-convicted-starting-Tucson-hotel-went-In-N-Out-Burger-freed-said-believes -SUA-judiciară-best-world.html

4 În loc să aștepte încă doi-trei ani în închisoare pentru ca numele său să fie achitat într-un alt proces, Taylor a ales o înțelegere cu un motiv invocat, ca să fie eliberat de îndată. El a explicat: "Nu aveam de gând să le dau încă o oră, încă un minut." (Ibid.)

5 Numele Creatorului e Yahuwah. Dar, în predica sa către Greci, Pavel a trebuit să se apropie de ei la nivelul la care erau, pentru a-i putea conduce la o lumină mai mare. De aceea, el a folosit cuvântul "Theos" sau Dumnezeu, deoarece numele "Yahuwah" nu ar fi avut niciun înțeles pentru ei.

6 E. G. White, Hristos Lumina lumii, pag. 637-638.

7 Tikto, # 5088, Dicționar New Strong Extins de cuvinte biblice.

8 Chloros, # 5515, Ibid.

9 Ellen G. White, Manuscrisul 125, 1901 la 9 decembrie 1901.

10 Ibidem.

11 Ellen White, Ca Să-L Cunosc pe El, p. 108.