Print

3 TESTS ZULLEN ONS EEUWIGE LOT BEPALEN. 2E TEST IS AFSCHEIDING VAN BABYLON

1/ 3 tests zullen ons eeuwige lot bepalen. 2e is de afscheiding van Babylon. In test 1 worden we geboden Yahuwah te aanbidden als de Schepper v/d onbeweegbare aarde & solide hemel. Betekent dat we Satans ronddraaiende bol-model loslaten, wat iedereen gelooft.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

2/ Even terug naar Openb.14 vers 8 voor de tekst over test 2: ‘Hij werd gevolgd door een 2e engel die uitriep: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken.’ De grote stad Babylon is Rome.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

3/ Opb.17:18 beschrijft deze stad als ‘die heerst over de koningen op aarde.’ Het Vaticaan heeft diplomatieke betrekkingen met meer landen dan welke andere soevereine staat ook. Maar het zijn de zonden van Vaticaanstad waardoor Yahuwah verklaart dat ze de grote gevallen stad is.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

4/ Waarom verklaart Yahuwah het Vaticaan tot de gevallen stad? Omdat zij ‘door haar ontucht [immoraliteit] alle volken de wijn [lering&kalender] van haar wellust heeft laten drinken [aannemen].’ De stad is immoreel omdat zij haar valse leringen overal opgedrongen heeft.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

5/De tentakels v/h Vaticaan reiken tot diep in elk land. Alle landen gebruiken de kalender v Rome; de Gregoriaanse kalender. Hoeveel meer eer kan de wereld 't Vaticaan betuigen dan door de Vaticaanse kalender aan te nemen als enige gereedschap voor bepalen van tijd en feestdagen?

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

6/ Heel het Christendom heeft Yahs 7e dag Sabbat verworpen&vervangen door de Roomse zondag, de heidense dag voor Zonne-aanbidding. Deze vreselijke daad alleen al is genoeg om door Yah tot gevallen verklaard te worden. Gevallen verklaard zijn betekent dat er geen weg meer terug is

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

7/ Rome verwierp niet alleen Yahs luni-solaire kalender, en zijn 7e dag Sabbat, maar verving ook het Bijbelse scheppingsmodel v/d platte en onbeweeglijke aarde en het metalen firmament door haar eigen corrupte model v/e ronddraaiende bal die in de oneindige lege ruimte rondtolt.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

8/Verbazend genoeg heeft de Roomse Jezuïetenorde meer astronomen voortgebracht dan waarschijnlijk enige andere specifieke demografische groep. Een studie v astronomen uit de 16e t/m 21e eeuw onthult een ware doorloop van belangrijke astronomen die ook jezuïetenpriesters waren.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

9/ Jezuïete bijdragen aan astronomie zijn opmerkelijk genoeg om 34 kraters op de maan naar hen te vernoemen. Ook bezit het Vaticaan de meeste telescopen en observatoria van alle organisaties. NASA en het Vaticaan bezitten samen LUCIFER, ’s-Werelds grootste .binoculaire telescoop

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

10/ Niet alleen drongen Jezuïete astronomen v/h Vaticaan sinds de 16e eeuw het heliocentrische model eindeloos op tot 't het hedendaags geaccepteerde wetenschappelijke model was. Het was de Jezuïet Fr. Georges Lemaître die de oerknal-theorie bedacht; nog een aanval op Yahs Woord.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

11/ Samengevat is Babylon de Grote Stad [Vaticaan] gevallen omdat: -Het Yahs luni-solaire kalender verwierp en verving door een heidense solaire kalender, die tegenwoordig door alle landen op aarde gebruikt wordt. Het is onmogelijk de 7e dag Sabbat op de Roomse kalender te vinden

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

12/ - Via astronomen verving Rome de Bijbelse onbeweeglijke platte aarde door het ronddraaiende bol-model. Ze verving eveneens het firmament [de metalen koepel], dat Yah schiep om de aarde te overdekken, door een oneindige lege ruimte; Geocentrisme vervangen door Heliocentrisme.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

13/ De 3e reden voor de val van Rome is de oerknaltheorie die ze bedacht, welke meer atheïsten heeft voortgebracht in de wereld van nu, dan enige andere lering. Deze satanische theorie, die wereldwijd onderwezen wordt als meer dan theorie, verwijderde Yahuwah van Zijn Schepping.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

14/ De zonden v/h Vaticaan beperken zich niet tot bovengenoemde zonden. Ze beging veel meer zonden, zoals de moord op miljoenen heiligen, om hun weigering de Roomse valse leringen aan te nemen. Het Vaticaan is werkelijk gevallen en dit feit moet luid & duidelijk verkondigd worden

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

15/ Omdat het Vaticaan de hele wereld geïnfecteerd heeft met haar valse leringen, is de wereld door het gretig aannemen hiervan deelgenoot geworden van de zonden van Rome. Iedereen die gewillig de Roomse onwaarheden accepteert, wordt medeplichtig aan Rome, in de ogen van Yahuwah.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

16/Onze liefhebbende Vader wil dat niemand van Zijn oprechte volk medeplichtig bevonden wordt aan Rome. Het Vaticaan is Yahuwahs vijand en Zijn volk moet afstand nemen van de zonden van Rome door niet deel te nemen aan haar onwaarheden. Let goed op Yahuwahs ernstige waarschuwing:

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

17/“Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen. Hij had groot gezag… Met krachtige stem riep hij: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad! Ze is een woonplaats voor demonen geworden, ze biedt onderdak aan elke onreine geest. Alle volken hebben door haar ontucht

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

18/ de wijn van haar wellust gedronken, de koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden. Een andere stem uit de hemel zei: ‘Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

19/ ontkomt a/d plagen die haar gaan treffen. Want haar zonden reiken tot aan de hemel en Yah zal haar onrecht vergelden.’Opb.18:1-5. Als we de Hemelse opdracht het gevallen Babylon te verlaten negeren, betekent het dat we Roomse valsheden boven Yahuwahs eeuwige waarheid stellen.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

20/ Rome zal ontmaskerd & gestraft worden kort voor Yahushua’s terugkomst. Allen die blijven geloven in & leven naar Rome’s valse leringen, zullen samen met Rome gestraft worden. Door weigeren zich los te maken van Rome’s onwaarheden worden ze deelgenoot van het gevallen Babylon.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

21/ In test 1 werden we geboden Yahuwah te aanbidden als de schepper van de onbeweeglijke aarde en solide hemel. Velen vinden het moeilijk aan deze test te gehoorzamen, omdat anderen ons hierom belachelijk maken. Als we dit niet aankunnen, hoe kunnen we dan de 2e test doorstaan?

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

22/ De 1e test van Opb.14 gebiedt ons 1 van Rome’s vele onwaarheden te verwerpen. In test 2 worden we geboden ons af te keren van ALLE Roomse onwaarheden. Dit nalaten, betekent dat, wanneer Yah Rome straft, Hij eveneens iedereen straft die bleef vasthouden aan de zonden van Rome.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

23/ Genadevol wijst Yah ons in de 2e test in Opb.14 op de gevallen staat van Rome, het Grote Babylon, opdat we gewaarschuwd zijn. Hij wil niet dat wij aan haar zonden deelhebben, die tot aan de hemel reiken. Hij gebiedt ons Babylon te verlaten door haar onwaarheden te verwerpen.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

24/ In test 3 zullen we tot het uiterste getest worden. De beste manier om te zorgen dat we in de 3e test niet falen, is voor test 1 & 2 te slagen. Nu is de tijd om de Roomse valse kalender voor het bepalen v/d Sabbat te verwerpen, en ook al haar andere onwaarheden te verwerpen.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021

25/ Nu is de tijd om Yahuwah te aanbidden als de Schepper van de onbeweeglijke aarde en solide hemel boven ons. Alleen Yah is de ware God. Nu is de tijd om de Jezuïete oerknal-leugen af te wijzen. Nu is de tijd te besluiten trouw aan Yah te blijven tot onze laatste adem. Amen.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) June 2, 2021