Print

3 TESTS ZULLEN ONS EEUWIGE LOT BEPALEN. 3E TEST IS YAHUWAH GEHOORZAMEN, WAT HET OOK KOST

1/ 3 TESTS BEPALEN ONS EEUWIGE LOT. De 3e Is Yahuwah Te Gehoorzamen, Ongeacht Wat Het Kost.
Test 1 is Yahs scheppingsmodel accepteren.
Test 2 is de leugens van Babylon verwerpen door zijn gevallen status te erkennen.
Test 3: blijven we Yah aanbidden, zelfs als het illegaal wordt?

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

2/ Test 3 is de zwaarste die Zijn volk moet doorstaan in deze laatste dagen. Slagen voor deze test is belangrijker dan alles. De meest angstaanjagende bedreiging ooit tegen de mensheid, ligt in de boodschap van deze test. Falen voor deze test resulteert in Yah’s grootste toorn.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

3/ De 3e test vind je in Openb. 14:9-12. “Toen volgde een derde engel die uitriep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en zijn merkteken op zijn voorhoofd of hand krijgt, zal hij de wijn van Yahs woede moeten drinken …

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

4/ … die onverdund in de beker van Zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het Lam. De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid; ze krijgen geen rust, overdag niet en ‘s nachts niet,

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

5/ … zij die het beest en zijn beeld aanbidden en wie het merkteken van zijn naam ontvangt.’ Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Yahs geboden en aan de Trouw van Yahushua."

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

6/ De identiteit van het beest is zonder enige twijfel bewezen als het pausdom. Het beeld van het beest is elders door WLC-video’s en artikelen aangetoond als de Gregoriaanse kalender, die de VS heeft helpen opzetten als ’s werelds enige kalender voor handel en burgerlijke zaken.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

7/ We wekken Yahs toorn op als we Rome en haar kalender eren. Het is geen zonde de Roomse kalender vh dagelijks leven te gebruiken, maar wel om de Sabbat te vinden, noch mogen we een dag eren die door Rome is gekozen voor aanbidding, zelfs als dit wordt afgedwongen door de staat.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

8/De beangstigende boodschap vd 3e engel is een zeer ernstige waarschuwing voor allen. Vlak voor Christus wederkomst zal Satan pausdom en VS gebruiken om wereldwetten op te leggen. Indien nageleefd, resulteren ze in de gruwelijke zonde van aanbidding van het beest en zijn beeld.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

9/ Met gehoorzamen aan deze wetten zullen we het vreselijke merkteken vh beest ontvangen. Het teken komt op het voorhoofd als de ontvanger ervan overtuigd is dat de wetten juist zijn. Wetend dat de wetten een eerbetoon zijn aan het beest, komt het merkteken op zijn rechterhand.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

10/ Ontvangen vh merkteken op de rechterhand betekent gebrek aan geloof vd ontvanger. Wie het merkteken weigert kan niet meer kopen en verkopen; wie het merkteken ontvangt geeft zich over en bewijst eer aan het beest. Nu is het moment onszelf te trainen op Yah te vertrouwen.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

11/Landen streven geldloze economieën na, en met het invasieve bereik van technologie van nu, wordt het makkelijker weigeraars straks ‘niet kopen en verkopen’ op te leggen. Yahuwah heeft in Zijn wijsheid voorzien in crypto munten om de impact vd wetten op Zijn volk te verzachten.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

12/ Het is voor gelovigen essentieel om te leren hoe deze crypto munt te gebruiken. WLC gelooft dat Litecoin [symbool: LTC] een nuttige munt zal zijn voor wat komen gaat. De beste voorbereiding om deze test te doorstaan is echter vaak stil te staan bij het verhaal in Daniël 3.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

13/ Als nog maar tieners vertoonden deze 3 Hebreeën zo’n onbevreesdheid die iedereen nodig heeft die nastreeft dezelfde moed te weerspiegelen in de komende test vd 3e engel. Een onrechtvaardige wet gebood hen een afgod te aanbidden. Voor hen is aanbidding alleen van Yahuwah.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

14/ Om de draconische wet van Nebukadnezar strikt na te leven, werd een vurige oven opgericht naast het afgodsbeeld dat moest worden aanbeden. Toen het moment van aanbidding aanbrak, bogen ALLEN neer en aanbaden de afgod, behalve de 3 Hebreeuwse waardigen. Ze negeerden het bevel.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

15/ De koning gaf hen een laatste kans van gedachten te veranderen. Ze aarzelden niet het aanbod van de koning te weigeren. Ze zeiden de koning dat ze zich geen zorgen maakten over wat er met hen zou gebeuren. Ze beleden hun geloof in Yahuwah, die hen kan redden als Hij dat wil.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

16/ De ervaring van de 3 waardige Hebreeën zal worden herhaald in het leven van iedereen die weigert beest en beeld te aanbidden. De belangrijkste hoogtepunten v hun test:
1. Het bevel om de afgod te aanbidden kwam plotseling, zonder waarschuwing. Zo zal het bij ons ook zijn.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

17/ 2. Er waren genoeg enthousiaste verraders om aan de koning de 3 Hebreeën die weigerden voor het afgodsbeeld te buigen te rapporteren. De 3 Hebreeën verborgen zich niet en bleven gewoon staan. Evenzo moeten de gelovigen verwachten dat ze worden gerapporteerd door verklikkers.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

18/ 3. Het gezicht van de koning werd donker van woede op de 3 Hebreeën, toen ze zijn aanbod hun positie te heroverwegen weigerden. Zo zal het ook zijn met de gelovigen in deze laatste test. De autoriteiten zullen woedend zijn op degenen die het merkteken van het beest weigeren.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

19/ 4. De brandende oven beangstigde of verzwakte de vastberadenheid van de 3 Hebreeën niet. Ze brandden liever in de oven dan te buigen voor een afgod. En zo moeten gelovigen in deze laatste test klaar zijn de dood onder ogen te zien, dan om het beest en zijn beeld te aanbidden.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

20/ De engel benadrukt de 3 opvallendste kenmerken van de overwinnaar:
1) Ze hebben de deugd van geduld, 2) ze houden de geboden en 3) ze hebben het geloof van Christus.
Het belang van geduld wordt in de hele Bijbel benadrukt. Heiligen tonen geduld vanwege hun geloof.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

21/ De geboden verwijzen naar de 10 geboden. Het hele Christendom is het eens over 9 van deze geboden. Het enige dat opzettelijk wordt genegeerd is het 4e gebod. De overwinnaars zullen sabbatvierders zijn; ze houden Yahs kalender en niet de Gregoriaanse.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

22/Toen beval een stem uit de hemel Johannes dit op te schrijven: ‘Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven - zij mogen rusten van hun arbeid en hun daden vergezellen hen.’ Er zullen veel martelaren zijn in deze 3e test, net voor Christus' wederkomst.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

23/ Direct nadat hij dit had opgeschreven zegt Johannes: ‘Toen zag ik een witte wolk, en daarop zat Iemand eruitziend als een Mens, met op Zijn hoofd een gouden krans en in Zijn hand een scherpe sikkel.’ Openb.14:14. Wat een heerlijke climax zal de wederkomst van Christus zijn.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

24/Bij Christus wederkomst worden de martelaren opgewekt en zij en de levende heiligen zullen t eeuwig leven krijgen, om voor altijd met Christus op deze aarde te leven en regeren. Ze weigerden zich aan beest&beeld te onderwerpen en verheugen zich nu in de gelukzalige eeuwigheid.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021

25/Hoeveel&hoe lang gelovigen ook moeten lijden en verdragen door het beest, t zal als een voorbijgaand moment zijn vergeleken met de eeuwigheid van vreugde en geluk die hen wacht. Het is een zeer kleine prijs om te betalen. Moge niemand van ons het beest of zijn beeld aanbidden.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) December 3, 2021