Print

3 TESTS ZULLEN ONZE EEUWIGE BESTEMMING BEPALEN. 1E TEST BETREFT DE VORM VAN DE AARDE.

1/ 3 TESTS ZULLEN ONZE EEUWIGE BESTEMMING BEPALEN. 1E TEST BETREFT DE VORM V/D AARDE. De 3 tests staan in Openb.14. Yahs volk is gewaarschuwd hoe belangrijk 't is deze 3 tests te doorstaan om klaar te zijn voor 't eeuwige leven in de tijd die komt. Deze collectie focust op test1.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021

2/ We beginnen met een citaat v/d 1e test: ‘Toen zag ik opnieuw een engel die hoog i/d lucht vloog. Hij had een Eeuwig Evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, elke stam en taal. Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor Yah en geef Hem eer...

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021

3/… want nu is de tijd gekomen dat Hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid Hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft.’ Hier liggen belangrijke sleutels i/d tekst: - Het Eeuwige Evangelie gaat over de op handen zijnde vestiging van Yahs eeuwige koninkrijk op aarde.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021

4/ Het was vanaf het begin Yahs plan het eeuwige koninkrijk op aarde te vestigen. Maar de val van Adam onderbrak Zijn plan. Echter, is het goede nieuws dat door Christus het plan spoedig hervat wordt, en deze tijd zal nooit meer onderbroken worden. Zeker goed nieuws!

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021

5/ Doel v/d 3 tests is onthullen in hoeverre iemand bereid is te lijden om zijn gretigheid te bewijzen om burgers v dit eeuwige koninkrijk te worden. Velen zullen de martelaarsdood sterven om hun standvastige verlangen getrouwe kandidaten te worden voor Yah's eeuwige koninkrijk.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021

6/ 2e sleutel v/d tekst: Test 1 is een ernstige herinnering a/h goddelijk oordeel over iedereen. De meesten nu [christen&niet-christen] zijn zich totaal niet bewust v dit voortdurende oordeel. 'T is onze plicht deze 3 tests luidkeels te verkondigen om iedereen wakker te schudden.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021

7/ 3e sleutel uit de tekst: zodra we het goddelijke oordeel erkennen dat gaande is, is de 1e reactie het ervaren van afschuwelijke angst. Want dit gaat niet over staan voor een aardse rechter, maar over staan voor onze Schepper Yahuwah, een hoogst verschrikkelijke gebeurtenis.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021

8/ 4e sleutel v/d tekst: Wanneer de juiste 'angst' i/h hart wordt gewekt, ontwaakt een oprecht verlangen om de Schepper te aanbidden & verheerlijken, die verlangt ons het leven v/h komende tijdperk te schenken. Het is de goedheid van Yah ons te waarschuwen voor t gaande oordeel.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021

9/ 5e aanwijzing v/d tekst: Yahuwah informeert niet alleen over t oordeel dat ons lot zal bepalen, maar HIJ zegt ons ook hoe we HEM moeten aanbidden en verheerlijken, op de manier die HEM behaagt. Het is door HEM te erkennen als Schepper van Hemel en Aarde, dat HEM vreugde geeft.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021

10/ In dit gebied faalt 99,5% van de mensen, want de aarde en de hemel waarin ze beweren te geloven is 100% anders dan de aarde en de hemel die Yahuwah heeft geschapen. Yahuwah schiep en vestigde de aarde zodat ze niet kan bewegen. Ze draait of roteert niet.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021

11/ Yahuwahs geschapen hemel is een stevige koepel die de hele aarde overdekt. De creatie van het solide gewelf, in de Bijbel uitspansel genoemd, is de duidelijkste demonstratie van Zijn Oneindige Scheppende Kracht. In de Bijbel wordt dit gewelf met ontzag en verwondering bekeken

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021

12/Om Yahuwah te aanbidden&verheerlijken op de manier waarop Hij eist, moeten we Hem erkennen als Schepper v hemel&aarde als i/d Bijbel staat. Zijn firmament&onbeweegbare aarde vervangen door enig ander model, vertegenwoordigt de ultieme overtreding die stervelingen kunnen begaan

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021

13/Het Woord zegt: 1 Schepper: Yahuwah 1 Bemiddelaar tussen Yah&mens: verheerlijkte mens Yahushua 1 Weg naar eeuwig leven: geloof in Yahushua's verzoenende dood 1 Evangelie: Evangelie vh Koninkrijk 1 Schepping: Onbeweegbare aarde&solide koepel 1 Doop: door onderdompeling 1 Geloof

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021

14/ Als geschapen wezens hebben we niet de luxe om Zijn geïnspireerde proclamaties te wijzigen. Hij is de Schepper en wij zijn slechts geschapen wezens. We kunnen niet uit Zijn Woord kiezen wat ons wel bevalt en verwerpen wat niet in overeenstemming is met die 'valselijke kennis'

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021

15/Waarheid is een ketting van vele schakels. Elke schakel vertegenwoordigt een stukje v/d waarheid. Als we opzettelijk één waarheidsschakel afwijzen, omdat deze niet past in de theorieën die worden onderwezen en gepromoot door de geleerden v/d wereld, dan ontkennen we de Vader.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021

16/ Het is krankzinnig te denken dat er harmonie kan zijn tussen wat de Bijbel ons leert en wat 'wetenschappers' tegenwoordig leren. Satan misleidt, 'bedriegt de hele wereld.' Opb.12:9. Satan heeft alle christenen misleid een niet-vaste lucht en een draaiende wereld te accepteren

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021

17/Door de waarschuwing voor t voortdurende oordeel van Yahuwah zou iedereen t alternatieve scheppingsmodel (door 99,5% v/d mensen geaccepteerd) moeten verwerpen. Hoe kunnen we aangenaam zijn in Zijn ogen als we Zijn scheppingswaarheid verwerpen & vervangen door Satans leugens?

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021

18/De 1e v/d 3 tests zegt ons dat t niet volstaat om in Yahuwah te geloven als de Ene God en in Christus als ZIJN menselijke Zoon, op wonderbaarlijke wijze gevormd in de schoot van Maria. Maar we moeten ook geloven wat HIJ zei over de aarde en hemel, ook al denkt iedereen anders.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021

19/We zullen de 2e & 3e test van Openb. 14 niet kunnen doorstaan als we koppig vasthouden aan Satans leugens over de vorm v/d aarde en de lucht. Test 2 & 3 zijn moeilijker dan de 1e test. In de 3e test zullen velen de marteldood sterven omdat ze niet bereid zijn tot een compromis

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021

20 / De enige manier om te zorgen dat we de 2e & 3e test kunnen doorstaan, is halen v/d 1e test. Door af te zien van Satans niet-vaste hemel en v/d ronddraaiende aarde. Als dit moeilijk voor ons is, hoe zullen we dan slagen voor de veel moeilijkere 2e en 3e test die ons wachten?

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021

21/Nu moet t duidelijker zijn waarom Zijn oprechte volgelingen geen lid kunnen zijn van 1 v/d gevallen christelijke denominaties, want ze hebben allemaal [zonder uitzondering] Satans leugens over de vorm v/d aarde & niet-vaste hemel aanvaard&gepromoot; ze promoten Satans leugens.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021

22/Liefde voor Zijn waarheid mbt Zijn schepping moet voorop staan in onze geest & hart, aangezien we vrijmoedig a/d hele wereld verkondigen dat t uur v Zijn oordeel is gekomen en dat we HEM moeten vrezen & aanbidden, als Schepper v/d onwrikbare aarde & de stevige koepel boven ons

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021

23/We worden nu al getoetst aan de 1e test van Openb.14. Wie hiervoor slagen kunnen ook de 2e test halen. We kennen velen die al geslaagd zijn voor de 1e & 2e test, terwijl ze reikhalzend uitkijken naar de 3e. We hebben maar een paar jaar tot de glorieuze wederkomst van Christus.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021

24/Moge de vastberadenheid om alles te doorstaan wat ons lot is, tussen nu en Christus' Wederkomst, nooit verzwakken. Glorieuze eeuwigheid met Yah & Yahushua [op deze aarde] wacht de gelovigen. Deze glorieuze toekomst is veel kostbaarder dan de prijs die we ervoor moeten betalen.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 26, 2021