Print

3 TESTE VOR HOTĂRÂ SOARTE NOASTRĂ VEȘNICĂ. TESTUL 2- DESPĂRȚIREA DE BABILON

1/ 3 teste vor hotărî soarta noastră veșnică. TESTUL 2 constă în despărțirea de Babilon. În primul test ni se poruncește să ne închinăm lui Yah, creatorul pământului imutabil și al cerului solid. Să renunțăm la globul care se învârte pe orbită proprie, modelul lui Satana .

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

2/Revenim la Apocalipsa 14 și versetul 8 pentru a găsi textul celui de al 2-lea test: 'Și a urmat alt înger care zicea, A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!' Babilon cetatea cea mare este Roma.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

3/Apocalipsa17 descrie această cetate ca pe cea ‘care domnește peste împărații pământului.’ Vaticanul are relații diplomatice cu mai multe țări decât oricare alt stat suveran. Dar păcatele acestei cetăți l-au făcut pe Yahuwah să declare Vaticanul ca fiind marea cetate decăzută.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

4/Să examinăm motivele pentru care Yahuwah declară Vaticanul cetate decăzută: deoarece 'ea a făcut ca toate națiunile lumii să se îmbete [să adopte] cu vinul [învățăturile și calendarul] mâniei curviei ei [immoralității].’Ea este imorală pentru că învățături false sunt peste tot.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

5/Tentacolele Vaticanului s-au extins adânc în fiecare țară.Toate tările măsoară timpul folosind calendarul Romei, calendarul gregorian. Ce onoare mai mare poate fi acordată de lume decât adoptarea calendarului de la Vatican ca instrument de măsurare al timpului și anotimpurilor?

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

6/Întreaga creștinătate a pus deoparte Sabatul zilei a 7-a și a înlocut-o cu Duminica Romei,ziua păgână închinată Soarelui. Acest act viclean este de ajuns ca să fie declarat de Yah, decăzut. Declarat decăzut înseamnă că nu se mai poate îndrepta.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

7/Roma nu doar că a desființat calendarul luni-solar și Sabatul zilei a 7-a, dar a înlocuit creațiunea biblică a pământului plat și imutabil și a firmamentului metalic cu propriul ei model-glob ce are mișcare de spin și rotație orbitală, într-un spațiu infinit.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

8/Mulți ar fi surprinși să afle că ordinul iezuit din Roma a produs mai mulți astronomi decât orice altă categorie demografică. Un studiu istoric al astronomilor din secolul 16 până în 21 descoperă. Cine au fost conducătorii astronomilor-preoții iezuiți.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

9/Contribuțiile iezuite în astronomie sunt semnificative, știm că 34 de cratere de pe lună le poartă numele. Vaticanul deține cele mai mari telescoape și observatoare față de oricare alte organizații.NASA și Vatican dețin împreună LUCIFER, cel mai mare telescop binocular.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

10/Astronomii iezuiți ai Vaticanului începând cu secolul 16 au impus modelul heliocentric până când acesta a fost acceptat ca model științific, dar nu s-au oprit aici, iezuitul Fr. Georges Lemaître, a inventat teoria big-bangului, un alt atac împotriva Lumii lui Yah.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

11/Să recapitulăm, Babilonul, Cetatea cea Mare [Vatican] este decăzută deoarece: A desfințat calendarul luni-solar al lui Yah și l-a înlocuit cu calendarul solar păgân, folosit , astăzi, de toate țările lumii. Este imposibil de găsit Sabatul zilei a 7-a pe calendarul Romei.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

12/ Roma prin astronomii săi a înlocuit pământul plat, imutabil cu globul cu rotație în jurul axei proprii și pe orbită. Și firmamentul ceresc [cupola metalică] create de Yah să acopere pământul cu spațiul infinit și gol; Geocentrismul înlocuit cu Heliocentrismul.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

13/ Al 3-lea motiv al apostaziei Romei este teoria big bang care a produs cei mai mulți atei în lume comparativ cu alte învățături. Această teorie satanică, omenească l-a eliminat pe Yahuwah din mijlocul creațiunii Sale.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

14/Păcatele Vaticanului nu se limitează doar la cele menționate mai sus. Există multe alte păcate, uciderea a milioane de sfinți, pentru că au refuzat să accepte învățăturile false ale Romei.Vaticanul a căzut și acest lucru urmează să fie proclamat cu glas puternic și mult curaj.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

15/De când Vaticanul a infectat întreaga lume cu învățăturile lui false, lumea a devenit părtașă la păcatele lui. Oricine dorește să accepte minciunile Romei devine complice cu Roma, în ochii lui Yahuwah.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

16/Tatăl nostru iubitor nu dorește ca vreunul dintre aleșii săi să fie complice cu Roma. Vaticanul este vrășmașul lui Yahuwah, iar poporul lui Yah trebuie să se depărteze de păcatele Romei, pentru a nu se întina cu minciunile ei. Atenție la avertizarea solemnă a lui Yah:

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

17/ “Am văzut un alt înger care se cobora din ceruri, având o mare autoritate… Și el a strigat cu glas puternic :‘A căzut, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al demonilor, o închisoare a oricărui duh necurat…Căci toate națiunile au băut din vinul

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

18/ mâniei curviei ei, regii pământului au comis adulter cu ea, și vânzătorii pământului s-au îmbogățit din mulțimea bogățiilor ei. Și am auzit o altă voce din ceruri zicând: ‘Ieșiți din ea, poporul Meu și nu vă întinați cu păcatele ei,

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

19/ și să nu primiți plăgile ei. Fiindcă păcatele ei au ajuns până la ceruri, și Yah și-a adus aminte de nedreptățile ei.’" Apoc 18:1-5. Dacă ignorăm porunca Cerului de a ieși din Babilon, înseamnă că preferăm minciunile Romei în locul vieții veșnice a lui Yahuwah.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

20/Roma va fi denunțată și pedepsită cu puțin timp înainte de venirea lui Hristos. Când Roma este pedepsită, toți care au crezut și trăit conform cu ereziile Romei, vor fi pedepsiți împreună cu ea. Refuzând să renunțe la minciunile Romei se fac părtași cu Babilonul decăzut.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

21/În primul test ne este poruncit să ne închinăm lui Yahuwah, creatorul pământului plat, imutabil și al cerului solid. Mulți găsesc că primul test este greu de împlinit, și caută să ridiculizeze. Dar dacă nu trecem acest prim test, cum vom fi capabili să îl trecem pe al doilea?

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

22/Primul test din Apoc. 14 ne poruncește să renunțăm la una dintre multele minciuni ale Romei. În al 2-lea test ni se cere să ne separăm de TOATE minciunile Romei. Dacă nu, vom primi aceeași pedeapsă cu a ei, când Yahuwah va pedepsi Roma pentru păcatele ei.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

23/Milostivul Yah atenționează în Apoc.14 asupra statutului decăzut al Romei, Babilonul cel Mare, așa că nu suntem în necunoștiință. El nu dorește să fim părtași la păcatele ei ce au ajuns până la cer. El ne poruncește să ieșim și să ne depărtăm de minciunile ei.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

24/În testul 3, vom fi încercați și mai tare. Cea mai bună asigurare că nu vom cădea la testul 3 este dacă reușim să trecem de testele 1 și 2. Acum este timpul să renunțăm la calendarul fals al Romei ca mijloc de socotire al Sabatului și să renunțăm la toate celelalte minciuni.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021

25/Acum este timpul să ne închinăm lui Yah, creatorul pământului plat, imutabil și al cerului solid de deasupra noastră. Doar Yah este adevăratul Dumnezeu. Să denunțăm, acum, la minciuna iezuită a big bangului. Să rămânem credincioși lui Yah până la ultima suflare a vieții. Amin.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 7, 2021