Print

A doua venire | Partea 1 - Reuniunea Triumfătoare

“Elohim-ul nostru vine și nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor, și în jurul Lui o furtună puternică.” (Vezi Psalmul 50: 3).

Războiul dintre bine și rău se va încheia la a doua venire triumfătoare a lui Yahushua. De la căderea omenirii, venirea în slavă a lui Yahushua ca să-Și ia poporul Său credincios acasă, a fost în Second Coming of Yahushuacentrul fiecărei inimi pline de dor, ca și speranță care a inspirat și a dat curaj și tărie în  încercări. În întunericul adânc al încercării de foc a lui Iov, el s-a agățat cu credință de promisiunea unui Răscumpărător care vine. Iov știa că nu va fi în timpul vieții sale, dar cu toate acestea el a fost întărit de asigurarea că va veni o zi când, în propriul său trup, el va trăi din nou și-L va vedea pe Mântuitorul său.

"Dar știu că Răscumpărătorul meu este viu, și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe [Elohim]… ochii mei Îl vor vedea și nu un ai altuia." (Iov 19: 25-27, KJV)

Speranța venirii glorioase a lui Mesia a fost păstrată vie de Patriarhi și profeți de-a lungul secolelor. Israeliții din vremea lui Yahushua L-au respins ca Mesia al lor, din cauza concentrării lor asupra slavei de la cea de a doua venire a Sa, mai degrabă, decât pe smerenia de la prima Sa venire. Acum, acest eveniment, atât de mult timp visat, atât de mult timp sperat, este pe cale să se întâmple. A doua venire, care a inspirat misionari, a întărit martiri și a încurajat mulțimi, se va manifesta, în curând,  asupra lumii. . . ca o surpriză copleșitoare.

Majoritatea lumii de azi nu mai privește cu dor întoarcerea Mântuitorului. Scriptura a prezis:

"…În zilele din urmă vor fi batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor, și vor zice: Unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii ". (2 Petru 3: 3, 4, KJV)

Această profeție are împlinirea în actuala generatie. Cei mai mulți oameni nu mai cred că revenirea lui Yahushua este iminentă. În schimb, mulți spun, "Aceasta este ceea ce bunicii mei obișnuiau să spună. Acum, ei sunt morți și noi suntem încă aici! "Această neîncredere răspândită în apropierea întoarcerii lui Yahushua, este unul dintre cei mai buni indicatorii  care spun că a Doua Venire este, cu adevărat, foarte aproape.

skeptic

"…În zilele din urmă vor fi batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor, și vor zice: Unde este făgăduința venirii Lui?" (2 Petru 3: 3, 4, KJV)

Yahushua a dorit ca poporul Său, să fie gata și să nu fie luat prin surprindere de revenirea Sa. El a avertizat:

"Voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți." (Luca 12:40, KJV)

Nu va fi nici o "răpire secretă", care să ia sfinții de pe pământ fără ca cineva să știe. A doua venire va fi cel mai mare eveniment glorios văzut vreodată de ochii omului. Aceasta va învălui cerurile cu o slavă de nedescris, cu lumină și frumusețe.

Scriptura spune clar:

"Căci, cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus; așa va fi și venirea Fiului omului." (Matei 24:27, KJV)

Yahushua Însuși a prezis natura publică a revenirii Sale pe pământ. La procesul său, El i-a avertizat pe preoții care L-au judecat:

"De acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului." (Matei 26:64, KJV)

La a doua venire va fi fost martoră fiecare persoană care trăiește pe pământ.

"Iată, El vine pe nori. Și orice ochi Îl va vedea, și cei ce L-au străpuns; și toate semințiile pământului [care sunt pierduți] se vor boci din pricina Lui "(Apocalipsa 1: 7, KJV).

Dacă a doua venire era doar o "răpire secretă", atunci cei pierduți nu ar "boci din pricina Lui." Cei care s-au lipit de păcat, respingând oferta de milă și iertare a cerului vor căuta, mai degrabă, moartea decât să se confrunte cu Cel care a murit pentru ei. Ioan vizionarul a văzut reacția celor pierduți atunci când au fost martori la a Doua Venire a lui Yahushua:

"Cerul s-a strâns ca o carte de de piele, pe care o faci sul. Și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Și împărații pământului,. . . și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns, în peșteri și în stâncile munților; Și ziceau munților și stâncilor: Cădeți peste noi, și ascundeți-ne de Fața Celui ce șade pe scaunul de domnie, și de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui și cine poate sta în picioare?"(Apocalipsa 6: 14-17, KJV)

Asupra celor pierduți, la a doua venire, coboară noaptea fără sfârșit, dar pentru cei drepți, zorii zilei nu se mai termină. Toți cei care L-au iubit pe Mântuitorul lor și l-au urmat în ascultare și încredere se vor bucura să-l vadă că se întoarce.

 “În ziua aceea vor zice: Iată, acesta este Elohim-ul nostru în care avem încredere că ne va mântui. Aceasta este Yahuwah în care ne încredem, acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui "(vezi Isaia 25: 9.).

silhouette of a mother holding her child

A Doua Venire va fi o reuniune a Mântuitorului cu așteptătorii săi credincioși și a prietenilor și familiilor despărțite de timp îndelungat, prin moarte.

A doua venire va fi o reuniune: o reuniune a Mantuitorului cu credincioși Lui, cei  în așteptare, și o reuniune între prieteni și între membrii de familie, mult timp separați prin moarte. Mulți dintre cei care i-au pierdut pe cei dragi în moarte, au suferit cu inima la gândul că nu i-ar mai vedea din nou pe cei dragi, ai lor. Chiar și cei care cred că cei dragi vor fi în cer au intrebat daca s-ar recunoaște reciproc acolo. Scriptura oferă o asigurare plină de iubire că nimeni din cei care au murit iubidu-L pe Yahuwah nu vor fi uitați și lăsați în urmă. Nu numai că vor fi în stare să-i recunoască pe cei dragi, dar cei morți care au fost înviați se ridică primii la nori, și apoi cei neprihăniți care sunt în viață, vor fi răpiți în nori cu ei.

“Nu voim fraților să nu fiți în necunoștință, despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Căci dacă credem că Yahushua a murit și a înviat, credem că Yahwuah va aduce înapoi împreună cu Yahushua pe cei care au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul lui Yahuwah: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea lui Yahushua, nu o vom lua înaintea celor adormiți. Căci Însuși Yahushua cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Yah, Se va coborî din cer, și întâi vor învia cei morți în Yahushua, Apoi noi cei vii, care vom fi rămas vom fi răpiți toți împreună cu ei în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Yahushua în văzduh. Mângâiați-vă dar, unii pe alții cu aceste cuvinte. (A se vedea 1 Tesaloniceni 4: 13-18.)

Mamele își vor primi copiii, smulși din brațele lor de moarte. Prietenii, mult timp desparțiți, se vor recunoaște unii pe alții și se vor îmbrățișa cu bucurie . Aceasta va fi o reuniune deosebită de oricare alta la care am asistat vreodată. Acesta va fi o reuniune a răscumpăraților cu Răscumpărătorul lor. Dar va fi mai mult decât atât.

Yahuwah, marea sură de lumină, de viață și de iubire, este cel care a făcut posibilă această reuniune.

"Fiindcă atât de mult a iubit Yahuwah lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Yahuwah, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El."(A se vedea Ioan 3:16, 17.)

Fără iubirea de sacrificiu de sine a lui Yahuwah, dispus să-și sacrifice singurul Fiu pentru a-i mântui pe păcătoși, nici unul din aceste lucruri nu ar fi posibil.  Datorită dragostei Tatălui, această reuniune este posibilă.

"El, care nu a cruțat nici chiar pe Fiu Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor Lui. . . [Yahuwah]? [Yahuwah] este Acela care-i socotește neprihăniți!" (Romani 8:32, 33, KJV)

“Dar, după cum este scris: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Yahuwah pentru cei care-L iubesc.” (1 Corinteni 2: 9, Noua Versiune Revizuita) 

Bucuria Tatălui la întoarcerea copiilor Săi născuți din pământ va fi nemărginită. Nu există cuvinte care pot descrie emoțiile care vor încânta inima Iubirii Infinite când va vedea mulțimea veselă, răscumpărată de la moarte, adunată aproape de  tron, prezenți acolo să iubească și să fie iubiți de-a lungul ciclurilor nesfârșite ale veșniciei. Nici măcar Yahuwah nu poate găsi cuvintele pentru a-Și exprima bucuria. În această oră bucuroasă, ca și gazdă, privindu-i pe cei răscumpărați, inima Iubirii Infinite poate exprima iubirea și bucuria Lui cântând!

"În ziua aceea, se va zice Ierusalimului,"- Nu te teme de nimic! Sioane, să nu-ți slăbească mâinile. . . . [Yahuwah, Elohim] este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta, se va bucura de tine cu mare bucurie; va tăcea în dragostea Lui, și nu va mai putea de veselie pentru tine." (Țefania 3:16, 17, KJV)

Nu există cuvinte care pot descrie scena. Nici un stilou nu poate surprinde bucuria acelei ore. Acesta va fi doar experimentul celor care au sacrificat totul pentru a urma pe Mântuitorul lor tot drumul înapoi la casa Tatălui.

“Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Yahwuah, când cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului?”

 

“Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea.”

 

“De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace.”