Print

Adevărul care ne eliberează

Acesta este un articol non-WLC. Atunci când folosim resurse de la autori externi, publicăm numai conținutul care este 100% în armonie cu Biblia și convingerile biblice actuale ale WLC. Deci, astfel de articole pot fi tratate ca și cum ar proveni direct de la WLC. Am fost foarte binecuvântați de slujirea multor slujitori ai lui Yahuwah. Dar nu îi sfătuim pe membrii noștri să exploreze alte lucrări ale acestor autori. Astfel de lucrări, le-am exclus din publicații deoarece conțin erori. Din păcate, încă nu am găsit un minister care să nu conțină erori. Dacă sunteți șocat de un conținut publicat non-WLC [articole / episoade], țineți cont de Proverbe 4:18. Înțelegerea noastră despre adevărul Său evoluează, pe măsură ce mai multă lumină este aruncată pe calea noastră. Prețuim adevărul mai mult decât viața și îl căutăm oriunde ar putea fi găsit.

Adevărul care ne eliberează

În ultimul timp, am auzit unii oameni întrebându-se cum de adevărata Evanghelie a Viitoarei Împărății a lui Yahuwah poate într-adevăr să schimbe vieți. Cum se face că acest mesaj special este cel prin care vine mântuirea? Acestea sunt întrebări bune. Scopul acestui articol este să încerce să găsească un răspuns cu privire la motivul pentru care există o asemenea putere în Evanghelia Împărăției atunci când se crede în ea și să încurajeze sârguința noastră față de această credință care ne-a fost dată.

Atunci Yahuwah l-a modelat pe Adam din ţărâna pământului şi a suflat în nările lui suflare de viaţă, iar Adam a devenit un suflet viu (Gen. 2:7). Vă rog să luați bine aminte la faptul că omul fizic nu are suflet, ci este unul. Atunci creatorul i-a condus către destinul lor si anume—să domnească peste pământ (Gen. 1:28). Pomul vieții îi susținea. Mii de ani mai târziu profetul devenit rege, David, în Psalmul 8:3-8 a confirmat că într-adevăr acesta este scopul omului.

eva

Aproximativ o mie de ani mai târziu, în Noul Testament, autorul cărții Evrei ne reamintește că, deși nu am atins încă acest destin, vom face acest lucru în veacul care va veni (vezi 2:1-8). Și, în cele din urmă, după ce am fost asigurați în Apocalipsa 5:10 că ființele umane care sunt înviate din mormintele lor și cărora li se vor da trupuri spirituale transformate vor domni într-o zi pe pământ, în ultimul capitol al Bibliei, unde omul într-un final, împlinește destinul său pe care Yahuwah i l-a pregătit iar pomul vieții revine în peisaj ca fiind activ pe pământ și vindecând neamurile (Apoc. 22:1-2).

Desigur, există o mulțime de detalii de completat în această poveste, în special faptul că Yahushua Hristos care a anunțat această viitoare Împărăție a lui Yahuwah, a fost ucis pentru acest lucru și a fost înviat din morți pentru a confirma că el este unul rânduit de Yahuwah să reinstaureze acel Regat, acea nouă creație. Lucrul important aici este că acest mesaj al împărăției viitoare ale lui Yahuwah și a lucrurilor referitoare la Yahushua Mesia în raport cu acea împărăție constituie Evanghelia - revelația scopului lui Yahuwah pentru omenire și planul său de a realiza aceasta. Bărbații și femeile dețin slavă si un element spiritual înzestrat în ei încă de când au fost făcuți, iar într-o zi acest lucru se va vedea cu adevărat. (2 Cor. 3:18; 1 Ioan 3:2).

Vedeți, mesajul lui Yahuwah prin evanghelie este clar; ființele umane făcute din țărâna pământului într-adevăr au ce le trebuie pentru a administra creația Sa, având o relație strânsă cu Creatorul/Tatăl ei pot face tot ceea ce au fost meniți să facă. Desigur, acest succes cere ca protagoniștii lui și anume fii lui Yahuwah, să creadă mesajul care susține acest program. Pentru că știm și faptul că dacă un copil nu are încredere în părintele său și în intențiile acestuia inerent “bune” cum de fapt și trebuie să fie, (deoarece acesta trebuie să crească și să se maturizeze bineînțeles), vor deveni temători și vor avea vieți problematice. Aceasta este natura minții omenești. Păcatul vine îmediat după neîncredere. Așa s-a vrut a fi de la început. Chiar această necesitate constantă de validare și iubire din partea părintelui stă la baza abilității sale de a crește și de a se maturiza cu succes în persoana care a trebuit dintotdeauna să fie. Dacă nu se începe din acest punct, cu siguranță rezultatul dorit nu v-a fi atins. Așadar, cumva trebuie să ne întoarcem la acest punct de plecare.tată și fiu Un copil (sau adult) tata și fiu care încep din acest punct au cea mai bună șansă de a se maturiza cu succes și de a deveni tot ceea ce acesta ar trebui. Însă din nou, acest lucru este programat. Același principiu de relație tată/fiu se aplică și în relația noastră cu Yahuwah și cu împlinirea planurilor Sale pentru noi. Tocmai de aceea evanghelia, sau “cuvântul împărăției”, sau chiar mai simplu “cuvântul,” este puterea lui Yahuwah de a-i salva pe toți cei ce cred (Compară Matei. 13:19; Marcu 4:14; Luca 8:11). În acest mesaj, Yahuwah declară încrederea Sa în apogeul creației Sale - copiii săi fizici, umani. Chiar pe cuvintele acestui mesaj al Evangheliei, se sprijină puterea energizantă a Duhului Sfânt pentru a reorienta viața unei persoane, bazată pe credința în El (1 Tesaloniceni 2:13). Acesta este modul în care Yahuwah a făcut mintea umană să funcționeze.

Din păcate, necredința în acest mesaj al lui Yahuwah a fost impulsul din spatele disfuncției colective al omenirii și a tendințelor păcătoase încă de la început. Aruncați o privire la ceea ce sa întâmplat foarte curând după încurajarea simplă a Tatălui nostru pentru a merge mai departe prin credință. În Geneza 3 găsim explicația scurtă a modului în care necredința, urmată de neascultare, a apărut prin înșelăciunea subtilă a vrășmașului nostru, diavolul. În esență, copii lui Yahuwah au fost făcuți să creadă că trebuie să fie ceva mai mult decât simpli oameni pentru a fi acceptați în ochii lui Yahuwah. Se presupune că, prin achiziționarea de cunoștințe spirituale care le-ar îmbunătății discernământul, nu ar mai fi limitați la viață într-un corp fizic. Ei fiind amăgiți și dezinformați că "nu vor muri cu siguranță" (Geneza 3: 1-5) dacă nu l-ar asculta pe Yahuwah. Corpul fizic ar putea muri, dar viața ar merge înainte aparent într-un fel de "spirit" ". Și destul de sigur, în diferite forme, doctrina unui "suflet nemuritor" a devenit atât de universal acceptată încât se poate spune că este temelia a ceea ce este, în esență, sistemul religios mondial construit pe justificarea multor idei filozofice false. Chiar aceasta este antiteza justificării prin "ascultarea credinței" biblice (Romani 1:5, 16:26) prin harul părintesc al Tatălui nostru. Acest sistem fals transmite mesajul subtil că ființele umane nu sunt îndeajuns de bune pentru a-și atinge potențialul destinat de către Yahuwah, iar pentru creșterea spirituală a copiilor lui Yahuwah lucrul acesta a avut un efect devastator. A merge în rai (sau iad) printr-un suflet nemuritor nu doar că este incorect biblic, dar este și dăunătoar inimilor și minților copiilor lui Yahuwah. Doar veștile bune ale Împărăției lui Yahuwah care va să vină pentru a-i pune administratori ai Împărăției și a învierii morților pot să mai ungă inimile și mințile umane.

nou-născut

După cum știu mulți dintre cititorii noștri, la baza acestei doctrine a sufletului nemuritor se află ideia că fizicul este „rău”, sau cel puțin mai puțin preferabil decât sufletul imaterial care locuiește în trup, care se presupune că este „bun”. Persoana „adevărată” din acest scenariu imaginat este acest suflet etern/nemuritor, în timp ce corpul este doar carcasa exterioară inferioară care adăpostește temporar acel suflet. Aceasta este o noțiune filozofică greacă, străină de Biblie și care stă în calea progresului spiritual. Are efectul de a ține ființele umane captive în păcat, fiind distructive pentru copiii umani fizici ai lui Yahuwah care au fost creați după chipul Său. Ea trimite mesajul „Nu aveți ceea ce este necesar” copiilor fizici, din carbon, pe care Yahuwah i-a făcut în așa fel încât să aibă nevoie de îndrumările Sale părintești și de asigurările Sale constante că aceștia au valoare și merită iubiți. Dar adevărul este că suntem valoroși așa cum am fost creați, pentru că suntem creați după chipul lui Yahuwah și pur și simplu pentru că Tatăl nostru spune acest lucru. Acesta este harul perfect, harul unui Tată față de copii săi! Cât de simplu, practic, logic și totodată minunat! Și ce mesaj puternic pentru inima și mintea trupească!

Acest dualism material/imaterial al omului nu se găsește în revelația care ne vine de la Yahuwah prin Scriptura ebraică și nici în Vechiul sau în Noul Testament. Biblia ne spune de multe ori că omul este un suflet, și că acest suflet (ființa fizică) moare (Ezek. 18:20; Mat. 10:28). La moarte, fiecare persoană doarme până când corpul său fizic este ridicat din mormânt și i se dă un nou trup nemuritor, glorificat. Din nou, mesajul lui Yahuwah este că ceea ce este trup/material este „bun”; întrucât mesajul religiei false de la început este că materialul/carnea din care suntem noi făcuți „nu este suficient de bună”. Copiii nu pot lucra cu succes și nici nu se pot maturiza cum trebuie în acest sistem de credință. Aceștia devin fricoși, competitivi, geloși, invidioși, curvari, și chiar ucigașii fraților. Spiritul lui Yahuwah nu va putea să lucreze într-o minte sau o lume bazată pe acest fel de credință (care în fond este “necredință”).

om cu felinarDe aceea, Evanghelia Împărăției lui Yahuwah este adevărul care poate începe să elibereze bărbații și femeile de păcat și fărădelege (Ioan 8:32; Luca 4:18). Există un singur antidot pentru durerile noastre și acesta este acest mesaj al Evangheliei Împărăției. Într-o lume plină de întuneric, este singura lumină pătrunzătoare a speranței pentru mântuire și vindecare.

Yahushua părea să prezică că atunci când se va întoarce pe pământ, cu greu va găsi „credința” încă pe pământ (Luca 18:8). După cum se dovedește, pare să fi avut dreptate. Dar celor care au crezut le va spune „Moșteniți împărăția pregătită pentru voi de la întemeierea lumii” (Matei 26:34).

Notă: Conceptul de Trinitate care declară că Yahushua, fiul lui Yahuwah, este o ființă eternă care a preexistat nașterii sale umane, este o doctrină însoțitoare care derivă în mod natural din cea a sufletului nemuritor. Încă o dată, ni se cere (chiar și forțați de amenințările cu excomunicarea) să credem că a fi uman nu este suficient de bun. De aceea, această învățătură și credință este atât de periculoasă pentru ființele umane și pentru procesul lor de maturizare spirituală.


Acesta este un articol non-WLC scris de Robin Todd.

Am scos din articolul original toate numele și titlurile păgâne ale Tatălui și ale Fiului și le-am înlocuit cu numele date originale. Mai mult, în Scripturi am redat numele Tatălui și Fiului, așa cum au fost scrise inițial de autorii inspirați ai Bibliei. -Echipa WLC