Print

Ajutați-ne dacă puteți!

Ajutați-ne dacă puteți!

Rugăm comunitatea WLC să ne ajute să luăm conctact cu orice predicator care crede la fel cu noi următoarele învățături pe care le îmbrățișăm în prezent. Înțelegerea noastră pe care o avem în adevărul lui Yahuwah continuă să crească, pe măsură ce razele proaspete de lumină divină sunt aruncate pe calea noastră îngustă. Noi prețuim astfel de raze divine mai mult decât viața și suntem hotărâți să nu facem niciodată compromisuri sau să nu ne abatem de la acceptarea și ascultarea a tot ceea ce Tatăl Yahuwah ne poruncește să înțelegem. Învățăturile pe care le vom rezuma mai jos nu sunt enumerate în funcție de importanța lor. Toate adevărurile lui Yahuwah sunt importante indiferent de ordinea în care sunt prezentate:

 1. Shema [Deuteronom 6:4-6] a fost pentru Yahushua prima poruncă primară, așa că și noi am acceptat-o. Orice învățătură care deviază de la Shema este păgânism. Și cu asta am pus stop!
 2. Să-L onorarăm pe Tatăl Yahuwah ca unic Creator este partea din Shema care reprezintă adevărul de testare pentru aceste zile din urmă [Apocalipsa 14:7]. Prin urmare, ne mândrim cu faptul că am declarat că pământul este plat și că trăim sub firmamentul Tatălui Yahuwah. Orice alt model de creație este o blasfemie și un afront la adresa Tatălui nostru. Mai degrabă am fi morți decât să negăm puterea creatoare a lui Yahuwah manifestată glorios în ridicarea domului care se întinde deasupra pământului nostru plat. [Iov 37:18].
 3. Negarea pre-existenței lui Yahushua este parte integrantă din Shema. Prin urmare, declarăm cu mândrie și susținem afirmația că Yahushua nu a existat înainte de nașterea sa. Orice altă credință este pur și simplu o credință într-un Yahushua diferit și nu îndrăznim să ne abatem de la adevărul de bază care are la bază Shema.
 4. Yahushua este Mesia lui Yahuwah. El este mijlocul lui Yahuwah pentru îndreptățirea păcătoșilor. Nu există nici un alt mecanism pentru justificarea păcătoșilor. Dacă vrem să fim acceptați și împăcați cu Tatăl Yahuwah ca păcătoși, atunci trebuie să credem și să acceptăm faptul că Yahushua a murit pentru a plăti prețul păcatului nostru. Prin credință suntem mântuiți. Și cu asta punem punct!.
 5. După ce am fost mântuiți prin credință, trebuie să facem lucrările care au fost stabilite pentru noi să le îndeplinim de către Tatăl Yahuwah [Efeseni 2:10]. Aceste lucrări nu au nimic de-a face cu justificarea noastră. Îndreptățirea noastră și iertarea continuă se bazează exclusiv pe ceea ce Yahushua a făcut pentru noi pe cruce. Este o eroare să credem că, odată ce suntem îndreptățiți prin credință, putem ignora lucrările pe care Tatăl Yahuwah ne poruncește să le facem. Aceste lucrări sunt cele care vor atrage atenția păcătoșilor asupra Tatălui Yahuwah [Matei 5:16]. Dacă îl iubim cu adevărat pe Yahuwah așa cum ni s-a poruncit în Shema, vom dori să facem lucrările care vor aduce glorie și onoare numelui său. Dar aceste lucrări nu joacă niciun rol în îndreptățirea/iertarea noastră. Cu toate acestea, răsplata noastră veșnică și statutul în împărăția veșnică a lui Yahuwah vor fi determinate de măsura în care am îndeplinit lucrările pe care Yahuwah le-a stabilit pentru noi. [Apocalipsa 22:12].
 6. A-L iubi pe Yahuwah cu toată inima, sufletul și puterea noastră, așa cum se poruncește în Shema [Deuteronom 6:5] înseamnă a iubi și a asculta de Tora/învățăturile Tatălui Yahuwah. Acest lucru stă pe fundație solidă care nu necesită chestionare. Așa că ne mândrim și ne bucurăm să învățăm și să ascultăm de legile, poruncile și judecățile lui. Noi, WLC ne bucurăm de Psalmul 119, unde David ne învață că Tora lui este mai dulce decât mierea și mai prețioasă decât aurul. De asemenea, luăm foarte în serios învățătura lui Yahushua cu privire la natura durabilă a Torei în Matei 5:17-19. Acest adevăr este atât de fundamental pentru noi încât am prefera să fim morți decât să încălcăm cu voia Tora sa.
 7. Tatăl Yahuwah lucrează la formarea unei rămășițe din Israel și din națiuni. Fiecare profeție din timpul sfârșitului va fi literalmente împlinită așa cum este subliniat în Scripturi. Suntem fascinați de profețiile din timpul sfârșitului din Zaharia 14; Ezechiel 37, 40-48; Isaia 2, 13, 65 și 66; Amos 8; Mica 4; Apocalipsa 8-9, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 22 și multe altele.
 8. Numai Tatăl Yahuwah este în mod inerent nemuritor. Orice altă învățătură care pretinde că o parte a unei persoane moarte continuă să trăiască este învățătura păgână pe care o respingem cu desăvârșire.
 9. Împărăția Milenară va fi pe pământ și nu în cer. Cel mai interesant eveniment care va inaugura împărăția veșnică a lui Yahuwah este atunci când Zaharia 14:4 este împlinit. Acesta este singurul eveniment pe care îl anticipăm cu nerăbdare. Cu toate acestea, între acum și acest eveniment glorios, răsturnări uimitoare și înfricoșătoare, războaie și catastrofe distructive de nedescris vor înghiți lumea, în special în Israel și țările vecine. Nu suntem ignoranți cu privire la greutățile care ne așteaptă în perioada premergătoare stabilirii Împărăției Milenare. Promisiunile sale de susținere și protecție sunt mai mult decât suficiente pentru noi. Psalmul 91 este o comoară de promisiuni pe care le pretindem zilnic.
 10. Statele Unite vor pune în aplicare semnul îngrozitor al fiarei papale.
 11. Creștinismul instituțional a răspândit multă confuzie și absurditate în ceea ce privește Noul Legământ versus Vechiul Legământ. Nu suntem de acord că Noul Legământ consemnează o lege cu totul nouă, care a fost promulgată de Yahushua în opoziție directă cu Tora, care stă la baza Vechiului Legământ. Astfel de învățături sunt pure minciuni, ca să nu spunem că sunt total distructive, dacă se crede și se acționează conform lor. Un studiu atent al lui Ieremia 31, 32, 33, Ezechiel 36 și Evrei 8 arată fără dubiu că Noul Legământ se bazează în întregime și pe Tora lui Yahuwah și că singura diferență dintre cele 2 legăminte este locația unde este plasată Tora: În prima, Tora a fost înregistrată pe table de piatră [Deuteronom 27:8], în timp ce în Noul Legământ Tora va fi scrisă în inimile noastre, iar această scriere va avea loc în Împărăția Milenară. Astăzi, avem doar o pregustare parțială a acestui eveniment viitor, demonstrată prin căderea Duhului Sfânt [Efeseni 1:14-16] pe care credinciosul îl primește odată cu acceptarea morții lui Yahushua pentru păcatele sale. Această plată a Duhului aduce o schimbare pozitivă și o nouă direcție în viața credinciosului, dar nu este împlinirea promisă a noului Legământ. Trebuie să așteptăm până la inaugurarea Împărăției Milenare pentru a primi promisiunea și beneficiile depline ale noului Legământ, moment în care Yahuwah va eradica natura păcătoasă, iar credincioșii vor fi incapabili să păcătuiască din nou. {Ezechiel 36:26-27].

Învățăturile de mai sus sunt inviolabile pentru noi și nu sunt supuse negocierii sau compromisului, dar nu sunt exhaustive în ceea ce credem. Ele reprezintă temelia pe care ne odihnim credința.

Suntem dornici să colaborăm cu orice pastor care împărtășește aceleasă vederi cu noi ca cele de mai sus. Ne-ar plăcea să promovăm toate predicile / învățăturile unui astfel de predicator prin programul nostru de radio pe unde scurte și aplicația radio WLC. Până în prezent, am promovat multe predici ale predicatorilor atunci când subiectul dintr-o anumită predică nu încalcă niciuna dintre învățăturile de bază enumerate mai sus. Cu toate acestea, majoritatea celorlalte predici ale lor se abat de la învățăturile de mai sus în mod flagrant. Acesta este motivul pentru care vă cerem să ne ajutați să găsim un predicator care este de acord cu toate cele de mai sus. Va fi cea mai mare plăcere a noastră să cunoaștem astfel de slujitori pentru a ne conecta cu ei, astfel încât să putem grăbi împreună evenimentele finale [2 Petru 3:11-12] și stabilirea împărăției veșnice a lui Yahuwah pe pământul nostru plat. Tânjim după epoca în care națiunile pământului vor fi conduse de Yahushua cu un toiag de fier [Apocalipsa 2:27], pentru a pune capăt tuturor mizeriei și corupției care a pătrus în lumea de astăzi.

Știm că această promisiune prețioasă va fi împlinită chiar înainte de stabilirea împărăției veșnice a lui Yahuwah:

Paznicii tăi își vor ridica glasul,
Căci ei vor vedea cu ochii lor
Când Domnul aduce înapoi Sionul.
(Isaia 52:8)

Fie ca dorința inimilor noastre de a-și uni forțele cu alți slujitori credincioși ai lui Yahuwah să fie împlinită, prin ajutorul vostru. Dacă știți de un astfel de pastor, vă rugăm să ne anunțați prin trimiterea unui mesaj la acest link.