Print

Ascultă, Israele! Principiul Primordial al Teologiei Corecte

Astfel de articole pot fi tratate ca venind direct de la WLC. Noi suntem binecuvântați prin lucrarea multor slujitori ai lui Yahuwah. Dar nu sfătuim să se exploreze alte lucrări ale acestor scriitori. Astfel de lucrări, le-am respins de la publicare deoarece conțin erori. Din păcate nu există nicio lucrare de slujire liberă de eroare. Dacă suntem șocați de unele subiecte non-WLC publicate, [articole/episoade], păstrați în minte Proverbe 4:18. Înțelegerea noastră asupra adevărului Său este în dezvoltare, și tot mai multă lumină vine pe cărarea noastră. Iubim adevărul mai mult decât viața, și îl vom căuta coste cât ar costa.

Ascultă Israele!

Un cărturar l-a întrebat pe Yahushua care este prima poruncă dintre toate. Mesia a răspuns: „Prima dintre toate poruncile este:„ Ascultă, Israele! Yahuwah, Dumnezeul nostru, este un singur Yahuwah. Și trebuie să-l iubești pe Yahuwah, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta și cu toată puterea ta. 'Al doilea este: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți'” (Marcu 12: 29-31). Este extrem de important să observăm că Mesia și-a deschis răspunsul pe baza tuturor poruncilor - Shema: „Ascultă, Israele! Yahuwah, Dumnezeul nostru, este un singur Yahuwah. ” Shema este ca o poartă către învățătura lui Hristos. Așadar, căutarea înțelegerii corecte a Shema este esențială pentru noi toți care dorim să fim adevărați adepți ai lui Yahushua și să ne închinăm lui Yahuwah din Israel în spirit și adevăr. Trebuie să-L cunoaștem pe Unicul Dumnezeu al lui Israel. Aceasta începe prin recunoașterea și înțelegerea faptului că El nu este într-adevăr trei, misterios, ci unul. Mai devreme sau mai târziu, fiecare ființă umană va trebui să recunoască faptul că Yahuwah este unul, Tatăl lui Yahushua, „singurul care este cu adevărat Dumnezeu” (Ioan 17: 3).

Observați că Yahushua a spus că Yahuwah este „Dumnezeul nostru”. Aceasta definește în continuare cine este adevăratul Dumnezeu. Yahushua vorbește ca întemeietorul evreiesc al credinței creștine. Dumnezeul lui Israel este și Dumnezeul lui Yahushua. Yahushua nu a citat doar acele pasaje din Tora; le-a trăit. Yahushua și-a iubit Dumnezeul din toată inima, din toată mintea, din toată puterea și din tot sufletul său; iar Yahushua și-a iubit aproapele ca pe sine. El ne-a dat un exemplu de urmat. Dacă îl iubim cu adevărat pe Yahushua, trebuie să dorim să-i urmăm exemplul împărtășind crezul său. Trebuie să dorim să-l iubim pe Yahuwah așa cum a făcut Yahushua, precum și să-l iubim pe aproapele nostru așa cum a făcut Yahushua. Dar asta înseamnă că trebuie să știm cine este singurul Dumnezeu adevărat. Mesia însuși a declarat acest lucru în termeni incerti: „Și aceasta este viața veșnică, pentru ca ei să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și Yahushua Hristos pe care L-ai trimis” (Ioan 17: 3).

În acest verset, Yahushua vorbește Tatălui Său și Îl numește singurul Dumnezeu adevărat. Apoi se referă la sine ca la singurul trimis de Dumnezeul adevărat. ”Singurul” înseamnă, desigur, că nimeni în afară de Tatăl nu poate fi Dumnezeu adevărat. Absolut nimeni— nicio altă. Aceste cuvinte ale lui Yahushua ne oferă o definiție clară și de netăgăduit. Unicul Dumnezeu al lui Israel este Tatăl și nimeni altcineva. Yahushua a spus-o. Unicul Dumnezeu al lui Israel reprezintă, deasemene, Dumnezeul lui Yahushua:

“Mă urc la Tatăl meu și la Tatăl vostru; la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru” (Ioan 20:17).

“Dumnezeul Domnului Yahushua Hristos, Tatăl slavei” (Ef. 1:17).

“Știm cui ne închinăm” (Ioan 4:22). Împreună cu alți iudei, Yahushua s-a închinat Dumnezeului său.

“Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce Tu m-ai uitat?” (Mat 27:46).

Și chiar după ce Yahushua a fost luat la ceruri, Tatăl rămâne încă Yahuwah al său:

“Celui ce va birui, îl voi face un stâlp în temple Dumnezeului meu… și voi scrie pe el numele Dumnezeului meu, și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care se va coborî din ceruri de la Dumnezeul meu” (Apoc. 3:12).

stâlpi de aur

De-a lungul secolelor, mulți creștini au crezut că Yahushua este Dumnezeu adevărat împreună cu Tatăl. Ei sunt convinși că există pasaje în Biblie care dovedesc aceasta. Dar dacă ei s-ar apleca și ar accept ace spune Yahushua — propozițiile sale simple —atunci ar descoperi că toate acele presupuse “dovezi”nu sunt deloc dovezi. Vom crede ce ne spune Yahushua Mesia? Sau vom respinge cuvintele sale fărăcusur și le vom înlocui cu tradiția creștină?

Ascultă, Israele! Yahuwah Dumnezeul nostru este singurul Yahuwah, Tatăl și nimeni altcineva. Nicio altă persoană. Singurul Dumnezeu adevărat al lui Yahushua. “Cel ce este singurul Dumnezeu adevărat.” “Singurul care este Dumnezeu adevărat.” Poate fi mai clar de atât?

Îl vom primi pe unicul Dumnezeu al lui Israel și al lui Yahushua, Tatăl, veșnicul atotputernic Creator al tuturor lucrurilor, al cărui nume este Yahuwah? Sau vom căuta alți dumnezei în locul Lui?

Probabil că ți-e teamă că, dacă nu crezi că Yahushua este Dumnezeu, nu vei putea fi salvat? Nu te teme, este ceea ce spune Biblia. Ia aminte la motivul pentru care Ioan a scris “Acestea au fost scrise ca voi să credeți că Yahushua este Hristosul, Fiul lui Yahuwah; și crezând să puteți avea viață veșnică prin numele său” (Ioan 20:31).

Ideia că Yahushua trebuie să fie El-însuși Dumnezeu este cel mai repetat slogan fără nici o bază biblică. Yahuwah alege Mântuitorul în termenii Săi și nu ai noștri.

Mesia, Fiul omenesc al lui Yahuwah. Aceasta este definiția lui Yahushua pentru mânturiea noastră. Yahuwah El însuși a descoperit lui Petru identitatea lui Yahushua: “Simon Petru a răspuns, ‘Tu ești Hristosul, Fiul viului Yahuwah.’Și Yahushua i-a zis, ‘Tu ești binecuvântat, Simon Bariona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri.” (Mat. 16:16-17).

Yahushua Mesia, Fiul lui Yahuwah este Mielul de jertfă pe care Yahuwah l-a hotărât și oferit. Sacrificiul său este pe deplin adecvat. Yahuwah a ordonat așa. Tu, cu siguranță nu ai nevoie de niciun “Dumnezeu Mielul,” imaginar, un produs al speculațiilor de secole ale Neamurilor după ce adevăratul Miel al lui Yahuwah a fost jertfit. De altfel, Yahuwahnu poate muri,și fără un Mântuitor muritor nu poate exista ispășire pentru păcat.

Pentru mai multe detalii asupra acestui subiect important vizitați Romanian WLC Lista Cuprinsului : Trinitatea (eroare doctrinală)


Acest articol non-WLC a fost scris de Jan Salovsky.

Am scos din articolul original toate numele și titlurile păgâne ale Tatălui și ale Fiului și le-am înlocuit cu numele date originale. Mai mult, în Scripturi am redat numele Tatălui și Fiului, așa cum au fost scrise inițial de autorii inspirați ai Bibliei. -Echipa WLC