Print

Ascuns cu Hristos în Yahuwah

Secretul transformării este să fii ascuns cu Hristos în Yahuwah. Aceasta este previziunea pe care Yahuwah a dovedit-o în mod grațios că orice credincios este socotit neprihănit în păzirea legii divine.

Când creștinii se gândesc la vestea cea bună a evangheliei ei au în vedere darul prețios al iertării, prin care păcatele credincioșilor sunt curățite prin sângele lui Hristos și ei stau înaintea lui Yahuwah ca și cum n-ar fi păcătuit niciodată. Dar, darul mântuirii lui Yahuwha înseamnă mult mai mult decât o câlimară divină din care se stropește cu sângele lui Hristos peste rapoartele noastre individuale scrise în Cartea vieții.

citind biblia în pat

E ascultarea necesară?

Revelatia descrie clar condițiile vieții veșnice: “Binecuvântați sunt cei ce împlinesc poruncile Lui, fiincă ei au drept la pomul vieții, și vor intra prin porți în cetate.” (Apocalipsa 22:14)

Satana cunoaște condițiile vieții veșnice sau ale morții veșnice, ele nu s-au schimbat niciodată: ascultă și trăiește, nu asculta și mori. El a creat confuzie cu privire la cerințele legii. Pe deoparte, a condus mulți creștini să creadă că, în această viață, ei trebuie să fie fără de păcat pentru a fi salvați. Și pentru că ei vor să-L onoreze sincer pe Yah și să facă ce este drept, este foarte ușor pentru această clasă de creștini să fie împotmoliți în fapte. Deoarece ei știu că Yahuwah este sfânt iar ei nu sunt, ei vor face cele mai mari eforturi de lepădare de sine pentru a deveni sfinți, crezând că lepădarea de sine este cheia trăirii unei vieți evlavioase.

Cealaltă clasă de creștini, la fel de sinceri vor merge spre o altă extremă.Ei înțeleg imposibilitatea oricărei ființe umane decăzute de a căpăta neprihănirea. Și deoarece este imposibil, ei insistă că Yahuwah nu mai cere ascultare. Pentru acești creștini, Satana a pregătit minciuna că legea a fost bătută în cuie la cruce și nu ne mai obligă.

deoparte și de alta

Neprihănit ca să fii salvat   --------------------------------------------------------------  Legea nu ne mai obligă

Ambele grupuri sunt eronate. Ioan a arătat că biruitorii sunt, fără echivoc, cei ce au păzit legea divină: “Aici este răbdare sfinților: cei ce păzesc poruncile lui Yah și credința lui Yahushua.” (Apocalipsa 14:12.)

Răspunsul este Hristos!

Răspunsul la această dilemă imposibilă este Yahushua. Când alegi să accepți darul salvării ți se oferă mai mult decât iertarea păcatelor trecute. Viața fără de păcat a lui Yahushua de perfectă ascultare se socotește în dreptul tău.Pavel scria:

Și fiindcă tu ai fost înviat împreună cu Hristos,caută lucrurile de sus, unde este Hristos, la dreapta lui Yahuwah. Gândește-te la cele de sus nu la cele de pe pământ. Pentru că tu ai murit, și viața ta este ascunsă cu Hristos în Yah. Când Hristos, viața noastră, se va arăta, atunci toți ne vom arăta cu el în slavă.When Christ who is our life appears, then you also will appear with Him in glory. (Coloseni 3:1-4).

în rugăciune

Fiind ascunși cu Hristos în Yah. Este singura cale prin care cineva să fie socotit împlinitor al legii. Și, asemenea sângelui ce șterge păcatul, tot așa și aceasta este un dar al harului, gratuit oferit tuturor celor ce-l acceptă prin credință. A fi ascuns cu Hristos în Yah înseamnă să fii scufundat în credință în sacrificiul ispășitor, care acoperă păcatele noastre cu neprihănirea lui Yahushua. Și nu doar cu privire la păcatele trecutului. Ci este pentru acele păcate, imperfecțiuni și căderi care sunt rezultatul natural al firii noastre decăzute.

Toți cei ce se ascund cu Hristos în Yah, la revenirea lui Hristos, vor primi darul unei naturi sfinte. Numai atunci ei vor putea trăi o viață complet lipsită de păcat.

Pavel spune Corintenilor:

Acum aceasta vă spun, fraților, că nici carnea și sângele nu pot moșteni împărăția lui Yah; nici putrezirea nu poate moșteni neputrezirea..

Iată, vă spun o taină; Noi nu vom adormi, ci vom fi schimbați, într-o clipire de ochi, ls ultima trâmbiță: când trâmbița va suna și morți vor învia, noi vom fi schimbați.

Căci putrezirea nu poate moșteni neputrezirea, și starea muritoare nu poate moșteni nemurire. ( 1 Corinteni 15:50-53.)

Cum se face

copil ascultătorDavid era un păcătos. El a fost un poligam, un mincinos, un adulterin și un ucigaș. Și cu toate asta, în ciuda multelor sale păcate, Scriptura spune că a fost un om după inima lui Yah. El a fost un om după inima lui Yah fiindcă a iubit legea lui Yah.

Legea lui Yahuwah nu este o listă lungă cu ce ai voie și ce nu ai voie. Este transcrierea chiar a caracterului său iubitor! David a realizat aceasta într-un cântec: “O cât de mult iubesc legea ta!Toată ziua mă gândesc la ea.” (Psalm 119:97) Dacă dorești să fii un om după inima lui Yah, găsindu-ți plăcerea în legea Sa( caracterul său) ai nevoie să petreci timp studiind cuvântul Său. Este atât de simplu și este o alegere. “Legea lui Yahuwah este perfectă, transformă sufletul;mărturiile lui Yahuwah sunt sigure,dă înțelepciune celui simplu.” (Psalm 19:7)

Atunci când alegi să acorzi timp pentru cuvântul lui Yah, spiritul Său te va transforma. Creatorul tău devine re-Creatorul tău.

Vă voi stropi cu apă curată şi veţi fi curăţiţi. Vă voi curăţi de toate necurăţiile voastre şi de toţi idolii voştri. Vă voi da o inimă nouă şi voi pune înăuntrul vostru un duh nou. Voi îndepărta inima de piatră din trupul vostru şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu înăuntrul vostru şi vă voi face să urmaţi hotărârile Mele, să păziţi legile Mele şi să le împliniţi (Ezechiel 36:25-27)

Cu cât mai mult timp petreci în studiul cuvântului lui yah și în contemplarea caracterului Său, cu atât mai mult vei înțelege să-l admiri și să-l iubești.Și, atunci când ajungi la punctul în care singura dorință a ta este să fii una cu Yahuwah, El acceptă aceasta ca pe culmea eforturilor tale. Păcatele și căderile inevitabile unei naturi decăzute nu sunt socotite împotriva ta. O minunată tranzacție are loc în care viața perfectă a lui Yahushua este creditată în dreptul tău. Acest lucru l-a descris Pavel astfel:

Însă celui care nu lucrează, ci se încrede în Cel Care-l îndreptăţeşte pe cel neevlavios, credinţa îi este socotită dreptate. Tot aşa spune şi David când vorbeşte despre fericirea omului pe care Dumnezeu îl socoteşte drept fără fapte: „Ferice de cei ale căror nelegiuiri sunt iertate şi ale căror păcate sunt acoperite! Ferice de omul căruia Domnul nu-i ţine în seamă vina!“ (Romani 4:5-8)

Sângele lui Yahushua acoperă păcatele noastre.Dar ce vrem mai mult, perfecțiunea Sa acoperă imperfecțiunea noastră. Perfecta Sa aderare la legea lui Yahuwah și împlinirea voii Sale acoperă imperfecțiunile noastre astfel încât Yahuwah ne vede ca pe niște implinitori perfecți ai legii Sale în ciuda faptului că pe drumul glorificării, noi cădem adesea în anumite aspecte datorită naturii noastre decăzute.

Este un dar indescriptibil care ne permite ca numele noastre să rămână scrise în cartea vieții Mielului. Având pus în dreptul nostru ascultarea perfectă a lui Yahushua, vom primi dreptul să intrăm în cetate și să mâncăm din pomul vieții, deși ”niciun lucru necurat nu va intra, nimeni care practică necurăția sau minte, ci doar cei ce sunt scriși în cartea vieții Mielului.

citind-biblia-seara
 

Pentru mai multe informații despre darul acoperiri cu neprihănirea lui Yahushua, vezi subiectul ”Ascunșii cu Hristos în Yahuwah” la Radio WLC.