Print

Biblia vie

Ce susține Biblia despre ea însăși?

Open Bible being held up to the sky(1) "Toată Scriptura este insuflată de Yahuwah, și de folos ca să învețe, să mustrare, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Yahuwah să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună" (2 Timotei 3: 16-17)

 

(2) "... nici o proorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Yahuwah mișcați de Duhul Sfânt." (2 Petru 1: 20-21)

 

(3) "Căci Cuvântul lui Yahuwah este viu și puternic, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțurile și gândurile inimii. "(Evrei 4:12)

 

 (4) "... Scriptura nu poate fi desființată." (Ioan 10:35)

Ce dovezi oferă Biblia pentru a susține aceste afirmații extraordinare?


Știința

Aici sunt doar câteva exemple de dovezi științifice ale Bibliei care precedă știința modernă. Multe mai multe ar putea fi citate.

Coerența internă

Cele 66 de cărți ale Bibliei au fost scrise:

Incredibil, toate cele 66 de cărți ale Bibliei sunt într-o armonie perfectă una cu cealaltă! Coerența internă a Bibliei este o mărturie extraordinară a originii divine.

Profeția

"Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremile străbune, Căci Eu sunt El, și nu este altul, Eu sunt Elohim, și nu este niciunul ca Mine, Eu am vestit de la început ce are să se întample cu mult înainte ce nu este încă împlinit... "(Isaia 46: 9-10)

Bible with Hebrew TextYahuwah, pentru a demonstra autenticitatea Bibliei ca și Cuvântul Său inspirat, ne-a dat sute (literalmente) de previziuni divine. Aproximativ 30% din Biblie este profeție. Asta înseamnă că aproximativ 1 din fiecare 3 versete din Biblie este profetic! Până în prezent, aproximativ 85% din previziunile Bibliei au ajuns să se împlinească așa cum a fost prezis! De ce ar trebui să ne așteptăm ca previziunile din viitor să fie diferite?

Aici sunt doar câteva dintre profețiile care, în fiecare detaliu, au fost îndeplinite până în prezent:

Cartea lui Daniel, singură, a profețit cu exactitate mai mult de 2500 de ani de istorie!

“Yahushua a împlinit mai mult de 350 de profeții mesianice în fiecare detaliu, inclusiv timpul exact, locurile, și circumstanțele în care s-a născut, lucrarea Lui, respingerea Lui, trădarea Lui, și moartea Sa înlocuitoare.”

Acum, haideți să privim la Yahushua din Nazaret…

Yahushua a împlinit mai mult de 350 de profeții mesianice în fiecare detaliu, inclusiv timpul exact, locurile, și circumstanțele în care s-a născut, lucrarea Lui, respingerea Lui, trădarea Lui, și moartea Sa înlocuitoare. 61 din aceste profeții sunt considerate de către cercetători a fi "profeții majore", care spun că specificitatea evenimentelor prezise permite istoricilor să investigheze în mod obiectiv valabilitatea împlinirii profețiilor ". Fiecare profeție, fără excepție, a fost împlinită fără putință de tăgadă în Yahushua.

Aici sunt doar câteva din profețiile care au fost, în fiecare detaliu, împlinite în Yahushua:

Crucifixion Nails, Crown of Thorns, & Hebrew Bible

Cu sute de ani înainte chiar, ca răstignirea să fie introdusă de Roma
ca o formă de execuție, Scriptura consemnează că Yahushua ar    putea fi străpuns în mâinile și picioarele Sale. (A se vedea Psalmul 22:16-17 și Zaharia 12:10)

* Sugestii de lectură: Psalmul 22 și Isaia 53. Uimitor! Țineți cont, când citiți aceste pasaje că Psalmul 22 a fost scris în jurul anului 1000 î.Hr.; Cartea lui Isaia a fost scrisă în jurul anului 700 î.Hr..

*Conform cu matematicienii ...

Șansele unui om care îndeplinește 8 din aceste profeții ....................... 1  în 1017
1 în 10:17 = 1 în 100.000.000.000.000.000

 

 

Șansele unui om care îndeplinește 16 din aceste profeții ..................... 1 în 1045
1 în 10:45 = 1 în 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

 

 

Șansele unui om care îndeplinește 48 din aceste profeții ..................... 1 în 10157
1 în 10: 157  = 1 în 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

 

"Și acum v-am spus înainte ca acestea să se întâmple,
ca, atunci când se vor întâmpla, să credeți. "

(Ioan 14:29)

Ce dovadă exterioară există ca să sprijine pretențiile Bibliei?


Coerența experiențială

Conținutul unic al Bibliei, a îmbogățit, de mai bine de 2000 de ani,  viețile a milioane de oameni: bărbați și femei, tineri și bătrâni, bogați și săraci, slobozi și robi, din toate mediile, și din toate grupurile etnice de pe planetă . Viciile au fost biruite. Inimile frânte au fost vindecațe. Frica, confuzia, anxietatea, depresia, furia, vinovăția, boala, și tot felul de lucruri rele au fost depășite de lumina tot mai vie a Adevărului Bibliei .

Conservarea

Isaiah Scroll (Dead Sea Scrolls)Anticele Scripturi ale Bibliei s-au păstrat remarcabil și au fost traduse cu precizie de mii de ani, în ciuda încercărilor nenumărate de a ascunde conținutul lor și nenumaratelor eforturile depuse de-a lungul istoriei pentru distrugea lor totală. Astăzi, aproape 25.000 manuscrise biblice antice ale Noului Testament încă există. Nu există nici o altă carte din antichitate  existentă care să fie susținută de chiar 1.000 de  manuscrise parțiale!

Descoperirea "Sulurilor de la Marea Moartă" în 1947 atestă păstrarea remarcabila a Vechiului Testament, precum și exactitatea uluitoare a traducerilor moderne.

Mărturii de viață

 Nenumărate milioane de oameni și-au pierdut viața de bună voie în timpul "Inchizitie" Romano papale.  Au fost arși pe rug, bătuți, lapidați, decapitați, spânzurați, sfâșiați de animale sălbatice, și torturați necruțător, folosindu-se cele mai incredibile metode de cruzime la care a asistat omenirea vreodată. Această perioadă este adesea menționată ca "Evul Mediu", pentru că lumina Bibliei a fost ascunsă, în mod intenționat, de către Biserica-Stat Romană. Era o "erezie" să citești Biblia sau chiar să fii găsit cu o Biblie īn posesia ta. Acești bărbați și femei nenumărați și-au pierdut viața de bunăvoie pentru dragostea adevărului cuprins între coperțile Bibliei.

Ei știau ADEVĂRUL ... că Biblia nu este o carte a condamnării și imaginației; este Cartea Speranței, Făgăduinței, Iluminării, și a Libertății, Cuvintele pline de viață ale Creatorului Iubitor, revelația iubirii necondiționate și a Milei odihnindu-se pe singurul stâlp al Adevărului - Yahushua, Fiul Viului Eloah!

young woman in great despair contrasted with joyful young woman


Biblia -Scurtă Introducere :

"Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele,
Și o lumină pe cărarea mea. "
(Psalmul 119: 105)