Print

CÂND, CUM, ȘI DE CE Yahuwah va închide gura promotorilor 'globului'?

1/CÂND, CUM,și DE CE Yahuwah va închide gura promotorilor 'globului'?
Indiscutabil biblia este o carte despre pământul plat. Acest lucru ne face să credem că forma lumii noastre va juca un rol proeminent în evenimentele finale, înainte de finalul acestei ere.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

2/Primul care a sugerat modelul glob a fost Pitagora în secolul 6 BC. Părinții platonici ai Bisericii au susținut globul. De atunci globul a devenit crezul oficial al creștinismului. Au existat ocazional voci credincioase care au amendat globul, din păcate ele au fost ignorate.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

3/Atât evreii cât și musulmanii au crezut în Pământul Plat, bazat pe VT și Quram. Dar cu 500 de ani în urmă, modelul Pământ Plat a fost părăsit în favoarea Globului. Merită să notăm că 99% din oameni cred, azi în Glob. Nimic nu unește omenirea ca subiectul Glob.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

4/Cu ajutorul globului, Satana a reușit să despartă pe Yahuwah de creațiunea Sa, și să fie respins adevărul creațiunii unui Pământ Plat. Biblia nu mai este talon pentru a verifica afirmațiile științifice. Este considerată doar o carte de morală și povestiri bune;

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

5/Victoria lui Satana esteTEMPORARĂ. Yahuwah va învinge Globul și-l va folosi ca să ceară socoteală pentru El și adevărul Său:'Oh, adâncul bogăției înțelepciunii și priceperii lui Dumnezeu! Cât de adânci sunt judecățile Tale și cât de nepătrunse căile Lui!' Rom. 11:33.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

6/Acum, avem nevoie să scoatem în evidență bolta de deasupra capului. În Biblie, creațiunea cupolei solide ce acoperă pământul este semnul puterii infinte a lui Yahuwah. Nimic nu descoperă imensitatea puterii Sale creatoare ca acest dom. Este o minune indescriptibilă.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

7/Bolta/firmamentul este citat de 7 ori în Gen.1. Cuvântul evreiesc pentru boltă este raqia, și rădăcina cuvântului raqia înseamnă ‘a bate sau întinde în strat subțire.’ Acest firmament solid a fost creat în ziua a doua, și l-a numit 'ceruri.' Așa că ele sunt interschimbabile.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

8/Câteva versete biblice vor fi citate pentru a arăta cum structura solidă a cerului este văzută cu mare uimire: Cu El, ai întins cerurile, Tare ca o oglindă de metal? Iov 37:18- Cerurile proclamă slava lui Yahuwah; Și firmamentul arată lucrarea mâinilor Sale Psalm 19:1

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

9/Lăudați pe Dumnezeu în Sanctuarul Lui; Lăudați-L în mărețul Său firmament. Psalm 150:1
-El stă deasupra cercului pământului, Și locuitorii sunt ca niște lăcuste,Cine a întins cerurile ca o cortină, Și le-a întins ca un cort de locuit. Isaia 40:22

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

10/ Firmamentul a fost o structură ce a inspirat pe poporul Său de-a lungul istoriei. Ei au primit o mare mângâiere că ceea ce-I separa de Yahuwah era firmamentul și nu este prea departe de ei. Soliditatea firmamentului crește încrederea în Creator.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

11/Astăzi în 99% dintre mințile omenești din toată lumea, firmamentul nu există. Există doar în poveștile Bibliei care sunt dezaprobate de 'știință.' Firmamentul deasupra pământului nemișcat a fost înlocuit cu un glob plutind în spațiul gol.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

12/Dar acest lucru se va schimba în curând. Cartea Apocalipsei arată că un [eveniment], va demola modelul 'glob',în mințile celor înșelați care au crezut cu onestitate în minciunile lui Satana. Yahuwah printr-un SINGUR gest va demola minciuna de mii de ani a lui Satana.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

13/Evenimentul apare când este rupt al 6-lea sigiliu:M-am uitat și iată, un mare cutremur; iar soarele se va întuneca ca un sac de păr, și luna se va face roșie ca sângele. Iar stelele din ceruri vor cădea ca smochinele din copac…

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

14/au căzut cum cad smochinele când sunt scuturate de un vânt puternic. Atunci cerul s-a strîns ca un sul, și fiecare munte și fiecare insulă au fost mutate din locurile lor. Și regii pământului, oameni mari, bogați, conducători, oameni puternici, fiecare sclav și…

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

15/și fiecare om liber se vor ascunde în peșteri și stâncile munților, și ziceau către munți și stânci,“Cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața Celui ce stă pe tron și de mânia Mielului!' Apoc.6:12-16
Evenimentele înfricoșătoare apar în timpul celui de al 6-lea sigiliu.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

16/Cel mai înfricoșător act va fi domul metalic făcut sul. Intensitatea acestui act exploziv va fi foarte mare. Când cerul se face sul, se va vedea Yahuwah așezat pe tronul Său și împreună cu El va sta, la dreapta Sa, slăvitul om Yahushua Hristos.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

17/De vreme ce locuim pe un pământ plat, fiecare va putea vedea cu proprii ochi pe Yahuwah și Hristos. În acest moment înșelătoarea teorie a globului va fi spulberată din mințile și inimile oamenilor care au gândit că este un model științific necontestabil.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

18/Acest eveniment va aduce beneficii pozitive pentru Yahuwah: Israeliții sinceri vor mărturisi păcatul respingerii lui Hristos și lunga lor așteptare după El. Ei vor vedea urmele crucificării. Vor fi gata să-l întâmpine pe Hristos așa cum a fost profețit în Matei 23:39

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

19/Musulmanii sincere vor fi gata să accepte moartea ispășitoare a lui Hristos, pe care ei au refuzat-o până acum. Ei vor vedea urmele crucificării lui Hristos, așezat lângă Unicul Dumnezeu în care cred. Vor renunța la islam și-și vor proclama credința în Hristos.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

20/Creștinii sinceri vor renunța la trinitate când vor vedea pe Yahuwah singur așezat pe tronul Său cu Hristos slăvit la dreapta sa. Atunci vor înțelege că el nu a preexistat nașterii sale. Ei vor înțelege că Duhul Sfânt este Spiritul lui Yah și nu a treia persoană.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

21/Păgânii sinceri și ateii vor fi mișcați în sufletele lor de domul metalic făcut sul de slava lui Yahuwah și a lui Hristos. Mulți vor cerceta adânc după adevăr, și cu curaj vor veni în fața lui Yahuwah și vor accepta moartea ispășitoare a lui Hristos.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

22/Nu știm cât timp va fi cerul metalic deschis. Poate fi minute sau ore. Dar odată ce se va rula la loc, stăpânii acestei lumi, conduși de Satana, vor porni război împotriva adevărului și împotriva celor care stau de partea adevărului. Milioane vor fi martirizate în acel timp.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

23/Este o scurtă perioadă de timp [măsurată în ani] de la deschiderea sigiului 6 și până la sfârșitul celui de al 7-lea, ce culminează cu venirea lui Hristos pe pământ ca să domnească în eterna împărăție pământească a lui Yah. Cerul făcut sul va fi evenimentul cascadă a istorie.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

24/ Cerul făcut sul de Yahuwah are scopul să ridice nivelul și să ofere oportunitate egală pentru toți. Nimeni după acest eveniment nu va putea spune că nu știe. Un eveniment-test mărturisit de toți oamenii în același timp.'Oh,adâncimea bogățiiei înțelepciunii lui Yahuwah'. AMIN

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021

25/Prin singurul act al ridicării cupolei,Yahuwah va elibera pe toți cercetătorii sinceri de toate temerile ce-I afectează astăzi. Când Yahuwah și Yahushua li se arată, ei vor fi transformați și înviorați; la acel moment vor accepta mai mult să moară decât să renunțe la adevăr.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 8, 2021