Print

Ce Înseamnă Principalul Lucru?

Acesta este un articol non-WLC. Când folosim resurse de la alți autori, noi publicăm doar acel conținut care este 100% în armonie cu Biblia și cu cele mai recente crezuri biblice la WLC. Astfel de articole pot fi tratate ca venind direct de la WLC. Noi suntem binecuvântați prin lucrarea multor slujitori ai lui Yahuwah. Dar nu sfătuim să se exploreze alte lucrări ale acestor scriitori. Astfel de lucrări, le-am respins de la publicare deoarece conțin erori. Din păcate nu există nicio lucrare de slujire liberă de eroare. Dacă suntem șocați de unele subiecte non-WLC publicate, [articole/episoade], păstrați în minte Proverbe 4:18. Înțelegerea noastră asupra adevărului Său este în dezvoltare, și tot mai multă lumină vine pe cărarea noastră. Iubim adevărul mai mult decât viața, și îl vom căuta coste cât ar costa.

Ce însemnă Principalul Lucru?

Principalul lucru este să păstrezi esența, ceea ce contează.” Am auzit, aceasta de la susținătorii metodelor eficiente în afaceri și viață.

Ținând cont de această ideie, presupun că Diavolul, ”care este înșelătorul întregii lumi”, ”în a cărui putere zace întreaga lume,” este preocupat în a ține ascuns principalul lucru ce contează. Nu este deranjat de faptul că tu cunoști care este ”principalul lucru”. Tehnica sa a fost în mod strălucit arătată de Yahushua când a spus : ”Când cineva aude mesajul [despre Împărăția lui Dumnezeu, Mat. 13:19] Divolul vine și răpește ce a fost semănat în inima lui ca să nu creadă și să nu fie salvat” (Luca 8:12).

Cineva ar crede că principalul lucru ar fi să înțeleagă de ce Yahushua a fost trimis de Yahuwah și cum a înțeles întregul său scop. Dacă e așa, atunci Luca 4:43 trebuie considerat cheia punctului de început în aflarea voii lui Yahuwah cu privire la viețile noastre unite în scop cu a Fiului Său: “Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției …, fiindcă pentru aceasta am fost trimis de Yahuwah.” Facem acest lucru? Ați auzit predici pornind de la acest verset, în mod regulat?

om gânditor

Cineva ar gândi că principalul lucru care trebuie înțeles este cum să obții nemurirea (pe care ființele umane nu o dețin la naștere). Alcineva s-ar aștepta ca parabola centrală din Evanghelie despre sămânâța nemuririi să fie elementul proeminent în predicare pentru toate bisericile. Dar este așa? Dacă nu, de ce?

Principalul lucru, conform cu Yahushua, care a fost întruchiparea înțelepciunii lui Yahuwah, este că planul înțelept pentru noi, oamenii, are ca principală prioritate Împărăția lui Yahuwah (Mat. 6:33),să devenim ucenici ai Împărăției lui Yahuwah(Mat. 13:52), să ne rugăm în primul rând ca viitoarea Împărție să vină pe pământ (Mat. 6:10) și să participăm la proclamarea Evangheliei Împărăției lui Yahuwah (Mat. 28:19, 20). Toate celelalte lucruri în viață sunt secundare. Yahushua a fost și este omul unui singur scop. El a avertizat că dragostea față de familie mai presus de el și Evanghelie poate fi o înșelătorie și o amăgire. Cel ce iubește pe tatăl și pe mamă mai presus de mine nu poate fi ucenicul meu, spune el. “Dacă vine cineva la Mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă-sa, pe copii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba, chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine nu poate fi ucenicul meu.” (Luca 14:26, 27).

Principalul lucru, conform cu Yahushua, are ca principală prioritate Împărăția lui Yahuwah, să devenim ucenici ai Împărăției lui Yahuwah, să ne rugăm în primul rând ca viitoarea Împărție să vină pe pământ și să participăm la proclamarea Evangheliei Împărăției lui Yahuwah.

Grele cuvinte, într-adevăr, dar pe deplin adevărate. Ce poate fi comparat cu tine și nemurirea ta? O poți câștiga sau pierde. Principalul lucru este să nu ne pierdem nemurirea. “Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul?” (Mat. 16:26). Yahushua a fost întotdeauna concentrat pe punctul principal. Am încercat din 1998 să arăt , fără succes că bisericile nu au păstrat punctul esențial care contează. Cu alte cuvinte, când Biblia este citită( ceea ce nu se întâmplă prea des în viețile celor ce merg la biserică) cititori trec cu vederea învățăturile lui Yahushua cu privire la importanța lucrului principal.

Am găsit folositor propriei mele înțelegeri să încerc să văd cum este posibil. Unele documente nu sunt tratate așa. Cei mai mulți oameni nu iau în seamă lucrul principal în așa zis ”fă tu însuți”manual. Cărțile cu instruncțiuni de orice tip caută să aducă informațiile esențiale de care are nevoie utilizatorul. Dar nu știu cum, atunci când cuvintele lui Yahushua sunt transmise publicului, ele sunt învăluite într-o ceață spirituală. Învățăturile lui Yahushua, gândurile originale ale lui Mesia pentru oamenii obijnuiți aflați pe diferitele căi ale vieții, nu ajung să atingă mintea. Există un blocaj. Nu ajung la rezultatul cunoașterii. Isaia spunea bine:

“ Astfel, întreaga viziune nu este pentru voi decât cuvintele unui sul sigilat. Dacă îi va fi dat unuia care ştie să citească, spunându-i-se:– Citeşte, te rog, sulul acesta! El va răspunde:– Nu pot, e sigilat! Şi dacă îi va fi dat unuia care nu ştie să citească, spunându-i-se:– Citeşte sulul acesta!El va răspunde:– Nu ştiu să citesc! Stăpânul a zis:«Poporul acesta se apropie de Mine numai cu gura şi Mă cinsteşte doar cu buzele, dar inima lui este departe de Mine! Frica pe care o are faţă de Mine este doar o poruncă omenească, învăţată pe de rost.” (Is. 29:11-13).

cuplu tânăr căutând direcția

Cum este posibil? În primul rând fiindcă există un Diavol, o ființă inteligentă decăzută care se opune lui Yahuwah în limitele permisiunii pe care a primit-o. Ca prinț al puterii din spațiul de sub lună, el este descoperit de Scriptură ca având control asupra oastei demonice care lucrează să aducă confuzie asupra cuvintelor prețioase ale Adevărului, conținute în Biblie. (Una dintre cele mai mari capcane este credința că Diavolul nu există deloc! Pentru mulți dintre cititorii Bibliei, acest concept va fi inimaginabil, dar comunitățile ca întreg, odată ce își pun încrederea în fondatorul ales, pot fi determinate să creadă aproape orice. Îndoctrinarea este o putere devastatoare și eficientă în particular când este introdusă de învățători preiubiți în mințile tinere și sentimentale. Doar intervenție ”chirurgicală” spirituală și dorința de a fi de partea adevărului cât ar costa poate remedia situația.

Așa că în termenii ”problemei” cum a devenit credința lui Yahushua și Vechiul Testament atât de fragmentate și confuse, care este cauza subliniată? Care este principalul lucru ce trebuie să fie apucat , dacă vrem să avem o înțelegere sensibilă asupra lui Yahushua și a mântuirii?

Sugerez ca să îndrumăm savanții de azi să pună degetul pe rană, drept pe subiect, chiar dacă nu ne sunt de mare ajutor în oferirea de răspunsuri biblice la problema pe care au identificat-o corect. Iată ce vreau să spun că ofer un subiect care merită să fie luat în considerare atentă.

În lucrarea sa majoră cu privire la Yahushua, ‘Isus și Victoria lui Dumnezeu (Fortress Press, 1996)’, celebrul Cardinal de Durham, Tom Wright, ne spune cu o admirabilă candoare: “Într-un anume sens am lucrat la această carte scoțând și adăugând în cea mai mare parte din viața mea. Dacă mă gândesc serios, a început când am fost invitat să țin o conferință în 1978 la Cambridge pe tema ‘Evanghelia din Evanghelii’.’ Subiectul nu era imposibil de vast; dar nu-l înțelegeam.Nu aveam un răspuns real, atunci, la întrebarea cum … întreaga viață a lui...[Yahushua], nu doar moartea pe cruce în izolare, era într-un fel ‘evanghelie.’”

Dacă întotdeauna “lucrul principal” ar fi fost subliniat cu claritate maximă, aceasta s-ar fi întâmplat! Într-adevăr este problema cu care creștinătatea se confruntă. Se poate demonstra că ceea ce noi, în biserici denumim ca fiind Evanghelie creștină nu este de fapt Evanghelia așa cum a definit-o Yahushua (și Pavel). Cardinalul Wright a pus în mod corect și absolut punctul pe i. El spune că nu are răspuns la întrebarea “Evanghelia din Evanghelii.” Faptul e că nici Biserica și nici profesorii teologi nu i-au spus ce reprezintă Evanghelia din evanghelii. Biserica avea atât de structurate crezurile și teologia sistematică încât “Evanghelia din evanghelii” nu era un subiect pe care să-l discute sau să-l cerceteze! A fost exclusă în mod tacit în afara instanței de judecată ca o preocupare legitimă pentru viitorii predicatori și evangheliști. Astfel, desigur, nu a fost un subiect adecvat de conversație între bisericile care stăteau la picioarele mentorilor teologici aleși.

La urma urmei, crezurile au abordat chiar problema slujirii Evangheliei lui Yahushua, trecând rapid peste nașterea sa supranaturală până la moartea sa, ca și cum ceea ce s-a întâmplat între cele două evenimente(nu mai puțin decât secretul nemuririi oferit de Yahushua!) nu ar conta. Aduceți-vă aminte aceste cuvinte? Cred în Yahushua “care s-a născut din fecioara Maria, a suferit sub Pilat din Pont, a fost crucificat...”

Este tot ce contează? Sau lipsește lucrul principal?

Iată cum se desfășura messa. Luther este o sursă importantă pentru creștinismul protestant. El nu a mers la cuvintele lui Yahushua să afle Evanghelia. El a mers mai de grabă la Pavel în Romani. Este un mod curios de”trăi” credința creștină. Ucenicii lui Platon și Aristotel mergeau mai întâi la acesti oameni pentru a găsi răspunsuri la învățăturile lor? Cine a spus că Pavel este fondatorul creștinismului? Cu siguranță nu Biblia! Pavel este un apostol reprezentativ al lui Yahushua, sigur, în scrisorile sale comentează tot felul de subiecte creștine, dar nu este el primul predicator al Evangheliei. Yahushua este (cu toate că Evanghelia a fost predicată mai înainte și de Avraam, Gal. 3:8). Pavel, de fapt, poate fi văzut predicând exact aceeași Evanghelie a Împărăției ca și Yahushua (19:8; 20:25; 28:23, 31). Dar nimeni din Fapte nu începe să afle despre Pavel, deși ar fi putut.

Rezultatul acestei confuzii ecleziastice gigantice se reflectă în N.T. Mărturisirea onestă a lui Wright că nici nu a înțeles cum să abordeze problema „Evangheliei în Evanghelii” ,nu-i de mirare. Nimeni din Biserică nu-i spusese despre Evanghelia din Evanghelii. Cercetările și scrierile sale ulterioare au fost dedicate lucrării despre Evanghelia din Evanghelii. Cunoștințele sale istorice sunt cu siguranță o binecuvântare pentru noi toți, deși mă îndoiesc dacă a făcut cu adevărat dreptate acestei chestiuni, în toată simplitatea ei. Din scrierile sale încă nu este clar ce este Evanghelia din Evanghelii. El chiar crede că a doua venire (Parousia) lui Yahushua în Evanghelii s-a întâmplat în 70 d.Hr.! Dar nu este aceasta o lucrare de inițiere a unei alte confuzii imense, făcându-i pe Pavel și pe Yahushua să desemneze lucruri complet diferite prin Parousia? În timp ce încerca să îndepărteze mizeria cu privire la această problemă, episcopul nu ne-a aruncat într-o altă confuzie descurajantă?

C.S.LewisÎntre timp, C.S. Lewis, citit de milioane de oameni, este sigur că Yahushua nu a fost predicatorul Evangheliei! Evanghelia nu este în evanghelii, declară el pompos. Este uimitor. Dar ne ajută să să punem arătătorul pe“principalul lucru”în terminii necazului și confuziei din biserici. Ascultați ce spune C.S. Lewis în Scrisori pentru Bisericile Tinere:

“Epistolele sunt cele mai timpurii documente creștine pe care le avem. Evangheliile au venit mai târziu. Evangheliile nu reprezintă ‘evanghelia,’ afirmația crezului creștin. Ele sunt scrise pentru aceia care erau deja convertiți, care aceptaseră deja, “evanghelia.” Ei au îndepărtat complicațiile (semnificațiile teologice) deoarece erau adresate cititorilor care erau deja instruiți în aceasta. Într-un sens epistolele sunt mai primitive și mai centrale decât Evangheliile— nu, desigur, mai mare decât marele evenimente pe care Evangheliile le înregistrează. Faptele lui Dumnezeu (Întruparea, Crucificarea și Învierea ) vin primele: analiza teologică primară apare în epistole; apoi, când generația care l-a cunoscut personal pe Domnul, moare, Evangheliile au fost compuse pentru a oferi credincioșilor marele Act și câteva din discursurile Domnului.”1

“Evangheliile nu reprezintă Evanghelia.” Sugerez că aceasta este una dintre cele mai greșite păreri asupra raportului biblic. Dar efectele ei sunt ilustrate de Cardinalul Wright care admite că a fost uimit și a rămas fără cuvinte la întrebarea:“Evanghelia din evanghelii”. El nu știa ce să spună despre Evanghelia descoperită în evanghelii.

C.S. Lewis construiește, totuși, pe moștenirea sa din reforma lui Luther. Iată aici cuvintele lui Luther, care nu credea că Evanghelia se află în Matei, Marcu și Luca. Nu ne mirăm că Tom Wright se împotmolește de întrebarea Evangheliei din evanghelii. Luther, într-adevăr, l-a apreciat pe Ioan, dar luați aminte cât de mult s-a îndepărtat de la Evanghelia Împărăției repetată în cele trei versiuni: a lui Matei, Marcu și Luca:

“Evanghelia lui Ioan este singura, delicata, adevărata Evanghelie de căpătenie, care de departe trebuie să fie preferată în locul celorlalte trei și chiar mult deasupra lor. Deasemenea, Epistolele lui Pavel și ale lui Petru sunt superioare mult celor trei Evangheliei— Matei, Marcu, and Luca...Într-un cuvânt, Evanghelia Sf. Ioan și prima sa Epistolă.

Epistolele Sf. Pavel, în special Romani, Galateni și Efeseni, și prima Epistola a Sf. Petru sunt cărțile care ți-l arată pe Hristos și te învață tot ceea ce este necesar și bine de cunoscut, chiar dacă nu ai văzut și auzit nicio altă carte sau doctrină. De aceea Epistola lui Iacov este o epistolă de paie, comparativ cu ele; fiindcă nu conține nimic din natura Evangheliei.”

Haide să punem lucrul principal față în față. Este necesar să stabilim ca primă cheie în înțelegerea credinței creștine că Yahushua a fost cu adevărat, primul exponent al salvării în Evanghelia creștină. Evrei 2:1-4 este o avertizare corectă, chiar dacă nu a fost luată în seamă:

“Din acest motiv trebuie să acordăm o atenție mai mare la ceea ce am auzit, ca să nu ne abatem de la aceasta. Dacă cuvântul spus prin îngeri s-a dovedit nealterabil, și orice călcare și neascultarea a legii și-a primit pedeapsa; cum vom scăpa dacă neglijăm o mântuire atât de mare? După ce a fost mai întâi spus prin Domnul, a fost confirmat de cei ce l-au ascultat, Yahuwah deasemena a mărturisit cu ei, atât prin semen cât și prin minuni și prin darul Duhului Sfânt în conformitate cu voia Sa proprie.”

Iată! Principalul lucru. Evanghelia a fost “mai întâi predicată de Yahushua.” De aceea mergeți la evanghelii ca să aflați Evanghelia. C.S. Lewis a greșit aici și la fel Luther. Evrei adaugă, îndemnul următor: “Pentru Yahuwah nu a supus lumea viitoare, despre care vorbim, îngerilor” (Evrei 2:5). Punctul important este că Yahuwah a hotărât să supună veacul viitor al istoriei omenirii, Împărăția lui Yahuwah, nu îngerilor, ci lui Yahushua și ucenicilor săi (Dan. 7:18, 22, 27; Apoc. 5:10; 20:1-6, etc.). Ce destin!

Istoricul G.F. Moore a scris (în paranteze pătrate este comentariul meu): “Luther a creat prin criterii dogmatice un canon al evangheliei în interiorul canonului cărților biblice [el a ales pe unele și a ignorant pe altele, folosindu-se de o procedură selective și înșelătoare]. Este clar că infailibilitatea Scripturii, în fapt dacă nu în părerea lui [Luther], a urmat infailibilității papilor și conciliilor; pentru că Scriptura însăși urma să fie supusă judecății de către criterial ultim al măsuri în care este în accord cu doctrina lui Luther a îndreptățirii prin credință.”2 [Luther, în alte cuvinte, înlocuiește un sistem dogmatic cu altul, făcând Scriptura să se supună propriului său proces de selecție.]

Cauzalitate în această procedură arbitrară era reprezentată de Evanghelia creștină a Împărăției, Evanghelia din evanghelii. Este doar o problemă măruntă? Nu, gândesc că nu. Dacă (1) suntem judecați în funcție de încrederea noastră în cuvintele lui Yahushua (“Căci de cel ce îi va fi ruşine de Mine şi de cuvintele Mele, în această generaţie adulteră şi păcătoasă, de acela Îi va fi ruşine şi Fiului Omului când va veni în slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri,” MarCU 8:38); și dacă (2) Yahushua a fost predicatorul- model al Evangheliei, și dacă (3) lepădarea cuvintelor lui Yahushua este căderea supremă (I Tim. 6:3), atunci nu ar trebui ca toată atenția să fie orientată către obținerea urgentă, a Evangheliei așa cum este definită în cuvintele proprii le învățătorului nostru Yahushua?

Îndemnăm pe cititori să ceară predicatorilor lor să le predice Evanghelia din evanghelii și să nu piardă acele cuvinte nemuritoare rostite de însuși Yahushua pănă când Evanghelia le va fi propăvăduită. Doar așa ne putem asigura că am ascultat cu adevărat, Evanghelia.

Atâta timp cât cuvintele lui C.S. Lewis și ale lui Luther prevalează, cu siguranță că Evanghelia este ținută în ceață. Și în timp ce atmosfera spirituală a biserici este contaminată, ce impact mai poate avea biserica asupra lumii păcătoase?

Întorcându-ne la cuvintele Cardinalului Wright, este încurajator să ascultăm cuvintele sale, în legătură cu subiectul Evangheliei: “temerea mea este că ne vom abate ușor într-o confuzie și mizerie care pune laolaltă fragmente și piese de tradiție, idei și practici în speranța că vor căpăta sens. Ele nu...Trebuie să ne amintim, în special, că folosirea cuvântului ‘ceruri’ ca ultim scop al celor răscumpărați, de altfel o uriașă exagerare a pietății medievale joacă un rol misterios și este încă acceptată universal la nivel popular, și înseală groaznic fiindcă nu face dreptate speranței creștine.”3

încrezător

Fie ca revoluția să înceapă, să aducă doar acea slujire rezonabilă pentru Mesia pe care mărturisim că îl iubim: abandonarea evlaviei păgâne într-un “cer pentru suflete neîntrupate,” și o Evanghelie eviscerată care, cu nepăsare, se sprijină pe o Reformațiune parțială și inadecvată, care neagă poziția lui Yahushua de predicator suprem al mântuirii Evangheliei Împărăției, și că a murit pentru ea și pentru noi.

Pentru mai multe informații pe acest subiect, căutați Cuprinsul WLC: Trinitatea (erori doctrinare)


1 J.B. Phillips, intro. p. 10.

2 Moore, History of Religions, Scribners, 1920, p. 320.

3 For All the Saints, p. 21.


Acest articol non-WLC a fost scris de Anthony Buzzard.

Am scos din articolul original toate numele și titlurile păgâne ale Tatălui și Fiului și le-am înlocuit cu numele date originale. Mai mult, am redat în Scripturi citatele numele Tatălui și Fiului, așa cum au fost inițial scrise de autorii inspirați ai Bibliei-Echipa WLC