Print

Ce înseamnă să trăiești “Sub lege”

Acesta este un articol non-WLC. Când folosim resurse de la autori externi, publicăm doar conținutul care este 100% în armonie cu Biblia și credințele biblice actuale ale WLC. Astfel de articole pot fi tratate ca și cum ar veni direct din WLC. Am fost foarte binecuvântați de slujirea multor slujitori ai lui Yahuwah. Dar nu îi sfătuim pe membrii noștri să exploreze alte lucrări ale acestor autori. Astfel de lucrări, le-am exclus din publicații deoarece conțin erori. Din păcate, încă nu am găsit o lucrare fără erori. Dacă ești șocat de un conținut [articole/episoade] care nu este publicat în WLC, ține cont de Proverbele 4:18. Înțelegerea noastră a adevărului Său evoluează, pe măsură ce se aruncă mai multă lumină pe calea noastră. Prețuim adevărul mai mult decât viața și îl căutăm oriunde poate fi găsit.

Aș vrea să încep prin a spune că acest studiu va fii unul destul de aprofunzat și necesită un nivel mai ridicat de concentrare, așadar vă rog să vă rugați înainte de a începe să citiți. Fie ca Yahuwah să ne călăuzească pe noi toți! (Yahuwah este numele Tatălui nostru Ceresc.)

Aș dori să pun tuturor întrebarea aceasta „Sunteți sub lege?”

Potrivit Scripturii, dacă sunteți „în conformitate cu legea” ... atunci:

  1. Legea a fost scrisă special pentru tine
  2. Păcatul are stăpânire asupra ta
  3. Ești fără credință
  4. Ai nevoie de răscumpărare

Deși acest studiu este unul profund, nu putem subestima importanța acestuia. Cei care se află încă sub lege au multe probleme și nu au mântuire!

sublege

Însă partea interesantă despre aceste 4 caracterisici listate de mine este că este imposibil ca acestea să fie despre cineva care se află încă sub lege.

În schimb, ei indică faptul că cei care sunt încă „sub condițiile legii” sunt fără credință, fără de salvare, nepocăiți iar păcatul domnește asupra lor.

Acum haideți să examinăm versetele în cauză:

Romani 3:19– Ştim că tot ce spune Legea, le spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie închisă şi întreaga lume să fie găsită răspunzătoare înaintea lui Yahuwah.

Acest verset vorbește despre cei care sunt „sub regulile legii”. Despre acest grup de oameni vorbește legea adică „orice spune legea, le este adresat acestora”

O caracteristică a acestui grup de oameni este faptul că legea le vorbește, ”orice gură v-a fii astupată și tot pământul v-a fi găsit vinovat în fața lui Yahuwah.”

Oare se vorbește aici de aceia care umblă în ascultare de legea lui Yahuwah?

Practic imposibil! Dacă acest grup de oameni ar umbla în ascultare față de legea lui Yahuwah, de ce să le fie închise gurile și să fie găsiți vinovați în fața lui Yahuwah atunci când aceasta le este citită în fațî?

Bineînțeles că asta nu are nici un sens. Ba mai mult, spune exact opusul. Ar trebui să spună că cei care sunt „sub lege” sunt de fapt cei care nu se supun legii... prin urmare, gurile lor sunt închise și sunt găsiți vinovați în fața lui Yahuwah.

Haide să ne uitam încă o dată la acest verset:

Romani 3:19— Ştim că tot ce spune Legea, le spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie închisă şi întreaga lume să fie găsită răspunzătoare înaintea lui Yahuwah.

Aici scrie că „toată lumea” este vinovată în fața lui Yahuwah. Înseamnă asta că fiecare persoană din această lume întreagă care a auzit legea Sa fie este sau a fost sub lege la un moment dat? Trebuie!

Dar de ce?

Răspunsul este că ORICINE, fie evreu sau non-evreu, a păcătuit la un moment dat în viața lui.

1 Ioan 1:8- Dacă zicem că nu avem păcat, ne înşelăm singuri şi adevărul nu este în noi.

Așadar, chiar are sens ca aceia care sunt ‘sub lege’ să fie cei care au păcătuit. Aceștia sunt ”vinovați în fața lui Yahuwah.”

Acum haideți să ne uităm la următorul verset:

Romani 3:20– Căci „nici o fiinţă nu va fi îndreptăţită înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoaşterea păcatului.

Această idee este dezvoltată mai departe prin acest verset. Cuvântul important aici este „justificat”. „Prin faptele legii (tradus în altă parte prin „roadele legii”), nimeni nu va fi îndreptățit.” De ce asta?

The answer is in the previous verse. “All the world” is guilty before Yahuwah because of the law. The law can’t justify us when we have not kept it. The law only tells us what sin is! Paul even says “by the law is the knowledge of sin”!

Răspunsul îl putem găsi în versetul de mai sus. “Toată lumea” este vinovată înaintea lui Yahuwah din cauza legii. Legea însă nu ne poate justifica atunci când nu am respectat-o. Legea ne spune doar ce este păcatul! Pavel chiar spune că „prin lege există cunoașterea păcatului”!

Hai să citim în continuare

Romani 3:20- Căci „nici o fiinţă nu va fi îndreptăţită înaintea Lui“[a] prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoaşterea păcatului. Dar acum, independent de Lege, a fost arătată o dreptate oferită de Yahuwah, despre care depun mărturie Legea şi Profeţii,

Există o anumită neprihănire care a fost prezisă în lege și în profeți care urma să fie dată oamenilor. Totuși, este scris în profeți că această neprihănire nu avea să vină din lege.

Această neprihănire avea să vină din Yahuwah Însuși:

Ieremia 23:5- Iată, vin zile, zice Yahushua, când îi voi ridica lui David un Vlăstar drept, un Împărat Care va împărăţi cu înţelepciune şi Care va face judecată şi dreptate în ţară. În zilele lui, Iuda va fi mântuit şi Israel va locui în siguranţă. Va fi cunoscut sub Numele de Yahushua, DREPTATEA NOASTRĂ!

Aceasta este o profeție despre Yahushua (numit de cele mai multe ori „Isus”) Mesia. De ce este El numit „Yahuwah tzidkenu” (Yahuwah neprihănirea noastră)?

Isaia 45:23– Am jurat pe Mine Însumi; gura Mea a rostit, cu dreptate, un cuvânt ce nu va fi retras: orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va jura, spunând despre Mine: ‘Numai în Domnul este dreptate şi putere! Toţi cei ce au fost mâniaţi pe El vor veni la El şi vor fi făcuţi de ruşine.

Doar în Yahuwah putem avea puterea și neprihănirea primită prin Yahushua Mesia!

Motivul pentru care noi putem fi salvați spre o viață veșnică este jertfa pe care Yahushua a facut-o pentru păcatele noastre? Pentru că atunci când Îl acceptăm, nu neprihănirea noastră este ceea ce Yahuwah vede...ci neprihănirea lui Yahushua Mesia care ne curăță!

Galateni 2:20- ”Am fost răstignit împreună cu Cristos şi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine, iar viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.”

Așadar aici, Yahuwah a devenit neprihănirea noastră în Yahushua Mesia. Ba mai mult uitați ce ne declară următorul verset...în context: Romani 3:21 – Dar acum, independent de Lege, a fost arătată o dreptate oferită de Yahuwah, despre care depun mărturie Legea şi Profeţii;

Chiar și dreptatea lui Yahuwah, care este prin credința lui Yahushua Mesia, pentru toți și asupra tuturor acelora care cred, pentru că nu este nicio diferență: Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Yahuwah;

Aceste versete rezumă bine care este adevăratul sens aici. Nu neprihănirea noastră (păzirea Legii Sale) este cea care ne salvează și nici cea care ne justifică.

Este neprihănirea LUI pe care va trebui să ne bazăm... prin credință... care ne va salva, ne va justifica și ne va face fii și fiicele Sale! Poate că unii dintre voi au crezut că aceasta este doar o doctrină paulină... ei bine nu este adevărat! Aceasta este direct din lege și din profeți.

Isaia 54:17- Orice armă care este făurită împotriva ta va da greș şi pe orice limbă care se ridică să te judece o vei condamna. Aceasta este moştenirea robilor lui Yahuwah şi îndreptăţirea lor din partea Mea, zice Yahuwah.

Kepha (Petru) deasemenea cunoștea și el această doctrină:

2 Petru 1:1 - Simon Petru, rob şi apostol al lui Isus Cristos, către cei care, prin dreptatea Elohimului şi Mântuitorului nostru Yahushua Hristos, au primit o credinţă la fel de preţioasă ca a noastră:

Așa că să nu vă gândiți nici măcar pentru o clipă că doctrina „a nu fi justificați prin faptele legii” este ideea lui Pavel și nu a mai fost auzită înainte. Această doctrină este enunțată clar și în ceea ce se numește „Vechiul Testament”. Să trecem acum la alte versete din Scriptură referitoare la cei care sunt „sub lege”

Romani 6:12 - Deci păcatul să nu mai domnească în trupurile voastre muritoare, aşa încât să ascultaţi de poftele lui!

Pavel le spune romanilor să nu lase păcatul să domnească în „trupul lor muritor”. Da, suntem în acest moment al vieții noastre „muritori”. Însă va veni o vreme când nu vom mai fi muritori... ci vom fi nemuritori atunci când vom învia din morți... în acel moment vom fi oameni complet fără de păcat... dar ar trebui să trăim așa încă de pe acum!

Următorul verset:

Romani 6:13- Să nu mai oferiţi mădularele voastre păcatului, ca unelte ale nedreptăţii, ci oferiţi-vă pe voi înşivă lui Yahuwah, ca unii care aţi fost aduşi de la moarte la viaţă şi oferiţi-vă mădularele voastre lui Yahuwah, ca unelte ale dreptăţii,

Trebuie să ne predăm lui Yahuwah ca un nemuritor, înviat din morți și să lăsăm corpurile noastre să fie instrumente ale dreptății... nu ale nedreptății.

Următorul verset:

Romani 6:14- Pentru ca păcatul să nu mai domnească asupra voastră, întrucât voi nu sunteţi sub Lege, ci sub har!

Este promis că păcatul nu va avea stăpânire asupra noastră pentru că nu suntem sub lege, ci sub har/favor! Ce inseamna asta?

Conform celorlalte versuri din Romani despre care am discutat, a fi sub lege se referă la cei care se bazează pe propria lor neprihănire/păzirea legii pentru a fi justificați în acea ultimă zi... aceștia vor fi judecați și găsiți vinovați pentru păcatele lor.

Dar cei care au acceptat neprihănirea lui Yahuwah prin Yahushua Mesia sunt „sub har/favor”!

Ei au fost iertați pentru păcatele lor acum și se bazează pe neprihănirea lui Yahushua pentru a-i justifica. Acum că acest lucru s-a întâmplat, suntem liberi să ne întoarcem și să păcătuim/încălcăm acea lege încă o dată?

Deasupra legii??

om tânăr rugându-se

Romani 6:15- Atunci ce? să păcătuim, pentru că nu suntem sub Lege, ci sub har? Yahuwah să ne ferească de asa ceva!

De ce am putea merge din nou în acea viață pe care am dus-o înainte? Am păcătuit! Păcatul încalcă legea Lui!

1 Ioan 3:4- Oricine comite păcatul, comite şi fărădelegea; iar păcatul este fărădelege.

Am păcătuit și acesta este motivul pentru care Yahushua a trebuit să moară pentru noi în primul rând! După cum a spus și Pavel „Yahuwah ferește!” sau tradus mai exact „In niciun caz!”

Romani 6:16- Nu ştiţi că atunci când vă oferiţi pe voi înşivă ca sclavi ca să ascultaţi de cineva, sunteţi sclavii celui de care ascultaţi: fie ai păcatului, care duce la moarte, fie ai ascultării, care duce la dreptate?

Deci vom sluji păcatul „până la moarte” sau vom fi un slujitor al lui Yahuwah umblând în ascultare către dreptate și neprihănire?

Din păcate, ideea că nu trebuie să ne supunem legii lui Yahuwah pentru că suntem „sub har” este o doctrină des întâlnită printre credincioșii în Mesia de astăzi. Nu ar trebui să fie așa!

Acum haideți să ne uităm la un ultim verset care este foarte popular printre cei care cred în această doctrină:

Galateni 3:21- Aceasta înseamnă oare că Legea este împotriva promisiunilor lui Yahuwah? Nicidecum! Căci, dacă ar fi fost dată o Lege care să poată da viaţa, atunci dreptatea ar fi venit prin Lege.

În contextul din Galateni 3, legea nu este împotriva promisiunilor lui Yahuwah (acea promisiune fiind că vom fi îndreptățiți și binecuvântați printr-un fiu al lui Avraam... Yahushua Mesia). NU PUTEM fi îndreptățiți ținând legea Lui când noi din contră am încălcat-o.

Avem NEVOIE de dreptatea lui Yahuwah!

Galateni 3:22- Însă Scriptura spune că întreaga lume este sub păcat, pentru ca promisiunea să le fie dată celor ce cred în Yahushua Hristos.

Cu toții eram „sub lege” și „sub păcat”.

Galateni 3:23 – Înainte de a veni credinţa, noi eram sub paza Legii, închişi pentru credinţa care urma să fie descoperită. Astfel, Legea a fost îndrumătorul nostru spre Hristos, pentru ca noi să fim îndreptăţiţi prin credinţă.

În acest sens, legea era îndrumătorul nostru sau profesorul nostru educându-ne și păzindu-ne de păcat. Dar apoi, prin eșecurile noastre, ne învăța și că suntem păcătoși! Ne-a învățat că nu avem de ales altceva decât să fim îndreptățiți doar prin credința în Yahuwah. Aveam nevoie de cineva drept și neprihănit care să fie un mijlocitor între noi și un Elohim cu adevărat Măreț!

Galateni 3:25- Dar acum, după ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta.

Legea era tutorele și profesorul nostru, eram „sub lege”. Dar acum că ne-am pus credința în Yahushua Mesia și că ne-am încrezut în cel numit „Yahuwah, dreptatea noastră” și am fost curățiți, sfințiți și răscumpărați prin sângele Său... nu mai suntem „sub lege”!

Dacă am fi sub lege, singurul mod în care am putea fi mântuiți este dacă nu am fi păcătuit NICIODATĂ.

Există doar UNUL singur care „nu a păcătuit niciodată”. El sa născut sub lege... dar este fără păcat

Galateni 4:4- Dar, la împlinirea vremii, Dumnezeu Şi-a trimis Fiul, născut din femeie, născut sub Lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub Lege, pentru ca noi să primim înfierea.

Suntem fii adoptați ai lui Yahuwah prin neprihănirea lui Yahushua Mesia! Suntem salvați de a trebui să trăim o viață perfectă și fără păcat. Prin urmare, din nou, mântuirea noastră nu poate veni prin propria noastră neprihănire/păzirea legii... ci numai prin neprihănirea LUI.

Galateni 5:18– Însă, dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege.

Acum, dacă ar fi să tragem concluzia pe care multora le-ar plăcea să o accepte în acest verset, am spune așa: „Dacă suntem conduși de Duhul, nu mai trebuie să fim și ascultători ai legii lui Yahuwah”. Dar cum poate fi asta? Fiecare verset examinat până acum a spus exact contrariul.

Adevărul este că noi am aflat că cei care sunt RĂZVRĂTIȚI și separați de Mesia sunt cei sub legea Sa.

Însă până și următoarele versete din Galateni 5 dovedesc faptul că cineva care umbșă în duhul NU este liber să fie neascultător și răzvrătit!

Galateni 5:18- Însă, dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege. Faptele firii sunt cunoscute ca fiind acestea: desfrâul, necurăţia, depravarea, idolatria, vrăjitoria, duşmăniile, cearta, invidia, mâniile, ambiţiile egoiste, neînţelegerile, partidele, geloziile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri ca acestea. Vă avertizez, aşa cum am făcut-o şi înainte, că toţi cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Yahuwah. Dar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, generozitatea, credinţa, blândeţea, înfrânarea. Împotriva unor astfel de lucruri nu este lege.

Lucrările cărnii sunt neascultare de legea lui Yahuwah. Fructele Duhului sunt ascultarea de legea Lui... cât de clar poate fi! A spune că nu suntem „sub lege” nu poate însemna că suntem liberi să o și încălcăm!

De fapt, înseamnă exact opusul! Așadar cine este acest grup de oameni care sunt „sub lege”?

În zilele lui Pavel, acei evrei erau cei care aveau încredere în dreptatea lor pentru a fi mântuiți, mai degrabă decât să-l accepte pe Yahushua ca fiind Mesia pentru ei și să-l lase pe Yahuwah să fie neprihănirea lor.

Astăzi însă, aceștia sunt cei care nu l-au primit pe Yahushua sau au ales cu intenție să păcătuiască/încalce legea Sa din nou după ce l-au acceptat ca Mesia. Aceștia imediat se pun din nou sub lege!

Dacă asta ai fost învățat să faci, atunci te avertizez astăzi că ai fost învățat o gravă erezie!

Legea lui Yahuwah a fost blasfemizată și ignorată de 2000 de ani. A venit timpul să o ridicăm ca standard după care să trăiască toți oamenii. Odată ce suntem îndreptățiți de neprihănirea lui Yahuwah, trebuie să le facem tuturor oamenilor cunoscut că nu trebuie să ne întoarcem din nou la acel vechi păcat.

S-ar putea să nu fim „sub lege”, dar asta nu înseamnă că trebuie să trăim ca și cum am fi „DEASUPRA legii”!

Yahuwah nu a înlăturat standardul, El doar ne-a iertat că nu ne ridicăm la acel standard.

Să-l avem pe Yahuwah drept neprihănire... într-adevăr nu există o binecuvântare mai mare în lume! Yahushua a murit pentru tine, astfel încât să fii iertat pentru neputința ta de a te ridica la acel standard.

Așadar să nu ne întoarcem și să insultăm spiritul harului… ci să trăim o viață nouă… Umblând în ascultarea LUI.. Umblând în mila SA… Umblând în Duhul SĂU!

umblând în Duhul SĂU


Acesta este un articol non-WLC scris de Tom Martincic.

Am scos din articolul original toate numele și titlurile păgâne ale Tatălui și Fiului și le-am înlocuit cu numele originale. În plus, am restaurat în Scripturi citate numele Tatălui și Fiului, așa cum au fost scrise inițial de autorii inspirați ai Bibliei. - Echipa WLC