Print

Ce să fac ca să fiu salvat?

Acesta este un articol non-WLC. Când folosim resurse de la alți autori, noi publicăm doar acel conținut care este 100% în armonie cu Biblia și cu  cele mai recente crezuri biblice la WLC. Astfel de articole pot fi tratate ca venind direct de la WLC. Noi suntem binecuvântați prin lucrarea multor slujitori ai lui Yahuwah. Dar nu sfătuim să se exploreze alte lucrări ale acestor scriitori. Astfel de lucrări, le-am respins de la publicare deoarece conțin erori. Din păcate nu există nicio lucrare de slujire liberă de eroare. Dacă suntem șocați de unele subiecte non-WLC publicate, [articole/episoade], păstrați în minte Proverbe 4:18. Înțelegerea noastră asupra adevărului Său este în dezvoltare, și tot mai multă lumină vine pe cărarea noastră. Iubim adevărul mai mult decât viața, și îl vom căuta coste cât ar costa.

ce să fac ca să fiu slavat?

“Atunci temnicerul a cerut o făclie, s-a repezit înăuntru şi a căzut tremurând înaintea lui Pavel şi a lui Silas. Apoi, conducându-i afară, a zis:-Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Ei i-au răspuns:– Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit, tu şi casa ta!” (Fapte 16:29-31).

Această impresionantă scenă din istoria apostolică conține cea mai importantă întrebare rostită vreodată de buze omenești. Nu este: Cum să obțin sănătate sau bogăție, sau faimă, sau o poziție înaltă de putere și grandoare; ci ceva mai mult decât toate acestea: ”Ce să fac ca să fiu salvat?” Proporțional cu importanța întrebării este și deplinătatea răspunsului: “Crezi în Domnul Yahushua Hristos.” Credința și crezul sunt aceleași...

Tatăl spune, “Acesta este Fiul Meu preaiubit; de el să ascultați” (Luca 9:35). Și Moise a spus, “Lui să-I dați toată ascultarea în cele ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de acel profet să piară .” (Fapte 3:22-23).

Am numit acesta un răspuns deplin, deoarece, având Biblia în față, este ușor să descoperi ce înseamnă să crezi în Domnul Yahushua Hristos. Subiectul este așezat în fața noastră în cea mai clară lumină.De exemplu, știm că un mesaj trimis îl face pe cel ce-l aduce un mesager, și să crezi în mesager înseamnă să crezi în mesajul pe care-l aduce. Și, printre toate celelalte atribute, am găsit că rolul de mesager i-a fost atribuit lui Hristos în mod expres, și că el a fost trimis ca purtător al mesajului lui Yahuwah către om. Astfel este numit “mesagerul legământului” (Mal. 3:1); “Apostolul și Marele Preot al mărturisirii noastre ” (Evrei. 3:1). Cuvântul “apostol”aici, aplicat Domnului Yahushua, aduce aceeași ideie, pentru că înseamnă “un mesager, ambasador.” Și în parabola viticultorului Mântuitorul vorbește despre sine în aceiași termeni “la urmă el a trimis la ei pe fiul său.” Din nou el spune, “Am fost trimis să predic împărăția lui Yahuwah”...Tatăl spune, “Acesta este Fiul Meu preaiubit; de el să ascultați” (Luca 9:35). Și Moise a spus, “Lui să-I dați toată ascultarea în cele ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de acel profet să piară.” (Fapte. 3:22-23).

Să facem subiectul și mai clar, îl găsim pe Domnul Yahushua înaintea noastră și ca martor ce aduce mărturie. Astfel este numit “martorul adevărat și credincios” (Apoc. 3:14). Și el declară despre sine, “Pentru aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr” (Ioan 18:37). Mesajul sau doctrina pe care a predicat-o reprezintă “mărturia sa,” iar Scriptura ne asigură că “cel ce a primit mărturia a fost sigilat cu sigiliul lui, și anume că: Yahuwah este adevărat,” dar pe de altă parte, “cel ce nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Yahuwah va fi asupra lui” (Ioan 3:33, 36).

A “crede în Domnul Yahushua Hristos,” într-un sens scriptural adevărat, înseamnă să crezi și să asculți de acel mesaj sau mărturie pe care el a proclamat-o oamenilor. . .

Am căutat, prin diferite ilustrații și copleșitoare dovezi, să arătăm acum, că a “crede în Domnul Yahushua Hristos,” într-un sens scriptural adevărat, înseamnă să crezi și să asculți de acel mesaj sau mărturie pe care el a proclamat-o oamenilor.

Atunci, ce conține acel mesaj sau mărturie care este esențial pentru salvare? Destinul nostru etern depinde de un răspuns adevărat la această întrebare; și lăudat fie Domnul că nu suntem lăsați în întuneric în ce privește acest subiect de-o importanță vastă. Petru a arătat cu mare precizie cărarea care duce la înțelegerea acestui mesaj. El spune că “acel cuvânt pe care Yahuwah l-a trimis copiilor lui Israel, predicând pacea prin Yahushua Hristos prin toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul pe care Ioan l-a predicat” (Fapte 10:36-37). Cu o așa “mare putere a discursului”,cum de este posibil să pierdem acel cuvânt sau mesaj pe care-l cercetăm? Ne-a spus :

1, Cine l-a trimis — “cuvântul pe care Yahuwah l-a trimis”;

2, cui l-a trimis— “copiilor lui Israel”;

3, prin cine l-a trimis — “prin Yahushua Hristos”;

4, unde a fost răspândit — “prin toată Iudeea”;

5, din ce loc a început — “din Galileea”;

6, în ce timp a început — “după botezul pe care l-a predicat Ioan.”

Cu astfel de direcții precise ne vom duce direct la Marcu 1:14, care spune, “Acum, după ce Ioan a fost pus în temniță, Yahushua a venit în Galileea, predicând Evanghelia Împărăției lui Yahuwah.”

“Eu trebuie să predic împărăția lui Yahuwah. . . la aceasta am fost trimis” (Luca 4:43).

Cât de exact corespunde acesta cu limbajul lui Petru! După ce vocea lui Ioan a fost redusă la tăcere, binecuvântatul Mântuitor “a început din Galileea” proclamând “Evanghelia Împărăției lui Yahuwah.” Altă parte a Scripturii ne informează că el “a mers prin toată Galileea, învățând în sinagogile lor și predicând Evanghelia Împărăției” (Mat. 4:23). Nu și-a limitat lucrarea sa doar la această regiune, ci a proclamat același mesaj și “în toată Iudeea,” așa cum aflăm din Luca 8:1: “el a mers în fiecare cetate și fiecare sat, proclamând și predicând Împărăția lui Yahuwah.” Când oamenii din Capernaum l-au rugat să mai rămână la ei, el a refuzat, spunând, “trebuie să predic împărăția lui Yahuwah în alte cetăți; la aceasta am fost trimis” (Luca 4:43). Și chiar în intervalul solemn dintre înviere și înălțare, tema lui a rămas tot la“lucrurile ce aparțin de împărăția lui Yahuwah” (Fapte 1:3).

Astfel am dovedit cu prisoțință că “Evanghelia Împărăției” este marele mesaj sau mărturia, pe care Hristos l-a adus oamenilor. Urmează, de aceea, ca “Evanghelia Împărăției”să fie lucrul pe care-l credem înainte de a putea, cu adevărat,“crede în Domnul Yahushua Hristos.” El ne-a poruncit să credem acea Evanghelie. “Yahushua a venit în Galileea predicând evanghelia împărăției și zicând preaching, ‘Pocăiți-vă și credeți în evanghelie’” (Marcu 1:14-15). Desigur el nu le-a poruncit să creadă în “altă evanghelie” decât aceea care le-a fost predicată. Limbajul dovedește că el le-a poruncit să creadă identic aceiași evanghelie pe care el a predicat-o— “evanghelia împărăției lui Yahuwah.” Își imaginează cineva că nu este esențial să păzească poruncile lui? “De ce mă numești Doamne, doamne,’ și nu faci ce îți spun?” (Luca 6: 46). “Sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc” (Ioan 15:14). “Tot ce vă va spune să faceți, să faceți!” (Ioan 2:5). “Dacă mă iubiți păziți poruncile mele” (Ioan 14:15). Păzirea poruncile sale este un test al dragostei noastre față de el, și cu certitudine nimeni dintre cei ce nu-l iubesc pe El nu pot fi salvați, pentru că judecata a fost pronunțată: “Dacă cineva nu iubește pe Domnul, să fie Anatema, Maranatha,” i.e. și devine efectivă când vine Domnul (1 Cor. 16:22).

Deoarece Fiul lui Yahuwah ne-a dat exemplul său și a făcut din Împărăția lui Yahuwah marea și constanta temă a discursurilor sale, știm că ea trebuie să fie cea mai înțeleaptă, nobilă și bună temă care să preocupe mintea și vorbirea oamenilor.

Deoarece Fiul lui Yahuwah ne-a dat exemplul său și a făcut din Împărăția lui Yahuwah marea și constanta temă a discursurilor sale, știm că ea trebuie să fie cea mai înțeleaptă, nobilă și bună temă care să preocupe mintea și vorbirea oamenilor. Dar este bine cunoscut că o mulțime de învățători moderni, din poziții înalte sau joase, care, cu persistență oarbă și fatală, refuză să creadă și să predice binecuvântata Evanghelie a Împărăției. Pentru toată lumea, eu nu voi fi de partea acestor învățători în ziua judecății.

Un membru marcant al unei denominațiuni populare mi-a spus odată că el a frecventat biserica sa timp de douăzeci și cinci de ani, dar nu-și aduce aminte să fi auzit expresia— Evanghelia Împărăție— sau sau vreo predică pe acest subiect. Un predicator al altei biserici mari mi-a spus își aduce aminte de această expresie, “Evanghelia Împărăției” și crede că este “undeva în Epistole” Un alt predicator care a studiat greaca și ebraica, licențiat în teologie, care a predicat timp de șase ani; când l-am întrebat dacă expresia “Evanghelia Împărăției ”se găsește în Vechiul sau Noul Testament, a spus că el crede că este în Vechiul Testament, “probabil în Psalmi,” și că nu a predicat nici o predică pe această temă, conforma cu Concordanța lui Cruden, această expresie nu se găsește nici în Epistole, nici în Psalmi și nici în Vechiul Testament, deloc. Aceste incidente arată că lumea este într-o marea apostazie, și că oamenii s-au “depărtat de credință” și au căzut în practica stricată a predicării unei “alte evanghelii” diferită de cea pe care a predicat-o Domnul Yahushua?

Și nu doar, Domnul a predicat Împărăția lui Yahuwah, ci în timp ce misiunea sa era în desfășurare, “El a chemat pe cei douăsprezece ucenici ai săi laolaltă și i-a trimis să predice Împărăția lui Yahuwah.Și ei s-au despărțit și au intrat în cetăți predicând Evanghelia” (Luca 9:2, 6). Aici descoperim că frazeologia scripturală, predicarea Împărăției este sinonimă cu predicarea Evanghelie. Atât de importantă este predicarea Împărăției încât unui om care a cerut să meargă să-și îngroape tatăl, Domnul i-a zis: “Lasă morții să-și îngroape morții” (Luca 9:60).

Concluzionăm că “Evanghelia Împărției” a fost predicată oriunde au mers apostolii, pentru că cuvintele Stăpânului sunt— “această Evangheliei a Împărăție va fi predicată în toată” — cea mai mare cerință a lor a fost să predice aceasta. Găsim frecvente aluzii cu privire la predicarea Împărăției de către apostolo. Astfel,pe Filip în Samaria “predicând lucrurile privitoare la împărția lui Yahuwah, și numele lui Yahushua Hristosul” (Fapte 8:12). Deasemenea, Pavel în Efes și în alte locuri, predicând “lucrurile privitoare la Împărția lui Yahuwah” (Fapte 19:8; 20:25). În Roma a locuit doi ani întregi, “predicând Împărția lui Yahuwah, și învățând cu privire la Domnul Yahushua Hristosul” (Fapte 28:23, 31).

Așa cum Biblia învață doar o singură credință și o singură speranță, ea recunoaște o singură evanghelie și pronunță un îndoit blestem asupra omului sau îngerului care ar îndrăzni să “predice o altă evangheli” (Efeseni. 4:5; Gal. 1:8-9).

Așa cum Biblia învață doar o singură credință și o singură speranță, ea recunoaște o singură evanghelie și pronunță un îndoit blestem asupra omului sau îngerului care ar îndrăzni să “predice o altă evangheli” (Efeseni. 4:5; Gal. 1:8-9). Și acum, în urma acestor mărturii, te mai poți îndoi că există o singură Evanghelie? Cu siguranță, nu poate exista alta decât “această Evanghelie a Împărției” despre care Mântuitorul a spus că trebuie să fie “predicată în toată lumea”;și care a fost dusă dintr-un loc în altul, pentru că Pavel le spune colosenilor că trebuie să ajungă la ei “ca și-n întreaga lume” (Col. 1:6, 23). Și de vreme ce nu există altă Evanghelie, aceasta este “Evanghelia Împărăției” despre care Biblia spune, “Cel ce nu va crede va fi condamnat” (Marcu 16:15-16). Iată pedeapsa groaznică a celor ce predică sau cred “o altă evanghelie” decât “această Evanghelie a Împărăției.”

Desigur, să predici Evanghelia Împărăției nu înseamnă doar să repeți fraza aceasta din nou și din nou în auzul poparelor; căci ce informație ar căpăta din ea? Cuvântul tradus cu “evanghelie” (Evangelion) înseamnă “un mesaj bun, vești bune, știri pline de bucurie.” Să predici Evanghelia Împărăției înseamnă să predici acele lucruri ce constitue un mesaj bun, sau “vești bune din Împărăție.” Acest lucru este ilustrat în cazul lui Filip care a predicat, în Samaria, Evanghelia Împărăției prin predicarea “lucrurilor cu privire la Împărăția lui Yahuwah și numele lui Yahushua Hristos” (Fapte 8:12). Și cunoaștem că predica lui Filip din Samaria se armonizează cu predica lui Pavel în Corint, și cu celelalte predici ale celorlalți apostoli din toate locurilor; pentru există doar o singură Evanghelie predicată de toți. Așa cum Moise nu a dat decât un singur cod de legi și nu două, pentru dispensațiunea mozaică; tot așa nici Hristos nu a oferit două evanghelii opuse pentru dispensațiunea prezentă. Dar așa cum în vechime au existat unii care au pevertit Legea lui Moise prin tradițiile lor, tot așa există, acum, unii care pervertesc Evanghelia Împărăției prin tradițiile lor.

De vreme ce pentru samariteni era necesar să creadă în “lucrurile privitoare la Împărăției lui Yahuwah și la numele lui Yahushua Hristos,” este la fel de necesar pentru noi să credem în aceleași lucruri; deoarece este datoria noastră “păstrează modelul cuvintelor sănătoase”; “să luptaţi pentru credinţa care le-a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.”; “ întrebaţi care sunt cărările cele vechi,
unde este calea cea bună; apoi umblaţi pe ea” (2 Tim. 1:13; Iuda 3; and Ier. 6:16).

Am dovedit că o singură cale de a predica Evanghelia Împărăției există: prin a crede și predica acele mari adevăruri care cuprind Evanghelia.


Acesta este un articol non-WLC scris de Wiley Jones, 1879, din Evanghelia Împărăției în Zece Discursuri.

Am scos din articolul original toate numele și titlurile păgâne ale Tatălui și Fiului, și le-am înlocuit cu numele originale. Mai mult, am restaurat citatele din Scriptură cu numele originale ale Tatălui și Fiului, așa cum le-au scris autorii inspirați ai Bibliei. –Echipa WLC