Print

Ce Se Întâmplă După Moarte?

Scriptura descoperă că atunci când un suflet moare, nu mai există conștiență. Nu mai există nici suferință nici bucurie. Sufletul ”doarme” până la învierea din morți prin puterea Dătătorului Vieții.

supraveghindO femeie a scris unui sfătuitor în coloana unui ziar din Statele Unite. Soacra ei murise, și soțul ei era neliniștit. El i-a spus că oamenii buni merg în Ceruri atunci când mor și supraveghează pe cei iubiți de pe pământ.

Sună liniștitor, dar nu este așa. Soțul ei ura gândul că mama sa observă constant de acolo, în tăcere … orice lucru. Crezând că mama lui este întotdeauna prezentă, refuza să aibă relație intimă cu soția sa iar mariajul avea de suferit din cauza asta.

Aceasta este o eroare tipică. La prima vedere pare ceva bun. Dar în cele din urmă se constată că promisiunea este de cenușă și mângâierea, de ghiață.

Adevărul despre ce se întâmplă după moarte descoperă, incă odată, adâncimea dragostei lui Yahuwah.

Moartea este un somn

Când Lazăr din Betania s-a îmbolnăvit, sora sa a trimis cuvânt lui Yahushua, spunându-I simplu:

”Doamne, iată cel pe care-l iubești Tu este bolnav.”

Când Yahushua a auzit acestea, El a zis, “Această boală nu duce la moarte, ci spre slava lui Yahuwah, ca fiul lui Yah să fie proslăvir prin ea.” (Vezi Ioan 11:3-4.)

Interpretarea cea mai evidentă este: Lazăr nu urma să moară.Și totuși … el a murit ! Yahushua a așteptat și după un număr de zile, el a plecat din Betania. Ucenicii erau confuzi. De ce să meargă în Iudeea când evreii tocmai încercaseră să-l ucidă? Văzându-le confuzia, Yahushua le-a explicat:

“Prietenul nostru Lazăr a adormit, dar Eu voi merge să-l trezesc.”

Apoi ucenicii săi au zis: “Doamne, dacă doarme se va face bine.” De altfel, Yahushua vorbea despre moartea lui dar ei au crezut că el dormea.

Atunci Yahushua le vorbit pe față, “Lazăr este mort.” (Vezi Ioan 11:11-14.)

Moartea este asemănată cu adormirea! Nu există suferință, nici remușcare, nici tristețe. Cu siguranță, nu există spionarea celor iubiți care încă, trăiesc. Există o totală absență a conștienței.

Nu există conștiență în moarte!

Oricine care a suferit durere fizică extremă, la fel și suferință psihică și emoțională intensă poate să povestească despre agonia mentală și emoțională că este mult mai rea decât orice durere fizică . O lipsă totală a conștienței după moarte este unul dintre cele mai pline de iubire daruri ale lui Yahuwah!

Mulți creștini cred că o persoană merge fie la Ceruri fie în iad după moarte. Musulmanii cred că martirii merg direct în Grădina Edenului, dar pentru milioanele de oameni care mor natural sau accidental este diferit. Musulmanii învață că îngerii transformă mormântul în spații luxoase pentru aceia care au avut credință răsunătoare și raportul vieții fără de păcat. Dar pentru aceia a căror credință este imperfectă sau pentru aceia care au păcătuit, mormântul este un loc de tortură intermitentă.

Satana a inventat aceste credințe deviante. El găsește plăcere în torturarea urmașilor celor morți cu gânduri despre suferințele celor pierduți. Nici un dumnezeu al dragostei nu ar impune o astfel de soartă nici celor mai răi dușmani, iar “Yah este dragoste.” (Vezi 1 Ioan 4:8.) El permite celor care mor, buni și răi, să doarmă în mormânt până la înviere.

Pentru cei vii, ei șiu că vor muri, dar cel mort nu mai știe nimic, nici nu au nici o răsplată căci până și amintirea li se uită. Deasemenea, dragostea lor, ura lor, invidia lor, acum au pierit; și nici nu vor mai avea parte de nimic ce se face sub soare. (Ecleziastul 9:5-6)

cimitir

Definiția sufletului

Crearea lui Adam descoperă din ce se constitue sufletul. “Și Yahuwah Elohim a format omul din tărâna pământului, și a suflat respirație în nările sale, și omul a devenit un suflet viu.” (Vezi Geneza 2:7.)

În raportul potopului, un cuvânt puțin diferit este folosit, dar cu același concept. Yahuwah îi spune lui Noae să ia în arcă, “câte două perechi din totate trupurile, care au suflare de viață în ele.” (Vezi Geneză 7:15.) Cuvântul este tradus, aici, “suflare” este același cuvânt care în alte locuri în Scriptură “spirit.” Este o combinație dintre trup și sulfarea dăruită din viața lui Yah care produce un suflet viu, conștient.

Într-un limbaj poetic frumos, Solomon îndeamnă poporul să slujească lui Yahuwah cât încă mai este viață în ei: “ Aduceți-vă aminte de Creatorul până nu se rupe funia de argint şi până nu se sparge vasul de aur, până nu se sfărâmă vasul la izvor şi până nu este zdrobită roata la fântână; până nu se întoarce ţărâna în pământ, de unde a fost luată, şi până când suflarea nu se întoarce la Elohim, Cel Care a dat-o.” (Vezi Eccleziastul 12:6-7.)

clepsidră

Fără suflarea lui Yah (spirit) de viață, nu există conștiență.

Viața fără sfârșit … cândva

Credincioșii care mor având încredere în meritele lui sângelui lui Yahushua vor fi înviați la revenirea lui când va restabili împărăția lu Yahuwah pe pământ. Darul vieții eterne nu este dat până atunci. Chiar când Iov își cerea moartea, știa că nu va merge imediat la Ceruri. De fapt, el a afirmat explicit că trupul său va putrezi în mormânt.

Ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că, la sfârşit, se va ridica pe pământ. Chiar după ce pielea mi-a fost nimicită, în trup fiind, Îl voi vedea pe Dumnezeu. Îl voi vedea de partea mea, Îl voi vedea cu ochii mei, şi nu-mi va mai fi un străin! Inima îmi tânjeşte înăuntrul meu. (Vezi Iov 19:25-27.)

Iov avea încredere că Yahuwah într-o zi îl va învia ca să trăiască din nou pe pământ. De fapt, toți cei care au murit în meritele sângelui lui Yahushua, vor fi înviați și vor domni cu el o mie de ani pe pământul făcut nou. La sfârșitul milenului, cei ce au persistat în rebeliune cu Satana, vor avea parte de o scurtă înviere ca să se înfățișeze la judecata finală. Ioan scria:

Apoi am văzut un tron mare şi alb şi pe Cel Ce şedea pe el. Pământul şi cerul au dispărut din prezenţa Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. I-am văzut pe morţii mari şi mici stând înaintea tronului. Au fost deschise nişte cărţi şi a fost deschisă şi o altă carte, care este Cartea Vieţii. Morţii au fost judecaţi potrivit cu faptele lor, aşa cum erau ele scrise în cărţi. Marea i-a dat pe morţii care erau în ea, moartea şi Locuinţa Morţilor i-au dat pe morţii care erau în ele şi fiecare a fost judecat după faptele lui. Moartea şi Locuinţa Morţilor au fost aruncate în lacul de foc. Aceasta este a doua moarte: lacul de foc. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în lacul de foc.(Apocalipsa 20:11-15)

Viața eternă reprezintă recompensa dată biruitorilor. Romani 6:23 afirmă fără echivoc că “plata păcatului este moartea.” Moartea, nu viața veșnică în chinuri, este răsplata celor ce au respins mila lui Yah. Yahuwah face ce ar face un Tată milos: El permite celor ce s-ar simți nefericiți în Împărărția Dragostei să aleagă să nu existe.

Respingeți minciunile Satanei care doar aduc durere! În fiecare act al lui Yahuwah, dragostea Lui eternă pentru păcătoși este descoperită. Acceptă salvarea! Lasă-L să te ia în brațele iubirii Sale infinite și îți vei putea petrece eternitatea cu Yahuwah, Mântuitorul și răscumpărătorul tuturor generațiilor!

curcubeu