Print

Crede în Evanghelia lui Yahushua

Acesta este un articol non-WLC. Când folosim resurse de la alți autori, noi publicăm doar acel conținut care este 100% în armonie cu Biblia și cu cele mai recente crezuri biblice la WLC. Astfel de articole pot fi tratate ca venind direct de la WLC. Noi suntem binecuvântați prin lucrarea multor slujitori ai lui Yahuwah. Dar nu sfătuim să se exploreze alte lucrări ale acestor scriitori. Astfel de lucrări, le-am respins de la publicare deoarece conțin erori. Din păcate nu există nicio lucrare de slujire liberă de eroare. Dacă suntem șocați de unele subiecte non-WLC publicate, [articole/episoade], păstrați în minte Proverbe 4:18. Înțelegerea noastră asupra adevărului Său este în dezvoltare, și tot mai multă lumină vine pe cărarea noastră. Iubim adevărul mai mult decât viața, și îl vom căuta coste cât ar costa.

femeie tânără atrăgătoareSă crezi în evanghelie înseamnă să fii salvat; să nu crezi în evanghelie înseamnă să fii condamnat (Marcu 16:15, 16; Rom. 1:16; Marcu 8:38; Luca 9:26). Să crezi în Fiul înseamnă să ai viață veșnică; să nu crezi în Fiul înseamnă să nu ai viața ci să fii sub mânia lui Yahuwah (Ioan 3:36; cf. vv. 5-8 și 1 Ioan 5:10- 13). În mod clar, ceea ce crede sau nu crede cineva este o problemă extrem de importantă cu consecințe dincolo de această viață. Dar ce trebuie să creadă cineva? Ce reprezintă evanghelia lui Yahushua? Ce înseamnă să “crezi în Fiul”?

În primul rând să luam în atenție Evrei 11:6: “Şi fără credinţă este imposibil să-I fim plăcuţi, pentru că oricine se apropie de El trebuie să creadă că El există şi că îi răsplăteşte pe cei ce-L caută.” Yahushua, adresându-se Tatălui său, zice, “Aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe Tine, singurul Yahuwah adevărat și pe Yahushua pe care Tu l-ai trimis” (Ioan 17:3; cf. 1 Ioan 5:20). Notați că cel ce crede în Yahushua cel trimis trebuie să creadă, deasemenea, în Tatăl care l-a trimis. Să crezi în Fiul înseamnă să crezi că el este —Hristosul viului Yahuwah (Ioan 20:31; 8:24; Mat. 16:16). Apoi notați că, în conformitate cu Ioan 3:36, să “crezi în Fiul” înseamnă să crezi ceea ce el a spus. Cuvintele pe care le-a vorbit au fost cuvintele pe care Yahuwah I le-a să le transmită; de aceea a nu crede cuvintele lui înseamnă a respinge cuvintele lui Yahuwah (Ioan 3:34; 8:26, 46, 47; 12:44-49; 14:10, 23, 24; 17:8; Marcu 8:38). Yahuwah, care a vorbit prin profeți, a vorbit deasemenea prin Fiul (Evrei. 1:1, 2). Moise a afirmat prophetic iar Petru a făcut aplicație la aceasta, că cel ce nu ascultă cuvintele lui Yahushua— profetul asemenea lui Moise— “va fi distrus” (Deut. 18:18, 19; Fapte 3:22, 23). Pe de altă parte, să crezi în cuvântul său înseamnă să ai siguranța perspectivei “vieții veșnice” (viața veacului ce vine) sau mântuirea, pentru cuvintele lui sunt viață și mișcare (Ioan 5:24; 6:47, 63, 68; 1 Tim. 6:3, 4; 2 Tim. 1:10; Evrei. 2:3; Rom. 1:16). Nu, doar că cineva trebuie să asculte cuvintele lui Yahushua, el trebuie să le “păzească” sau să continue să fie obedient (Ioan 8:30-32, 51; 14:23; Luca 6:46-49; Marcu 16:15, 16).

Să crezi în evanghelie înseamnă să fii salvat; să nu crezi în evanghelie înseamnă să fii condamnat. Să crezi în Fiul înseamnă să ai viață veșnică; să nu crezi în Fiul înseamnă să nu ai viața ci să fii sub mânia lui Yahuwah.

Care a fost, atunci, mesajul transmis de Yahushua? Raportul mărturisește“Yahushua a venit în Galileea, predicând Evanghelia lui Yahuwah, și zicând, ‘Timpul s-a împlinit și Împărția lui Yahuwah s-a apropiat; pocăiți-vă și credeți în Evanghelie’” (Marcu 1:14, 15). “Și Yahushua a mers aproape prin toată Galileea, învățându-I în sinagogile lor și predicând Evanghelia Împărăției” (Mat. 4:23). “El a trecut prin fiecare cetate și sat, proclamând și predicând Evanghelia Împărției lui Yahuwah” (Luca 8:1). Luca se referă mai târziu la primul său raport biblic ca fiind “tot ce Yahushua a început să facă și să învețe ” înainte de înălțarea sa (Fapte 1:1). Apoi, el spune că Yahushua s-a arătat Apostolilor. ”După suferinţa Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi convingătoare, arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile şi vorbind despre Împărăţia lui Yahuwah “ (Fapte1:3). Yahushua, în întreaga sa misiune, a învățat despre “evanghelia Împărăției lui Yahuwah.”

Când Yahushua vorbește prin parabole despre aceste lucruri, așa cum adesea a făcut-o, el descrie un semănător care a ieșit să semene sămânța. Sămânțele au căzut pe diferite tipuri de sol și au produs rezultate în conformitate; unele au fost sufocate de mărăcini; altele au adus roade în cantități diferite. Prin comparație istoriile din Matei 13:3- 23 și Luca 8:1-15 ne vor descoperi că : Sămânța reprezintă “cuvântul lui Yahuwah” sau “cuvântul Împărăției.” Solul reprezintă inima omului. Păsările reprezintă pe Diavol care este hotărât să distrugă “cuvântul semănat în inimile lor, ca să nu creadă și să fie mântuți.”Pe solul stâncos, planta nu a putut să-și înfingă rădăcinile suficient pentru a se susține. O credință superficială nu are tăria de a suporta încercarea și persecuția și astfel cade. Ghimpii care sufocă plantele tinere reprezintă grijile și plăcerile acestei vieți precum și înșelăciunea bogăției, care distruge credința. Nivele diferite de productivitate ale solului bun reprezintă ce se întâmplă “într-o inimă bună și onestă.” — auzind cuvântul Împărăției, înțelegându-l, păzindu-l și producând roade durabile conforme cu măsura credinței. Acest “cuvânt al Împărăției” nu este altceva decât “Evanghelia Împărăției.” Crezând această Evanghelie vom beneficia atât de viața creștină (Rom. 14:17) cât și de mântuire. Luca pune în ecuație auzirea și credința în cuvântul lui Yahuwah /cuvântul Împărăției cu a fi mântuit. Mântuira înseamnă să fii pe deplin realizat în veacul ce va veni, în Împărăția lui Yahuwah (Marcu10:30; Fapte 3:19-21).Acest punct de vedere este confirmat de analiza termenilor folosiți în Matei 19:13-30. În acest text expresia a avea “viață eternă” (v. 16), a intra în “viață” (v. 17), a intra în “Împărăția Cerurilor/Împărăția lui Yahuwah” (vv. 23, 24), a fi “salvat” (v. 25), și a moșteni “viața veșnică” (v. 29) au înțeles echivalent.

Maria a fost informată că pruncul pe care-l poartă vine din lucrarea puterii Celui Preaînalt și de aceea va fi numit Fiul lui Yahuwah.

Evanghelia, pe care Yahushua a învățat-o era aceeași Evanghelie pe care a încredințat-o ucenicilor s-o predice în întreaga lume (Marcu 16:15, 16; Matei. 28:19, 20). El chiar a afirmat că va fi un timp când “Această Evanghelie a Împărăției va fi predicată în întreaga lume ca mărturie pentru toate națiunile” (Mat. 24:14). Și astfel Evanghelia a fost răspândită peste tot (Rom. 10:8-18; Col. 1:5, 6, 23). Și acest lucru trebuie să continue “ până la sfârșitul veacurilor” (Mat. 28:20).

La timpul nașterii lui Yahushua, îngerul le-a vorbit lui Iosif și Mariei. Iosif a fost înștiințat că acel copil pe care îl poartă Maria în pântecele ei a fost conceput de la Duhul Sfânt. Ea urma să “nască un Fiu, si-l vor numi YAHUSHUA [margin: cel ce este, Mântuitor]; pentru că va mântui poporul său de păcatele sale.” (Mat. 1:18-21). Maria a fost informată că pruncul pe care-l poartă vine din lucrarea puterii Celui Preaînalt și de aceea va fi numit Fiul lui Yahuwah. “Iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, Căruia Îi vei pune numele YAHUSHUA. El va fi mare şi va fi numit „Fiul Celui Preaînalt“, iar Domnul Yahuwah Îi va da tronul strămoşului Său, David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit! (Luca 1:31-35).

În acest fel, ei au aflat despre scopul primei și a doua venire. Aceste lucruri constitue Evanghelia, așa cum o vedem în anunțul îngerilor către păstorii din Betleem: “Nu vă temeți; vă aducem o veste bună și de mare bucurie pentru întregul popor. Pentru voi, astăzi s-a npscut în cetatea lui David un Mântuitor, care este Mesia Domnul” (Luca 2:10, 11). Sau așa cum declara Petru, când Yahuwah l-a ridicat pe Fiul Său și l-a înălțat la dreapta Sa, Mesia urma “să fie un Prinț și un Mântuitor” (Fapte 5:30, 31).

Noul Testament descrie mesajul apostolic ca fiind “lucrurile privitoare la Împărăția lui Yahuwah și Yahushua Hristos.” Când Filip a fost în Samaria și “le-a predicat pe Hristos,” ce au auzit și ce au crezut ei, este afirmat aici,“Dar când au crezut pe Filip care predica lucrurile privitoare la Împărția lui Yahuwah și la numele lui Yahushua Hristos, ei au fost botezați, femei și bărbați.” (Fapte 8:5, 12).

Nașterea și învierea lui Mesia nu se includ doar ca făgăduințe ale legământului Davidic ci ele specifică și domnia sa în Împărăția davidică restaurată pe tronul lui David.

Pavel spunea, “Vă aducem vestea bună că făgăduințele care au fost făcute părinților noștri,Yahuwah le-a împlinit pentru noi, copiii lor, prin ridicarea lui Yahushua.” (Fapte13:32, 33). Aceasta coincide cu ceea ce Petru a relatat în Fapte 3:25, 26 cu privire la binecuvântarea lui Avraam, încluzând învierea lui Yahushua (Fapte 13:34) și iertarea în el (cf. Gal. 8:6-9, 13, 14, 26-29; Rom. 4:3-8, 13-16). În context,discursul din Antiohia (Fapte 13) includea un Mântuitor al Israelului din genealogia lui David (vv. 22, 23; 2 Tim. 2:8; Luca 1:68- 75). Nașterea și învierea lui Mesia nu se includ doar ca făgăduințe ale legământului Davidic ci ele specifică și domnia sa în Împărăția davidică restaurată pe tronul lui David. (cf. Isa. 55:3; 2 Sam. 7:12-16; Ps. 89:19- 37; 16:8-11; Fapte 2:22-36; 5:30, 31; 13:34-37; Luca 1:30-33; 2:10, 11). Pavel lleagă mesajul său de făgăduințele patriarilor și de speranța Israelului (Fapte 26:6, 7; Gal. 3:6-9, 13, 14, 26-29; Rom. 15:8).Descoperirea lui Isaia a “vești bune,” care reprezenta baza “speranței lui Israel,” include ambele: domnia lui Yahuwah prin Mesia (52:7; 40:9, 10) și mântuirea lui Yahuwah prin suferințele lui (53:1-12). Speranța lui Israel reprezintă speranța tuturor prin credința în Hristos Yahushua (Ef. 2:11-3:6).

Prin epistola către efeseni, Pavel dă mărturie cu privire “pocăința față de Yahuwah și credința în Domnul nostru Yahusua Hristos.” Aceasta este mărturia “Evanghelie harului lui Yahuwah” și “predicare Împărăție lui Yahuwah.” Aceste lucruri adună “tîntregul sfat al lui Yahuwah” (Fapte 20:20- 27). Harul lui Yahuwah care aduce salvare s-a arătat în darul Fiului Său (Ef. 1:7; 2:4-8, 13-16; Tit 2:11; Ioan 3:15, 16) și va fi văzut, deasemenea, în “bogăția nemărginită” în veacurile ce vor veni (Ef. 2:7; 1:10; 1 Pet. 1:13).

Scriindu-le corintenilor, el spune, “Moreover, brethren, I declare to you the Gospel which I preached to you, which you received, and in which you stand; by which also you are being saved, if you keep in memory what I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all [i.e., among things of first importance] what I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures; and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures” (1 Cor. 15:1-4). Apoi el continua prin a descrie dovada și necesitatea învierii atât a lui Hristos cât și a celor ce sunt ai lui, la revenire (vv. 5-23). Fără nicio separare în gândirea lui, el vorbește, apoi, despre domnia lui Hristos și finala revenire a Împărției lui Yahuwah, Tatălui său, “pentru ca Yahuwah să fie totul în toți” (vv. 24-28).Astfel că Evanghelia sa pentru ei cuprinde ambele: ceea ce Yahushua a împlinit la prima sa venire și pe cruce și ce va împlini la cea de a doua sa venire și în Împărăție. Aceasta este aceea “mântuire” despre care au scris profeții când “mărturiseau mai dinainte despre patimile lui Hristos și slava ce urmează după” (1 Pet. 1:9-11).

femeie cu flori

La finalul misiunii sale, Pavel era arestat la domiciliu în Roma. El a împărtășit Evanghelia cu mulți oameni în locuința sa. El “a mărturisit și înaintat Împărăția lui Yahuwah, înduplecându-I cu privire la Yahushua, de la Moise și de la profeți, de dimineață până seara. Și unii au crezut ce spune, dar alții nu au crezut.” (Fapte 28:23, 24). În versetul 28, după ce se referă la respingerea cuvintelor sale de către iudei, în general, el spune, “Să vă fie cunoscut vouă, că această mântuire a lui Yahuwah este trimisă la neamuri, iar ei o vor asculta.” Astfel el echivalează lucrurile lui Yahushua și Împărăția cu mesajul mântuirii (Fapte 28:28; Mat. 21:43). Apoi ni se spune, “Pavel a stat acolo doi ani întregi într-o casă închiriată, și primea pe toți care veneau la el, predicând Împărăția lui Yahuwah, și învățându-I acele lucruri cu privire la Domnul Yahushua Hristos, cu toată încrederea și pe față.” (vv. 30, 31).

Evrei 9:24-28 spune că Yahushua a apărut ca să îndepărteze păcatul prin propria sa jertfă; el acum apare în prezența lui Yahuwah pentru noi; și va apare pe pământ a doua oară pentru mântuire deplină.

Evrei 9:24-28 spune că Yahushua a apărut ca să îndepărteze păcatul prin propria sa jertfă (v. 26); el acum apare în prezența lui Yahuwah pentru noi (v. 24); și va apare pe pământ a doua oară pentru mântuire deplină (v. 28). Astfel avem prima și a doua venire; patimile și slava; numele și Împărăția; crucea și coroana în mesajul Evanghelie.

Îngerii și Yahushua și apostolii au transmis aceeași Evanghelie, care aduce credința pentru mântuire tuturor celor care au crezut și au continuat să creadă. Există o singură Evanghelie (Gal. 1:6-9) și o singură credință și speranță care conduce la mântuire (Epf. 4:4, 5; Iuda 3). Biserica de azi trebuie să transmită același mesaj al Evangheliei. Credinciosul de azi trebuie să creadă aceeași Evanghelie a Împărăției.

Concluzionăm cu acest citat: “Speranța este un efect produs de credința în făgăduințele neîmplinite ala Evangheliei. Totuși, ca să ai doar o singură speranță trebuie să ai doar o singură credință ca o cauză comună… Biblia învață că există o singură speranță; în consecință nu pot exista decât o singură credință și o singură Evanghelie care să producă această speranță” — J.M. Stephenson in The Herald of Messiah’ s Reign.

om la ocean


Acest articol non-WLC a fost scris de Arlen F. Rankin (Focus on the Kingdom, Volume 8, No. 6, March, 2006)

Am scos din original toate numele păgâne și titlurile Tatălui și Fiului, și le-am înlocuit cu numele originale date. Mai mult, am restaurat în citatele Scripturii numele Tatălui și Fiului, așa cum au fost scrise în original de către autorii inspirați ai Bibliei. -WLC Team