Print

De când a existat Fiul lui Yahuwah? (Partea 2)

Acesta este un articol non-WLC. Când folosim resurse de la alți autori, noi publicăm doar acel conținut care este 100% în armonie cu Biblia și cu cele mai recente crezuri biblice la WLC. Astfel de articole pot fi tratate ca venind direct de la WLC. Noi suntem binecuvântați prin lucrarea multor slujitori ai lui Yahuwah. Dar nu sfătuim să se exploreze alte lucrări ale acestor scriitori. Astfel de lucrări, le-am respins de la publicare deoarece conțin erori. Din păcate nu există nicio lucrare de slujire liberă de eroare. Dacă suntem șocați de unele subiecte non-WLC publicate, [articole/episoade], păstrați în minte Proverbe 4:18. Înțelegerea noastră asupra adevărului Său este în dezvoltare, și tot mai multă lumină vine pe cărarea noastră. Iubim adevărul mai mult decât viața, și îl vom căuta coste cât ar costa.

de-când-a-existat-fiul-lui-yahuwah-partea2

4. Naștera Fiului a fost profețită, așadar urma să se întâmple în viitor. Nici un fiu nu poate exista înainte de nașterea sa. (= începerea existenței, zămislire; vezi Luca 1:35, Matei 1:20 and 1 Ioan 5:18). Dacă un fiu există înainte ca să ia formă trupească, asta ne-ar duce cu gândul la idea imposibilă și care contrazice scriptura, a veni prin pântece, cum spune în repetate moduri Justin Martyr încă din anii 150 EN. Conceptul unui Mesia existent de mai înainte să fie născut și implicit neomenesc, a condus la idea care contrazice Biblie și anume Încarnarea Fiului, al doilea membru al trinității.

Biblia este destul de clară despre originea Fiului:

Isaia 7:14: “Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu,” Fiul lui Yahuwah mai tarziu.

2 Samuel 7:14 (observați 7:14 în ambele texte!): „Eu voi fi tatăl său și el va fi fiul meu” (se vorbește despre Yahushua în Evrei 1: 5).

Isaia 9:6: “Căci un Copil ni s-a născut,” (timpul trecut profetic, adică „se va da”).

Psalmi 2:7: “Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut!” (“Astăzi mi-ai fost zămislit,”) Citat în Evrei 1:5 și Fapte 13:33 despre venirea în existență a lui Yahushua.

Psalm 89:26-27: “El Mă va numi: «Tatăl meu, Dumnezeul meu, Stânca mântuirii mele! Eu îl voi face întâi născut, cel mai înălţat dintre regii pământului.”

Toate aceste declarații sunt ale unui viitor Fiu al lui Yahuwah prim născut. Fiul este promis și nu preexistent. Există o diferență foarte mare.

5. Fiul a fost înălțat mai presus de natura sa umană doar după înviere. Filipeni 2:8-9: “S-a smerit şi a devenit ascultător până la moarte şi încă moarte pe cruce. De aceea şi Yahuwah L-a înălţat nespus de mult şi I-a dăruit Numele care este mai presus de orice nume.” Yahushua a atins acea poziție supremă de la Yahuwah, lucru imposibil dacă ar fi avut-o deja!

Probleme de Traducere

Cuvântul kai în Greacă din Filipeni 2:9 pentru “de asemenea” (sau “și”) nu are nevoie să fie tradus separat deoarece face parte dintr-o frază grecească care se traduce corect prin cuvântul “așadar” sau “datorită acesteia”, “și pentru asta”, sau “acesta este motivul” (NASB in Luca 1:35. Dio kai în Luca 1:35 înseamnă “chiar din acest motiv” el va fi Fiul lui Yahuwah).

De asemenea, sintagma „la o poziție superioară” din Filipeni 2: 9 este ambiguă, deoarece implică o comparație a două poziții înalte. Mai exact cuvântul „foarte” demonstrează greaca ca arătând superlativul: „până la locul cel mai înalt” (NIV); „L-a ridicat la locul de cinste cel mai înalt” (NLT). Prin urmare, atât ESV cât și NRSV au: „De aceea Yahuwah l-a înălțat foarte mult”. (Majoritatea celorlalte traduceri sunt similare.)

Yahushua Nu Se Afla În Poziția Sa Înălțată Înainte De Înviere

Coloseni 1:18: „Întâiul născut din morți pentru a deveni cel care este primul [„ preeminent ”în ESV și în altele] în toate lucrurile.”

Evrei 1: 4: „Deci el a devenit mai bun decât îngerii, în măsura în care a moștenit un nume mai excelent decât al lor”. Aceasta pentru că „El a făcut o purificare pentru păcatele noastre” (v. 3). Nu spune că a fost readus la o moștenire trecută, adică poziția numărul doi în univers, ci că acum este demn de o astfel de moștenire pentru că „a devenit ascultător până la moarte” și „a făcut o curățire pentru păcatele noastre ”.

Evrei 5: 8: „Deși era un fiu, a învățat ascultarea din lucrurile pe care le-a suferit”. Abia după ce acest proces de învățare a culminat cu ascultarea sa până la moarte, el a devenit preeminent și și-a câștigat poziția superlativă lângă Yahuwah (Ps. 110: 1, unde este „stăpânul meu” (adoni) și cu siguranță nu a fost o secundă Yahuwah).

om gânditor

6. A vorbit Fiul înainte de viața sa consemnată?

Evrei 1: 2: „El [Yahuwah] ne-a vorbit la sfârșitul acestor zile prin intermediul unui Fiu”. Yahushua, Fiul, a devenit purtătorul de cuvânt al lui Yahuwah doar „la sfârșitul acestor zile”, în timp ce Yahuwah a folosit anterior profeți și îngeri ca agenți ai Săi (Evr. 1: 1; 2: 2). Dacă Yahushua ar fi fost anterior un arhanghel (Mihail), atunci, ca mesager și care a stat „în picioare pentru fiii poporului tău” (Dan. 12: 1), cel mai probabil ar fi vorbit pentru Yahuwah înainte de „ sfârșitul acestor zile. ” Cu toate acestea, Evrei 1:5 arată că Fiul nu a fost niciodată un înger: „Căruia dintre îngeri i-a spus [Yahuwah] vreodată:‘ Tu ești fiul meu ’?”

7. Fiul nu se întoarce niciodată la Tatăl. Yahushua nu spune niciodată că se va întoarce la Tatăl ca și când ar fi fost cu El anterior, dar:

„... mers la Yahuwah” (Ioan 13: 3).

„Mă duc la Tatăl” (Ioan 14:12, 28; 16:28).

„Mă duc la Tatăl” (Ioan 16:10, 17).

„Mă înalț la Tatăl meu” (Ioan 20:17).

Yahushua a plecat să ajungă la Tatăl. Nu i se spune niciodată să se întoarcă la Tatăl.

Subiecte Neînțelese

„Trimiterea” lui Yahushua a fost misiunea sa de la naștere. Toți profeții au fost trimiși și acest lucru nu are nimic de-a face cu a fi în viață înainte de a te naște.

Trimiterea lui Ieremia

Ieremia 1: 5, 7, 10: „Înainte de a ieși din pântece, te-am sfințit. Profet pentru națiunile pe care ți le-am făcut ... tuturor celor la care te voi trimite ... Vezi, astăzi,te-am însărcinat. ”

Trimiterea nu a însemnat că Ieremia a existat literalmente și a coborât din cer, ci i-a fost încredințată la naștere.

Trimiterea lui Ioan Botezătorul

Ioan 1: 6, Literalul lui Young: „A venit un bărbat - trimis de la Yahuwah - al cărui nume este Ioan”.

Trimiterea lui Ioan nu a însemnat că a existat literalmente și a coborât din cer. A fost pur și simplu o poruncă a lui Yahuwah.

Trimiterea discipolilor

Ioan 17:18: „Așa cum m-ai trimis în lume, așa i-am trimis și eu pe ei [ucenicii] în lume”.

Trimiterea discipolilor în același mod în care Yahushua a fost „trimis în lume” nu a însemnat că aceștia au existat înainte.

Trimiterea lui Yahushua

Galateni 4: 4: „Yahuwah și-a trimis Fiul, care a venit dintr-o femeie”.

Rengstorf în Dicționarul teologic al Noului Testament spune: „Din punct de vedere lingvistic, nu există niciun sprijin pentru teza conform căreia în Galateni 4: 4 ex-in exapostellein indică faptul că înainte de trimitere, cel trimis era în prezența celui care l-a trimis. ”(Vol. 1, p. 406).

Romani 8: 3: „Prin trimiterea propriului Său Fiu în asemănarea cărnii păcătoase”.

1 Ioan 4:14: „Tatăl și-a trimis Fiul ca Mântuitor al lumii”.

1 Ioan 4: 9: „Yahuwah a trimis singurul Său Fiu născut în lume”.

Yahushua a Fost Ridicat și Apoi Trimis

Fapte 3:26: „Pentru tine mai întâi, Yahuwah, după ce și-a ridicat Slujitorul, l-a trimis afară”.

Așadar, nici o ființă pre-umană nu a fost ridicată la cer și apoi trimisă pe pământ. Trimiterea a venit după ce Yahushua a fost crescut de la naștere, la fel cum Ieremia a fost crescut din momentul nașterii sale pentru a fi profet.

Dar despre 1 Timotei 3:16?

„Cine s-a manifestat în carne” (Cornilescu). „El a fost descoperit în carne” .

James Dunn ne spune că „manifestat” (epfanerothe) înseamnă pur și simplu „apărut”:

„Fără nicio implicație a ascunderii anterioare (cp Ioan 9: 3; Rom. 3:21; 2 Cor. 3: 3; 4:10; 5:10; 1 Ioan 3: 5, 8), astfel încât contextul să devină de importanță crucială în determinarea semnificației intenționate a textului ... În acest caz, nu există nicio indicație că gândul a fost destinat să includă o a treia etapă a existenței anterioare apariției pe pământ ... [adică] fără nicio intenție de a implica o ascundere [preexistentă] anterioară. ”1

Compară Ioan 9: 3: „pentru ca lucrările lui Yahuwah să se manifeste în cazul său”. Aceste „lucrări” nu au pre-existat literalmente.

1 Corinteni 10: 4: „Stânca aceea era Hristos”

Aceasta este o tipologie cu referire la Hristos care îi însoțește pe creștini prin viață. Experiența creștină este citită din nou în experiențele eliberării israeliților din Egipt și rătăcirile lor în pustie spre țara promisă. Pavel ne spune de două ori că vorbește în acest pasaj „de obicei”.

Trecerea prin Marea Roșie / nor = botez creștin.

Mana miraculoasă = aprovizionare continuă cu hrană spirituală.

Lovirea stâncii (tsur) la Rephidim = Hristos în trup lovit pentru păcatele omenirii.

Vărsarea din apă = dăruirea duhului sfânt.

Lovirea stâncii (sela) la Kadesh = Hristos Marele nostru Preot să nu fie lovit de două ori, ci doar să I se adreseze. Cu toate acestea, „Îl lovesc din nou pe Fiul lui Yahuwah” (Evrei 6: 6).

Apa a ieșit din belșug = furnizarea duhului sfânt.

Cele două incidente cu stânca au fost la fiecare capăt al rătăcirii (Exodul 17 și Numerele 20). Așadar, Pavel nu spune în niciun caz că Hristos a existat literalmente ca o stâncă sau că el a existat în timpul rătăcirilor în pustie.

despicătura stâncii de la Horeb

Fiul lui Yahuwah Însuși (Nu Doar un Trup) Era Sacrificat

Evrei 10:5: “Când el vine în lume spune, ‘...tu mi-a pregătit un trup.’”

Trupul acesta nu este ceva în care Fiul a fost turnat! Dacă ar fi așa atunci Yahushua și-a sacrificat doar trupul. Totuși întreaga Scriptură descoperă pe deplin că Fiul lui Yahuwah, însuși a murit (Rom. 5:10). Fiul lui Yahuwah a fost sacrificat ca “Miel” al lui Yahuwah.

Comentarii în Plus ale Conducătorilor Spirituali Biblici.

În anii 1950 Papa Pius a garantat învățaților catolici libertate semnificativă pentru o examinare amănunțită a Scripturilor fără teama de a fi acuzați de erezie cu privire la ceea ce descopereau. În același timp un număr de episcopi ai Bisericii Anglicane și învățați au convocat întâlniri pentru a discuta subiectul cine a fost în realitate Yahushua. Biserica Luterană se implică de asemenea, în astfel de investigații.

Concluziile au fost uluitoare pentru aceste biserici. Totuși autoritățile, cardinalii, etc au început să limiteze descoperirile acestor învățați, chiar prin excomunicări sau ”mutându-I disciplinar” pe unii dintre ei. Din fericire acești cercetători au scris numeroase cărți care au cauzat desbateri până în zilele noastre. Iată doar câteva citate din discuțiile lor extinse și detaliate asupra întrebării: cine este Yahushua?

James Dunn, professor de teologie: “Nu există indicație că Isus a gândit sau a vorbit despre sine ca având pre-existență cu Dumnezeu înainte de nașterea sa...O lipsă de continuitate între afirmațiile proprii ale lui Yahushua cu privire la sine și declarațiile urmașilor despre el constitue o greșeală fatală.”2

Karl-Josef Kuschel, teolog catolic: “Hristologia Creștinismului Iudeu, care a dominat decade și nu a cunoscut cristologia pre-existenței, a fost măturată și în final declarată eretică… O hristologie de astăzi care folosește fără grijă tema dogmatică a „pre-existenței” și o introduce în NT, introduce fraudulos în NT o idee pe care nu a conținut-o în această formă ”.”3

Profesorul James Mackey: “Ce anume, conform acestui termen [preexistență] „preexistent”, ce altceva face și în ce sens? Calea logică către presupusa preexistență este una sinuoasă.4

studiu biblic


1 Christology in the Making, pp. 236-237.

2 Christology in the Making, p. 254.

3 Born Before All Time? pp. 392-394.

4 The Christian Experience of Yahuwah as Trinity, p. 51.


Acesta este un articol non-WLC scris de Ray Faircloth.

Am scos din articolul original toate numele și titlurile păgâne ale Tatălui și ale Fiului și le-am înlocuit cu numele date originale. Mai mult, în Scripturi am redat numele Tatălui și Fiului, așa cum au fost scrise inițial de autorii inspirați ai Bibliei. -Echipa WLC