Print

De Levende Bijbel

Wat claimt de Bijbel over zichzelf?

  1. "Elke Schrifttekst is door Yahuwah geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van Yahuwah voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. (2 Timoteüs 3:16-17)
  2. “. . . geen enkele profetie uit de Schrift laat een eigenmachtige uitleg toe, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens Yahuwah spraken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest.” (2 Petrus 1:20-21)
  3. “Want levend en krachtig is het woord van Yahuwah, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.” (Hebreeën 4:12)
  4. “De Schrift blijft altijd van kracht.” (Johannes 10:35)

Welk bewijs geeft de Bijbel om deze buitengewone claims te ondersteunen?

 

Wetenschap

Hieronder geven we enkele voorbeelden van de Bijbelse wetenschappelijke claims die van ver voor de moderne wetenschap gedateerd zijn. En er zijn er nog veel meer.

Interne Consistentie

De 66 boeken van de Bijbel zijn geschreven:

Ongelooflijk, dat alle 66 boeken van de Bijbel in wonderbaarlijke harmonie met elkaar zijn! De interne consistentie van de Bijbel is een opmerkelijk getuigenis van zijn goddelijke oorsprong.

Profetie

“Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Ik ben Yahuwah, er is geen ander, Ik ben Yahuwah, niemand is aan Mij gelijk. Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest. . . .” (Jesaja 46:9-10)

Yahuwah, ter demonstratie van de autenticiteit van de Bijbel als Zijn geïnspireerde Woord, heeft ons (letterlijk) honderden goddelijke voorspellingen gegeven. Ruwweg 30% van de Bijbel bestaat uit profetie. Dat wil zeggen, dat ongeveer 1 van elke 3 verzen in de Bijbel profetisch is! Tot op heden is circa 85% van de Bijbelse voorspellingen uitgekomen, exact zoals voorspeld! Waarom zouden we dan verwachten dat dit voor de nog in de toekomst liggende voorspellingen anders zou zijn?

Dit zijn slechts enkele van de vele profetieën die tot op heden tot in detail vervuld zijn:

Het boek Daniël alleen al, heeft meer dan 2.500 jaar accuraat voorspeld van wat nu geschiedenis is!

Yahushua heeft meer dan 350 messiaanse profetieën vervuld, tot in detail, inclusief de exacte tijden, plaatsen en omstandigheden van Zijn geboorte, Zijn bediening, Zijn afwijzing, Zijn verrading en Zijn plaatsvervangende dood. ”

Laten we kijken naar Yahushua uit Nazareth…

Yahushua heeft meer dan 350 messiaanse profetieën vervuld, tot in detail, inclusief de exacte tijden, plaatsen en omstandigheden van Zijn geboorte, Zijn bediening, Zijn afwijzing, Zijn verrading en Zijn tijdelijke dood. 61 van deze profetieën worden door geleerden beschouwd als “grootse profetieën”, wat wil zeggen dat de specificiteit van de voorspelde gebeurtenissen de historici toestaat om objectief de waarde van de profetieën te onderzoeken en hun vermeende vervulling. Elke profetie, zonder uitzondering, was onweerlegbaar vervuld in Yahushua.

Hier zijn slechts enkele van de profetieën die, tot in elk detail, zijn vervuld in Yahushua:

Crucifixion Nails, Crown of Thorns, & Hebrew Bible

Zelfs honderden jaren voordat kruisiging als vorm van executie door Rome geïntroduceerd werd, vermeldden de Geschriften al dat de handen en voeten van Yahushua doorboord zouden worden. (Zie Psalm 22:16-17 & Zacharia 12:10.)

*Leessuggestie: Psalm 22 & Jesaja 53. Geweldig! Houd in gedachten terwijl u deze passages leest dat Psalm 22 is geschreven rond 1000 v.Chr; het boek Jesaja werd geschreven rond 700 v.Chr.

Volgens rekenkundigen…

De kans dat één man 8 van deze profetieën vervult…………….. is 1 op 1017
1 op 10:17 = 1 in 100.000.000.000.000.000

De kans dat één man 16 van deze profetieën vervult…………….. is 1 op 1045
1 op 10:45 = 1 in 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

De kans dat één man 48 van deze profetieën vervult…………….. is 1 op 10157
1 in 10:157 = 1 in 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

“Ik vertel het jullie nu al, nog voor het gebeurt.
Als het dan gebeurt, zullen jullie het geloven.”

(Johannes 14:29)

 

Welk extern bewijs is er ter ondersteuning van de claims van de Bijbel?

 

Ervaringsgerichte Consistentie

De unieke inhoud van de Bijbel heeft, voor meer dan 2.000 jaar, de levens verrijkt van miljoenen mensen: mannen en vrouwen, jong en oud, rijk en arm, vrije en slaaf, van alle achtergronden en van elke ethnische groep in de wereld. Verslavingen zijn overwonnen. Gebroken harten zijn geheeld. Angst, verwarring, ongerustheid, depressie, woede, schuld, ziekte, en allerlei donkere dingen zijn overwonnen door het eeuwiglevende licht van Bijbelse Waarheid.

Behoud

De oude Geschriften van de Bijbel zijn opmerkelijk behouden gebleven en zijn duizenden jarenlang accuraat vertaald ondanks de ontelbare pogingen om hun inhoud te verduisteren en de ontelbare pogingen die door de opgetekende geschiedenis heen gepoogd zijn allemaal te vernietigen. Tegenwoordig zijn er nog bijna 25.000 oude Bijbel manuscripten uit het Nieuwe Testament bewaard gebleven. Er bestaat geen ander boek uit de oudheid dat nog bewaard gebleven is dat nog ondersteund kan worden door zelfs maar 1.000 deelmanuscripten!

De ontdekking van de “Dode Zee Rollen” in 1947 getuigt van de opmerkelijke behoudenis van het Oude Testament, net als van de verbazende accuraatheid van de moderne vertaling ervan.

LevensGetuigenissen

Talloze miljoenen mensen hebben gekozen hun leven te laten tijdens de Roomse pauslijke “Inquisities”. Ze werden op de brandstapel verbrand, geslagen, gestenigd, onthoofd, verhangen, uitelkaar getrokken door dieren, en meedogenloos gemarteld met behulp van de meest ondenkbaar gruwelijke methoden waarvan de mens ooit getuige is geweest. Deze periode wordt vaak naar verwezen als de “Donkere Eeuwen”, omdat het Licht van de Bijbel opzettelijk verborgen en verduisterd was door de Roomse Kerk-Staat. Het was “ketterij” om de Bijbel te lezen of zelfs maar in bezit van een Bijbel aangetroffen te worden. Het was om de Liefde van de Waarheid tussen de kaften van de Bijbel dat deze talloze mannen en vrouwen kozen hun levens te verliezen.

Zij kenden de WAARHEID… dat de Bijbel niet een boek van vervloeking en inbeelding is; het is het Boek van Hoop, Belofte, Verlichting, en Vrijheid, de Levende woorden van een Liefhebbende Schepper, de openbaring van onvoorwaardelijke Liefde en Genade die rusten op de enige pilaar van Waarheid – Yahushua, Zoon van de Levende Eloah!


De Bijbel – Snelle Feiten:

“Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.”
(Psalm 119:105)