Print

Dovezi Puternice

Acesta este un articol non-WLC. Când folosim resurse de la autori externi, publicăm doar conținutul care este 100% în armonie cu Biblia și credințele biblice actuale ale WLC. Astfel de articole pot fi tratate ca și cum ar veni direct de la WLC. Am fost foarte binecuvântați de slujirea multor slujitori ai lui Yahuwah. Dar nu îi sfătuim pe membrii noștri să exploreze alte lucrări ale acestor autori. Astfel de lucrări, le-am exclus din publicații deoarece conțin erori. Din păcate, încă nu am găsit o lucrare fără erori. Dacă ești șocat de un conținut [articole/episoade] care nu este publicat în WLC, ține cont de Proverbele 4:18. Înțelegerea noastră a adevărului Său evoluează, pe măsură ce se aruncă mai multă lumină pe calea noastră. Prețuim adevărul mai mult decât viața și îl căutăm oriunde poate fi găsit.

dovezi purternice pe bolovan

„Există o avertizare care susține că tendința de a crede erori crește mai degrabă și nu scade în funcție de educația superioară.”1

”Ca Dumnezeul Domnului nostru Yahushua Hristos, Tatăl slavei, să vă dea duhul înțelepciunii și al revelației în cunoașterea lui; Ochii înțelegerii voastre fiind luminați, astfel încât să știți care este speranța chemării sale, care sunt bogățiile slavei moștenirii lui în sfinți” (EF. 1:17-18).

Din păcate, puțini sunt dispuși să renunțe la acceptarea colegilor lor și să ia poziție pentru ceea ce ei cred că este adevărat în propriile lor minți, ci mai degrabă dau frâu imaginației lor ignorante sau îmbrățișează „misterul” pentru a-și liniști conștiința tulburată și pentru a se conforma cu mulțimea.

Personal a ajuns la concluzia fermă că fanfaronada și gogomăniile academice despre "irosirea timpului lui Yahuwah" nu pot ascunde faptul că unele lucruri crezute de credincioșii bisericii sunt de fapt prostii. Istoria sordidă a ortodoxiei nu onorează Numele Celui pe care pretind că îl cunosc și îl învață. Prin urmare, trebuie doar să se aplice testul lui Yahushua: nu scoți apă dulce dintr-o fântână poluată sau struguri dintr-un tufiș de spini. Din păcate, puțini sunt dispuși să renunțe la acceptarea colegilor lor și să ia poziție pentru ceea ce ei cred că este adevărat în propriile lor minți, ci mai degrabă dau frâu imaginației lor ignorante sau îmbrățișează „misterul” pentru a-și liniști conștiința tulburată și pentru a se conforma cu mulțimea. Adevărul atunci cade!

Este mai ușor pentru creștini să meargă împreună cu o opinia populară, așa cum a explicat în mod abil de filosoful german Arthur Schopenhauer (1788-1860): „Nu există nici o opinie, oricât de absurdă, pe care oamenii să nu o poată îmbrățișa imediat după ce au fost aduși la convingerea că ea a fost în general adoptată.”

Un exemplu de dogmă care este proclamată de ortodoxie pentru a-i ține pe neștiutori „în supunere” merge astfel: „Fiul lui Yahuwah a murit; este absolut de crezut pentru că este absurd. Și el a fost îngropat și a înviat din nou; adevărul este sigur pentru că este imposibil.”2 acest tip de argument trebuie să fie crezut orbește („prin credință”) sau aruncat ca un nonsens, ceea ce, din păcate, majoritatea lumii o fac. Biblia nu vorbește niciodată astfel, dar da, Fiul lui Yahuwah (nu Yahuwah, Fiul) a murit și Tatăl său l-a înviat din morți și l-a înălțat. În limbaj simplu, vezi Fapte 2:14-36.

Chiar și Albert Einstein i-a adus un omagiu lui Isaac Newton, marele fizician și teolog care a perceput mâna lui Yahuwah în creație și a refuzat să mărturisească Trinitatea; prin urmare, multe dintre lucrările teologice ale lui Newton sunt ținute indisponibile publicului. Newton a scris că „rasa umană este predispusă la mistere și nu deține nimic atât de sfânt și perfect ca ceea ce nu poate fi înțeles”, dar a spus că „adevărul se găsește întotdeauna în simplitate, și nu în multiplicitatea și confuzia lucrurilor”. Cât de adevărat!

William Tyndale
William Tyndale

William Tyndale a spus că oamenii de știință care au argumentat despre semnificațiile din spatele sensului aparent al cuvintelor au fost „niște certăreți și lăudăroși plini de cuvinte deșarte, degustând doar coaja amară fără să ajungă vrodată la miezul dulce din interior”. Pentru Tyndale, Biblia trebuie citită ca un întreg, iar cuvintele acceptate pentru ceea ce sunt, „căci ea spune o poveste pe care orice bărbat sau femeie o poate înțelege, fără a fi hirotonit și fără a studia teologia”. Nu cu mult înainte ca Biserica să-l ardă pe Tyndale pentru credința sa, el a scris: „Țineți-vă strâns de stânca ajutorului lui Yahuwah și încredințați Lui sfârșitul tuturor lucrurilor” și „nu fiți biruiți de convingerile oamenilor”.[3

Isaac Watts, marele logician și scriitor de imnuri („Când mă gândesc la minunata cruce”, „Bucuria lumii ”, „O, Yahuwah, ajutorul nostru în veacurile trecute” și alte, peste 500 ), a subliniat în manualul său clasic despre logică, „puterea raționamentului ne-a fost dată de Creatorul nostru, pentru acest scop, să urmărim adevărul; și noi abuzăm de unul dintre cele mai bogate daruri ale sale dacă ne lăsăm cu josnicie să fim duși în rătăcire de oricare dintre puterile cele mai înjositoare ale naturii sau de interesele pieritoare ale acestei vieți. Rațiunea însăși, dacă este ascultată cu onestitate, ne va conduce să primim revelația divină a Evangheliei, propusă în mod corespunzător, iar acest lucru ne va arăta calea spre viața veșnică.”4

Este evident că există o legătură strânsă între studiul logic al lui Isaac Watts și respingerea Trinității. După ce a dedicat 20 de ani unui studiu biblic intens asupra naturii lui Yahuwah, Watts a scris: Dar cum pot aceste creaturi slabe să accepte vreodată o doctrină atât de ciudată, atât de dificilă și atât de abstractă ca aceasta(Trinitatea), pentru explicarea ei și în apărarea ei o mulțime de oameni, printre ei chiar și oameni cu studii și evlavioși, se pierd în subtilități infinite de dispută și în labirinturi nesfârșite de întuneric? Și cum poate această noțiune ciudată și perplexă a celor trei persoane reale care se vor constitui într-un singur Dumnezeu adevărat să fie atât de necesară și atât de importantă pentru doctrina creștină, care, în Vechiul Testament și în Noul Testament, este reprezentat atât de simplu și atât de ușor, chiar și pentru cele mai josnice înțelegeri?”5

În lumina celor de mai sus, întrebarea mea este: Pe ce motive susține o organizație care pretinde că este bazată pe Biblie și „centrată pe Hristos” doctrina niciodată menționată de Yahushua sau de apostoli, doar în cazul în care se urmează crezul roman care consideră inerent, superioritatea învățăturii și a tradiției Bisericii mai presus de Bibliei? Pentru a fi sincer înaintea lui Yahuwah, trebuie să răspundeți la această întrebare și să acționați.

Luați în considerare aceste pasaje. Citiți-le așa cum sunt; nu încercați să le „interpretați” conform unei doctrine preconcepute:

Acum, aceasta este viața veșnică: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Yahushua Hristos pe care l-ai trimis tu.

Yahushua se roagă: „Tată, a venit timpul. Proslăvește pe Fiul tău, ca Fiul tău să te slăvească pe tine . Pentru că i-ai dat autoritate peste tot poporul, ca să dea viață veșnică tuturor celor pe care i-ai dat. Aceasta este viața veșnică, ca să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Yahushua Hristos, pe care Tu l-ai trimis. („Trimis” nu se sugerează că e„din cer”, Ioan Botezătorul și profeții unde toți „au trimis”. Înseamnă „comandat”.) Eu v-am adus slavă pe pământ, desăvârșind lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac” (Ioan 17:2-4).

Cuvintele îngroșate par niște declarații ciudate pentru două ființe co-egale, co-eterne!

„Petru, stând în picioare cu cei unsprezece, și-a ridicat glasul și le-a spus: „Bărbați ai lui Israel, ascultați aceste cuvinte: Yahushua din Nazaret, un om aprobat de Yahuwah printre voi prin minuni, minuni și semne, pe care Yahuwah le-a făcut în mijlocul vostru, după planul dinainte stabilit și prin preștiința lui Yahuwah, pe care voi l-ați țintuit pe cruce prin mâinile oamenilor fără de dumnezeu și l-ați dat la moarte... Dar Yahuwah l-a ridicat, punând capăt agoniei morții... pe acest Yahushua, Yahuwah l-a înviat, iar noi suntem cu toții martori. Prin urmare, după ce a fost înălțat la dreapta lui Yahuwah și după ce a primit de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, el a turnat acest lucru pe care îl vedeți și îl auziți … de aceea, toată casa lui Israel să știe cu siguranță că Yahuwah a făcut același Yahushua, pe care l-ai răstignit, Domnul și Hristos” (Fapte 2:14-36).

Mai târziu, Ștefan a mărturisit: „Dar fiind plin de Duhul Sfânt, el a privit cu atenție în cer și a văzut slava lui Yahuwah, și Yahushua stând la dreapta lui Yahuwah; Și el a spus: „Iată, văd cerurile deschise, și Fiul Omului stând la dreapta lui Yahuwah … au mers pe Ștefan lapidat, așa cum a chemat pe Domnul și a spus: „Doamne Yahushua, primește duhul meu!” Apoi, căzând în genunchi, a strigat cu glas tare: „Doamne, nu ține păcatul acesta împotriva lor!” După ce a spus aceasta, a adormit” (Fapte 7:55-60).

Ascultă, O, Israel!Yahuwah Elohimul nostru este unul.(Deut 6:4)

Și există multe alte astfel de declarații clare în Scriptură care exclud orice idee despre Yahushua fiind Yahuwah sau despre Yahuwah fiind trei Persoane:


1Peter Berger, A Far Glory: The Quest of Faith in an Age of Credulity, Free Press, 1992, p. 163.

2E.G. Bewkes, The Western Heritage of Faith and Reason, Holt, Rinehart, 1971.

3From William Tyndale: If God Spare My Life by Brian Moynahan.

4Logic, first published in 1724, reprinted by Soli Deo Gloria Publications, Morgan, PA, 1996, p. 325.

5Quoted in William G. Eliot, Discourses on the Doctrines of Christianity, American Unitarian Assn., 1877, pp. 97, 100.


Acesta este un articol non-WLC scris de Keith RELF

Am scos din articolul original toate numele și titlurile păgâne ale Tatălui și Fiului și le-am înlocuit cu numele date inițial. Mai mult, am restaurat în Scripturi numele Tatălui și Fiului, așa cum au fost scrise inițial de autorii inspirați ai Bibliei. - Echipa WLC