Print

Erhåll Yahuwahs rättfärdighet

I sitt avskedsanförande instruerade Yahushua sina lärjungar att "gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.” (Markus 16:15, 16)

Vad är detta evangelium som skulle predikas för alla varelser?

Paulus, en av Hans lärjungar som fick i uppdrag att predika detta budskap, bekräftade att Yahushuas evangelium "är en Yahuwahs kraft som frälser var och en som tror." (Rom. 1:16)

Hur representerar Yahushuas evangelium kraften hos Yahuwah att rädda alla?

glada människorPaulus avslöjar hemligheten: “Rättfärdighet från Yahuwah uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.” (Rom. 1:17) De som tror på evangeliet kommer att bli frälsta. De som inte kommer att tro på evangeliet kommer att fördömas.

Yahushua förmanade oss: “sök först Yahuwahs rike och Hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.” (Matteus 6:33) Evangeliet avslöjar vägen man får Yahuwahs rättfärdighet på, och när vi har Hans rättfärdighet, så saknar vi intet!

“Hör på mig, ni som känner rättfärdigheten, du folk, som har Min undervisning i ditt hjärta. Frukta inte för människors smädelser, var inte rädd för deras hån.” (Jesaja 51: 7)

"Detta är det förbund som Jag skall sluta med dem efter denna tid säger Yahuwah: Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen, och deras synder och överträdelser skall Jag aldrig mer komma ihåg." (Heb. 10:16-17)

Yahuwahs rättfärdighet uppenbaras i Hans lag. De som är rättfärdiga kommer att ha Hans lag i sina hjärtan och kan således gå rättfärdigt inför Honom.

Så hur kan vi göra Yahuwahs verk? Hur kan vi få Hans rättfärdighet?

Genom att tro på Hans son.

“De frågade Honom: Vad skall vi göra för att utföra Yahs gärningar? Yahushua svarade: Detta är Yahuwahs gärning, att ni tror på den som Han har sänt.” (Johannes 6:28-29)

Genom att tro på Yahuwahs frälsningsplan som är centrerad i Hans son, kommer vi att erhålla kraften som krävs för att göra Hans verk. Med andra ord kommer vi att få kraften att hålla Hans lag.

Kan vi någonsin bli rättfärdiga inför Honom genom våra egna gärningar?

tio budordenAldrig.

“Den rättfärdige skall leva av tro.” (Rom. 1:17)

Om vi tror att våra verk spelar någon roll för att få Yahuwahs rättfärdighet, lägger vi till i Hans evangelium. Och vi varnas uttryckligen för att inte lägga till i Hans ord.

“Lägg ingenting till Hans ord, så att Han beslår dig med lögn.” (Ords. 30:6)

Allt som Yahuwah kräver för att ge oss sin rättfärdighet är tro på Yahushuas evangelium. Hans rättfärdighet allena gör det möjligt för oss att hålla Hans lag. Det finns ingen plats för våra egna verk i Hans evangelium.

"Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar." (Jesaja 64:6)

Varför lägger World’s Last Chance då en sådan betoning på månsabbaten och läror som rör de dödas tillstånd, Milleniet, osv ...?

Att bibehålla och förstå dessa bibelska läror hänger på en sak: Yahuwahs innevarande rättfärdighet, som endast kan erhållas genom tro på Yahushuas frälsande evangelium.

"Den som inte visste av synd, Honom har Yah i vårt ställe gjort till synd, för att vi i Honom skulle stå rättfärdiga inför Yah." (2 Kor. 5:21)

Varje evangelium som predikar att frälsning uppnås genom att kombinera andra element med tro är ett falskt evangelium.

lov – man armarna i skynDen största nyheten som kan förmedlas i dessa avslutande tider i jordens historia är att Yahuwahs rättfärdighet är fritt tillgänglig för ALLA som tror att Yahushua, som vår Frälsare, kan ge oss möjlighet att hålla sin lag HELA TIDEN, när vi helt överlämnar våra liv för Honom.

Vi håller inte lagen för att bli räddade; vi håller lagen för att vi är frälsta! HalleluYAH!

När vi håller Yahuwahs lag genom Hans möjliggörande nåd, betraktas vi som rättfärdiga, för Hans lag återspeglar Hans rättfärdighet. Detta är kärnan i evangeliet, de bästa nyheterna som kan ges till den förgängliga världen i den sista tiden.

Det är inte konstigt att Paulus så triumferande kunde förklara:

"Jag skäms inte för evangelium. Det är en Yahuwahs kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Yah uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro." (Rom. 1:16-17)