Print

Evanghelizarea și Împărăția lui Yahuwah

Acesta este un articol non-WLC. Atunci când folosim resurse de la autori externi, publicăm numai conținutul care este 100% în armonie cu Biblia și convingerile biblice actuale ale WLC. Deci, astfel de articole pot fi tratate ca și cum ar proveni direct de la WLC. Am fost foarte binecuvântați de slujirea multor slujitori ai lui Yahuwah. Dar nu îi sfătuim pe membrii noștri să exploreze alte lucrări ale acestor autori. Astfel de lucrări, le-am exclus din publicații deoarece conțin erori. Din păcate, încă nu am găsit un minister care să nu conțină erori. Dacă sunteți șocat de un conținut publicat non-WLC [articole / episoade], țineți cont de Proverbe 4:18. Înțelegerea noastră despre adevărul Său evoluează, pe măsură ce mai multă lumină este aruncată pe calea noastră. Prețuim adevărul mai mult decât viața și îl căutăm oriunde ar putea fi găsit.

Evanghelism și Împărăția lui Yahuwah

În timp ce Împărăția lui Yahuwah a fost tema centrală a tuturor predicărilor din Noul Testament, a fost practic ignorată de evangheliștii din zilele noastre. Această absență a evanghelizării centrate pe Împărăție a avut efecte devastatoare asupra bisericii occidentale și a ajuns acum la masă critică. O evanghelie antropocentrică a individualismului american, care își urmărește rădăcinile înapoi mai departe decât la frontiera americană, a înlocuit „evanghelia regatului”, centrată pe Yahuwah. Deficiența este atât de mare, încât majoritatea evangheliștilor și profesorilor de evanghelizare ar fi greu de definit chiar „Evanghelia Împărăției” (Mat. 24:14; Marcu 1:14). Rezultatul a fost un mesaj apă de ploaie care nu are puterea de a schimba vieți.

Bazele predicării Evangheliei Împărăției

Ioan BotezătorulCând Ioan Botezătorul a venit predicând: „Pocăiți-vă, pentru că împărăția lui Yahuwah este aproape!” (Matei 3: 2), ascultătorii săi au înțeles că se referea la epoca escatologică prezisă de profeții Vechiului Testament, un moment în care Yahuwah avea să trimită un rege mesianic promis să învingă dușmanii lui Israel și să deschidă o nouă eră a păcii universale. Ioan i-a chemat pe oameni să se rupă de trecut ca o cerință de a intra în Împărăție și de a scăpa de judecata viitoare.

După arestarea lui Ioan, „Yahushua a venit propovăduind Evanghelia Împărăției și spunând:„ Vremea s-a împlinit și Împărăția lui Yahuwah este aproape ”(Marcu 1: 14-15). Luca ne spune că, atunci când Yahushua a stat în sinagogă și a citit un pasaj mesianic de la profetul Isaia, el a încheiat spunând: „Astăzi această Scriptură este împlinită în auzul vostru” (Luca 4:21). Mai târziu, întrebat dacă este mesia promis, Yahushua a răspuns: „Eu sunt” (Marcu 14:62). Perioada de așteptare s-a încheiat. Regatul a sosit prin Yahushua. Nu mai era o speranță îndepărtată, acum avea un nume și un chip legat de ea.2

La scurt timp după discursul său din sinagogă, Yahushua le-a spus mulțimilor: „Trebuie să predic împărăția lui Yahuwah și altor orașe, pentru că în acest scop am fost trimis” (Luca 4:43). Oriunde s-a dus el a proclamat „vestea fericită a împărăției lui Yahuwah” (Luca 8: 1). Cei 12 apostoli au călătorit cu el.

Este oare de mirare, pe măsură ce i-a trimis afară, i-a însărcinat „să predice împărăția” (Luca 9: 1-2)? Relatarea paralelă a lui Mark despre eveniment spune: „Așa că au ieșit și au predicat ca oamenii să se pocăiască” (Marcu 6:12), arătând legătura dintre Împărăție și chemarea la pocăință. Yahushua a numit apoi pe alți 70 să „vindece bolnavii acolo și să le spună:„ Împărăția lui Yahuwah s-a apropiat de voi ”” (Luca 10: 1, 9).

Timpul de așteptare era sfârșit. Împărăția sosise în Yahushua. Nu mai era o speranță îndepărtată, ci acum avea un nume și un chip conectat cu ea.

Înainte de înălțarea sa, Domnul înviat a petrecut 40 de zile cu apostolii „vorbind despre lucrurile legate de împărăția lui Yahuwah” (Fapte 1: 3). Astfel, și-a încheiat slujirea pământească așa cum a început-o - declarând Evanghelia Împărăției!

Pe munte, după ce și-a asigurat urmașii că va exista o dimensiune viitoare a Împărăției, el le-a spus că, între timp, vor fi martorii săi (Fapte 1: 8). Prin urmare, nu este surprinzător să-i găsim predicând „lucrurile referitoare la împărăția lui Yahuwah și numele lui Yahushua” (Fapte 8:12). Apostolul Pavel, de asemenea, a învățat „despre lucrurile împărăției lui Yahuwah” (Fapte 19: 8). El le-a amintit bătrânilor de la Efes că a petrecut trei ani „predicând împărăția lui Yahuwah” (Fapte 20:25, 31). În timp ce era arestat la domiciliu la Roma, „Mulți au venit la el la adăpost, căruia i-a explicat și a mărturisit solemn despre împărăția lui Yahuwah” (Fapte 28:23). Cartea Faptelor se închide, în mod semnificativ, cu aceste cuvinte: „Apoi Pavel a locuit doi ani întregi în propria lui casă închiriată și a primit pe toți cei care au venit la el, propovăduind împărăția lui Yahuwah și învățând lucrurile privitoare la Domnul Yahushua Hristos cu toată încrederea, nimeni nu i-a interzis.” (Fapte 28:30-31). Fără dubiu că Vestea cea Nouă a Împărăției era tema central a predicării primului secol evanghelistic. În consecință trebuie să fie, la fel de bine, și tema noastră.

Natura Mesajului Împărției

Evanghelia nu este o invitație de a “primi pe Hristos în inima ta,” căci Duhul Său locuiește în fiecare credincios. Nici ceea ce reprezintă centrul Evanghelie cu privire la recompensa eternă care îi așteaptă pe credincioși la moarte, când fiecare urmaș al lui Hristos va pleca să fie cu Domnul.3 Puține, câteva predici ale Noului Testament se referă la ceruri. Mai degrabă, ele se concentrează pe Împărăție și ce înseamnă să faci parte din ea, acum și în viitor. Kerygma Nou Testamentală [Evanghelia] anunță ce a făcut Yahuwah prin Yahushua și invită pe moștenitori să devină parte din marele plan istoric al lui Yahuwah. Este în primul rând despre Yahuwah, și nu despre noi.

În plus, Evanghelia autentică este mesaj esential în cadru istorie și nu în afara ei. Prin profeții Vechiului Testament, Yahuwah profetizează un timp când El va trimite un reprezentant puternic să stabilească un nou legământ cu Israel și când toate lucrurile se vor supune Lui Însuși. Toate împărățiile independente, atât material cât și spirituale, cărora se supun oamenii, vor fi distruse. Yahushua a anunțat că Împărăția lui Yahuwah s-a apropiat, și apoi a chemat oamenii să se supună legilor ei. Pe cruce el l-a biruit pe Satana, oferindu-și viața sa ca ispășire pentru păcat, și recâștigând puterea asupra creațiunii lui Yahuwah pe care Adam a pierdut-o când a căzut în păcat. Calvarul a fost lovitura de moarte data domniei Satanei, puterii păcatului și victoriei morții și a devenit “pivotal istoriei.”

La învierea sa, Hristos s-a ridicat victorios din bătălia cosmică, dovedind că Yahuwah, și nu răzvrătiții erau la cârmă. După toate acestea, dacă Yahushua a putut intra pe teritorul inamicilor și să-l biruie , înseamnă că zilele lor sunt numerate!

La învierea sa, Hristos s-a ridicat victorios în bătălia cosmică, dovedind că Yahuwah și nu răzvrătiții, au fost la cârmă.

Din poziția înălțată pe care o are Hristos la dreapta lui Yahuwah, el domnește pe tronul său până când inamicii săi vor fi la picioarele sale (Fapte 2:35; 1 Cor. 15:23-24).Puterile răului vor funcționa, dar doar sub autoritatea lui Hristos (Col. 2:15; 1:15-16; 1 Cor. 2:6-8). Așa cum remarcă un teolog: “Toate împărățiile sunt confrutate cu dreptatea stăpânului lor.”

Ca suveran, Domnul Hristos direcționează azi, cursul istoriei către împlinirea victorioasă, i.e. așezarea în viitor, a Împărăției sale pe pământ, la judecarea tuturor națiunilor, care va avea loc la venirea sa.

În final, Evanghelia deține și scop individualizat. Împărăția acum își află rădăcinile în biserică. Să devii cetățean al Împărției nu se poate face în vid, niciun străin nu poate deveni cetățean american dacă nu este acceptat de alți americani. Există un aspect corporativ sau de comunitate ce caracterizează cetățenia. Aceasta include responsabilități și privilegii pe care nu le poți găsi în viața izolată. Astfel că este incoherent să spui că cineva poate intra în împărăția lui Hristos și să rămână în afara bisericii. Biserica în schimb, răspândește Evanghelia Împărăției întregii lumi și convinge omenirea să se supună conducerii lui Yahuwah în Christ și să se alieze cu alți credincioși în Împărăția Sa. Oricând și oriunde este proclamată Victoria lui Hristos și ascultată, Satana trebuie să se retragă. Când legile lui Yahuwah se extend, Satana se retrage.

Este essential ca să reexaminăm mesajul pe care-l proclamăm. Este “evanghelia împărăției” asemenea celei predicate de Yahushua și apostoli?

gânditor

Pentru mai multe detalii în acest subiect important, vizitați Cuprinsul WLC: Împărăția Veșnică Pământească a lui Yahuwah

 

1 [Title Footnote from Original Article] http://empoweringkingdomgrowth.org/ekg.asp?page=11 2Used with permission of Baptist Press. Emphasis added.

2 Era desigur, la fel de mult încă în viitor ca marele eveniment al celei de A Doua Veniri.— ed.

3 Noi vom fi “cu Domnul” doar la răpire/înviere (1 Tesaloniceni. 4:16-17) — ed.


Aceste un articol non-WLC scris de R. Alan Streett, Profesor de evanghelism .

Am scos din articolul original toate numele și titlurile păgâne ale Tatălui și Fiului și le-am înlocuit cu numele originale date. Mai mult, în Scripturi am redat numele Tatălui și Fiului, așa cum au fost scrise inițial de autorii inspirați ai Bibliei. -Echipa WLC