Print

Greutatea Dovezilor


Formula cerului pentru găsirea adevărurilor ascunse

WLC consideră că Scriptura dezvăluie o metodă de studiu prin care fiecare Căutător sincer al Adevărului poate discerne adevărul de minciună. Este numit: Greutatea Dovezilor

Rămășița, cei care vor lua poziție pentru adevăr în timpul scenelor de încheiere a istoriei Pământului, au primit o binecuvântare specială, ceea ce generația anterioară nu a primit vreodată. Generația finală posedă combinat, lumina revelată a tuturor veacurilor. Aceste adevăruri pe care Patriarhii și profeții doreau să le vadă și să le înțeleagă, s-au deschis pentru înțelegerea tuturor celor care, astăzi, vor căuta adevărul.

treasure chest full of lightSatan este un dușman mereu vigilent. Cu fiecare rază de lumină dezvăluită, el a căutat să aducă în confuzie, eroare, mândrie spirituală și chiar uitare. Multe adevăruri importante au fost pierdute și ascunse peste milenii prin acceptarea de erori, ipoteze și tradiții. Adevărul însuși, cu toate acestea, nu poate fi distrus. Există multe, multe pietre ale adevărului sacru între gunoaiele erorii. Căutătorul de adevăr, trebuie să fie atât umil, cât și suficient de serios în căutarea lui după aceste bijuterii risipite.

Atunci când o persoană a fost întărită în convingerile ei de erori, căutarea adevărului poate fi foarte confuz. Adevărul, indiferent cât de curat este, poate fi înțeles greșit, din punct de vedere emotional, atunci când contrazice credințele de bază ale unei persoane. Yahuwah nu a lăsat pe nimeni să se lupte singur. El a oferit, în Cuvântul Său, un standard prin care oricine poate discerne ceea ce este adevăr și ceea ce este eroare. Această regulă este de a folosi greutatea combinată a dovezilor.

O greșeală pe care, mulți oameni o fac din neștiință este numită " dovada mesajului text." Acest lucru se întâmplă atunci când o întreagă credință este construită pe un singur text, ignorând alte texte care ar schimba sensul sau interpretarea textului  dovadă. Este adevărat că "Toată Scriptura este insuflată de Yahuwah, și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire: pentru ca omul lui Yahuwah să fie desîvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună." (2 Timotei 3:16 și 17)

 Aceasta nu înseamnă, totuși, că un singur verset poate fi folosit ca bază pentru o doctrină în timp ce alte versete pe această temă sunt ignorate. În teologie se fac greșeli grave atunci când se folosește această metodă de stabilire a doctrinei.

Un exemplu de doctrină falsă bazată pe dovada mesajului textual, este credința în nemurirea sufletului și în iadul veșnic. Această doctrină este o extrapolare după parabola omului bogat și a lui Lazăr (vezi Luca 16: 19-31) și un text din Apocalipsa, care declară: "Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor, și nici ziua, nici noaptea nu au odihnă , cei ce se închină fiarei și icoanei ei, și oricine primește semnul numelui ei. "(Apocalipsa 14:11)

 În scopul utilizării acestor pasaje ca dovadă că  sufletul este nemuritor și iadul veșnic, greutatea dovezilor care demonstrează contrariul trebuiesc ignorate.

O altă greșeală comună făcută de dovad textului, este credința că Sabatul trebuie să fie respectat de la apus la apus. Toată această practică este construită pe un singur verset din Scriptură: "Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, și să vă smeriți sufletele în ziua aceasta; din seara zilei a noua până în seara următoare să prăsnuiți Sabatul vostru... "(Leviticul 23:32) Cu toate acestea, daca este luat în context, devine clar că respectarea sacră menționată este doar în a noua zi a lunii a șaptea: Ziua Ispășirii. Greutatea combinată a dovezilor scripturale arată, de fapt, că zilele din calendarul biblic încep în zori!

Multe tradiții îndrăgite se bazează pe nimic mai mult decât o dovadă  textuală. Pentru a fi siguri că cineva a ajuns la adevăr, în căutarea adevărului trebuie să adune împreună toate versetele  pe această temă ca să fie studiate. Atunci când fiecare text a fost studiat cu atenție în context, explicația nu contrazice interpretarea adevărată și corectă a Scripturii. Isaia 28 conține o avertizare de lungă durată împotriva doctrinelor false cu încăpățânare alipite de către cei care nu folosesc, de regulă, greutatea dovezilor în interpretarea Scripturii.

Capitolul începe cu rostirea unui vai: "Vai de cununa îngîmfată a bețivilor lui Efraim, de floarea veștejită, care este strălucirea podoabei sale, pe culmea văii mănoase a celor ce se îmbată!" (Isaia 28 : 1) mândria spirituală este unul dintre cele mai insidioase păcate. Este extrem de dificil pentru cineva care este mândru spiritual să studieze cu o minte deschisă. În Biblie, vinul îmbătător este în mod repetat utilizat ca un simbol al doctrinei false. Astfel, acest pasaj este un avertisment pentru toți cei care s-ar agăța de erori, stăruind cu mândrie în credințele lor greșite.

Dar și ei se clatină de vin și băuturile tari îi amețesc; preoți și proroci sunt îmbătați de băuturi tari, sunt stăpâniți de vin, au amețeli din pricina băuturilor tari; se clatină când prorocesc, se poticnesc în judecată. Toate mesele sunt pline de vărsături murdare și nu mai este nici un loc curat. Pe cine vrea el să învețe înțelepciunea? Cui vrea să dea învățături? Unor copii înțărcați de curând, luați de la țâță?”(Isaia 28: 7-9)

finger pointing to Bible text

Luarea versetelor din context și construirea unui întreg sistem de credință îi va duce întotdeauna la presupuneri, doctrine false și erori - vinul Babilonului. Chiar și pastorii și conducătorii bisericii nu sunt imuni la pericolul acestei practici.

Luarea versetelor din context și construirea unui întreg sistem de credință îi va duce întotdeauna la presupuneri, doctrine false și erori - vinul Babilonului. Chiar și pastorii și conducătorii bisericii nu sunt imuni la pericolul acestei practici.

Dar există speranță pentru toți cei care se pocăiesc și vin la Yahuwah ca un copilaș, dorind să învețe de la El.

Metoda prin care se stabilește adevărul este clar enunțată:

 "Căci dă învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură ; poruncă peste poruncă; poruncă peste poruncă, puțini aici, puțin acolo." (Isaia 28:10)

În acest pasaj, Yahuwah solicită ca această  metodă să fie folosită, astfel ca inima flămândă să găsească adevărul și odihnă pentru suflet. Din păcate, se relevă, de asemenea, că prea mulți oameni resping metoda rânduită de Yahuwah de înțelegere a adevărului:

“Iată odihna, lăsați pe cel ostenit să se odihnească, iată locul de odihnă!” Dar … pentru ei cuvântul lui Yahuwah va fi “Învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură; poruncă peste poruncă; poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo”, ca mergând să cadă pe spate și să se zdrobească, să cadă în laț și să fie prinși.“(A se vedea Isaia 28:12 și 13)

Un alt standard biblic pentru stabilirea adevărului este menționat în 2 Corinteni 13:1: ". Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori".  Acesta a fost standardul stabilit de Yahuwah Însuși în materie de litigiu civil:

Un singur martor nu va fi deajuns împotriva unui om, ca să adeverească vreo nelegiuire, sau pentru vreun păcat oarecare: un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori. (Deuteronom 19:15)

Cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia a doi sau trei martori, ; să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor. (Deuteronom 17: 6)

Dacă un om omoară pe cineva, ucigașul să fie omorât pe mărturia martorilor. Un singur  martor nu va fi deajuns ca să fie osândit cineva la moarte. (Numeri 35:30) 

Principiile Biblice pentru stabilirea adevărului în studiul Scripturii:

1. "Căci dă învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură ; poruncă peste poruncă; poruncă peste poruncă, puțini aici, puțin acolo." (Isaia 28:10)

2.Cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia a doi sau trei martori, ; să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor. (Deuteronom 17: 6, 19:15, Numeri 35:30, Matei 18:15-16)

Acest standard ca regulă de conduită a fost repetat de Mântuitor, atunci când El a spus:

Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te  ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca ORICE VORBĂ SĂ FIE SPRIJINITĂ PE MĂRTURIA A DOI SAU TREI MARTORI. (Matei 18:15 și 16)

Folosirea acestui principiu al lui Yahushua  pentru mai mult decât crimele capitale relevă faptul că este un standard de viață care poate fi aplicat și în alte domenii.

Principiul repetiție este foarte important în studiul adevărului. Când Iosif s-a înfățișat înaintea lui Faraon pentru a interpreta visele sale, el a explicat: "Astfel, după cum am spus lui Faraon, [Elohim] a arătat lui Faraon . Cât privește faptul că Faraon a visat visul de două ori, înseamnă că lucrul este din partea lui [Elohim], și că  [Elohim] se va grăbi să-l aducă la îndeplinire."(Geneza 41:28 și 32.) Nici o doctrină nu va fi stabilită pe un singur verset. Yahuwah, mai degrabă, va oferi întotdeauna greutatea unei dovezi prin care căutarea adevărului poate stabili sensul teologic.

Scales weighing Key (Bible in background)

Greutatea dovezilor de investigare și de studiu încurajează independența de gândire. Aceasta oferă protecție împotriva erorilor populare și amăgirii.

Yahuwah știa că, după 6000 ani de istorie a Pământului, un munte de minciuni si iluzii ale lui Satana se vor aduna ca să ascundă sau să deformeze adevărul. Cu toate acestea, la fel ca în orice alt caz de urgență, El a oferit cu dragoste un mijloc sigur, prin care fiecare suflet în parte poate studia și descoperi adevărul pentru el însuși. Greutatea dovezilor de investigare și de studiu încurajează independența de gândire. Aceasta oferă protecție împotriva erorilor populare și amăgirii.

Nimeni nu alege în cunoștință de cauză să se agățe de eroare, dar de multe ori, aceasta se face prin ignoranță și iubire de tradiție. Nimeni nu ar trebui să privească la nici un alt om, fie acea persoană pastor, oficial al bisericii, părinte, soț sau profesor, ca să definească ceea ce este adevărul. Varsta nu face erori în adevăr. Ești răspunzător înaintea lui Yahuwah pentru tine și, prin urmare, trebuie să studiezi pentru tine. Nimeni nu poate fi salvat pentru tine. Dacă ai fi salvat și scăpa de distrugerea celor răi, trebuie să căutați, să accepți și să asculți de adevăr pentru tine.

Chiar de ar fi în mijlocul ei acești trei oameni: Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar fi mântuit decât sufletul lor prin neprihănirea lor , zice Suveranul Yahuwah.

...și  ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, pe viața Mea, - zice Suveranul Yahuwah,- că n-ar scăpa nici fii nici fiice, ci numai singuri ei ar scăpa. (Vezi Ezechiel 14:14 și 18)

Multi oameni se simt foarte nesiguri, chiar speriați să studieze pentru ei înșiși. Ei doresc să li se spună ce să creadă de către o figură a autorității. Nu este planul lui Yahuwah potrivit căruia orice îndoială va avea răspuns în această perioadă a veșniciei. Dacă fiecare îndoială ar fi rezolvată și fiecare întrebare ar avea răspuns, nu ar mai fi fost loc pentru credință și este în dubiu că credința este întărită.

În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie , sunteți întristați, pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentruca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, și care totuș este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Yahushua, pe care voi Îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El, fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. (Vezi 1 Petru 1:. 6-9 )

ALT TEXT

Niciodată să nu-ți fie frică să studiezi pentru tine. Niciodată să nu-ți fie frică să fi singurul care știe că deține o anumită credință. În cazul în care convingerile tale au fost întărite prin studiul Scripturii, folosind greutatea dovezilor, s-ar putea să stai singur..., dar tot Cerul stă în spatele tău.

Niciodată să nu-ți fie frică să studiezi pentru tine. Niciodată să nu-ți fie frică să fii singurul care știi că deții o anumită credință.

În cazul în care convingerile tale au fost întărite prin studiul Scripturii, folosind greutatea dovezilor, s-ar putea să stai singur, dar tot Cerul stă în spatele tău.

Chiar înainte de moartea Sa, Yahushua, le-a dat asigurarea încurajatoare: "Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi. Căci Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele meu, vă va învăța toate lucrurile. "(Ioan 14:18 și 26.)

Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni, el va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata:. . . Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta.Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul"; căci el nu va vorbi dela el; ci va vorbi tot ce va fi auzit, și vă va descoperi lucrurile viitoare. (John 16: 7, 8, 12 și 13)

Cu ani în urmă, Yahuwah a prevăzut confuzia care domnește la sfârșitul timpului. El a înregistrat în Scriptură mijloacele prin care să descoperi adevărul pentru tine, să discerni erorile, presupunerile și tradiția. Este sigur să ai încredere în Yahuwah . Agață-te de promisiunea de a te conduce în tot adevărul. Cel care a promis să te conducă în tot adevărul, va păstra mintea ta departe de erori. El va descoperi ceea ce relevă individual greutatea combinată a dovezilor.

"Eu- zice Yahuwah- te voi învăța, și-ți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta."

Psalmul 32: 8 (NKJV)