Print

Helgonens uthållighet

Fröken Wagner var orolig. Eftermiddagens resa till tågmuseet med sina andraklassare hade gått bra. Barnen hade varit intresserade och (för det mesta) uppfört sig väl. Hon hade lyckats stoppa kivandet mellan Chad och Tim innan något hade skadats på museet. Hon hade lycklats hitta en toalett precis i tid för lilla Lindy, som egentligen borde vara i första klass. Och alla barnen hade hämtats av sina föräldrar vid museet i tid. Utom en.

Pamela Forsythe hade inte plockats upp. Klockan tre på eftermiddagen kom och gick. Sedan fyra och nu fem. Fröken Wagner hade inte Pamelas hemtelefonnummer och så här dags så var det ingen kvar på skolan som hon kunde fråga. Hon visste inte var Pamela bodde och dessvärre visste inte lilla Pamela heller.

Hösten 1964 var Indianapolis en stad med kraftiga rasspänningar. Transportmuseet var inte i stadens bästa del och fröken Wagner blev nervös. Om hon tog med sig Pamela hem så skulle hon inte kunna låta hennes föräldrar veta var den lilla flickan var. Utan några sätt att kontakta dem så kunde hon inte göra annat än att sitta och vänta. Och vänta. Och vänta.

Läraren och den lilla flickan lekte lekar för att fördriva tiden. Upprepade gånger sa läraren att barnet inte skulle oroa sig, och lilla Pamela svarade alltid: "Det är okej, min mamma kommer."

Klockan kvart över fem kom muséets föreståndare ut. Han var också orolig. Han gillade inte att behöva köra iväg och lämna en kvinna och ett barn ensamma på parkeringsplatsen när mörkret hade börjat falla på.

Men så slutligen, klockan 17:30, mer än två timmar efter att de andra barnen hade blivit hämtade, så anlände fru Forsythe med en störtflod av ursäkter och förklaringar. Hon kramade sin lilla flicka som lugnt klättrade ut ur lärarens bil och klättrade in i mammas med en glad liten vinkning: “Tack, fröken Wagner! Vi ses imorgon!”.

Medans de for hem förundrade fröken Wagner sig över hur lugn Pamela hade varit. Hon var inte nervös. Hon var inte rädd. Hon var inte orolig. Hon visste att hennes mamma skulle komma. Det kom inte på tanke att modern kanske inte skulle komma. Istället hade hon varit avslappnad, gladlynt lekt, och samtalat med sin lärare. Hon hade fullständigt och totalt förtroende för att hennes mamma skulle komma för hon hade sagt att hon skulle göra det. Denna totala tro på sin mamma tillät Pamela att vänta de långa timmarna med tålamod.

Det Nya Testamentet är fyllt av förmaningar åt de troende att utöva uthållighet och lovord åt dem som gör det. Det är mycket tydligt ett viktigt andligt attribut att ha. Problemet är att de flesta inte förstår exakt vad “uthållighet” är såsom det används i Skriften. Man kanske minns när man fick skäll som barn: “ha tålamod!”. Men detta är inte mer än att man att bibehåller lugnet när man känner sig uttråkad vid oväntad försening. En sådan definition stöds av moderna ordböcker som definierar tålamod sålunda: "vilja eller förmågan att vänta eller utstå utan klagomål."1

Språket är dock växlande. Även svenskan har förändrats genom tiderna. Ord har ständigt lagts till och definitioner har ändrats i dess rika ordförråd. För att förstå den fulla betydelsen av vad Bibeln hänvisar till när den instruerar de troende att utöva “uthållighet” och “tålamod” så är det nödvändigt att lära sig hur ordet definierades när bibelöversättarna valde det för att representera det ursprungliga grekiska ordet.

TÅLAMOD, att genomlida plågor, smärta, slit, olycka, provokation, eller annat ont, med ett lugnt, oroligt humör; uthållighet utan knotande eller otrevlighet. Tålamod kan komma från författningsenlig styrka. . . eller från kristen underkastelse till den gudomliga viljan. . . . Handlingen eller kvaliteten att dröja efter rättvisa eller förvänta sig gott utan missnöje.2

tålamod

Långt mer än att blott uthärda tristess med en lugn anda. Det syftar till verkligt kristet tålamod grundat på tro och är en viktig del av andlig utveckling. Prövningarna som kommer in i alla människors liv tillåts av Yahuwah för att utveckla andlig styrka och upprätthet. I Romarbrevet fem lägger Paulus fram processen genom vilken tålamod förkunnas och de andliga fördelarna som följer:

Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, ty Yahs kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.. (Romarbrevet 5:3-5)3

De strider och prövningar som ligger på vägen för alla som följer Yahuwah tillåts av oändlig kärlek. Dessa prövningar kan endast övervinnas genom tro och tillit mot gudomlig kraft. Detta ger varje person individuell kunskap, individuell erfarenhet av att Yahuwah är pålitlig.

“Uthållighet” är tillgänglig för alla som söker den. Det erhålls genom att välja att lita på Yahuwah i det dagliga livet. Detta är ett medvetet val. Det är ett beslut som inte bygger på känslor. Faktiskt måste känslor (rädsla, tvivel) ofta ignoreras när man utövar tro. Tro är "sinnets samtycke till sanningen som förklaras av en annan, vilande på dennes auktoritet och sanningsenlighet, utan andra bevis."4

Det finns många saker som Yahuwah längtar efter att göra för sina barn, men om de inte väljer att utöva tro är Han begränsad i vad Han kan göra för dem. Som Yahushua förklarade, “Om du kan, säger du. Allt förmår den som tror.” (Mark. 9:23)

När Yahuwah, som svar på bön, gör en mäktig befrielse så väcks tacksamheten i hjärtat. I sin tur inspirerar tacksamheten för mottagna välsignelser kärleken. Detta är en självdrivande cykel, för kärleken som uppnås genom denna erfarenhet inspirerar till ännu större tro!

Välj att tro de löften som ges i Skriften. Dessa är Yahuwahs ord till dig. Basera ditt förtroende på din personliga kunskap om Honom som Allsmäktig, Allälskande Skapare. Det var av just denna anledning som Yahuwah har gett otaliga löften i sitt ord.

Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Mästare Yahushua. (2 Petrusbrevet 1:3-8)

De som i tillit underkastar sig det gudomliga kommer att få tålamod. De litar på Yahuwah i alla saker och vet att “människan lever inte bara av bröd, utan av allt som utgår från Yahuwahs mun.” (5 Mos. 8:3) När andra skadar eller gör dem orätt så söker de som har tålamod inte hämnd. De litar på Yahuwah för att rätta till varje fel och hävdar löftet: “Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Yahuwah.” (Rom. 12:19)

uthållighet under loppetPaulus jämförde denna erfarenhet med ett långdistanslopp och uppmuntrande: “När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Yahushua, trons upphovsman och fullkomnare.” (Hebreerbrevet 12: 1 och 2) Det kristna livet är som ett långdistanslopp. Det kan inte vinnas i en snabb sprint. Det kräver snarare tålamod, en beständig vilja och en vilja att vara uthållig efter belöningen. Löftena i Yahuwahs ord ges för att stärka troende i deras individuella långdistanslopp.

“Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp.” (Romarbrevet 15:4)

Uppenbarelseboken avslöjar att den sista generationen kommer att ha den andliga nåden som tålamod är.

Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. (Upp. 13:10)

Den som tillber vilddjuret och dess bild … han skall själv få dricka av Yahuwahs vredes vin ... Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter … I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Yahs bud och tron på Yahushua. (Upp. 14:9-12)

Det är intressant att varje exempel ges i samband med den slutliga kampen mellan Yahushua och Satan. Alla som kommer att övervinna djävulen i den slutliga kampen på jorden kommer endast att förmå göra det i Yahuwahs styrka. Denna styrka är deras genom tro på Förlösaren. Genom att utöva tro, baserat på deras kunskap om Hans karaktär, kommer de att utöva tålamod.

Liksom Yahushua i Getsemane örtagård kommer deras tro att testas till det yttersta.

Liksom Yahushua på korset så kommer det att finnas tillfällen då de känslomässigt kommer att känna som om deras himmelske Fader till slut har övergett dem.

Liksom Yahushua kommer de att övervinna genom att vila sitt förtroende helt och fullt på Yahuwah. De kommer att underkasta sig sin vilja den gudomliga viljan och vänta på att Han ska leverera på det sätt som Han vet bäst. De nöjer sig med att vänta länge på rättvisa, att veta att befrielse och belöningar utöver deras vildaste fantasi kommer att komma till dem som litar på Frälsaren.

Yahushuas ord är en del av deras personliga upplevelse: “Ni kommer att bli förrådda till och med av föräldrar och bröder, av släktingar och vänner, och en del av er skall man döda. Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat. Genom att stå fasta skall ni vinna era själar.” (Luk. 21:16-19)

De heliga litar på Yahuwah. De litar på Hans löften. Detta förtroende har byggts på individuell erfarenhet. De vet att “Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.” (1 Tessalonikerbrevet 5:24) De kan uthärda svårigheter, förföljelse och hån, för de har fullständigt förtroende att Yahuwah kommer att förlösa dem och den utlovade belöningen är säker.
 

Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Yahs vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en kort liten tid, så kommer Han som skall komma, och Han skall inte dröja. Min rättfärdige skall leva av tro. Och vidare: Men om han drar sig undan finner Min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör i stället till dem som tror och vinner sina själar. (Hebreerbrevet 10:35-39)

Alla som utvecklar tålamod genom tro på Yahuwah är arvingar till Yahuwah och gemensamma arvingar med Yahushua. Men de som inte utvecklar tålamod kommer att gå förlorade.

Den som segrar skall få detta i arv, och jag skall vara hans Eloah, och han skall vara min son. Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. (Upp. 21:7-8)

Detta är en lång, mycket omfattande lista över de som är förtappade! Det är ingen överraskning att trollkarlar, avgudadyrkare, lögnare, skändliga, och mördare kommer gå förlorade. Men de fega? Varför kommer en person gå förlorad bara för att man är rädd?

Svaret är enkelt: de "fega" går förlorade eftersom de är "otroende". Tron innebär helt enkelt att man tar Yahuwahs ord som sanning på grund av vem och vad Han är (Kärleksfull och Allsmäktig) och behöver inga andra bevis. Därför är bristen på tro på Hans löften detsamma som att kalla Honom en lögnare.

Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.

Men utan tro är det omöjligt att behaga Yah. Ty den som kommer till Yah måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. (Hebreerbrevet 11:1, 6)

Denna mycket viktiga men personliga upplevelse sammanfattades väl med orden i en gospellåt:

Tron är en övertygelse om ting man inte ser;
En fast tillförsikt om det som man hoppas.
Yahuwahs ord har sagt det och jag tror på det
För miraklet har hänt mig.
Yahuwah sa det! Och jag tror på det!
Och det är mitt svar och trygghet. . .
Fastän man tvivlar på att Hans ord är sanna
Så har jag har valt att tro på det. Vad säger du?
Yahuwah sa det! Och jag tror på det!
Och det är mitt svar och trygghet.

Om du inte har tro att Yahuwah kommer att hålla sina löften så kommer du inte att ha tålamod att vänta på att Han ska agera å dina vägnar. Du kommer inte att lita på att Han kommer att skicka Yahushua för att förlösa alla som i förtroende väntar på Hans återkomst. Istället kommer du att frukta. Matteusevangeliet upptecknar de sorgliga orden som sagts till alla som genom brist på tro inte lyckats utveckla Bibliskt tålamod:

Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (Se Matteus 7:21-23)

Men det behöver inte vara någons öde! “Mästaren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.” (2 Peter 3:9) Om du saknar kunskap, om du saknar tro, om du saknar tålamod - be Yahuwah om det! Han kommer inte att vidhålla gott från sina barn.

tro tillit tålamod

Tro inte är baserad på känslor. Gör det enkla valet att lita på Honom oberoende av dina känslor! Gör det till en vana att vänta, med förtroende, i tålamod, på Yahuwah.

Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende. Om någon av er brister i visdom skall han be till Yah, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden. (Jakobsbrevet 1:2-6)

Gör det till en daglig vana att vila i Yahuwah. Hävda Hans löfte, lita på Hans ord. Du kan också ha helgonens uthållighet och “ärva allt” med Yahushua, vår Frälsare.
 


Relaterat innehåll:


1 Webster’s New Universal Unabridged Dictionary, Second ed., 1983.

2 Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1828.

3 All Scripture references taken from the King James Version of the Bible unless otherwise noted. The correct Names have been restored.

4 Ibid.