Print

Hoekom Blou?

Hierdie is `n nie-WLC artikel. Wanneer ons hulpbronne van buite outeurs gebruik, ons publiseer slegs die inhoud wat 100% in harmonie is met die Bybel en WLC se huidige Bybelse oortuigings. Sulke artikels kan dus behandel word asof hulle direk van WLC af kom. Ons is grootliks geseën deur die bediening van baie dienaars van Yahuwah. Maar ons raai ons lede nie aan om ander werke deur hierdie skrywers te verken nie. Sulke werke het ons van publikasies uitgesluit omdat dit foute bevat. Ongelukkig moet ons nog `n bediening vind wat foutloos is. As jy geskok is deur sommige nie- WLC gepubliseerde inhoud [artikels/episodes], hou ingedagte Spreuke 4:18. Ons begrip van Sy waarheid is besig om te ontwikkel, soos meer lig op ons pad gewerp word. Ons Koester waarheid meer as die lewe, en soek dit waar dit ookal gevind kan word.

Hoekom Blou?

Openings teks: Numeri 15:37-40

37 Yahuwah het aan Moses gesê:

38 “Spreek met die Israeliete en sê vir hulle dat hulle vir hulle geslagte tossels moet maak vir die hoeke van hulle klere en `n blou tou aan die tossels by [elke] hoek moet sit.

39 Dit sal dien as tossels vir jou om na te kyk, sodat jy al Yahuwah se bevele kan onthou en dit gehoorsaam en nie ontrou word deur jou eie hart en jou eie oë te volg nie.

40 Op hierdie manier sal jy al my gebooie onthou en gehoorsaam en heilig wees aan jou Elohim.

Ek is lief vir Yahuwah se gebooie. Ek is. Hy het daardie liefde in my geplaas. Nie net is ek lief vir hulle nie … ek hou daarvan om hulle lief te hê. Dit verskaf genot. Dit is beslis nie ‘n las nie. Ek geniet dit om die gebooie te gehoorsaam, en ek raak opgewonde wanneer ek leer hoe om dit meer en meer volmaak te gehoorsaam. Ek is soos Dawid in Psalm 119:97 – “Ag hoe lief het ek u wet; dit is my bepeinsing die hele dag lank.” Dit is `n volmaakte wet van `n volmaakte Skepper, so wil ek hom die beste eer wat ek kan.

Ek sal die teks waarmee ons vandag se les oopgemaak het, nooit vergeet nie. Ek het een aand in broer Arnold en suster Hazel (my skoonfamilie) se sitkamer gesit; Ek was net sowat `n jaar of wat met Tisha getroud, en `n man het saam met ons in daardie kamer gesit, met die naam van Orlando Smith. Broer Orlando het ook `n pet bo-op so kop gedra, en dit het gelyk of hy altyd sy broek opgetrek het, `n bietjie hoër as waaraan ek gewoond is.

Die eienaardigste ding vir my was toe ek die tossel-agtige ding aan Broer Orlando Smith sien hang het. Hy het een van hulle aan elk van vier gordel lusse vasgemaak, en dan het hy `n paar aan sy polse en een aan sy nek gehad. Dit lyk vir my vreemd want ek het hierdie gebod al so lank gehoorsaam, maar ek onthou dat ek hom gevra het, Broer, hoekom dra jy hierdie tossel?” Dit lyk asof hierdie vraag nou so vreemd uit my mond uitkom, maar ek het hom dieselfde vraag gevra wat so baie mense my nou oor al die jare gevra het.

Hy het my na die Skrifte verwys, veral Numeri 15:37-41. Ek sal hier vir ‘n paar minute daaroor praat en vir jou `n bietjie agtergrond gee.

In Numeri 15:32-36 het ons `n verslag van `n man wat gestenig is omdat hy die Sabbat gebreek het. Sommige Israeliete het `n man gesien wat op die Sabbat hout bymekaar maak. Yahuwah sou nie gehad het dat die hele gemeenskap hierdie man dood stenig nie, tensy sy Sabbatskending opsetlik en bewustelik was. Wel,hierna het Yahuwah met Moses gespreek.

Numeri 15:38

Spreek met die Israeliete en sê vir hulle dat hulle tossels moet maak vir die hoeke van hulle klere, en `n blou tou aan die tossel by elke hoek moet sit.

Ons lees nêrens spesifiek van VIER hoeke in hierdie teks nie, maar die bykomende teks wat van die gebod praat is Deuteronomium 22:12. Daar lees ons dat die tossels op die vier hoeke van die klere by elke hoek geplaas moet word. Ons lees hier In Numeri dat `n blou tou op de tossels by elke hoek geplaas moet word. So regtig, ons het twee opdragte om te gehoorsaam. Die eerste is om tossels te maak, en die tweede is terwyl jy die tossels maak om `n blou tou in die tossel te sit.

As jy in enige tyd rondom die Messiaanse Joodse beweging was, het jy waarskynlik van hierdie tossels gehoor wat ‘tzitzit” of “some” genoem word:

H6734 - צִ יצִ ת צִ יצִ ת 'tseeth-tsee tsiytsith

vroulik van 6731; `n blom of vlerkagtige uitsteeksel, d.w.s. `n voorlok van `n haar, `n kwas ;-haarlok.

Hierdie spesifieke Hebreeuse woord word 4 maal in die hele Tanak gebruik, 3 keer hier in Numeri 15, en een keer in Esegiël 8:3 waar ons lees (OAV), En hy het die vorm van `n hand uitgesteek en my in die visioene van Elohim na Jerusalem gebring…” Die woord “lok” wat na `n haarlok verwys, is die Hebreeuse word vir “tzitzit.” Ons sien die korrelasie hier, `n haarlok lyk nes `n kuif of `n kwas.

tzizit

Kom ons lees nou verder in Numeri 15.

39 Dit sal dien as tossels waarna julle kan kyk, sodat julle al die gebooie van Yahuwah moet onthou en nie ontrou moet raak en jullle eie harte en oë volg nie.

40 Op hierdie manier sal jy al my gebooie onthou en gehoorsaam en Heilig wees aan jou God.

Yahuwah sê dat hierdie tossels, met die tou van blou daarin, vir die Israeliete sal wees om na te kyk en Yahuwah se gebooie te onthou. So wat Yahuwah doen is om die kinders van Israel `n bykomende gebod (die tosselgebod) te gee om Sy gebooie te onthou wat betrekking het op hoe hulle lewe geleef moet word. Ons weet dat selfs Yahushua die Messias hierdie gebod gehoorsaam het, want in die Evangelies, wanneer daar genoem word dat die vrou die “soom” van sy kleed aangeraak het, is die Griekse woord vir “soom” (kraspedon) dieselfde woord wat in die Septuagint-teks van Numeri 15:37-41 gebruik word.Waaraan die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het,geraak het, was die “tzitzit” wat aan die hoek van Yahushua se kleed was.

Nou wil ek dit bespreek: hoekom het Yahuwah die kleur blou vir die tossels gekies? Het hy lukraak `n kleur gekies?

Nou wil ek hê dat jy iets moet onthou wat ek bespreek het. Yahuwah openbaar nie altyd die “hoekom” van sy gebooie nie. Soms gehoorsaam ons `n gebod, en ons verstaan nie noodwendig waarom nie. Ons gehoorsaam steeds die gebooie, want ons weet Yahuwah is `n liefdevolle vader wat uit kyk vir ons beste belange. Ons gehoorsaam steeds al verstaan ons nie hoekom Hy vir ons `n spesifieke wet gegee het nie.

Dikwels wanneer ons gehoorsaam is, gee Hy ons begrip jare daarna. Maar soms doen Hy dit nie. Wanneer Hy ons nie die rede vir `n gebod laat verstaan nie, moet ons steeds aanhou om Hom te gehoorsaam want …. Vader weet die beste.

Ek het onlangs inligting gekry wat vir my nuut is. Nadat ek dit nou vir `n week studeer het, het ek gevind dat ander mense reeds hierdie begrip ontbloot het. Dit is `n baie ou begrip, en ek glo ek weet nou hoekom Yahuwah beveel het dat `n BLOU tou in die tossel geplaas word, wat noodsaaklik is. Ek wil dit met almal hier deel sodat jy dit kan oorweeg.

Die eerste plek waarheen ek wil gaan is Exodus 24. Exodus 24 teken vir ons die Verbond seremonie tussen Yahuwah en die volk van Israel aan. Onthou dat Exodus 20 die gee van die tien gebooie deur die mond van Yahuwah is, en dat Exodus 21-23 verskeie bykomende subwette bevat wat onder die kategorieë van die tien gebooie val. Ek wil in Exodus 24, vers 1, begin om hierdie konteks te kry.

Exodus 24:1-8

1 Toe sê Hy vir Moses: “Gaan op na Yahuwah, jy en Aäron, Nadab en Abihu en 70 van die oudstes van Israel, en buig op `n afstand in aanbidding.

2 Moses alleen moet Yahuwah nader, maar die ander moet nie nader kom nie, en die mense mag nie saammet hom optrek nie.”

3 Moses het gekom en die volk al die gebooie en verordeninge vertel. Toe het die hele volk met een stem geantwoord: “Ons sal alles doen wat Yahuwah beveel het.”

4 En Moses het al die woorde wat Yahuwah beveel het neergeskryf. Hy het die volgende oggend vroeg opgestaan en `n altaar en 12 pilare vir die twaalf stamme van Israel aan die voet van die berg opgerig.

5 Toe het hy jong Israelitiese manne uitgestuur, en hulle het brandoffers gebring en bulle as dankoffers aan Yahuwah geoffer.

6 Moses het die helfte van die bloed geneem en dit in komme gegooi; en die ander helfte van die bloed het hy op die altaar gesprinkel.

7 Toe neem hy die verbondsrol en lees dit hardop vir die volk. Hulle het geantwoord: “Ons sal alles doen en gehoorsaam wat Yahuwah beveel het.”

8 Moses het die bloed geneem en, dit op die volk gesprinkel en gesê: Dit is die bloed van die Verbond wat Yahuwah met julle gesluit het met al hierdie woorde.”

So sien ons dan wat hier aangaan. Yahuwah sluit `n Verbond met die hele volk aangaande Sy Torah. Die woord Torah beteken die leringe en instruksies van Yahuwah. Laat ons nou verder lees.

Exodus 24:9-10

9.Toe het Moses opgetrek saammet Aäron, Nadab en Abihu en 70 van die oudstes van Israel.

10 en hulle het die Elohim van Israel gesien. Onder Sy voete was iets soos `n plaveisel van siersteen, so helder soos die lug self.

Daar word gesê dat Moses en diegene saammet hom vir Elohim van Israel gesien het (natuurlik nie in Sy volheid nie, maar in dieselfde sin van die woord “sien” [ra’ah] wat “waarneem” kan beteken.) Sommige Targum [interpretasies] oor hierdie teks sê dat hulle die heerlikheid van Yahuwah gesien het).

Nou wil ek hê jy moet fokus op die beskrywing van wat hulle onder sy voete gesien het. Die teks sê dit was soos `n plaveisel van siersteen wat so helder was soos die lug. Die Septuagint gee Exodus 24:10 weer as “En hulle het die plek gesien waar die Elohim van Israel gestaan het, en onder Sy voete was dit soos `n werk van saffierplate, en dit was soos die voorkoms van die uitspansel van die hemel in sy reinheid.” Dus, praat die Septuagint meer met hulle oor die troon van Elohim eerder as oor Yahuwah self in rou, Geestelike vorm te sien, wat ons weet onmoontlik is uit die Skrifte.

Volgende het ek `n foto van `n saffier … wat ek van die internet van `n juweliersware vervaardiger afgehaal het. Jy sal sien dat dit `n pragtige blou kleur het, soortgelyk aan `n diepblou lug of `n pragtige blou oseaan.

saffier

10,47 karaat, Konings Blou, Sri Lankaanse Saffier, Prys: VSD $ 90,100

As ons nou na `n paar verse in die boek van Esegiël kyk, sal ons sien dat Yahuwah se troon eintlik van hierdie saffiersteen gemaak is. Dit is waar die elegansie inkom.

Esegiël 1:25-28

25 `n Stem het van bo die uitspansel oor hulle hoofde gekom; toe hulle stilstaan, het hulle hul vlerke laat sak.

26 Die vorm van `n troon met die voorkoms van saffiersteen was bo die uitspansel. Daar was die vorm met die voorkoms van `n mens op die troon hoog daarbo.

27 Van wat na die middel gelyk het, het ek `n glans van amber gesien wat soos vuur gelyk het. Daar was `n briljante lig rondom Hom.

28 Die voorkoms van die helder lig rondom was soos die van `n reënboog in `n wolk op `n reënerige dag. Dit was die verskyning van Yahuwah se heerlikheid. Toe ek [dit] sien, het ek op my gesig geval en `n stem hoor praat.

Dus hier in Esegiël se visioen, kry ons `n kykie in die heerlikheid van Yahuwah, en Hy sien `n troon met die voorkoms van `n saffiersteen, presies wat Moses en Aäron in Exodus gesien het. Hou dit in gedagte, vir Moses en Aäron om hierdie troon van Yahuwah van saffier te sien, moes Yahuwah die steen saammet hom uit die hemel waarin Hy woon gebring het. Hy het hierdie spesifieke saffier uit die hemel gebring. Wat ons sien is dat Yahuwah se troon van pragtige hemelse saffiersteen gemaak is.

Ons sien dit weer in Esegiël 10:1, waar ons lees: “Toe het ek gekyk, en daar bokant die uitspansel oor die koppe van die gérubs was iets wat soos saffier gelyk het met die vorm van `n troon wat bo hulle verskyn het.”

Kom, laat ons teruggaan na Exodus 24 waar ons van die plaveisel van saffier lees onder Yahuwah se voete, kom ons lees vers (10) met verse 11-12.

10 en hulle het die Elohim van Israel gesien. Onder Sy voete was iets soos `n plaveisel van saffiersteen, so helder soos die lug self.

11 God het die Israelitiese edeles nie kwaad aangedoen nie; hulle het Hom gesien, en hulle het geëet en gedrink.

12 Yahuwah het vir Moses gesê: Klim na My toe op die berg en bly daar, sodat Ek vir jou die kliptafels kan gee wat die wet en die bevele wat Ek geskryf het vir hulle onderrig, kan gee.”

Let op dat net nadat ons gelees het van die saffiersteen onder die voete van Yahuwah, praat Yahuwah met Moses oor die kliptafels waarop die gebooie geskryf is. Hy wil hierdie tablette vir Moses gee, en Hy doen dit uiteindelik aan die einde van die 40-dae vas van Moses in Exodus 31:18.

Ek moet hier uitwys dat wanneer ons lees “dat Ek vir julle die kliptafels kan gee.” (KJV) dit letterlik uit die Hebreeus is “En Ek sal vir julle die tafels van DIE steen gee.” Die Hebreeuse woord vir “steen” is “eben,” maar die Hebreeuse woord hier is “ha eben” wat DIE steen beteken. Die punt is dat die steen, dié een is wat hulle so pas onder die voete van Yahuwah gesien het!

Ons stel hierdie massiewe stene voor as gemaak uit graniet of een of ander ou rots bo-op die berg, maar wat as Yahuwah Sy gebooie op kosbare saffierstene geskryf het, dieselfde steen waarvan Sy hemelse troon gemaak is? Wat as Yahuwah die kliptafels van Sy troon af uitgesny het? Ek het gevind dat `n baie meer antieke siening van die stene was dat hulle kleiner gedeeltes stene was wat gemaak is van die saffier van die troon van Yahuwah.

SinaïGebergte

Deur dit te bestudeer, het ek iets opwindends gevind. In `n Aramese Targum wat ongeveer 1,500 jaar gelede dateer. Die woord Targum beteken “interpretasie of vertaling.” Kyk hoe die Judahiete na die Babiloniese ballingskap na Jerusalem teruggekeer het, het baie van hulle die Aramese taal aangeleer en nie meer Hebreeus gepraat nie. Die priester sou dus die Torah in Hebreeus lees en dan `n verduideliking of vertaling in Aramees gee. Dit sal wees asof ek `n gedeelte van die Torah in Hebreeus lees en dit dan vir jou in Engels vertaal of verduidelik.

Met verloop van tyd is hierdie Aramese Targums neergeskryf, en hulle is soms in die sinagoges in Yahushua se tyd voorgelees. Wat hulle vir ons doen, is om ons insig te gee in hoe spesifieke verse in die Tanak (OT) deur antieke Israeliete verstaan of geïnterpreteer is.

.Die vers wat ek in my studies ontdek het, was `n Targum van die lofliedere van Salomo. Die skrywer van hierdie Targum interpreteer die lied as `n beskrywing van Yahuwah se verhouding met Sy metaforiese- bruid-Israel-en Hy glo dit gee vir ons die reisbeskywing van Israel deur die woestyn.

As opvolg van die verse in hierdie Targum, lees ons Hooglied 1:11 “Ons sal die vlegsels van goud maak met silwer knoppies.” Die Targum sê dan:

"Daarom het die woord tot Moses gekom: Gaan op na die uitspansel, en Ek sal aan jou die twee kliptafels gee, gekap in saffier van My heerlike troon, helder soos suiwer goud, gerangskik in lyne, geskrywe met My vinger, waarop die Tien Woorde gegrafeer is, meer gelouter as silwer wat sewe maal sewe gesuiwer is en Ek sal hulle deur jou hand aan die mense van die Huis van Israel gee.” Sjoe...

Hier het ons `n Aramese vers, ongeveer 1,500 jaar oud, wat sê dat die tien gebooie stene uit die saffier van die troon van Yahuwah gekap is. Fantasties as jy my vra.

Wel, ek het ook `n kommentaar op `n ander gedeelte van Exodus (34:1) gevind wat sê dat die gebooie op saffiersteen geskryf is. En hierdie kommentaar dateer vir meer as 900 jaar gelede, geskryf deur `n man bekend as Rashi. Daar word beweer dat hy `n afstammeling van Koning Dawid is en dus `n Judahiet. Hy is in die dorp Troyes in Frankryk gebore, en later in sy lewe was hy `n groot geletterde van die Torah/Tanak wat kommentare geskryf het oor verskeie tekste van die Heilige Skrifte.

Voordat ons lees wat Rashi oor Exodus 34:1 te sê het, laat ons self die teks lees:

Exodus 34:1

Yahuwah het aan Moses gesê: Kap twee kliptafels soos die eerstes, en Ek sal daarop skryf die woorde wat op die eerste tafels was wat jy gebreek het.

Natuurlik herinner dit aan die feit dat Moses, toe Moses van die berg afkom (Exodus 32) nadat hy die eerste stel tablette ontvang het, hy so kwaad was omdat die mense `n goue kalf aanbid het dat hy die klippe tot onder die berg in stukke gegooi het. Dit is hoekom Yahuwah Moses beveel het om nog twee kliptafels te sny soos die eerstes.

Rashi lewer die volgende kommentaar op hierdie teks: “Hy het vir hom `n saffiermyn vanuit sy tent gewys, en hy het vir hom gesê: ‘Die saffierskyfies sal joune wees’, en vandaar het Moses baie ryk geword.” Rashi het geglo dat hierdie tweede stel tablette van saffiersteen gemaak is. Nie saffiersteen wat uit die troon van Yah gesny is nie, maar steeds saffier. As Rashi hieroor geskryf het, en hy het dit gedoen, beteken dit dat dit na alle waarskynlikheid `n wye begrip van sy tyd was omdat hy as een van die mees gesogte Rabbi’s van die Judaïtiese geloof beskou is. As hierdie stene “nes die eerste stel” was, dan was die eerste stel van saffiersteen gemaak, en Exodus 24:10-12 kom pragtig aan die lig.

Dit verklaar hoekom Yahuwah die Israeliete `n BLOU tou (nie groen, rooi,ens.) in hul tossels laat plaas het. Die blou tou herinner hulle aan die tien gebooie omdat dit op die blou saffiersteen geskryf was. Onthou dat die Israeliete in daardie dae die kliptafels sou gesien het, anders as ons, wat dit nie gesien het nie. Hulle sou die saffier gesien het en die kleur van die tablette herken het, en elke keer as hulle na die blou tou gekyk het, het dit hulle herinner aan die blou kleur van die tablette waarop die tien gebooie geskryf is. Wonderlik, is dit nie!

En daar is ander gedagtes wat ek in verband met hierdie studie gehad het. Byvoorbeeld, wanneer die lug die blouste is op `n helder dag, laat dit jou beter voel. Daar is genesende eienskappe in die skepping van Yahuwah. Dit kan ooreenstem met die genesing in Sy Torah, wat op blou saffiersteen geskryf is en deur `n blou tou onthou word.

Nog `n ding. Die naam “blou wette.” Dit was veral waar om verbode dinge op die Sabbat (vir hulle Sondag) te doen. Ek sê nie dat die naam van die tien gebooie steen moes kom nie, maar dit maak vir my sin.

Hier is nog iets om te oorweeg. Hoekom is die teken vir die wet vir die polisie “blou ligte?” Kan die blou die wet oor die algemeen verteenwoordig, wat uit die antieke Hebreeuse kultuur spruit?

In elk geval glo ek nie dat Yahuwah sommer uit die bloute die kleur blou vir die tossels gekies het nie. Ek is oortuig dat Hy dit doelbewus gekies het omdat die tien gebooie deur Hom op die saffiersteen gegraveer is, dieselfde steen moes wees waarvan Sy troon gemaak is.


Hierdie is `n nie-WLC artikel deur Matthew Janzen.

Ons het alle name en titels van die Vader en Seun uit die oorspronklike artikel gehaal en dit met die oorspronklike voorname vervang. Verder het ons die name van die Vader en Seun in die Skrif aangehaal, soos dit oorspronklik deur die geïnspireerde skrywers van die Bybel geskryf is.-WLC-span.