Print

Melhisedec: Regele din Trecut și din Viitor

Maria Ioséfina Charlotte de Val d'Ognes (1786–1868) 1801 Maria Denise Villers FranțaO melodie, hit, de la începutul anilor 1970 începea cu versurile următoare: ”Dacă o imagine e ca o mie de cuvinte, atunci de ce nu te pot descrie? Cuvintele nu te-ar descoperi niciodată pe tine așa cum am început să te cunosc. ”

Se spune ca o imagine “ilustrează o mie de cuvinte” pentru că o imagine, fie ea o pictură sau fotografie, conține informație care ar avea nevoie de multiple pagini pentru a o descrie și chiar și așa, unele detalii s-ar putea pierde.

Simbolurile sunt fotografiile din scriptură care pictează o mie de cuvinte. Un simbol conține o bogăție de nuanțe și detalii care altfel s-ar pierde. Un exemplu clar de simbologie biblică se găsește în referința apostolului Ioan Botezătorul către Mântuitor, “Mielul lui Yah care ridică păcatele lumii.” (Ioan 1:29) Fără ca alte cuvinte să fie spuse, această referință imediat ne aduce aminte de întregul plan de salvare implementat pentru a salva omul muritor.

Un alt simbol gasit în scriptură, este cel al lui Melhisedec. Psalmul 110:4 spune: “Domnul a jurat, şi nu-I va părea rău: Tu eşti preot în veac,în felul lui Melhisedec.” Importanța acestei referințe obscure este subliniată atunci când autorul cărții Evrei citează acest vers cuvânt cu cuvânt în Evrei 7:17: “Fiindcă iată ce se mărturiseşte despre El: „Tu eşti preot în veac după rânduiala lui Melhisedec”. (NTRL)

Biblia întotdeauna ne explică în așa fel încât să înțelegem acest simbol, tot ce trebuie să facem este să deschidem scriptura la Geneza 14 și să aflăm cine a fost Melhisedec și pentru ce a fost el cunoscut.

Melhisedec: Un om al misterelor

Cu ani, înainte ca Isaac să se nască și să pună o sclipire in ochii lui Avraam și un zâmbet pe buzele Sarei, Lot și familia sa fuseseră luați în captivitate într-un război dintre regii canaaniți. Cand Avram a auzit vestea, imediat a adunat o mică armată de servitori și a urmărit forțele învadatoare până în nordul îndepărtat acolo unde a recuperat pe oricine fusese luat odată cu toate bunurile furate din orașele din câmpie.

Atunci când Avraam și armata lui privată s-au întors în sud, o figură misterioasă îi iese în întâmpinare. Geneza 14:18 spune, “Melhisedec, împăratul Salemului, a adus pâine şi vin – el era preot al Dumnezeului Celui Preaînalt.”

Melhisedec a fost un rege și se închina “Dumnezeului Preaînalt,” Yahuwah. Însă povestea nu se termină acolo. Melhisedec a pronunțat o binecuvântare asupra lui Avram care apoi a plătit zeciuială lui Melhisedec!

După ce a primit zeciuiala din partea lui Avraam, acest om misterios se retrage în trecutul îndepărtat și nu mai apare niciodată. Nu știm de unde a venit, nu știm cine îi erau strămoșii; nici măcar nu știm cum de a ajuns să fie un preot al lui Yah. Orice informație de prisos este aruncată și doar informațiile esențiale sunt prezentate. Apare pentru scurt timp în scripturi și tot așa se retrage, însă în această persoană misterioasă se ascund detalii care ne învață lecții despre misiunea Mântuitorului înviat.

dar-lui-melhisedec

Regele neprihănirii

Însuși numele, Melhisedec, înseamnă “regele neprihănirii.” Scriptura ne înșiră o listă cu greșelile și slabiciunile unora dintre cei mai devotați urmași ai lui Yah, însă nimic de acest fel nu se spune despre Melhisedec. Aici, el este o emblemă potrivită a lui Yahushua. Nici-un alt om nu a fost atât de asemănător lui Hristos ca Melhisedec.

Autorul cărții Evrei explică:

Vedeţi bine dar cât de mare a fost el dacă până şi patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război! Aceia dintre fiii lui Levi care îndeplinesc slujba de preoţi după Lege au poruncă să ia zeciuială de la norod, adică de la fraţii lor, cu toate că şi ei se coboară din Avraam. Iar el, care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuială de la Avraam şi a binecuvântat pe cel ce avea făgăduinţele. Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Şi apoi aici, cei ce iau zeciuială sunt nişte oameni muritori, pe când acolo, o ia cineva despre care se mărturiseşte că este viu. Mai mult, însuşi Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem aşa, prin Avraam; căci era încă în coapsele strămoşului său când a întâmpinat Melhisedec pe Avraam. (Evrei 7:4-10)

Faptul că Melhisedec a pronunțat o binecuvântare asupra lui Avraam, strămoșul lui Aaron și al descendenței sale preoțești, arată că preoția lui Melchisedec este superioară celei din preoția levită de mai înainte.

Regele păcii

Melhisedec a fost mai mult decât “Regele neprihănirii.” Ca rege al Salemului, el era deasemenea “regele păcii,” din moment ce Salem înseamnă pace. Din nou, un alt frumos simbol pentru Yahushua care este “prințul păcii.”

Trinitariaenii au speculat mult cu privire la Melhisedec ca fiind ori Duhul Sfânt ori Hristos înainte de încarnare. Unii chiar au speculat că Melhisedec ar fi Tatăl în formă omenească Totuși aceste speculații nu sunt altceva decât erori rămase din doctrina trinității păgână. Melhisedec a fost complet uman. Absolut, nimic în Scriptură nu indică altceva. Astfel, el se potrivește perfect ca tip al Mântuitorului despre care Scriptura scrie că a fost om deplin.

Ca să răscumpere rasa umană de la căderea lui Adam, Yahushua trebuia să fie om deplin. “Căci dacă cei mulţi au murit prin greşeala unuia singur, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul făcut în harul unui Singur Om, Isus Cristos, s-au dat din belşug celor mulţi.” (Romani 5:15 NTLR)

Doar un tip (simbol) complet uman ne-ar putea îndrepta către un anti-tip (realitate) complet uman, Yahushua.

Speranța creștinului

melhisedecFaptul că Melhisedec era preot dar și rege totodată păstrându-și natura umană ne învață o lecție foarte importantă despre Yahushua care, la rândul său este preot, rege și totodată uman. La fel ca Melhisedec predecesorul lui, lui Yahushua i-a fost dată slujba sfântă de însuși Yahuwah. Aceasta face ca preoția lui Yahushua să fie superioară preoției levitice moștenite pe linie parentală.

Și în același fel ca el [Yahushua] nu a fost făcut preot fără un jurământ (pentru că ei au devenit preoți fără jurământ dar el, a fost făcut prin jurământul Celui care i-a spus:

“Yahuwah a jurat
Și nu se va răzgândi,
‘Ești preot în veac
după rânduiala lui Melhisedec’”,
cu atât mai mult Yahushua a devenit garanția unui legământ mai bun (Evrei 7:20-22)

Preoția Levitică s-a sfârșit la cruce dar, preoția lui Yahushua continuă veșnic. Aceasta reprezintă speranța creștinului:

Deasemenea au existat mulți preoți levitici, pentru că, continuitatea lor era împiedicată de moarte. Dar el [Yahushua], fiindcă are continuitate veșnică și preoția lui este una neschimbătoare. Deaceea el este deasemenea capabil să mântuiască cu atât mai mult pe aceia care vin la Yahuwah prin el, deoarece el trăiește pentru totdeauna ca să facă mijlocire pentru ei.

Era potrivit să avem un astfel de Mare Preot – sfânt, fără pată, nepângărit, despărţit de păcătoşi şi înălţat deasupra cerurilor. Spre deosebire de alţi mari preoţi, El nu are nevoie să aducă jertfe în fiecare zi – mai întâi pentru păcatele Sale, iar apoi pentru ale poporului – pentru că a făcut aceasta o dată pentru totdeauna, atunci când S-a jertfit pe Sine. Legea îi desemnează ca mari preoţi pe nişte oameni supuşi slăbiciunii, însă cuvântul jurământului care a venit mai târziu, după Lege, desemnează un Fiu, Care a fost făcut desăvârşit pentru totdeauna. (Evrei 7:23-29)

Yahushua, asemeni lui Melhisedec, a fost uns direct de Yahuwah pentru o lucrare specială și prin meritele sângelui său care a curs, toti cei care acceptă moartea sa, învierea și slujirea în viața lor vor sta în fața lui Yah ca și când nu ar fi păcătuit.

Pentru mai multe informații despre Melhisedec și ceea ce acest preot antic descoperă despre Mântuitorul și planul de răscumpărare, ascultă la Radio WLC episodul: “Melchizedek: Once & Future King.”


coroanele lui melhisedec