Print

Născut din Yahuwah

Acesta este un articol non-WLC. Atunci când folosim resurse de la autori externi, publicăm numai conținutul care este 100% în armonie cu Biblia și convingerile biblice actuale ale WLC. Deci, astfel de articole pot fi tratate ca și cum ar proveni direct de la WLC. Am fost foarte binecuvântați de slujirea multor slujitori ai lui Yahuwah. Dar nu îi sfătuim pe membrii noștri să exploreze alte lucrări ale acestor autori. Astfel de lucrări, le-am exclus din publicații deoarece conțin erori. Din păcate, încă nu am găsit un minister care să nu conțină erori. Dacă sunteți șocat de un conținut publicat non-WLC [articole / episoade], țineți cont de Proverbe 4:18. Înțelegerea noastră despre adevărul Său evoluează, pe măsură ce mai multă lumină este aruncată pe calea noastră. Prețuim adevărul mai mult decât viața și îl căutăm oriunde ar putea fi găsit.

Născut din Yahuwah

O mare sursă de bucurie pentru cititorii credincioși ai Bibliei este corelarea atât a lui Yahushua, cât și a creștinilor cu adevărul de a fi născut de Yahuwah. Într-un mod practic, creștinii sunt ajutați puternic în angajamentul lor de a nu continua să practice un stil de viață păcătos. Ei sunt minunat supravegheați și protejați de cel rău de Yahushua, mediatorul uman. Yahushua însuși a fost adus la existență de Yahuwah într-un mod fabulos de unic. Ce încredere ar trebui să inspire toate acestea! „Știm că toți cei născuți de Yahuwah nu continuă să păcătuiască. Cel care a fost născut de Yahuwah îi păzește și cel rău nu se atinge de ei” (1 Ioan 5:18). În acest verset, prima utilizare a cuvântului „părinte”, cu referire la creștini, este la timpul perfect în greacă, care se referă la o condiție continuă existentă de la un eveniment trecut. Cuvântul ar putea fi redat literal în mai multe moduri: „Fiind născut, născut, născut, generat, născut sau făcut să existe”. Această utilizare a cuvântului „părinte” descrie relația continuă a creștinilor cu Yahuwah. Când cineva vede utilizările biblice ale vocabularului „născut din nou”, devine evident că o astfel de terminologie indică un răspuns continuu față de Tatăl care i-a „născut” cu dragoste pe creștini în sens spiritual.

Cuvântul redat ca „s-a născut” în citatul de mai sus din I Ioan 5:18, cu referire la Yahushua, este un verb grecesc la timpul aorist, indicând un eveniment petrecut o singură dată. Aceasta se referă în mod clar la miracolul literar, creator al lui Yahuwah, produs în Maria când duhul sfânt a venit peste ea (când puterea Celui Prea Înalt a umbrit-o) așa cum a anunțat-o Mariei de către Gabriel. „Tocmai de aceea pruncul care urmează să fie născut va fi numit sfânt și Fiul lui Yahuwah” (Luca 1:35b). Yahushua și-a avut literalmente originea și a fost născut de Yahuwah în acest mod miraculos la momentul conceperii sale în Maria.

Indentitatea noastră creștină oferită prin har ca fiind copiii lui Yahuwah, moștenitorii lui Yahuwah, și împreună moștenitor cu Hristos este o temă majoră frumos descrisă în întregul Nou Testament. În lumina acestui adevăr că suntem indentificați cu Yahushua, cel născut într-o mod unic, el este ”intâi născut” dintr-o mare familie de frați și surori. Yahushua, fiind asemenea nouă în trup și sânge care a putut simții profund suferințele noastre ( a fost ispitit crunt și a suferit teribil), nu-i este rușine să ne numească frații și surorile lui! Astfel de adevăruri mărețe face ca mila sa copleșitoare să se extinde asupra noastră! Suntem oricând bineveniți să venim la tronul harului când avem nevoie!

pământ bun

Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca, atunci când El Se va arăta, să avem îndrăzneală şi să nu fim daţi de ruşine înaintea Lui, la arătarea Lui. Dacă ştiţi că El este drept, atunci ştiţi că oricine face ceea ce este drept este născut din El. Vedeţi ce dragoste mare ne-a dăruit Tatăl: să fim numiţi copii ai lui Dumnezeu. Şi suntem! De aceea nu ne cunoaşte lumea: pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. ” (1 Ioan 2:28-3:1a).

Conform explicației din parabola semănătorului în Matei 13: 18-23, ”nașterea noastră din nou” începe cu răspunsul pocăinței noastre voluntare la solia Evangheliei Împărăției lui Yahuwah care afost semănată ca o sămânță. Să fii “pământ bun” înseamnă să ascultăm și să înțelegem mesajul “seminței”, și trebuie să persistăm acel mesaj până la final la “aducerea roadelor.” Și asemenea cu 1 Ioan 2:28-29 noi trebuie “să rămânem în el,” făcând“ce este drept.” În contextele sale, întregul nou legământ ce se referă la credincioși ca fiind născuți din Yahuwah scoate în evidență măreția dragostei nemeritate care a fost turnată în conformitate cu ascultarea noastră continue de mesaj în amănunt.

sămânță plantată

În timp ce cresc eforturile practice pentru rămânerea în ascultare, ni se asigură din belșug iertare. Mai mult, este o realitate clară că ajutorul oricât de mare ar fi greșeala sau slăbiciune este oferit constant așa cum este afirmat în multe versete relevante ale Scripturii.

Să adăugăm la cele câteva versete menționate anterior următoarele citate, citate parțiale și chiar aluzii ce ilustrează pe scurt tema scripturală creînd o panoramă vastă, echilibrată. Dinamica de a fi născut din Yahuwah se referă atât la chemarea noastră cât și la responsabilitatea noastră ca fii ai Săi.

De exemplu, noi suntem capabili să înțelegem felul cum Yahuwah își iubește poporul, chiar și pe acei ce sunt ”nedrepți”. Astfel că, atunci când iubim pe inamici și ne rugăm pentru cei ce ne persecută, noi vom fi ”copii ai tatălui din ceruri”(Mat. 5:43-48). În alt context care, deasemenea, împarte bunătatea nemărginită a lui Yahuwah, în cartea lui Iacov descoperim” El ne-a născut prin Cuvântul adevărului, după voia Lui, ca să fim un fel de prim rod între făpturile Lui.”” şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care are putere să vă mântuiască sufletele!”(Iacov1:18,21b). Contextul explică că acțiunile rele și motivele (incluzând mânia) trebuie să fie îndepărtate. Credincioșii sunt avertizați solemn să acționeze conform cu mesajul împlantat, în loc de fi doar ascultători și de a fi doar iertători.

plantă nouă

Asocierea noului născut cu mesajul “seminței” (împreună cu relitatea învierii lui Hristos, speranța noastră viitoare) este evidentă în prima epistolă a lui Petru. “Binecuvântat să fie Yahuwah, Tatăl Domnului nostru Yahushua Hristos, Care, după marea Lui îndurare, ne-a născut din nou la o nădejde vie, prin învierea lui Yahushua Hristos din morţi... Aţi fost născuţi din nou, nu dintr-o sămânţă pieritoare, ci dintr-una nepieritoare, prin cuvântul lui Yahuwah care este viu şi care rămâne pe vecie.” (I Petru 1:3, 23). Întregul context al acestor versete despre ”nașterea din nou” clarifică câteva fațete ale răspunsului proactiv, necesar. Credincioșii trebuie să dorească după cuvânt( mesajul ”nepieritor”), în timp ce este sfințit prin ascultarea de adevăr, iubirea de aproapele și îndepărtarea de rău. Toate acestea fiind practicate în lumina desăvârșirii prin sângele prețios al lui Mesia (și prin lucruri “pieritoare” asemenea aurului și argintului).

“Însă tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Yahuwah, născuţi nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Yahuwah.” (Iohan 1:12- 13).

Datorită neînțelegeri lui Nicodim, conversația lui cu Yahushua ( capitolul trei din Ioan) dă strălucire adevărului despre voia Tatălui ceresc de a da putere spirituală pentru ca ei să poată intra în Împărăția lui Yahuwah. Cuvântul unic ”născut de sus” indică acțiunea de regenerare pe care o face Yahuwah asupra celor care se pocăiesc la auzirea mesajului.

“Lasă-mă să-ți spun adevărul solemn,”a replicat Yahushua. “Dacă nu se naște cineva de sus, cu nici un chip nu poate vedea Împărăția lui Yahuwah.”

“Cum ar putea cineva să se nască din nou,” a întrebat Nicodim, “dacă este bătrân? Se mai poate el întoarce în pântecele mamei lui care l-a născut?”

“Adevărat, adevărat îți spun,”a replicat Yahushua. “Dacă cineva nu se naște din apă și din duh, nu poate intra în Împărăția lui Yahuwah. Ce este născut din carne este carne, dar ce este născut din duh este spirit. Nu fii surprins dacă îți spun că trebuie să te naști de sus” (Ioan 3:3-7).

Această conversație din Ioan capitolul 3, scoate în evidență credința în sacrificiul viitor oferită de dragostea lui Yahuwah. “Pentru că atât de mult a iubit Yahuwah lumea, încât a dat pe singurul său Fiu născut, ca oricine crede în el să nu piară ci să aibe viață veșnică în veacul care vine.” (Ioan 3:16).Deasemenea, această conversație punctează asupra importanței de a răspunde corespunzător, iubind lumina lui Mesia, în locul întunericului și faptelor întunericului.

semănând

“Oricine este născut din Yahuwah nu păcătuiește pentru că sămânța lui Yahuwah rămâne în el; și nu poate păcătui fiindcă este născut din Yahuwah” (1 Ioan 3:9).

“Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții, deoarece dragostea este din Yahuwah, și toți cei ce iubesc sunt născuți din Yahuwa și îl cunosc pe Yahuwah” (1 Ioan 4:7).

“Oricine crede că Mesia este Yahushua a fost născut din Yahuwah. Cine iubește pe tatăl iubește și pe fiul. Și acum cunoaștem că îi iubim pe copii lui Yahuwah, pentru că îl iubim pe Yahuwah și păzim poruncile Lui. Aceasta înseamnă să iubesti pe Yahuwah: să păzești poruncile lui. Poruncile Lui nu sunt grele, pentru că oricine este născut din Yahuwah a biruit lumea. Și ceea ce biruie lumea este: credința noastră.” (1 Ioan 5:1-4).

Fiind “născut din Yahuwah,” “născut din nou,” sau “născut de sus” este o realitate care depășește cu mult aderarea printr-un acord mentalla ideile cuiva pentru o anumită perioadă de timp. Mai mult, creștinii au parte de viața lui Hristos (reprezentând casa lui Yahuwah) dacă păstrează o încredere nestrămutată și o spaeranță triumfătoare (Evrei. 3:6, 14) până la final! Bogăția binecuvântărilor noului născut este adevărată!

Beneficiile nașterii din Yahuwah din prezent și din viitor sunt turnate cu dragoste peste cei ce vor să răspundă. Biruința lui Yahuwah asupra lumii, prin unicul Său Fiu, este o realitate de care ne putem bucura prin credință. Aceasta înseamnă că ne vom putea bucura ne moștenirea nestricăciosă în veacul ce va veni. Persistența în ascultare iubitoare este ușor de îndeplinit! Putem lua jugul lui Hristos, “ușor de purtat,” în lumina lui Yahuwah și a Fiului Său care a luat asupra sa, cu adevărat, “povara grea” ca să ne asigure o moștenire veșnică. Este plăcerea plină de har a Tatălui ceresc să ofere un bun sosit copiilor săi preaiubiți în Împărăția lui Yahuwah!

laudă


Acest articol non-WLC a fost scris de Kenneth LaPrade.

Am scos din articolul original toate numele și titlurile păgâne ale Tatălui și Fiului și le-am înlocuit cu prenumele originale. În plus, am restaurat în Scripturi citate numele Tatălui și Fiului, așa cum au fost scrise inițial de autorii inspirați ai Bibliei. - Echipa WLC