Print

Neprihănirea lui Yahushua: Singura Speranță pentru Păcătoși

Unul dintre cele mai sobre versete din Scriptură este atunci când Yahushua pronunță:

Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe; cine este întinat, să se întineze și mai departe; Cine este neprihănit, să fie fără pihană; Cel care este sfânt, să se sfințească încă. (Apocalipsa 22:11, NKJV)

Această afirmație solemnă arată că va veni un moment în care totul se va sfârși. Yahuwah a acordat tuturor timpul de probă, în timpul căruia toți ar putea demonstra de care parte a marii controverse se găsesc. Cu toate acestea, va veni timpul când se va închide perioada de probă. Aceasta se întâmplă înainte de A Doua Venire, pentru că versetul următor afirmă:

Iată, Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. (Apocalipsa 22:12, NKJV)

Când Yahushua vine pe norii cerului ca să-Și întâlnească poporul, El va aduce răsplata Sa cu El. Prin urmare, înainte de acel moment, alegerea fiecăruia va fi fost deja făcută, pentru viață sau pentru moarte și această alegere este definitivă.

„Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe; cine este întinat, să se întineze și mai departe. . . ."

Dacă, la încheierea probațiunii, păcatele nu sunt iertate pentru că sunt nerecunoscute și nemărturisite, veți alege, chiar și în lipsă, tabăra lui Satana. Nu contează cât de mult timp ți-a fost acordat, trebuie să RĂMÂI în tabăra lui.

"Cine este neprihănit, să fie fără prihană; Cine este sfânt, să se sfințească pe mai departe."

tânăr meditativ ținând o BibliePe de altă parte, dacă vă apropiați mai mult de Mântuitorul vostru, să vă predați voii Lui în toate lucrurile, dacă veți căuta sfințenia, încercând să vă aduceți viața în conformitate cu voința divină, atingerea sfințeniei nu mai are nevoie de nimic altceva. Atunci când Yahushua încetează mijlocirea Sa in calitate de Mare Preot,  este pronunțată sentința irevocabilă. Vei rămâne UNA cu Mântuitorul tău de-a lungul  nesfârșitelor cicluri ale veșniciei și nici o ispită, în viitor, nu te va face vreodată să te clatini în supunerea ta față de El.

Nimeni nu știe sigur când se va închide timpul de probă. La fel ca ziua și ceasul celei de A Doua Venire, această cunoaștere, Tatăl a ales să o păstreze sub tăcere.

Dar despre ziua și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. (Marcu 13:32, KJV)

Deși nu este posibil să spunem cu certitudine când se va încheia timpul de probă, după cum nu este posibil să spunem exact când Yahushua se va întoarce, timpul este foarte aproape .

Lucrurile ascunse sînt ale lui Yahuwah, Eloah-ul nostru: dar lucrurile descoperite ne aparțin nouă și copiilor noștri pentru totdeauna, ca să împlinim toate cuvintele acestei legi. (Vezi Deuteronom 29:29).

Sărbătorile anuale ale lui Yahuwah au fost date pentru a învăța adevăruri ample și capitale despre planul de mântuire. Lucrarea desfășurată în Ziua Ispășirii a fost un tip al lucrării care urmează să fie realizat la încheierea timpului de probă, când toată lumea va fi sigilată pentru eternitate, în alegerea pe care o vor face, ca să asculte, să slujească și să se închine lui: Yahuwah sau Satana. Ziua ispășirii, ca și încheierea probațiunii, era cea mai solemnă zi a întregului an. A fost precedată de zece zile de cercetare sufletească și de pocăință în pregătirea pentru această zi solemă și importantă. Acestea începeau de la Sărbătoarea Trâmbițelor în prima zi și până în Ziua Ispășirii în ziua a zecea.

Și aceasta va fi o lege vecinică pentru voi: astfel. . . să vă smeriți sufletele, și să nu faceți nici o lucrare . . . Căci în ziua aceea preotul va face ispășire pentru voi, ca să vă curățiți, ca să fiți curățiți de toate păcatele voastre înaintea lui (Yahuwah). Acesta va fi pentru voi un Sabat de odihnă și vă veți smeri sufletele printr-o lege veșnică. (Levitic 16: 29-31, KJV)

Pregătirea inimii era de cea mai mare importanță. Toți cei care nu au participat la această lucrare de cercetare sufletească și pocăință au primit o pedeapsă cumplită:

Oricine nu se va smeri în ziua aceea, va fi nimicit din poporul lui. Și pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare, îl voi face să piară din mijlocul poporului lui. (Leviticul 23:29, 30, NKJV)

Motivul pentru care Ziua Ispășirii a fost o zi plină de solemnitate era că sosise vremea când Cerul s-a apropiat ca să dea cea mai mare dintre toate binecuvântările: iertarea totală și restaurarea din păcat! Ștergerea păcatelor lor a însemnat mai mult decât un act judiciar în cărțile din cer. Păcatele păcatelor asupra cărora se luptaseră și care erau un obstacol permanent în calea lor au fost șterse din mințile lor! Ei au fost adusi înapoi acolo unde ar fi fost, daca nu s-ar fi îndragostit de acel păcat anume. Sângele mielului, ucis în Ziua Ispășirii, a acoperit păcatele lor și au stat în picioare înaintea lui Yahuwah ca și cum nu ar fi păcătuit. Aceasta este ceea ce Cerul vrea să vă dea, acum, înainte de încheierea timpului de probă.

Yahushua, Fiul fără păcat al lui Yah, este „Mielul lui [Yah], care ridică păcatul lumii.“ (Ioan 1:29, KJV) La fel ca sângele mieilor care au acoperit păcatele vechilor Israeliți, sângele lui Yahushua acoperă pe toți cei care se întorc la El în pocăință și credință. Neprihănirea lui, acoperă greșelile lor și stau în fața lui Yahuwah ca și cum nu ar fi păcătuit niciodată. Neprihănirea prin credință este singurul fel de neprihănire care există.

Scriptura declară:

"Nu este nici unul neprihănit, nici unul, nici unul". (Romani 3:10, NKJV)

„Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre drepte sunt ca o haină mânjită.“ (Isaia 64: 6, NKJV)

Ca păcătoși, nu este posibil să ne facem neprihăniți. Tot ce poate face cineva este să ceară și să accepte neprihănirea lui Yahushua prin credință. fermier zâmbitor în ploaieÎnainte de Ziua ispășirii, era sărbătoarea Cincizecimii. La Cinzecime, Duhul Sfânt a fost revărsat asupra ucenicilor, ca să le permită să ducă evanghelia către lume. Acest lucru a fost numit "ploaia timpurie". Creștinii au așteptat mult timp o experiență ca la "Cincizecime", când, din nou, Duhul lui Yahuwah va fi turnat în "ploaia târzie" asupra tuturor celor care doresc să o primească. Trebuie să se înțeleagă, totuși, că ploaia târzie nu va fi dată în scopul de a scoate păcatul din viața noastră. La fel ca și ploaia timpurie, aceasta este dată cu scopul de a răspândi mesajul Evangheliei, ca o ultimă chemare a păcătoșilor, să se pocăiască și să fie salvați. Doar cei care trăiesc în ascultare conștientă de legea divină vor primi această revărsare puternică a puterii divine. Nu va fi turnată niciodată în mintea unui om necurat, care se agăță de păcatul cunoscut.

Acum este timpul potrivit să te rogi rugăciunea laodiceană și prin credință să accepți că mesajul martorului adevărat ți se aplică și ție. Toți sunt "nenorociți, ticăloși, săraci, orbi și goi". Toți presupun că sunt " bogați și nu duc lipsă de nimic". Toți oamenii tind să se uite la "faptele lor bune" și să presupună că nu sunt într-o stare laodiceană. Cea mai rea parte a diagnosticului este că toți sunt orbi spiritual! (Vezi Apocalipsa 3:17).

Toți oamenii au nevoie de leacul oferit celor care suferă de condiția laodiceană:

Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit prin foc, ca să te-mbogățești; Și hainele albe, ca să te îmbrăci, să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; și alifie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. (Apocalipsa 3:18, NKJV)

Aurul curățit prin foc reprezintă credința și dragostea; veșmintele albe sunt neprihănirea lui Yahushua; alifia pentru ochi este discernământul spiritual, toate fiind oferite gratis de un Mântuitor iubitor. Odată ce aceste daruri inestimabile sunt acceptate prin credință și turnate în puterea ploii târzii, vei fi capabil să trăiești înaintea unui Yahuwah sfânt fără mijlocitor în timpul ultimelor șapte plăgi.

Neprihănirea prin credință, pe deplin acceptată și înțeleasă, este viețuirea fără păcat. Când sângele lui Yahushua este acceptat prin credință, o persoană este răstignită împreună cu El, prin credință. Apoi, la fel cum El a fost înviat la viață, sufletul credincios este înviat pentru a umbla în înnoirea vieții cu Yahushua. Acest lucru se face prin credință în neprihănirea Lui. Este mult mai mult decât înțelegerea intelectuală a minții. Este o experiență.

Am fost răstignit împreună cu Yahushua, prin urmare, nu mai trăiesc „eu“. Yahushua trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Yah, care m-a iubit și S-a dat pe Sine pentru mine. Nu zădărniciți harul lui Yahuwah căci dacă neprihănirea a venit prin lege, atunci Yahushua a murit în zadar. (Vezi Galateni 2:20, 21)

Pentru că „toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui [Yahuwah]“ (Romani 3:23), nu este posibil ca un păcătos să devină brusc neprihănit prin păzirea legii. Acest lucru nu poate și nu ispășește păcatele din trecut, sau nu schimbă înclinațiile naturale ale minții. Toți au moștenit și cultivat tendințe spre rău. Numai prin acceptarea morții lui Yahushua în nume propriu, și neprihănirea pe care El a trăit-o pe pământ, este posibil ca femeie zâmbitoare cu Bibliepăcătosul să fie recreeat în imaginea Creatorului său. Cele mai mari și scumpe promisiuni înregistrate în Scriptură pot fi revendicate în fiecare zi, în fiecare oră, fiecare minut. Când o ispită vine în minte, există întotdeauna două posibilități: comite păcatul sau cere ajutor. Tatăl și Fiul au promis puterea care să ajute fiecare persoană care dorește Victoria, să primească puterea de care are nevoie pentru a rezista diavolului.

Supuneți-vă deci lui Yahuwah. Împotriviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Yahuwah și El se va apropia de voi. (Vezi Iacov 4: 7, 8.)

Agățați-vă de promisiuni, lăsați cuvintele Bibliei să curgă ca un val de curățire prin mintea voastră și veți primi neprihănirea de care aveți nevoie pentru a fi mântuiți. Este marea dorință a Tatălui Ceresc ca să-l îmbrace pe fiecare copil al Său în hainele, curate și albe, ale neprihănirii Fiului Său. Acest lucru nu este ceva ce poate fi făcut de oricine pentru el însuși. Yahuwah îi va curăța și restaura pe toți cei care se întorc la El în credință, crezând că El îi va accepta pentru că El a promis că va face acest lucru. El le va zice:

Priviți, am îndepărtat dela voi nelegiuirea voastră și vă voi îmbrăca cu haine scumpe. (Zechariah 3: 4, NKJV)

Că acest lucru se face numai prin puterea și Spiritul lui Yahuwah este clar:

Nici prin tărie, nici prin putere, ci prin Duhul Meu, zice Yahuwah al oștirilor. (Vezi Zechariah 4: 6.)

Mântuirea, prin credință, este un dar gratuit. Alegeți să o acceptați astăzi.