Print

Noul Legământ: Promisiunea transformării

om frustrat

Mulțimi de creștini se luptă și continuă să fie dezamăgiți din cauza faptului că, oricât s-ar strădui să reziste ispitei, totuși cad în păcat. Pentru unii, Satana a pregătit minciuna conform căreia nimeni nu trebuie să-și facă griji în privința respectării legii divine, deoarece „legea a fost pironită pe cruce iar acum suntem sub har”. Pe de altă parte, alți creștini cad în capcana legalismului. La fel ca evreii din vechime, ei formează reguli create de om pentru a-și limita oportunitățile de a păcătui, gândindu-se că, dacă trăiesc o viață suficient de strictă, vor fi acceptați de Yah.

Adevărul este următorul, credincioșii păcătuiesc pentru că de multe ori încă sunt prinși în regulile vechiului testament așa cum sunt ele pecetluite de Fii Israelului: “ Vom face tot ce a zis Yahuwah.” (Exod 19:8)

Problema este că nu putem asculta prin propriile noastre puteri, oricât am încerca. Pavel ne-a ilustrat asta în modul cel mai clar. “ Noi ştim că Legea este duhovnicească, însă eu sunt firesc, vândut ca sclav păcatului. Căci nu înţeleg ceea ce fac, întrucât nu fac ceea ce vreau, ci fac ceea ce urăsc!” (Romans 7:14-15)

femeie plângând

Indiferent de cât de mult tânjim să reflectăm imaginea lui Yah, tot nu reușim. “Astfel, eu găsesc această lege: când vreau să fac binele, răul este prezent. Fiindcă, în omul lăuntric mă bucur de Legea lui Yahuwah, dar în mădularele mele văd o altă lege, care este împotriva legii din mintea mea, făcându-mă prizonier al legii păcatului, care este în mădularele mele. Ce om nenorocit sunt! Cine mă va elibera din acest trup de moarte?!” (Romani 7:21-24)

Vestea bună a Evangheliei este că Yahuwah înțelege problema și ne-a oferit o cale de scăpare. “Dar mulţumiri fie aduse lui Yahuwah, prin Yahushua, Domnul nostru!” (Romani 7:25) Problema, desigur, este că toți încă avem natura decăzută moștenită de la Adam. Această natură căzută este cealaltă „lege” care lucrează în trupul nostru, care ne face să păcătuim chiar și atunci când nu vrem. Pentru a contracara această lege a eredității, Yahuwah le oferă credincioșilor susținere din partea Duhului Sfânt. Pentru toți cei care doresc să-l onoreze pe Yah, această seriozitate a Duhului Său este suficientă pentru a-i transforma pe cei care urăsc legea divină în iubitori ai legii divine.

Acest semn al Duhului Sfânt este insuficient pentru a înlocui natura decăzută cu natura divină, astfel, credincioșii continuă să lupte cu seriozitate împotriva păcatului și vor continua să facă acest lucru până când vor fi înzestrați cu o natură mai înaltă. Căderea în păcat nu înseamnă că ei nu sunt cu adevărat convertiți. Înseamnă pur și simplu că încă au o natură decăzută. Cu toate acestea, darul Duhului acum îi face pe credincioși să iubească legea divină pe care o detestau și să urască păcatul pe care mai înainte îl iubeau. Yahuwah are o promisiune specială pentru toți cei care permit acestui dar să-i transforme în iubitori ai legii divine: și anume stabilirea unui legământ nou și diferit.

„Iată, vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu Casa lui Israel şi cu Casa lui Iuda un nou legământ, nu ca legământul pe care l-am încheiat cu strămoşii lor, în ziua când i-am luat de mână ca să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au rupt, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul. (Ieremia 31:31-32)

fată cu biblie și laleleYahuwah este aici cu promisiunea că va face pentru noi ceea ce noi nu suntem capabili să facem pentru noi înșine.

Vă voi stropi cu apă curată şi veţi fi curăţiţi. Vă voi curăţi de toate necurăţiile voastre şi de toţi idolii voştri. Vă voi da o inimă nouă şi voi pune înăuntrul vostru un duh nou. Voi îndepărta inima de piatră din trupul vostru şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu înăuntrul vostru şi vă voi face să urmaţi hotărârile Mele, să păziţi legile Mele şi să le împliniţi. Veţi locui în ţara pe care am dat-o strămoşilor voştri. Voi veţi fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul vostru. (Ezekiel 36:25-28)

Acesta este Noul Legământ! El ne va curăța și va pune un Duh nou în noi. El ne va înlătura inimile de piatră (naturile decăzute care ne țin sub păcat în ciuda eforturilor noastre de a respecta și ține Vechiul Legământ) și va pune Duhul Său în noi. Atunci El ne va face să umblăm în legile Sale și să le împlinim. Yahuwah promite aici că va recrea poporul Său, dându-le naturi noi, mai înalte, care sunt modelate după voia Sa. Aceasta este ceea ce este necesar pentru a trăi cu adevărat fără păcat. Sub Vechiul Legământ, s-a dat puțină atenție acestui lucru, dar va fi experimentată în deplinătatea ei atunci când Yahushua se va întoarce pentru a întemeia împărăția lui Yah pe pământ.

Căci Tatăl a vrut ca toată plinătatea Sa să locuiască în El, prin El, Yahuwah a împăcat toate lucrurile cu Sine, fie cele de pe pământ, fie cele din cer, făcând pace prin sângele crucii Lui.

Odată, voi eraţi străini şi duşmani în gândurile voastre, aşa cum arătau faptele voastre rele, însă acum El v-a împăcat în trupul de carne al lui Hristos, prin moarte, pentru a vă înfăţişa sfinţi, curaţi şi fără păcat înaintea Lui, (Coloseni 1:19-22)

Dacă te simți descurajat pentru că încă mai cazi în păcat, fă-ți curaj. Însuși faptul că vrei să încetezi să păcătuiești este o dovadă a lucrării Duhului asupra inimii tale, deoarece inima naturală nu iubește lucrurile lui Yah.

Într-adevăr, cei ce trăiesc potrivit cu firea se gândesc la lucrurile firii, însă cei ce trăiesc potrivit cu Duhul se gândesc la lucrurile Duhului. Şi aceasta, deoarece preocuparea pentru fire este duşmănie faţă de Yahuwah, căci ea nu se supune Legii lui Yahuwah şi nici nu poate s-o facă. Deci cei ce sunt în fire nu-I pot fi plăcuţi lui Yahuwah. Voi însă nu mai sunteţi în fire, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Yahuwah locuieşte în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, atunci nu este al Lui. (Romani 8:5, 7-9)

Continuați să vă predați lui Yahuwah. Agățați-vă de promisiunile Sale prin credință și într-o zi, în curând, atunci când Yahushua se va întoarce, veți fi plini de plinătatea Duhului lui Yah ca o nouă ființă – ceea ce prin El sunteți deja. Aceasta va fi realitatea vieții sub Noul Legământ: perfecțiunea în Yahuwah, plină de spiritul Său.

fată ținand în mână biblia și lalele