Print

O Singură Evanghelie

the one gospel

 

1/Ce poate fi mai important decât să crezi și să predici EVANGHELIA corectă? Evanghelia e Vestea cea Bună a lui Yahuwah. Hristos, fiul lui Yahuwah, are încredințata proclamarea ei. A predica o Evanghelie falsa e sinucidere curată. Pavel avertizează ca exista o altă Evanghelie:

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

2/'Sunt uimit cât de repede vă întoarceți... la o evanghelie diferită, căci nu e alta; ci sunt unii care vă tulbură și care vor să strice evanghelia lui Hristos. Dar dacă noi sau un înger din ceruri, ar veni să vă predice o altă evanghelie… să fie anatema' Galateni 1:6-8.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

3/Dar ce îngrozitor e să ai parte de mania Sa? Când strici Evanghelia desființezi pe Yahuwah ÎNSUȘI. Stricând Evanghelia lui Yahuwah primești blestemul Său. Blestemat de Yahuwah înseamnă moarte veșnică. Satana stie acest lucru. De aceea vrea să strice adevărata evanghelie.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

4/Fiindca Yahuwah i-a încredințat lui Hristos proclamarea Evangheliei Sale, să luăm în studiu chiar singura Evanghelia pe care Hristos a proclamat-o. Marcu notează că Evanghelia a fost inițiată de Hristos: 'Începutul evangheliei lui Yahushua Hristos, Fiul lui Yahuwah.' Marcu 1:1

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

5/Ce spune Marcu că era Evanghelia? "Acum, după ce Ioan a fost întemnițat, Yahushua a venit în Galileea, predicând evanghelia împărăției lui Yahuwah, zicând, ‘S-a împlinit timpul, și împărăția lui Yahuwah este aproape. Pocăiți-vă și credeți în evanghelie.’ Marcu 1:14-15.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

6/Evanghelia reprezintă vestea iminentei așezări pe pământ a împărăției veșnice a lui Yah care a fost profetizată în VT. Proclama apropiatul sfârșit al domniei lui Satana pe pământ. Poate exista o veste mai bună ca aceasta? Aceasta e Evanghelia Tatălui pe care Hristos a primit-o.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

7/Hristos oferă două porunci specifice prin care el împărtășește Evanghelia Împărăției: 1. Crede această Evanghelie 2. Pocăiți-vă după ce credeți vestea bună. Nu ești gata să vezi succesul lui Satana în ascuderea Evangheliei Împărăției și înlocuirea ei cu una modificată?

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

8/A predicat Hristos, vreodată, o Evanghelie diferită față de Evanghelia Împărției? "Dar El le-a spus, 'Trebuie să predic împărăția lui Yahuwah și altor cetăți, căci pentru aceasta am fost trimis." Luca 4:43. Care a fost singura țintă și scopul misiunii lui Hristos?

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

9/Ofera Hristos aceeași țintă și celor 12 ucenici? 'Atunci a chemat pe cei doisprezece ucenici ai săi si le-a dat putere și autoritate asupra tuturor demonilor și să vindece boli. El i-a trimis să predice împărăția lui Dumnezeu și să vindece pe bolnavi.' Luca 8:1-2.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

10/S-a concentrate Hristos pe schimbarea Evangheliei Împărției când a trimis pe cei 70 de ucenici? Ce le-a poruncit să predice? "Și vindecați pe bolnavi acolo și ziceți,‘Împărția lui Yahuwah s-a apropiat de voi.’" Luca 10:9.Din nou aceeași concentrare pe Evanghelia Împărăției.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

11/Care a fost predicarea sa după ce s-a ridicat dintre morți? Luca ne spune că Hristos a fost" văzut de [ucenici] timp de 40 zile și le-a vorbit despre lucrurile ce aparțin împărăției lui Yahuwah." Fapte 1:3. Chiar după înviere, el nu s-a abătut de la Evanghelia Împărției.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

12/De ce a fost Hristos atât de obsedat de Împărția lui Yahuwah? Fiindcă era un Fiu ascultător, devotat Tatălui Său. A dovedit pasiune și s-a consumat pentru Evanghelia Împărției deoarece Evanghelia proslăvește pe Tatăl Său și proclamă iminenta restaurare a pământului pentru Yah.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

13/O întrebare retorică: ar putea urmașii lui Hristos să fie mai puțin pasionați și mai puțin concentrați pe proclamarea Evangheliei Împărăției decât a fost el? Putem noi, să nu ascultăm pe Yahuwah și să nu proclamăm vestea cea bună predicata de Hristos chiar și după crucificare?

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

14/Pot urmașii lui Hristos să dețină aceeași pasiune și zel față de Evanghelie Împărăției?"Dar când ei au crezut pe Filip când le-a predicat lucrurile privitoare la împărția lui Yahuwah și la numele lui Yahushua Hristosul, atât bărbați cât și femei, au fost botezați." Fapte 12:8.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

15/ Pavel a avut același zel și aceeași pasiune pentru Evanghelia Împărăției ca stăpânul său Yahushua.? "… Acum știu că voi toți cei printre care am predicat împărăția lui Yahuwah, nu-mi veți mai vedea fața deloc." Pavel a predicat aceeași Evanghelie a Împărției ca și Hristos.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

16/ Pavel predica Evangheliei Împărăției pâna sfărșitul vieții sale?“Pavel a locuit doi ani întregi într-o casă închiriată de el, și primea pe toți care veneau la el, predicând împărăția lui Dumnezeu și învățând lucrurile privitoare la Hristos cu toată încrederea.” Fapte 28:30-31

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

17/Acum întrebăm: cum de noi nu mai auzim de Evanghelia Împărăției, pe care au predicat-o Hristos și ucenicii? Răspunsul se află la așa numiții Părinți Bisericești platonici. Lor nu le-a plăcut ca Împărăția Sa să fie pe pământ. Ei au preferat s-o situeze în Ceruri.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

18/Ei au schimbat Evanghelia lui Hristos desfiintand împărăția lui de pe pământ și au reformat 'Evanghelia' lor doar pe ceea ce a făcut Hristos la Cruce și că vom merge în Ceruri dacă credem în moartea ispășitoare a lui Hristos. Toți, azi, cred în această evanghelie modificată.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

19/Ce este greșit în Evanghelia Părinților Bisericești sau în credința în moartea ispășitoare a lui Hristos? Răspundem: cărui muritor i-a oferit, Yahuwah, dreptul să modifice Evanghelia Împărăției Sale. Pavel zice să nu primim o Evanghelie diferită venita chiar de la un înger?

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

20/Moartea ispășitoare a lui Hristos este o parte esențială a Evangheliei Împărăției. Moartea ispășitoare a lui Hristos e mijlocul prin care noi intrăm în Împărăția pământească a lui Yahuwah. Dar nu putem reduce Evanghelia Împărăției la doar la moartea și învierea lui Hristos.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

21/ Moartea ispășitoare a lui Hristos este o parte esențială a Evangheliei Împărăției. Prin moartea ispășitoare a lui Hristos folosim MIJLOACELE prin care noi intrăm în Împărăția pământească a lui Yahuwah. Nu putem reduce Evanghelia Împărăției la moartea și învierea lui Hristos.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

22/Părinții Bisericești au modificat Evanghelia excluzand împărația pământească ei, prin eroarea fatala că vom merge în Ceruri. Aproape toti crestinii își agață aspirația lor de o falsă speranță. Demascarea aceestei erori se face prin revenirea la Evanghelia lui Hristos.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

23/Noi slăvim pe Yahuwah când refuzăm să acceptăm Evanghelia Părinților Bisericești. Yahuwah îi va judeca în Ziua Judecății pentru că au îndrăznit să altereze Evanghelia. Iubindu-L cu adevărat, primim cu bucurie Evanghelia Împărăției Sale, așa cum e in Hristos, exemplul nostru.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

24/ WLC nu a încetat să proclame Evanghelia Împărăției lui Yahuwah. Deoarece noi căutăm cu ardoare să mergem pe urmele pașilor lui Hristos și ai apostolilor. Denunțăm orice altă 'Evanghelie' falsă și schimbată care prevalează azi. Nu există decît o SINGURĂ Evanghelie adevărată.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021

25/Să ne pocăim și să credem Evanghelia Împărăției. Nu putem renunța la împărăția pământească și să proclamăm credința noastră în Evanghelia lui Hristos. Pocăinta și credința în Evanghelia lui Hristos merg mână în mână. Pocăința e rodul credinței în Evanghelia Împărăției.

— WLC_team_Romanian (@WRomanian) April 12, 2021