Print

Pământul Plat: Adevărul Bibliei într-o Lume Instabilă

“El este Înteleptul care cunoaşte cel mai bine Biblia, și trăieşte în conformitate cu învățătura ei. Există mai multă știință adevărată care poate fi găsită în Biblie, în special în Geneza, Iov, Psalmii, Proverbele, Eclesiastul, Isaia, Ezechiel, decât în toate universitățile și Observatoarele din lume. Marile comori ale cunoașterii adevărate sunt încorporate acolo, dar este necesar ca ele să fie căutate cu un spirit reverențios, pentru că "[Yahuwah] este împotriva celor mândri, dar care dă har celor smeriți"- Iacov iv 6. [Stăpânul] nostru a spus-." Îți mulțumesc, Tată, [Stăpânul] cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți, și le-ai descoperit pruncilor, chiar și așa . Tată, pentru că așa pare bine înaintea Ta. "- Matt xi 25, 26." (Terra Firma: Pământul nu e o planeta, dovedit din Scriptură, Expunere de motive, și de fapte, David Scott Wardlaw, p.166)

Mai jos, vom sublinia unele dintre punctele care au condus WLC să îmbrățișeze teoria " Pământul Plat". Acest lucru nu se dorește nici de cum să fie o listă completă a probelor sau a dovezilor. Ar trebui, totuși, să se dovedească suficientă pentru a încuraja pe toți să înceapă o investigație cinstită a acestui subiect atât de interesant și important.

Nu este ușor să te lepezi de un întreg tip de viață controlată neîncetat și supusă unei propagande înșelătoare, dar prin harul Tatălui, se poate face. Rugăciunea este cea care va aşeza prejudecățile și supozițiile voastre la ușa cercetării, ca să vă luaţi timp pentru studierea acestui lucru cu o minte deschisă si o inimă sinceră.

"Adevărul nu se teme niciodată de cercetarea cea mai amănunţită." (David Wardlaw Scott)

Apropo, şi noi am susţinut asta: “Ideia că Pământul este plat pare o nebunie.” La exact acelaş lucru ne-am gândit şi noi când am introdus pentru prima dată acest subiect. Nu suntem dispuşi, însă, să respingem orice, fără o investigație aprofundată, aşa că am început să studiem cu rugăciune această chestiune, promițându-ne că vom fi credincioși probelor, indiferent unde ne-ar putea conduce acestea. După mai multe săptămâni și luni de căutări neobosite şi de studiu sârguincios,acum,am ajuns la convingerea noastră fermă că modelul "globului", este o nebunie.

"Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie și îşi atrage rușinea asupra sa."
(Proverbe 18:13, KJV)

 

Dovezile Biblice susțin un pământ staționar şi plat:


Pământul este staţionar(fix):

Pământul și corpurile cerești sunt închise de firmament:

Elohim a zis: Să fie o întindere între ape, şi ea să despartă apele de ape. Şi Elohim a făcut întinderea, şi ea a despărţit apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Şi aşa a fost. Şi Elohim a numit întinderea Cer, astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: Aceasta a fost ziua a doua. (Vezi Genesa 1:6-8.)

Aici, găsim că Domnul a creat întinderea cerului, prin separarea “apelor care se aflau sub întindere, de apele care erau deasupra întinderii." Nu putea fi mai clar; există apă atât sub întindere cât și deasupra ei.

Lăudaţi-L, cerurile cerurilor şi voi ape, care sunteţi mai sus de ceruri. (Psalmii 148:4,KJV)

 Flat Earth Firmament - Waters above and Waters below

Conform Genezei 1: 6-8, există apă dedesupt şi deasupra firmamentului

Cuvântul tradus ca "firmament" aici este H7549:

H7549 - râqı̂ya‛

BDB Definiție:
1) suprafață extinsă (solidă), întindere, firmament
1a) întindere (platformă ca bază, cadru)
1b) firmament (o boltă a cerului de sprijin pentru apele de mai sus)
1b1) considerat de evrei ca un suport solid ce susţine "apele" de deasupra

Notă BDB recunoaște că întinderea se referă la "bolta cerului care sprijină apele de deasupra," și adaugă că aceasta a fost "considerată de evrei ca fiind solidă și sprijinind" apele "de deasupra."

Rădăcina lui H7549 (râqıya ') este H7554 (râqa '), care este definit de Strong ca:

O rădăcină primitivă; a modela prin batere pământul (ca un semn al pasiunii); prin analogie pentru a extinde (prin ciocănire); implicit a suprapune (cu foi subțiri de metal): - lovit, lărgit, împrăștiat (în afară, peste, afară, în plăci), marcat, întindere " -Concordanța Strong.

Firmamentul care susține, pe spatele lui, apele de deasupra, reiese a fi solid datorită rădăcinii cuvântului , ca atunci când loveşti cu ciocanul o foaie de metal.

Scriptura continuă să afirme despre corpurile cerești că au fost plasate în interiorul acestui firmament.

Şi Elohim a zis: Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ca ei să fie nişte semne care să arate vremile, zilele şi anii; şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul. Şi aşa a fost! Şi Elohim a făcut cei doi mari luminători; luminătorul cel mare ca să stăpânească ziua, şi luminătorul cel mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele. Şi Elohim i-a aşezat în întinderea cerului, ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua şi noaptea, şi să despartă lumina de întuneric. Şi Elohim a văzut că lucrul acesta era bun. (Vezi Genesa 1:14-18.)

Flat Earth Firmament - Sun, Moon, & Stars

 Scriptura declară într-un limbaj simplu că:
(1) Există apa atât sub întindere, cât și deasupra ei. (Vezi Genesa 1:6-8.) 
(2) Corpurile cereşti au fost plasate în interiorul întinderii. (Vezi Genesa 1:14-18.)

Întinderea este solidă în natura ei:

În următorul pasaj, Elihu, în conversația cu Iov confirmă ceea ce am învățat deja din învăţăturile Creației din Geneza, și anume că, întinderea care separă apele și corpurile cerești este solidă. Rețineți că Elihu folosește H7554 (râqa '), rădăcina cuvântului întindere, care înseamnă "prin analogie, a extinde (prin percuţie), implicit a suprapune (cu foi subțiri din metal): - a bate, a extinde, răspândi în afară (mai departe, peste, afară, în plăci), a bate cu piciorul, întinde."

Poţi tu să întinzi cerurile [H7554 - râqa‛]  ca El, tari ca o oglindă turnată? (Iov 37:18, KJV)

Acum, să examinăm un pasaj cheie, adesea citat de aceşti avocaţi care pledează pentu modelul globului.

El şade deasupra cercului[H2329 - chûg] pământului, şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui; El întinde cerurile ca o mahramă subţire, şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască în el. (Isaia 40:22, KJV)

Earth is not a globe (ball)Cuvântul folosit aici pentru a desemna "cercul" este H2329 (chûg). Aceasta înseamnă, în sens literar, cerc, circuit (sau mișcare circulară), sau înconjurare (mișcarea compasului), și, prin extensie se poate referi la bolta cerului. Aceasta nu înseamnă "minge" sau "sferă.

H2329 - c hûg
BDB Definiție:
1) cerc, circuit (mișcare circulară), mișcare de compas
2) (BDB) bolta (cerurilor)

H2329 (chûg), nu indică, sub nicio formă o minge sau sferă. Isaia, sub inspirație divină, l-a folosit, în mod deliberat, în cuvântul ales aici; el nu a folosit un cuvânt pentru "minge", așa cum se poate vedea clar în următorul pasaj:

El te va azvârli, te va azvârli ca pe o minge [H1754 -dûr] într-o țară mare. . . (Isaia 22:18, KJV)

Isaia, când s-a referit la o minge, a scris H1754 (dûr) nu H2329 (chûg). Acestea sunt expresii care se exclud reciproc.

Este important de observat aici că, H2329 (chûg) se poate referi la "bolta cerului", care, în context, pare aplicația cea mai potrivită de utilizat în acest pasaj. Să ne uităm la ea din nou:

El este cel ce șade deasupra cercului [H2329 - chûg] pământului, și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste; El întinde cerurile [H8064 - shamayim] ca o mahramă (cortină), și le lățește ca un cort, ca să locuiască în el.(Isaia 40:22, KJV)

Acest pasaj ne spune că Yahuwah stă pe bolta cerului deasupra Pământului1 și că, după observație Sa, locuitorii de pe Pământ apar ca niște lăcuste. Yahuwah, desigur, este omniprezent și nu are nevoie să mărească ochii ca să-i vadă pe locuitorii Pământului, dar imaginea pe care o zugrăvește Isaia este destul de clară.

Acest pasaj, de asemenea, ne spune că Yahuwah întinde cerurile [H8064- shamayim] ca o "perdea" și le lățește ca "un cort." "Cuvântul folosit aici pentru a desemna" cerurile "este același cuvânt folosit în Geneza pentru a identifica întinderea:

Și Elohim a numit întinderea [H7549 - râqıya '] Cer [H8064 - shamayim]. Și a fost seară și a fost dimineață: ziua a doua. (A se vedea Geneza 1: 8).

Ceea ce Isaia comunică apoi este faptul că părintele Yahuwah stă pe (sau peste) firmamentul care este întins peste Pământ ca un cort. (Scriptura spune în permanență că Yahuwah întinde cerurile, sau shamayim: Psalmul 104: 2, Iov 9: 8, Isaia 40:22; 42:. 5; 44:24; 45:12; 51:13, Ier. 10: 12; 51:15, Zec 12: 1.

Flat Earth Firmament - Like a Tent

 Tatăl Yahuwah stă pe (sau peste) întinderea pe care El a întins-o peste Pământ ca "o perdea" sau "un cort."
(A se vedea Isaia 40:22). Această analogie nu ar avea sens în contextul unui glob.

Elifaz, în cartea lui Iov, este de acord cu această interpretare, pentru că el spune că Yahuwah merge pe chûg (H2329), același cuvânt folosit de Isaia pentru a desemna bolta cerului:

J.P. Green's literal rendering of Job 22:14

Traducere literală J. P. Green din Iov 22:14 -
"Și bolta [H2329] - cerurile [H8064] - El umblă"

Îl înfășoară norii, nu vede nimic; și se mișcă circular [H2329 -chûg] pe cer [H8064 - shamayim]. (Iov 22:14, KJV)

Elifaz a crezut în mod clar că Yahuwah locuiește, [sălășluiește] la apogeul cerului.

Nu este El în înălțimea cerului [H8064 - shamayim]? și iată înălțimea stelelor, cat de sus sunt! (A se vedea Iov 22:12).

Solomon, prin cercetările sale legate de creațiune, întărește ceea ce am învățat până acum din scrierile lui Moise, Isaia, și Iov:

Când a întocmit El cerurile [H8064 - shâmayim], eu eram de faţă; când a tras o zare [H2329 - chûg] pe faţa adâncului, când a pironit norii sus, şi când au ţâşnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului. (Proverbe 8:27-29, KJV)

Aici, vom găsi, din nou, același cuvânt folosit pentru a identifica întinderea cerului: chûg (H2329)

Lăudaţi-L, soare şi lună, lăudaţi-L, toate stelele luminoase! Lăudaţi-L, cerurile cerurilor şi voi ape, care sunteţi mai pe sus de ceruri! Să laude Numele Lui! Căci numai Numele Lui este înalţat: măreţia Lui este mai pe sus de pământ si de ceruri.” (Psalmii 148:3-4,13)

În context, se pare că Solomon vorbește în mod specific despre locul unde întinderea fizică se odihnește peste adânc, pentru că el spune clar că, după ce a vorbit despre facerea cerurilor [H8064 - shamayim] chûg (H2329) a fost așezat "pe faţa adâncului." O altă interpretare foarte rezonabilă este că, aici Solomon se referă la cercul exterior de gheață stabilit de Yahuwah pentru a limita mările, căci continuă să spună că:

Când a pus hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca Lui, când a pus temeliile pământului. (Proverbe 8:29,KJV)

Indiferent de care dintre aceste interpretări este plauzibilă, un lucru este sigur: nu există nicăieri, nici măcar lăsat să se înțeleagă că pământul este un glob. Toate referințele biblice examinate până în prezent, în mod incontestabil, descriu un pământ plat delimitat de întinderea cerului.

Să examinăm acum, cea mai remarcabilă viziune înregistrată de profetul Ezechiel:

În al treilea an, în a cincea zi a lunii a patra, pe când eram între prinșii de război, de la râul Chebar, s-au deschis cerurile [H8064 - shâmayim], și am văzut vedenii cu Elohim … M-am uitat, și iată că a venit de la miazănoapte, un vânt năpraznic, un nor gros, și un snop de foc care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o aramă lustruită, care ieșea din mijlocul focului. Tot în mijloc, se mai vedeau patru făpturi vii … Deasupra capetelor făpturilor vii era ceva ca o întindere a cerului, asemenea cristalului strălucitor și se întindea în aer sus peste capetele lor. Sub cerul[H7549 - râqı̂ya‛acesta, aripile lor străluceau drepte, întinse una peste alta, și mai aveau fiecare câte două aripi, care le acopereau trupurile. Când umblau, am auzit vîjiitul aripilor lor, care vîjiitul unor ape mari, și ca glasul celui Atotputernic. Când mergeau, era un vuiet gălăgios, ca al unei oștiri, iar când se opreau, își lăsau aripile-n jos. Și venea un vuiet care pornea de deasupra cerului întins [H7549 - râqı̂ya‛] peste capetele lor, iar când se opreau îsi lăsau aripile-n jos. Deasupra cerului [H7549 - râqı̂ya‛] care este peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir, în chipul unui scaun de domnie, pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om, care ședea pe el. Am mai văzut iarăși o strălucire de aramă lustruită ca niște foc, înlăuntrul căruia era omul acesta, și care strălucea de jur împrejur, de la chipul rărunchilor lui până jos, am văzut ca un fel de foc, și de jur împrejur, era înconjurat cu o lumină strălucitoare. Ca înfățișarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care-L înconjura. Astfel era arătarea slavei lui Yahuwah. Când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul Unuia care vorbea. (Vezi Ezechiel 1:1,4,5,22-28.)

Aici, Ezechiel ne spune:

  1. Cerurile - s-au deschis [H8064 shamayim]. (A se vedea Ezechiel 1:1).

2. Un vârtej, un mare nor, un incendiu înfășurându-se a venit din nord. (A se vedea Ezechiel 1:4) "nord", în contextul de aici, pare să denote zenitul cerului, care a fost deschis pentru el. Iov este de acord cu această înțelegere: "El întinde miazănoaptea asupra golului..." (A se vedea Iov 26: 7)

3. Din această vârtej de foc au coborât patru creaturi vii. (A se vedea Ezechiel 1: 5).

4. După creaturile vii care au ieșit afară, Ezechiel vede întinderea [H7549 - râqı̂ya‛] - "se întindea peste capetele lor," [H7549 râqıya '] Ezechiel aseamănă întinderea cu un "cristal teribil." (A se vedea Ezechiel 01:22). Cuvântul tradus ca și "cristal", aici este H7140 (qerach), care înseamnă "îngheț, gheață, cristal de gheață." Aceasta sugerează că apa deasupra întinderii este înghețată (sau cel puțin are aspectul de gheață). Acest lucru este probabil ceea ce apostolul Ioan, de asemenea, a văzut în viziunea sa: "Înaintea tronului era o mare de sticlă, asemenea cu cristalul. Și în mijlocul tronului, și în jurul tronului, erau patru creaturi vii, pline cu ochi în față și în spate ". (Apocalipsa 4: 6) Cuvântul grecesc tradus aici ca și "cristal" estekrustallos (G2930), care este "folosit în greaca clasică pentru gheață." (Vincent's Word Studies) Mult mai multe ar putea fi spuse despre acest lucru, dar nu se aplică acestui studiu să sape în continuare în această mină specială de aur.

5. Și venea un vuiet care pornea de deasupra cerului întins [H7549 - râqı̂ya‛] peste capetele lor. (Vezi Ezechiel 1:25.)

6. Ezechiel L-a văzut pe Yahuwah pe tronul Său deasupra întinderii [H7549 - râqı̂ya‛]. (Vezi Ezechiel 1:26-28.)

Aici, Ezechiel a descris un tablou viu, remarcabil al lui Yahuwah așezat în slavă pe tronul Său deasupra întinderii, care arăta ca un cristal de gheață.

Profetul confirmă această imagine încă o dată într-o altă viziune:

Apoi m-am uitat, și iată că pe cerul [H7549 - râqıya '], care era deasupra capului heruvimilor era ceva ca o piatră de safir, deasupra lor se vedea ceva ca înfățișarea unui tron. (Ezechiel 10: 1)

Isaia, Elifaz, Elihu și Ezechiel, toți sunt de acord că Yahuwah este înscăunat deasupra unei întinderi solide. Se pare că Pământul este într-un sens literal așternutul picioarelor lui Yahuwah:

Așa vorbește Yahuwah: Cerul [H8064 - shamayim], este scaunul Meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor Mele: ce casă ați putea voi să-Mi zidiți, și ce loc Mi-ați putea voi da ca locuință? (Vezi Isaia 66:1.)

Pământul este plat:

În cartea lui Iov, găsim un monolog mai fascinant și mai eficient. În capitolul 38, Yahuwah apare înaintea lui Iov și începe Să-l întrebe. Una dintre întrebări este deosebit de importantă pentru acest studiu:

Poţi tu pricepe respiraţia [H7338 - rachab] pământului? spune dacă cunoşti totul.(Iov 38:15)

Ai cuprins tu cu privirea întinderea [H7338 - rachab] pământului? Vorbește dacă știi toate aceste lucruri. (Iov 38:18, KJV) Cuvântul,lățimea, aici este rachab (H7338), care înseamnă "lățimea, întinderea largă sau lărgimea." (BDB Lexicon) Aceasta pare a fi o întrebare perfect legitimă pe un Pământ plat. Nu are nici un sens, în contextul unui Pământ sferic.

În Cartea lui Daniel, detaliile visului profetic al lui Nabucodonosor indică faptul că Pământul este plat:

Iată vedeniile care mi-au trecut prin cap când eram în pat: Mă uitam, și iată că în mijlocul pământului era un copac, și înălțimea lui era mare. Copacul creștea și se întărea; vârful lui se înălța până la ceruri, și se vedea de la marginile întregului pământ. (Daniel 4: 10-11, KJV)

Nebucadnețar a spus că a visat un copac care a crescut atât de înalt încât să poată fi "văzut până la marginile întregului pământ." Deşi acest lucru a fost doar un vis, el constituie încă un indicator al Pământului plat, deoarece, doar pe un Pământ plat ar fi posibil acest lucru. Acest concept ar fi absolut imposibil pe un glob.

Flat Earth compared to Globe (Daniel 4 - Nebuchadnezzar's Dream)

 

Acum, să ne uităm la unele dintre descrierile glorioase ale revenirii Mântuitorului nostru iubitor:

Când a rupt mielul pecetea a şasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele, și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele, pe care o faci sul. Și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor: Cădeți peste noi, și ascundeți-ne de Fața Celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, și cine poate sta în picioare? (Apocalipsa 6:12-17, KJV)

Iată că El vine pe nori, și orice ochi îl va vedea; și cei ce L-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor bocii din pricina lui! Da, Amin. (Apocalipsa 1:7, KJV)

Conform cu Ioan vizionarul:

1. Stelele vor cădea pe Pământ. (Vezi Apocalipsa 6:13.) Ioan, ca și ceilalţi profeți care explică acest subiect, în mod clar nu credea că stelele erau corpuri gigantice (mult mari decât pământul) la milioane de mile departare. Dacă așa ar fi stat problema, așa cum astronomia modernă pretinde, o singură stea ar fi fost suficientă pentru a anihila întregul Pământ în urma impactului. Rețineți, de asemenea, ceea ce Ioan spune, că stele "au căzut" spre Pământ; el nu spune că stelele au fost aruncate spre Pământ.

2. Cerurile se vor deschide ca o carte. (Vezi Apocalipsa 6:14)Acest lucru este în concordanță cu reprezentarea omniprezentă a Scripturii, că cerurile sunt întinse ca o perdea sau un cort.

3. Orice om de pe Pământ Îl va vedea apoi pe Yahushua venind în slavă. (Vezi Apocalipsa 1: 7). Acest lucru are sens perfect pe un Pământ plat, dar ar fi imposibil dacă Pământul ar fi o sferă.

4.Cei răi și nepocăiți vor căuta să se ascundă de "mânia Mielului" și de "fața Celui ce șade pe tron". (Vezi Apocalipsa 6: 15-16). Cand cerurile sunt strânse din spate "ca o carte," cei răi vor vedea fața Celui ce șade pe tron (mai sus de bolta cerului, sau "cercul [H2329 - chûg] pământului "Isa.40: 33), și vor încerca să se ascundă.

Flat Earth Firmament - Rolled back like a scroll so that every eye will see Yahuwah on His throne

Scriptura spune că, la a doua venire a lui Yahushua, cerurile se vor deschide "ca o carte atunci când este făcută sul", și că "orice ochi Îl va vedea." (Vezi Apocalipsa 1: 7; 6:. 12-17), Ar fi nevoie de o mare de presupuneri și de manipulare pentru a aduce aceste pasaje în armonie cu modelul globului. Când cerul este deschis, cei răi Îl vor vedea pe Yahuwah pe tronul Său, și vor căuta să se ascundă de la prezența Lui minunată.


Corpurile cerești sunt cele care se mișcă, nu Pământul.

Atunci Iosua a vorbit lui Yahuwah, în ziua când a dat Yahuwah pe Amoriți în mâinile copiilor lui Israel, și a zis în fața lui Israel: Oprește-te, soare, asupra Gabaonului, și tu lună, asupra văii Aialonului.

Și soarele s-a oprit, și luna și-a întrerupt mersul, până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în Cartea Dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului, și nu s-a grăbit să apună, aporoape o zi întreagă. (Vezi Iosua 10:12-13)

Textul nu poate fi mai clar: "soarele s-a oprit în mijlocul cerului." Joshua poruncește soarelui și lunii să stea pe loc pe cer. El nu a poruncit Pământului să nu se mai învârtă. În calitate de cercetători onești ai Bibliei, trebuie să recunoaștem claritatea acestui pasaj. Yahuwah ne interzice să interpretăm greșit Scripturile ca să fim de acord cu teoria pseudo-științifică a omului Copernic (soarele-centrat), care contrazice Scriptura încă de la început, din Geneză. Adevărata știință (testabilă și observabilă) justifică realitatea Pământului plat: Experimente, Presupusul efect Coriolis.

În cartea lui Isaia, avem o inregistrare inspirată de modul în care Yahuwah a făcut soarele să meargă înapoi pe cer, și umbra să se mute pe cadranul solar în sens invers:

Voi întoarce înapoi cu zece trepte umbra treptelor cu care s-a pogorât soarele pe cadranul lui Ahaz. Și soarele s-a dat înapoi cu zece trepte, de pe treptele pe care se pogorâse. (Isaia 38:8, KJV)

Isaia ne spune în limbaj uzual ca "soarele s-a întors zece grade." Nu există nici o îndoială; Isaia credea că era soarele, cel care s-a deplasat, nu Pământul.

Yahuwah ne interzice să facem ca mărturiile profeților să servească drept teorii ale oamenilor, prefăcuți și mincinoși.

Regele David a crezut de asemena ca soarele a fost cel care s-a deplasat.

Cerurile spun slava lui Elohim, și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit: dar răsunetul lor străbate tot pământul, și glasul lor merge până la marginile lunii. În ceruri El a întins un cort soarelui. Și soarele, ca un mire, care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Răsare la un capăt al cerurilor, și își isprăvește drumul la celălalt capăt, nimic nu se ascunde de căldura lui. (Vezi Psalmii 19:1-6)

Solomon folosește de mai mult de 25 de ori în cartea Eclesiastul, expresia "sub soare" atunci când se referă la activitățile pământești. Solomon a crezut în mod clar că soarele se mișca deasupra Pământului.

Yahuwah ne interzice să facem ca mărturiile profeților să servească drept teorii ale oamenilor, prefăcuți și mincinoși.

Dovezi empirice care susțin teoria Pământului Plat:

Mai jos, vom arăta pe scurt o parte din dovezile empirice care sprijină teoria Pământului plat. Aceasta nu este, nicidecum, destinată să fie o listă completă. Scopul nostru, aici, nu este să intrăm în detalii cu privire la aceste idei, deoarece există deja o serie de informații disponibile on-line pentru cei care sunt în căutarea adevărului.

cartoon globe illustrating the absurdity of gravity

Robert Simmon in front of the Blue Marble

Fotografie a lui Robert Simmon în fața "Mărgicăi
albastre." Credit: NASA / W. Hrybyk

NASA recunoaște în mod liber că imaginile lor sunt create cu ajutorul datelor prelucrate pe calculator; ele nu sunt fotografii. Când Data Visualizer-ul si designer-ul, Robert Simmon de la NASA, a fost întrebat, "Care este cel mai tare lucru pe care l-ai făcut, ca parte din munca ta la Goddard?" el a răspuns:

"Ultima dată când cineva a făcut o fotografie de sus pe orbita joasa a Pamantului, care să arate o întreagă emisferă (o parte a unui glob) a fost în 1972 în timpul expediției Apollo 17. Sistemul de Observare prin Sateliţi al Pamântului de la NASA(EOS), a fost concepuț pentru a oferi un control al sănătății pământului . În 2002, în cele din urmă am strâns suficiente date pentru a face o o fotografie a întregului Pământ. Așa că am făcut-o.Partea cea mai grea a fost crearea unei hărți plane a suprafeței Pământului, cu ajutorul datelor adunate de sateliți timp de patru luni. Reto Stöckli, acum la Oficiul Federal Elvețian de Meteorologie și Climatologie, a făcut o mare parte din această lucrare. Apoi am înfășurat harta plană în jurul unei mingi. Partea mea a fost integrarea suprafeței, norilor și oceanelor pentru a se ridica la așteptările oamenilor despre modul în care pământului arată din spațiu. Așa că mingea a devenit faimoasa “ Mărgică albastră”. Am fost mulțumit de realizare, dar nu am avut nici o idee cât de faimoasă va deveni. Nu am crezut că va deveni un simbol. Sigur nu am crezut că voi deveni "D-nul. Mărgică albastră. " De atunci, am actualizat hărțile de bază prin creșterea rezoluției și, pentru anul 2004, ne-am făcut o serie de hărți pemtru fiecare lună calendaristică." (http://www.nasa.gov/centers/Elohimdard/about/people/RSimmon.html

Cum a fost creată imaginea "de mărgică albastră" a Pământului? Potrivit NASA, o "hartă plată" a fost creată cu presupusele date obținute prin satelit, și apoi înfășurată "în jurul unei mingii." Imaginea a fost apoi întinsă până la "cum arată din spațiu, potrivit așteptărilor oamenilor de pe Pământ."

Vai de cei ce își ascund planurile dinaintea lui Yahuwah, care își fac faptele în întuneric, și zic: Cine ne vede și cine ne știe? Oare olarul trebuie privit ca lutul, sau poate lucrarea să zică despre lucrător: Nu m-a făcut el? Sau poate vasul să zică despre olar: El nu se pricepe? (Vezi Isaia 29:15-16)

În cine ai încredere? În profeții lui Yahuwah sau in societatea secretă militarizată NASA?

Așa vorbește Yahuwah: blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor, și își abate inima de la Yahuwah. Căci este ca un nenorocit în pustie, și nu vede venind fericirea, locuieste in locurile arse ale pustiei, într-un pământ sărat și fără locuitori.

Binecuvântat să fie omul, care se încrede în Yahuwah, și a cărui nădejde este Yahuwah. Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-și întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură, când vine, și frunzișul lui verde, în anul secetei, nu se teme, și nu încetează să aducă roadă. (Vezi Ieremia 17:5-8.)


Conținut asemănător:

Iezuiţii şi Globul Pământesc: Mama Tuturor Conspiraţiilor!
Pământul Plar: Surclasează Globul!


Click aici pentru mai multe despre pământul plat.


1 În timp ce aceasta este o interpretare susținută de mai mulți comentatori ai Bibliei, se poate argumenta suficient că "cercul pământului" menționat de Isaia (Isa. 40:22) este de fapt o referire la forma circulară a Pământului. Acest lucru este cu siguranță posibil. Ceea ce profetul nu menționează în mod clar, însă, este că Pământul ar fi un glob