Print

Pământul Plat :Surclasează Globul!

Pământul nu este un Glob!


Adevărul te va şoca.

 „Binecuvântat fie numele lui Yahuwah pentru totdeauna şi întotdeauna, căci înţelepciunea şi tăria sunt ale Lui. ...Revelează lucruri adânci şi secrete; cunoaşte ce este în întuneric  şi lumina locuieşte cu El. (Daniel 2:2,22)

Leaning Tower of Pisa

Orice lucru construit pe o fundaţie greşită va cădea.

Turnul din Pisa este o imagine emblematică a Italiei. Este celebru datorită:  fundației defecte care a cauzat aplecarea turnului cu 5,5 grade şi cele mai recente eforturi de restaurare l-au adus înapoi la o mai sigură înclinaţie de 3.99 grade. Atunci când orice edificiu este construit pe o fundație defectă, acesta în cele din urmă va cădea.

"Programul spațial"de la  NASA a fost cladit pe o singură minciună originala: teoria că Pământul este o sferă, ce ce învârte în jurul soarelui. Acum este timpul ca minciuna, și tot  ce s-a construit pe ea, să cadă.

Încă de la începuturile sale, scopul de existență a WLC a fost de a oferi o platformă pentru răspândirea adevărului la cât mai mulți oameni. Mai mult decât atât, de a căuta în mod activ adevărul și de a îl împărtăși aşa cum este descoperit. Pentru a face acest lucru în mod eficient, WLC a rămas independent de orice legături confesionale,având libertatea de a "pregăti un popor pentru revenirea curândă a Mântuitorului."

Îngerul i-a spus lui Daniel că la "timpul sfârșitului, mulți vor alerga încoace și încolo, și cunoștința va crește." (Daniel 12: 4) Această promisiune că lumina va creşte, ce apare în mod implicit, a inspirat echipa WLC în activitatea sa. Aceasta a implicat:

A fost necesar şi înainte, să ne corectăm convingerile bazate pe ipoteze greșite. Ori de câte ori au fost descoperite noi adevăruri, echipa WLC a trebuit să se pocăiască de învățăturile greșite împărtăşite în trecut. Acum, un nou concept a apărut: adevărata formă a pământului. Acest subiect special, este deosebit de orice alt subiect dinaintea lui. Nici un alt adevăr pe care echipa WLC l-a studiat nu a apărut la prima vedere, atât de acoperit de evidenţele acceptate ca "fapte"stiinţifice.

Credința că pământul este un glob, care gravitează în jurul Soarelui este o teorie care a fost acceptată pentru atât de mult timp a fost "moştenită" și acceptată pe scară largă ca un "fapt". Cercetare sârguincios a dezvăluit adevărul șocant că pământul nu este de fapt un glob ce se învârte prin întinderi de spatiu nelimitate. Deși nu este "plat", în sensul că s-ar putea merge pe jos până la marginea și s-ar putea să aluneci, nu este nici o sferă deschisă sau un glob aşa cum toată lumea a fost învăţată în ultimii 500 de ani. Mai degrabă, aceasta este exact ceea ce Scriptura și toate scrierile antice au învățat anume că: este o masă fixă ​​de terenuri și mări, închisă cu o cupolă de protecție.

Culturile din întreaga lume toate au descris și raportat de-a lungul istoriei existența unui pământ plat geocentric, staționar. Egiptenii, indienii, mayași, chinezii, nativii americani, și literalmente fiecare civilizație antică de pe pământ a avut o, cosmologie geocentrică cu un pământ plat. Înainte de Pitagora, ideea unui pământ sferic care se învârte a fost inexistentă, și chiar și după Pitagora, a rămas o imagine obscură, minoritară timp de 2.000 de ani,până când, mai târziu, Copernic a început revigorarea theoriei heliocentrice.1

WLC a acceptat adevărul unei pământ staționar închis, numai după cercetarea atentă a datelor științifice și astronomice disponibile. Declarațiile biblice în sprijinul unui pământ care nu se mişcă au existat dintotdeauna pe paginile ei, dar au fost trecute cu vederea fiind clasate ca licenţă poetică. Echipei WLC  îi pare rău că a nu accepta anterior acest frumos adevăr scriptural. Yahuwah este Creatorul. El lucrează în propriile legi ale științei. În realitate, știință, astronomia și matematica aplicată susțin că pământ este fix acoperit de o cupolă ... la fel cum ne învață şi Sfânta Scriptură! Dar chiar dacă legile științei nu ar susține acest adevăr, WLC l-ar îmbrățișa totuşi. Cuvântul Celui Atotputernic are suficiente dovezi pentru a susține orice credinţă sau orice doctrină.

În plus,odată cu această nouă înțelegere a adevăratei structuri a pământului, a fost revărsată mai multă lumină asupra profeție. Așa cum Scriptura a prezis: "Tu trebuie să proorocești din nou" (Apocalipsa 10:11), înțelegerea unui pământ închis dă împlinirea completă și definitivă a mesajelor celor trei îngeri că lumea este chemată să se închine Creatorului (mesajul primului înger ). Pe măsură ce acest adevăr se răspândeşte, diferitele organizații religioase care constituie Babilonul, vor respinge fără excepție, acest adevăr glorios. Astfel, că avertizarea celui de-al doilea înger asupra căderii Babilonului îşi va ajunge împlinirea finală. Toți cei care vor sta pentru acest adevăr, se vor confrunta cu persecuție, aşa cum a prezis cel de-al treilea înger, când papa se face liderul noii ordini religioase o lume, va predica despre un pământ sferic.

„Temeţi-vă înaintea Lui, tot pământul; lumea va fi întemeiată, încât nu se va clătina.” (1 Cronici 16:3)

De-a lungul următoarelor săptămâni şi luni, WLC v-a corecta toate articolele și videoclipurile care se referă la teoria eronată conform căreia pământul este un glob ce se învârte în jurul soarelui. Echipa cere răbdare în timpul acestui proces. Având în vedere dimensiunea a site-ului, acesta este o sarcina descurajatoare, care va lua ceva timp. Cu toate acestea, echipa WLC este dedicată promovării fiecărui adevăr ce le este descoperit.

Echipa WLC ar dori să vă invite să studiaţi cu atenție dovezile în dreptul dumneavoastră.2 Este corect  ca adevărul să treacă prin foc, ca să spunem așa, în timp ce adunăm mai multe informații. Este de asemenea, corect să recunoşti "Eu nu știu!", dar vă rugăm să nu vă închideți dogmatic mintea dumneavoastră  faţă de posibilitatea de a fi adevărat, fără ca mai întâi să examinaţi cu atenție toate dovezile disponibile.

Pericolul luminii noi, nu este faptul că este nouă și, prin urmare, în mod implicit, greșită. Un autentic căutător după adevăr nu va face o astfel de presupunere laodiceană. Pericolul este în dificultate emoțională și chiar psihologică de asimilare a unei noi înţelegeri, a unei paradigme  foarte diferite. Se poate crea haos în gândire și o determinare pesimistă de a nu fi din nou atat de înșelat. Tentația este de a lepăda toate convingerile împărtăşite de o persoană, chiar și a adevărului pe care l-a împărtăşit deja. Înțelegeţi această reacție ca pe un mecanism de auto-apărare, și nu lepădaţi în grabă alte adevăruri ce au fost stabilite.

Vă rugăm să nu respingă acest lucru sau orice subiect fără studiu atent, deliberat și cu rugăciune. Fiți pregătiţi să urmaţi adevărul oriunde vă va duce.

Flat Earth AE Map

By Strebe (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons


1 Eric Dubay, 200 Proofs Earth Is Not A Spinning Ball.  În timp ce WLC apreciază buna cercetare a lui Dubay făcute cu privire la forma pământului, nu suntem de acord şi nu promovăm alte credințe, necreștine pe care acesta le deține.

2 Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că unii cercetători ai pământului-închis dețin alte credințe care nu sunt întotdeauna în concordanță cu Scriptura. În timp ce multe informații valoroase pot fi învățate,cercetătorul avid este încurajat să ia ceea ce este bun și să pună deoparte restul. Frumuseţea acestui adevăr este aşa de mare încât chiar și unii atei, în studierea pământului închis, au devenit creștini, acceptând cuvântul lui Yahuwah.