Print

Procesul celor 10 Porunci

Imaginați-vă o lume fără lege ...

10 Commandments displayed in front of Texas Capital BuildingAr fi acolo dreptate? Ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista nicio sancțiune pentru încălcarea legii? Vrei să fii în pace? Vrei să fii fericit în această lume?

". . .Dar ferice de cei ce păzesc legea" (Proverbe 29)

Subiectul discuției, dacă cele Zece Porunci trebuie să fie afişate sau nu pe clădirea guvernamentală  a Statelor Unite a ajuns în dezbatere la Curtea Supremă în martie 2005. Au fost organizate adunări în afara tribunalului în sprijinul celor Zece Porunci. De atunci, în fiecare luna mai, se organizează „weekend-ul Celor Zece Porunci" pentru a onora Legea divină. Problema, însă, este mult mai amplă decât atât. În timp ce se depune un mare efort pentru a se aduce înapoi cele zece porunci din proprietatea statului, prea putin efort este depus pentru readucerea celor zece porunci înapoi în viața noastră.

Yahushua a spus: "Dacă mă iubiți, păziți poruncile Mele" (Ioan 14:15, NKJV)

Poruncile sunt o reflectare a caracterului lui Yahuwah:

 • Doar: Yahuwah - Romani 3:26; Legea Sa - Romani 7:12.
 • Adevărat: Yahuwah - Ioan 3:33; Legea Sa - Neemia 9:13.
 • Pur: Yahuwah - 1 Ioan 3:3; Legea Sa - Psalmi 19:7,8.
 • Lumină: Yahuwah - 1 Ioan 1:5; Legea Sa - Proverbe 6:23.
 • Credincios: Yahuwah - 1 Corinteni 1:9; Legea Sa - Psalmi 119:86.
 • Bun: Yahuwah - Naum 1:7; Legea Sa - Romani 7:12,16.
 • Spiritual: Yahuwah - Ioan 4:24; Legea Sa - Romani 7:14.
 • Sfânt: Yahuwah - Isaia 6:3, 1 Petru 1:15; Legea Sa - Exodul 20:8, Romani 7:12.
 • Adevărul: Yahuwah - Ioan 14:6; Legea Sa - Psalmi 119:142,151.
 • Viaţa: Yahuwah - Ioan 14: 6; Legea Sa - Matei 19:17.
 • Neprihănire: Yahuwah - Ieremia 23:6; Legea Sa - Psalmi 119:172.
 • Perfect: Yahuwah - Matei 5:48; Legea Sa - Iacov 1:25.
 • Veşnic: Yahuwah - Ioan 8:35; Legea Sa - Psalmi 111:7,8.
 • Pacea: Yahuwah - Isaia 9:6; Legea Sa - Psalmi 119:165.
 • Calea: Yahushua - Ioan 14:6; Legea Sa - Psalmi 119:30-32.
 • Sigur: Yahuwah - 2 Timotei 2:19; Legea Sa - Psalmi 19:7, 111:7,8.
 • Neschimbător: Yahuwah - Maleahi 3:6; Legea Sa - Psalmi 111:7,8
 • Dulce: Yahuwah - Psalmi 34:8; Legea Sa – Psalmi 19:10, 119:103.
 • Înțelept: Yahuwah - Psalmi 111:10; Legea Sa - Psalmi 19:7.
 • Meditația noastră: Yahuwah - Psalmi 63:6; Legea Sa - Psalmi 1:2.
 • Judecător: Yahuwah - Psalmi 50:6; Legea Sa - Iacov 2:12.
 • Iluminare: Yahuwah - Psalmi 18:27; Legea Sa - Psalmi 19:8.
 • Dragoste: Yahuwah - 1 Ioan 4:7,8; Legea Sa - Romani 13:8-10.
 • Curățați: Yahuwah - Psalmi 19:9; Legea Sa - Ezechel 22:26.
 • Binecuvântat: Yahuwah - Psalmi 28:6; Legea Sa – Exodul 20:11.
 • Plăcut: Yahuwah - Psalmi 37:4; Legea Sa - Psalmi 1:2.
 • Minunat: Yahuwah - Isaia 9:6; Legea Sa - Psalmi 119:18.
 • Libertate: Yahuwah - Isaia 61:1; Legea Sa - Iacov 1:25, Psalmul 119: 45.
 • Mângâietor: Yahuwah - Psalmi 23:4; Legea Sa - Psalmi 119:50.
 • Cântecul nostru: Yahuwah - Apocalipsa 15:3; Legea Sa - Psalmi 119:54.
 •  Cunoștere: Yahuwah - Isaia 11:2; Legea Sa - Psalmi 119:66.
 • Speranţă: Yahuwah - Psalmi 130:7; Legea Sa - Psalmi 119:74.
 •  Viaţă: Yahuwah – Psalmi 36:9; Legea Sa - Proverbe 3:1,2.
 • Sunet: Yahuwah - Proverbe 8:13,14; Legea Sa - Psalmi 119:80.
 • Înțelegerea: Yahuwah - Psalmi 147:5; Legea Sa - Psalmi 119:99.
 • Fericirea: Yahuwah - Psalmi 146:5; Legea Sa - Proverbe 29:18.
 • Bucurie: Yahuwah - Psalmi 16:11; Legea Sa - Psalmi 119:162.

Yahushua, singurul Fiu al Lui Yahuwah, a fost "perfect" și "pur", fără păcat. Dar ce este păcatul?

„Oricine face păcat, face fărădelege; şi păcatul este fărădelege.” (1 IOAN 3:4, KJV)

Deci, scopul Legii este să ne arăte, sau să ne ajute să definim păcatul.

“…păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege.” (Romani 7:7, NKJV)

Si care este pedeapsa pentru încălcarea legii (păcătuire)?

“Fiindcă plata păcatului este moartea…” (Romani 6:23, NKJV)

 Este, în continuare, Legea valabilă, după Noul Testament? Atunci când, Yahushua, a fost întrebat de către tânărul bogat ce trebuie să facă ca "să aibă viața veșnică", a precizat în mod clar:

“….dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.” (Matei 19:17, NKJV)

Luați în considerare, de asemenea, următoarele texte scrise de apostolul Ioan, după mulţi ani de la învierea lui Yahushua:

Aici este răbdarea sfinților: aici sunt cei ce păzesc poruncile lui Yahuwah. (Vezi Apocalipsa 14:12.)

“Binecuvântaţi sunt toţi cei care păzesc poruncile, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate.” (Apocalipsa 22:14, NKJV)

Dar este, într-adevăr cu putinţă să păzim poruncile?

“Pot totul în Hristos care mă întăreşte.” (Filipeni 4:13, NKJV)

“Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Yahushua Unsul.” (Vezi Filipeni 1:6)

Unii oameni, chiar și "pastori", spun că poruncile nu se mai aplică la noi. Deci, Poruncile lui Yahuwah pe care El le-a scris de două ori cu propriul Său deget pe table de piatră nu mai sunt relevante?

Porunca #1:

"Să nu ai alţi Elohimi în afară de mine." (Vezi Exodul 20:3.)

Asta înseamnă că închinarea la Baal și sacrificarea copiilor erau practici greşite doar în Vechiul Testament?

Porunca #2:

“Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti…” (Vezi Exod 20:4-5)

Deci, astăzi ar fi în regulă să ne închinăm la un vițel de aur? (Exodul 32)

Porunca #3:

“Să nu iei în deşert Numele lui Yahuwah, Elohimul tău …” (Vezi Exodul 20:7).

Deci, blasfemia lui Faraon împotriva Numelui lui Yahuwah nu ar mai fi un păcat astăzi?

Porunca #4:

„Adu-ţi aminte de ziua de Sabat ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de Sabat închinată lui Yahuwah, Elohimul tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tau, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Yahuwah cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Yahuwah ziua de Sabat şi a sfinţit-o.” (Vezi Exodul 20:8-11.)

Isaia 66:23 spune că cei răscumpărați vor păzi Sabatul, chiar și pe Noul Pamant:

“Căci după cum cerurile cele noi şi pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui înaintea Mea, zice Yahuwah, aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru. În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea, zice Yahuwah.” (Vezi Isaia 66:22-23)

Deci, porunca Sabatului se aplică numai în Vechiul Testament și pe Noul Pământ (care va dăinui veşnic)?

Porunca #5:

"Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi-o dă Yahuwah, Elohimul tău.” (Vezi Exodul 20:12.)

Deci, greşeala lui Absalom, dezonorându-l pe tatăl său, David, se aplică doar Vechiului Testament (2 Samuel)? Comportamentul lui ar fi lăudabil astăzi în fața Cerului?

Porunca #6:

“Să nu ucizi.” (Vezi Exodul 20:13.)

Deci, uciderea lui Abel de către fratele său, Cain, nu ar fi considerată astăzi un păcat?

Porunca #7:

“Să nu preacurveşti.” (Vezi Exodul 20:14.)

Deci, atracţia lui David pentru soția altui bărbat (Bethsheba) ar fi astăzi acceptată în ochii Cerului? Nu mai este adulterul un păcat?

Porunca #8:

„Să nu furi” (Vezi Exodul 20:15.)

Deci, atunci când Acan a furat argintul de la Ierihon, și ca urmare, viețile oamenilor nevinovați au fost distruse, a fost doar un păcat al momentului (Iosua 7)? Astăzi, furtul este în regulă?

Porunca #9:

“Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.” (Vezi Exodul 20:16)

Deci, minciuna spusă de Satan lui Adam și Evei în grădină, nu ar fi astăzi considerată un păcat? Este astăzi minciuna o laudă în fața Cerului?

Porunca #10:

Şi, în fine, păcatul care a cauzat totul…păcatul care l-a făcut pe diavol ceea ce este, dorind să urce pe tronul lui Yahuwah. 

“Să nu pofteşti casa aproapelui tău, nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.” (Vezi Exodul 20:17)

Deci, pofta nu este astăzi văzută de Cer ca şi păcat? Spiritul lacom al lui Satan nu mai este în contradicție cu dreptatea lui Yahuwah și poruncile lui divine?

Greşit …în toate privinţele! Toate acestea sunt păcate.Legea este cea care descoperă păcatele:

“Prin Lege vine cunoştiinţa deplină a păcatelor.” (Romani 3:20)

happy familyLegea nu a fost dată ca să fie o povară pentru noi, ci pentru a ne face fericiți și ca să ne dea pacea. Nici o guvernare, pământească sau cerească, nu ar putea fi susținută fără lege.

Căci dragostea de Yahuwah, este păzirea poruncilor Lui, și poruncile Lui nu sunt grele. (Vezi 1 Ioan 5: 3).

"Cel ce păzește legea, este fericit." (Proverbe 29:18, KJV)

"Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta. Și nu li se întâmplă nicio nenorocire" (Psalmi 119: 165, KJV)

Nu doar afișajul exterior al Poruncilor pe proprietatea guvernului, este ceea ce avem nevoie ... ci de porunci scrise în inimile noastre.

"Voi pune legile Mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor." (Evrei 8:10)

Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor: Teme-te de Elohim și păzește poruncile Lui: pentru că aceasta este datoria oricărui om. (A se vedea Eclesiastul 12:13.)


Pentru toţi cei care ar sugera faptul că toate poruncile sunt obligatorii astăzi, cu excepția celei de-a patra (Porunca Sabatului). . .

"Căci cine păzește toată Legea, și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci Cel ce a zis:" Să nu preacurvești, "a zis şi:"Să nu ucizi. "Acum, dacă nu preacurvești, dar ucizi, te faci călcător al Legii. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei [Zece Porunci]. "(Iacov 2: 10-12, NKJV)