Print

Provocând gelozia evreilor: O altă privire asupra Romani 9:11

Acesta este un articol non-WLC. Când folosim resurse de la autori externi, publicăm doar conținutul care este 100% în armonie cu Biblia și credințele biblice actuale ale WLC. Astfel de articole pot fi tratate ca și cum ar veni direct din WLC. Am fost foarte binecuvântați de slujirea multor slujitori ai lui Yahuwah. Dar nu îi sfătuim pe membrii noștri să exploreze alte lucrări ale acestor autori. Astfel de lucrări, le-am exclus din publicații deoarece conțin erori. Din păcate, încă nu am găsit o lucrare fără erori. Dacă ești șocat de un conținut [articole/episoade] care nu este publicat în WLC, ține cont de Proverbele 4:18. Înțelegerea noastră a adevărului Său evoluează, pe măsură ce se aruncă mai multă lumină pe calea noastră. Prețuim adevărul mai mult decât viața și îl căutăm oriunde poate fi găsit.

Provocând gelozia evreilor

În scrisoarea lui Pavel către romani, el spune că ”nu îi este rușine cu evanghelia, deoarece este puterea lui Yahuwah pentru oricine crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului” (Rom 1:16). În ce sens este Evanghelia „mai întâi pentru iudeu”? Ce înseamnă asta pentru creștinii de astăzi?

Mântuirea este făcută posibilă prin alegerea libera a lui Yahuwah, nu prin a fi născut iudeu.

Pavel însuși are în inima lui „mâhnire mare și suferință neîncetată” (Romani 9:2), pentru că semenii săi iudei nu au crezut Evanghelia. Totuși, aceasta nu este o reflectare slabă asupra Evangheliei – cuvântul lui Yahuwah nu a dat greș. (Romani 9:6).

Cuvântul lui Yahuwah arată că a fi născut evreu nu garantează mântuirea. Isaac, fiul lui Avraam, a fost ales, însă Ismael a respins; Iacov a fost ales, dar Esau a respins (Romani 9:6-13). Yahuwah poate alege să-i respingă pe unii și să-i salveze pe alții – este propria sa alegere divină: „Yahuwah are milă de cine îi îngăduie asta și împietriște pe cine vrea să-l împietriască” (Romani 9:18). Mântuirea depinde de alegerea liberă a lui Yahuwah – nu de nașterea evreiască.

Mai mult, mântuirea depinde de credință. Când Evanghelia este propovăduită, trebuie crezută. Însă mulți evrei au fost atât de ocupați să încerce să se îndreptățească înaintea lui Yahuwah prin fapte, încât, când au auzit Evanghelia, au respins-o: „nu au urmărit-o prin credință, ci ca și cum ar fi prin fapte” (Romani 9:32). Astfel, semenii evrei ai lui Pavel au auzit Evanghelia, dar au refuzat să o creadă.

Pavel le reamintește romanilor și nouă că a existat întotdeauna, și există și în prezent, o rămășiță a evreilor, care cred într-adevăr Evanghelia.

Înseamnă asta că iudeii au iesit din planurile lui Yahuwah?

Pavel le reamintește romanilor și nouă că a existat întotdeauna, și există și în prezent, o rămășiță a evreilor, care cred într-adevăr Evanghelia: ”există o rămăşiţă care a fost aleasă prin har” (Rom 11:5). Întotdeauna vor exista evrei adevărați care vor credea în evanghelie.

Mai departe, există un proces în lucru care îi implică pe evrei, din momentul morții și învierii lui Hristos până la întoarcerea lui. Înainte de Hristos, neamurile erau fără speranță și fără Yahuwah (Efeseni 2:12). Acum neamurile sunt mântuite ca urmare a neascultării iudeilor (Romani 11:30). Dar procesul acesta nu se oprește aici. Mântuirea neamurilor este menită să-i provoace pe evrei la gelozie, astfel încât să poată fi mântuiți: „mântuirea a venit la neamuri pentru a-i face pe Israeliți geloși” (Romani 11:11). De fapt, măslinul în care au fost altoiți neamurile (biserica) are rădăcini iudaice — Neamurile însă sunt altoite „contrar naturii” într-un măslin „sălbatic” (Romani 11:24).

Speranța noastră este că ramurile naturale vor fi altoite înapoi în propriul lor copac, acum însă împreună cu neamurile, deoarece ei văd că Yahushua, și numai Yahushua, este Mesia lor.

Cu toate acestea, evreii răzvrătiți, atunci când devin geloși (pe neamurile mântuite de propriul lor Elohim, de propriul lor Mesia și de propria lor Biblie), pot fi altoiți din nou în ramura măslinului, ei deasemenea făcând parte din pomul ”original”. (Rom 11:24). Asta este ceea ce vrea să se spună prin ”mai întâi pe iudeu” —ei încă sunt moștenitorii și cei care au primit evanghelia primii, făcând parte din ”măslinul original”. Acest proces – evreii „care se rătăcesc” și neamurile „care vin la credință” – nu este un scop în sine: are și scopul de ai provoca pe evrei la un soi de gelozie în așa fel încât unii să poată fi mântuiți (Romani 11:14). De fapt, acesta este procesul prin care evreii vor fi mântuiți. Și în ziua din urmă, când Hristos se va întoarce, vom vedea că tot Israelul care este cu adevărat Israel a fost mântuit (Romani 11:26); cuvântul lui Yahuwah nu a eșuat (Romani 9:6); și și-a ținut chemarea și promisiunile lui Israel, care sunt irevocabile (Romani 11:29).

Astfel, creștinii, evrei și neamurile, trebuie să continue să ducă Evanghelia evreilor (și, de asemenea, națiunilor, sau celor de alte naționalități; dar niciodată numai națiunilor). Există o rămășiță și dintre evrei care o va auzi, va crede și va fi mântuită. Speranța noastră este că ramurile naturale vor fi altoite înapoi în propriul lor copac, acum împreună cu neamurile, deoarece ei cu toții văd că Yahushua, și numai Yahushua, este Mesia lor; iar creștinii vor avea mântuirea și împlinirea propriilor promisiuni și Scripturi de la Yahuwah.


Acesta este un articol non-WLC scris de Martin Pakula.

Am scos din articolul original toate numele și titlurile păgâne ale Tatălui și Fiului și le-am înlocuit cu prenumele originale. În plus, am restaurat în Scripturi citate numele Tatălui și Fiului, așa cum au fost scrise inițial de autorii inspirați ai Bibliei. - Echipa WLC