Print

Răbdarea Sfinților

Domnișoara Wagner era îngrijorată. Excursia de după-amiază la muzeul trenurilor cu elevii ei de clasa a doua a decurs bine. Copiii au fost interesați și (în cea mai mare parte) s-au comportat bine. Ea a fost în măsură să pună capăt scurtului conflict dintre Chad și Tim înainte ca ceva să fie deteriorat la muzeu. Ea a reușit să găsească o baie tocmai la timp pentru micuța Lindy, care, de  drept, ar trebui să fie în continuare în clasa întâi. Și toți copiii au fost luati de la muzeu la timp de catre părinții lor, toti în afară de unul.

Pamela Forsythe nu a fost așteptată de nimeni. Ora trei a trecut de mult, la fel și ora patru și acum și ora cinci. Domnișoara Wagner nu avea numărul de telefon de acasă al Pamelei și, la această oră, nu a mai rămas nimeni la școala pe care ea ar putea întreba.  Nu știa unde locuia Pamela și, mai mult de’atat, micuta Pamela nu știa nici ea.

Indianapolis, în toamna anului 1964, s-a confruntat cu tensiuni rasiale. Muzeul de transport nu era în cea mai bună parte a orașului și domnișoara Wagner devenea tensionată. Dacă o lua pe Pamela acasă cu ea,  nu avea nici o modalitate de a-i anunta pe parinti unde o pot gasi pe fetiță. Neavând nici o modalitate de a-i contacta, nu putea face nimic altceva decât să stea și să aștepte. Și să aștepte. Și să aștepte.

Profesoara și fetița au jucat ”Ochi de spion”, ”Simon spune” și diverse jocuri de ghicit pentru a trece timpul. În mod repetat, profesoara ii spunea copilei să nu se îngrijoreze, iar micuța Pamela spunea mereu: "E în regulă, mama mea va veni."

La un sfert de oră după ora 5, administratorul muzeului se pregatea să plece.Însă îl neliniștea gândul că le lasă pe cele două singure în zona întunecată din parcare.

În cele din urmă, la 05:30, la două ore după ce copiii ceilalți au plecat, d-na Forsythe a sosit într-o rafală de scuze și explicații. Ea și-a îmbrățișat fetița, care a coborât liniștită din mașina profesoarei și a urcat in cea a mamei ei și cu un zâmbet larg pe chip i-a spus profesoarei: "Vă mulțumesc, domnișoară Wagner! Ne vedem maine!"

În drum spre casă, domnișoara Wagner s-a mirat cât de calmă fusese Pamela. Ea nu a fost tensionată. Nu a fost speriată și nici nu a fost îngrijorată. Ea știa că mama ei va veni. În mod clar, gândul că mama s-ar putea să nu vină, nu i-a trecut  niciodată prin minte fetiței. In schimb, ea a fost relaxată jucându-se și vizitând împreună cu profesoara ei .A avut încredere deplină și totală că mama va veni, deoarece așa a spus că va face. Această credință totală în mama ei i-a permis Pamelei să aștepte ore întregi curăbdare.

Noul Testament îi îndeamnă pe credincioși să practice răbdarea și laudă pe cei care o fac. Este foarte clar că aceasta este o calitate spirituală de dorit. Problema este că cei mai mulți oameni nu înțeleg exact ce este "răbdarea", așa cum se vorbește în Scriptură. Având întipărită în minte, încă din copilărie, expresia "Aveți răbdare!", ei presupun că răbdarea nu înseamnă altceva decât să îți păstrezi calmul când apare o întârziere, chiar dacă te simți plictisit. O astfel de definiție este susținută de dicționare moderne care definesc răbdare ca: "voința sau capacitatea de a astepta sau îndura fără plângere".1

Limba, cu toate acestea, este fluidă și câteva limbi sunt chiar mult mai fluide decât engleza, care adaugă constant cuvinte și modifică definiții în vocabularul său în continuă expansiune. Pentru a înțelege pe deplin la ce se referă Biblia atunci când îi învață pe credincioși să-și exercite "răbdarea", este necesar să aflăm cum a fost cuvântul definit inițial de către  traducătorii Bibliei, pentru a reprezenta cuvântul grecesc original.

Răbdare, indurarea necazurilor, durere, truda, calamitate, provocare sau alte rele, cu un calm, temperament netulburat; rezistenta fara cârtire sau frământare. Răbdare poate proveni din tărie de caracter constituțional. . . sau de la supunerea creștină față de voința divină. . . . Actul sau calitatea de așteptare îndelungata pentru a se face dreptate sau de așteptare fără nemulțumire.2

răbdare

Mult mai mult decât să înduri plictiseala cu un spirit calm, adevărata răbdare creștină este întemeiată pe credință și este o parte vitală a dezvoltării spirituale. Procesele care vin în viața tuturor sunt permise de Yahuwah, cu  scopul de a dezvolta putere spirituală și curaj. În Romani cinci, Pavel stabilește procesul prin care se învață răbdarea și recompensele spirituale care au acest rezultat:

Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Yahuwah a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. (Romani 5: 3-5)3

Luptele și încercările care asaltează calea tuturor celor care il urmează pe Yahuwah  sunt permise de iubire infinită. Anume aceste procese pot fi depășite numai prin credință și încredere în puterea divină. Acest lucru oferă fiecărei persoane cunoașterea individuală, experiența individuală că  Yahuwah este demn de încredere.

"Răbdarea" este pentru toți cei care o vor căuta. Ea este câștigată prin alegerea de a avea încredere în Yahuwah   în viața de zi cu zi. Aceasta este o alegere conștientă. Este o decizie care nu se bazează pe sentimente. Intr-adevar, sentimente (de frică, de îndoială) trebuie să fie de multe ori ignorate atunci când își testează credința. Credința este " consimțământul minții la adevărul declarat de altcineva, se sprijină pe autoritatea și veridicitatea lui, fără alte probe."4

Sunt multe lucruri pe care Yahuwah dorește să le facă pentru copiii Săi, însă dacă aceștia nu aleg calea credinței, puterea Sa devine limitata în a-i ajuta. Yahushua a explicat “În cazul în care poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede!“. ( Marcu 9:23)

Atunci când, ca răspuns la rugăciunea prin credință, Yahuwah lucrează puternic, recunoștința este trezită în inimă. La rândul său, recunoștința pentru binecuvântările primite inspiră iubire. Acesta este un ciclu de auto pregătire pentru dragostea care este câștigată prin această experiență,  inspirand o credință mai mare!

Alegeți să credeți în promisiunile date în Scriptură. Acestea sunt cuvintele lui Yahuwah pentru voi. Bazați-vă încrederea pe cunoștințele personale despre El ca un Atotputernic, un Creator iubitor. Acesta este motivul pentru care Yahuwah a oferit nenumărate promisiuni în Cuvântu Său.

Puterea Sa divină ne-a oferit toate lucrurile care aparțin de viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat la glorie și virtute, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași naturii Divine, după ce ați scăpat de coruperea care este în lume prin pofte și înafară de asta, dându-vă toată silința să adăugați credinței voastre, virtutea; și la virtute, cunoștința; cunoștinței, înfrânarea; înfrânării, răbdarea; răbdării, evlavia; evlaviei, dragostea de frați; dragostei de frați, iubirea de oameni. Căci, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi,și ele abundă, nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință în Yahushua Unsul. (2 Petru 1: 3-8)

Cei care se supun divinului cu încredere vor câștiga răbdare. Ei au încredere în Yahuwah în toate lucrurile, știind că "omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Yahuwah trăiește omul." (Deuteronom 8: 3) Atunci când  răniți sau nedreptățiți de alții, cei care au răbdare nu caută răzbunare. Ei se încred în Yahuwah că îndreaptă orice greșală, susținând promisiunea: "Răzbunarea este a mea; Eu voi răsplăti, zice Yahuwah. "(Romani 12:19)

Răbdarea din timpul alergăriiPavel a comparat această experiență cu cea a unei curse pe distanțe lungi, încurajatoare: "De aceea si noi,vazand cum suntem încercuiți de un nor atat de mare de martori, să ne dăm la o parte orice greutate și păcatul care atât de ușor ne înfășoară și să alergăm cu răbdare cursa care este pusă în fața noastră, în căutarea luiYahushua, autorul și Desăvârșirea credinței noastre". (Evrei 12: 1 și 2) Viaţa creștină este ca o cursă pe distanțe lungi. Ea nu poate fi câștigata într-un sprint rapid. Mai degrabă este nevoie de răbdare, o voință de neclintit și de dorința de a astepta timp indelungat recompensa. Promisiunile Cuvântului lui Yahuwah sunt date pentru a întări credincioșii în cursele lor individuale.

"Si toate lucrurile care au fost scrise mai înainte, au fost scrise pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și mângâierea Scripturilor să avem nădejde." (Romani 15: 4)

Apocalipsa relevă că generația finală va detine harul spiritual al răbdării.

Cel ce duce pe alții în robie, va merge în robie: Cel ce ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. (Apocalipsa 13:10)

Dacă cineva se închină fiarei și icoanei ei. . . va bea din vinul mâniei lui Yahuwah. . . și fumul chinului lor se ridică în vecii vecilor. . . Aici este răbdarea sfinților; aici sunt cei care păzesc poruncile lui Yahuwah și credința lui Yahushua. (Apocalipsa 14: 9-12)

Este interesant de notat că fiecare caz este dat în contextul luptei finale dintre Yahushua și Satan. Toți aceia care vor învinge diavolul în lupta finală a pământului vor face acest lucru numai în puterea lui Yahuwah. Această putere este adevărata lor credința în Mântuitorul lor. Prin practicarea credinței, bazată pe cunoștințele lor despre caracterul Său, ei vor practica răbdarea.

La fel ca Yahushua în Grădina Ghetsimani, credința lor va fi testată pe deplin.

La fel ca Yahushua pe cruce, vor exista momente când, emoțional, ei vor simți ca și cum Tatăl lor Ceresc în cele din urmă i-a părăsit.

Asemeni lui Yahushua, ei vor birui punându-și încrederea în întregime în Yahuwah. Ei vor supune voința lor voinței divine și vor aștepta ca El să ofere în felul în care El știe cel mai bine. Ei sunt dispuși să aștepte mult timp pentru dreptate, cunoscând  eliberarea și recompensele dincolo de limita imaginației  celor care au îcredere în Mântuitor.

Cuvintele lui Yahushua fac parte din experiența lor personală: "Veti fi trădați de părinții, frații,rudele și prietenii vostri; iar unora dintre voi le vor provoca pedeapsa cu moartea. Și veți fi urâți de toți din pricina Numelui Meu. Dar nici un fir de păr din cap nu va pieri. Prin răbdarea voastră, vă veti câștiga sufletele" (Luca 21: 16-19).

Sfinții au încredere în Yahuwah. Ei au încredere în promisiunile Sale. Această încredere a fost construită pe experiența individuală. Ei știu că "Credincios este cel ce va chemat si va face asa cum a zis" (1 Tesaloniceni 5:24) Ei pot îndura greutăți, persecuție și batjocură pentru că ei au încredere deplină în ceea ce Yahuwah le va oferi și recompensa promisă este sigură.

Prin urmare, nu vă pierdeti încrederea, care are o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca, după ce ați făcut voia lui Dumnezeu, să vă puteți primi promisiunea. Încă puțină vreme, și cel ce trebuie să  vină va veni, și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință: dar dacă cineva dă înapoi, sufletul Meu nu găsește plăcere în el. Dar noi nu suntem dintre aceia care dau înapoi spre pierzare; ci dintre cei care cred în salvarea sufletului. (Evrei 10: 35-39)

Toți aceia care dobândesc răbdarea prin credință în Yahuwah vor fi moștenitori ai lui Yahuwah și moștenitori împreună cu Yahushua. Dar cei care nu dobândesc răbdarea vor fi pierduți.

Cel ce va birui, va moșteni toate lucrurile; Eu voi fi Eloah al lui, și el va fi fiul meu. Dar fricoșii, necredincioșii, scîrboșii, ucigașii, curvarii, vrăjitorii, închinătorii la idoli și toți mincinoșii,vor avea partea lor care este în lacul care arde cu foc și cu pucioasă: care este a doua moarte. (Apocalipsa 21: 7 și 8)

Aceasta este o listă lungă, foarte cuprinzătoare a celor care sunt pierduți! Nu este o surpriză faptul că vrăjitorii, idolatrii, mincinoși, curvarii și ucigașii ar trebui să fie pierduți. Dar fricoșii? De ce ar trebui ca o persoană să fie pierdută doar pentru că îi este frică?

Raspunsul este simplu: "fricoșii" sunt pierduți deoarece acestia sunt “necredincioși”.Credința il definește pe Yahuwah prin cine și ce este El (Atotiubitor și Atotputernic), neavând nevoie de nici o altă dovadă. Prin urmare, neîncrezându-te în promisiunile Sale înseamnă că îl numești mincinos.

Credința este esența lucrurilor sperate, dovada lucrurilor care sunt nevăzute.

Dar, fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, pentru cel care vine la Yahuwah trebuie să creadă în El și că El răsplătește pe cei ce-L caută neîncetat. (Evrei 11: 1 și 6)

Această experiență foarte vitală,  personală a fost bine rezumată în cuvintele unui cântec din Evanghelie:

Credința este esența lucrurilor nevăzute;
Substanța lucrurilor sperate.
Cuvântul lui Yahuwah a spus-o și eu cred
Prin minunea care mi s-a întâmplat.
Yahuwah a spus! Si eu cred!
Și rămâne valabil pentru mine. . .
Deși unii s-ar putea îndoi de cuvântul Său
Eu am ales să cred, acum cum rămâne cu tine?
Yahuwah a spus! Si eu cred!
Și rămâne valabil pentru mine.

Dacă nu aveți încredere în Yahuwah că își va ține promisiunile, nu veți avea răbdare să așteptați ca El să acționeze în numele vostru. Nu veți avea încredere că El îl va trimite pe Isus să îi răsplătească pe toți cei care așteaptă cu încredere revenirea Lui. În schimb, vă veți teme. Evanghelia după Matei consemnează cuvintele triste rostite tuturor celor pe care, prin lipsa de credință, nu au reușit să dezvolte răbdare biblică:

Nu oricine îmi spune Învățătorule, Învățătorule, va intra în Împărăția cerurilor; ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Învățătorule, Învățătorule nu am profețit în numele tău? și în numele tău am făcut multe lucrări minunate? Și apoi le voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut; plecați de la mine, voi, care lucrați fărădelege. (Vezi Matei 7:. 21-23)

Dar aceasta nu trebuie să fie soarta cuiva! "Maestrul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum consideră unii ca delăsare; ci este îndelung răbdător față de noi, nu dorește ca cineva să piară, ci toți să vină la pocăință "(2 ​​Petru 3: 9). Dacă îți lipsește cunoașterea, dacă îți lipsește credința, dacă îți lipsește răbdarea - cere de la Yahuwah! El nu va retine nici un lucru bun față de copiii Săi.

Credință Încredere Răbdare

Deoarece credința nu se bazează pe sentimente, fă astăzi această simplă alegere să crezi în El, indiferent de sentimentele tale! Fa-ti un obicei să aștepți, cu încredere, cu răbdare la Yahuwah.

Consideră ca o mare bucurie când treci prin diferite încercări, știind că încercarea credinței voastre aduce răbdare. Dar lasă răbdarea să aibă lucrarea sa desăvârșită, ca tu sa fii perfect și complet, fara sa-ti lipseasca nimic. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, să ceară de la Yahuwah, care dă tuturor din belșug și fără mustrare, și i se va da. Dar să ceară cu credință, fără nici o îndoială, pentru că cine se îndoiește este asemeni unui val al mării împins și aruncat de vânt. (Iacov 1: 2-6)

Fa-ti un obicei zilnic să te sprijini pe Yahuwah. Cere făgăduința Lui, ai încredere în Cuvântul Său. Și tu, de asemenea, poți avea răbdarea sfinților și poți "moșteni toate lucrurile" cu Yahushua Mântuitorul nostru.


 Conținut Asemănător:


1 Noul Dicționar Universal Neabreviat Webster, a doua ed., 1983.

2 Noah Webster,Dicționarul American explicativ al limbii engleze, 1828.

3 Toate referințele din  Scriptura au fost preluate din versiunea King James a Bibliei cu excepția cazului în care se menționează altfel. Denumirile au fost restaurate.