Print

Sabatul | Partea 4 – Închinare individuală

Scriptura prezintă un grup foarte special de oameni care Îl cinstesc pe Creator, închinându-se în Sabatul Său cel sfânt, atunci când tot restul lumii îl respinge. Ei se numesc Fiii lui Țadoc. Fiii lui Țadoc sunt unici. Ei și-au predat deplin viața lui Yahuwah, astfel încât voința lor este unită cu voința divină. Viața lor reflectă în mod desăvârșit chipul divin. Fiii lui Țadoc se îmbracă, vorbesc și acționează în conformitate cu porunca lui Yahuwah. Ei sunt ai Lui, și El este al lor. În timp ce ei servesc semeniilor lor, de fapt ei Îi servesc, într-un sens foarte special, lui Yahuwah.

"Fiii lui Țadoc,. . . ei se apropie de Mine să-Mi slujească; și vor sta înaintea Mea. . . spune Stăpânul Yahuwah. Aceștia intră în locașul Meu, și se vor apropia de masa Mea să-Mi slujească, și vor fi în slujba Mea.

În orice ceartă ei vor avea dreptul să judece și să hotărască după rânduielile Mele. Să păzească Legile și hotărârile Mele cu privire la Sărbătorile Mele și să sfințească Sabatele Mele. (Ezechel 44: 14-16,24)

solitary walkFiii lui Țadoc au o chemare foarte mare. De-a lungul timpului, a existat doar puțini astfel de oameni, atât de complet dedicați servirii Celui Preaînalt, încât sunt una cu Cel Veșnic. Cuvintele pe care le rostesc și faptele pe care le fac sunt o descoperire a gândurilor și sentimentelor Celui pe care ei ÎL iubesc și ÎL slujesc. Pentru un astfel de destin măreț, este necesară o pregătire specială.

Această formare nu poate fi obținută în universitățile lumești. Nici un curs nu poate educa în mod corespunzător pe cei care ar trebui să fie fii și fiicele lui Țadoc.

Fiecare bărbat, fiecare femeie și fiecare copil care se va supune voinței divine vine sub tutela cerească. Yahuwah direcționează în mod personal experiențele de viață care îi formează pe copiii Săi pentru marea lor lucrare de slujire. Viața fiilor și fiicelor lui Țadoc este foarte bogată, și plină de recompense spirituale. . . dar este, de asemenea, și o umblare individuală. Moise a petrecut 40 de ani în pustie ca păstor înainte ca el să fie pregătit pentru a fi gura lui Yahuwah. Cei 40 de ani de formare în școala cerului au fost cei care l-au pregătit pentru măreața lucrare a vieții sale. Moise a fost onorat de cer. Când a cerut să vadă fața lui Yahuwah, răspunsul plin de har al Celui Atotputernic a fost:

”Voi face ca toată bunătatea Mea să treacă pe dinaintea ta... dar... Nu poți vedea fața mea; căci nici un om care mă vede nu poate trăi. ... Aici este un loc lângă Mine, și stai în picioare pe stâncă. ... te voi pune într-o crăpătură a stâncii și te voi acoperi cu mâna mea în timp ce trec pe lângă tine. Apoi îmi voi retrage mâna și vei vedea spatele Meu, dar fața nu Mi-o vei vedea.” (Exodul 33: 19-23)

Yahuwah a spus despre acest fiu al lui Țadoc:

"Dacă există un profet între voi, eu, Yahuwah, Mă voi descoperi lui într-o viziune; Îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este cu robul Meu Moise; El este credincios în toată casa Mea. Eu vorbesc cu el față în față, chiar în mod clar, și nu în pilde; Și el vede forma lui Yahuwah "(Numeri 12: 6-8)

man walking alone in the desert

Pregătirea lui Moise pentru marea sa chemare nu a fost obținută în curțile regale ale Egiptului, sub cei mai buni educatori din lume. Acesta a fost primită în locurile solitare ale deșertului, unde sufletul său a comunicat îndeaproape cu Făcătorul său.

Pregătirea lui Moise pentru marea sa chemare nu a fost obținută în curțile regale ale Egiptului, sub cei mai buni educatori din lume. Acesta a fost primită în locurile solitare ale deșertului, unde sufletul său a comunicat îndeaproape cu Făcătorul său. Aceasta este pregătirea necesară tuturor fiilor lui Țadoc. Este o lucrare cu adevărat individuală care ne îndepărtează de onorurile lumești sau de ..... care nu vin dintr-o trăire deplină pentru Yahuwah.

Toți cei care se vor preda deplin lui Yahuwah, vor asculta de fiecare poruncă a legii divine,- inclusiv în ceea ce privește Sabatul poruncii a patra. Foarte curând acest punct al ascultării va fi un test, în care fiecare va trebui să îl treacă singur. Sabatul zilei a șaptea poate fi calculat doar utilizând vechiul calendar luni-solar stabilit la creațiune. Acest lucru este foarte nepopular printre, preoți, pastori, prieteni și uneori chiar membri familiei. Toți cei care resping obligația de a se închina Creatorului în Sabatul Său se vor ridica împotriva celor care caută să se supună. Așa s-a întâmplat întotdeauna între cei care Îl servesc pe Yahuwah și cei care nu fac acest lucru. Rezultatul va fi că, fiii și fiicele lui Țadoc din zilele noastre, în același fel cu frații și surorile lor din veacurile îndepărtate, vor trebui adesea să se închine singuri. La început, aceasta poate părea ca fiind un lucru rău.

Când un om era obișnuit să asculte predici inspirate sub vitralii frumoase și să se bucure de muzică înălțătoare, liniștea de pe malul lacului poate să îi pară într-un fel mai puțin "venerabil". Dacă o femeie obișnuia să contribuie la mesele de părtășie de după serviciile de biserică, să predea la Școala de Sabat pentru copii, sau să participe la întâlniri de rugăciune, închinarea solitară în camera proprie poate părea copleșitor de singuratică. Obiceiurile de închinare stabilite de oameni nu Îl înălța neapărat pe Creator. Un cântec frumos cântat în fața unei adunări aglomerate, nu ajunge la urechile lui Yahuwah dacă este cântat dintr-o inimă plină de înălțare de sine. Un simplu imn, cântat în singurătatea propriei locuințe, primește binecuvântarea lui Yahuwah dacă vine dintr-o inimă devotată plină de dragoste. Îngerii, ascultând o astfel de melodie, se bucură să se alăture credinciosului umil și corul nou format se va auzi ca un refren puternic, un ecou prin bolțile cerului ce aduce glorie și onoare Celui adorat.

Nu fiți tentat să credeți că închinarea dumneavoastră, oferită în singurătate, este într-un fel de mai mică valoare înaintea lui Yahuwah decât dacă v-ați ruga sau ați cânta cu sute de alți creștini. Convertirea este individuală, și Yahuwah se apropie în mod individual de fiecare inimă. Scriptura promite tuturor celor care se închină singuri:

”Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor.” (Matei 18:20)

Acest lucru nu îi exclude pe cei care nu au o altă persoană cu care să se roage. Yahuwah trimite îngeri special pentru a le însoți pașii copiilor Săi de pe pământ. Yahushua a făcut referire la acești îngeri păzitori atunci când a avertizat:

”Vedeți să nu cumva să disprețuiți pe vreunul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor din ceruri văd întotdeauna Fața Tatălui Meu care este în ceruri” (Matei 18: 10)

angel quoteÎngerii însoțesc pe copilul lui YAH, care se închină singur în luminișul din pădure, de-a lungul țărmului nisipos, sau într-o cameră liniștită.

”Nu sunt ei toți duhuri slujitoare, trimise să-i slujească pe cei ce urmează să moșteneacă mântuirea?” (Evrei 1:14) 

Cea mai umilă biserică de acasă, cu mulți sau cu unul, poate părea un palat pentru cei bogați în credință care locuiesc acolo. Pentru că adevărata închinare este un act de devotament, care rezultă dintr-o inimă plină de dragoste și recunoștință; de fapt este mai ușor să se închine singur, decât în compania închinătorilor neglijenți sau indiferenți. Scriptura nu dictează în ce să constea serviciul de închinare. Orice lucru care atrage mintea și inima în afecțiune și loialitate față de Creator poate să facă parte din serviciul de închinare.

”Sabatul a fost făcut pentru om, și nu omul pentru Sabat.” (Marcu 2:27)

Fii dispus să încerci lucruri noi în ceea ce privește închinarea. Ceea ce se poate realiza cu o mulțime, nu poate fi realizat cu o singură familie sau un individ. Cu toate acestea, închinarea individuală nu reduce impactul asupra inimii și nici nu este mai puțin acceptată înaintea lui Yahuwah, pentru că vine de la o singură persoană sau familie; ci este mai de dorit decât o biserică aglomerată. Dacă este posibil, petreceți orele sfinte în natură. Aceasta este una dintre cele mai importante moduri de a ne înălța inimile spre cer.

Ilie a fost un alt fiu al lui Țadoc care a trăit o viață foarte solitară, pregătirea pentru lucrarea vieții lui a avut loc în școala cerului. Yahuwah l-a învățat în mod individual că Cel Preaînalt, care locuiește în veșnicie nu va fi găsit în vânt, cutremur sau incendiu. Comuniunea omului cu divinitatea nu poate avea loc în revolte puternice sau acțiuni tulburătoare. Yahuwah i-a vorbit lui Ilie "cu o voce suavă." (1 Regi 19:12) Un astfel de glas blând, nu poate fi auzit când închinarea este îngropată sub formele tradiției sau legată de așteptările altora. Aceasta este departe de zgomotul societății moderne, departe de distragerile necredincioșilor, acolo unde inima poate auzi cel mai bine vocea Dreagostei. Aceste momente prețioase ale părtășiei cu Creatorul universului sunt cele care îi pregătesc pe fiii și pe fiicele lui Țadoc să stea ca martori ai împărăției cerurilor pe pământ.

man rejoicing by a lakeYahushua Însuși se referă la bogatele recompense spirituale ce sunt oferite celor care se pleacă cu umilință înaintea Celui Atotputernic în liniștea închinării individuale.

"Când te rogi, intră în camera ta, și închide ușa după tine, roagă-te Tatălui tău, care este în locul ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti ". (Matei 6: 6)

Oferă lauda și rugăciunile tale Tatălui tău ceresc. Odihnește-te în asigurarea iubirii Lui față de tine, și în acceptarea închinării ce I-o aduci.

Acum dar nu este nici o condamnare pentru cei care sunt în Yahushua Mântuitorul, care nu trăiesc după trup, ci după Spirit. (Vezi Romani 8: 1).

Închinați-vă Creatorului în spirit și în adevăr, în Sabatul Său. El vă iubește cu o dragoste care nu vă va părăsi. Închinarea simplă și singură, fără afișare lumească, este acceptată în ochii Săi.

Cuvintele Sale sunt pline de curtenie:

"Ridică-te iubita mea, și vino, frumoasa mea. . . . Vino, iubitul meu, să ieșim la câmp; . . . ne vom trezi devreme și vom merge la vii. . . . Acolo îți voi da dragostea mea "(Cântarea Cântărilor, 2:10, 7: 11-12)