Print

Secretul Salvării

Cuvinte și fraze sunt, uneori, citite sau auzite în predicile, care nu sunt, foarte clar, înțelese. Neprihănirea prin credință este o astfel de expresie; în mod frecvent utilizată, dar vag înțeleasă. Este foarte important ca toți cei care doresc să trăiască veșnic cu Yahuwah, să aibă o înțelegere clară a ceea ce este "neprihănirea prin credință", pentru că, aceasta este singura cale prin care cineva, va fi salvat.

contemplative young man studying BibleA fi "neprihănit" înseamnă să fii în acord cu legea divină:

"Aplicat pe persoane, acesta arată către cineva care are inima sfințită, și păzește poruncile divine, practicându-le, ca un om neprihănit." (Noah Webster, Dicționar American al limbii engleze, 1828.)

Scriptura îndeamnă: "Dar tu, om al lui Yahuwah, ... urmărește dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. "(1Timotei 6:11, Scriptura cu Nume Restabilite) Numai cei care urmăresc neprihănirea, cei care, în cele mai interioare gânduri și sentimente ale lor sunt în acord cu Yah, vor fi salvați.

Problema este că:

Nu este nici unul neprihănit! Nu, nici unul măcar!
Nu este nici unul care să aibă pricepere!
Nu este nici unul care să caute cu tot dinadinsul pe Yahuwah.
Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici.
Nu este nici unul care să facă binele!
Nu, nici unul măcar!
(Vezi Romani 3:10-12)

Pentru că toți sunt păcătoși, neprihănirea prin credință, este un dar divin extrem de prețios. Referindu-se la Mântuitorul, Scriptura declară:

"Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul ispitit în toate, asemenea nouă, dar fără păcat. Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să aflăm har, ca să avem ajutor la momentul potrivit." (Evrei 4:15, 16, KJV)

Darul lui Yahuwah prin Fiul Său cuprinde mult mai mult decât răscumpărarea din păcat. Aceasta include, de asemenea, recrearea gândurilor și sentimentelor cele mai intime în imaginea divină. Mântuitorul omenirii a fost ispitit asupra fiecărui punct, prin care poti fi ispitit, dar El nu a păcătuit niciodată. De aceea, prin moartea Lui pentru voi, El vă poate da propria Lui neprihănire, astfel încât să puteți sta înaintea lui Yahuwah, ca și cum nu ați fi păcătuit niciodată.

smiling woman holding BibleCăci, dacă este cineva în Yahushua, este o creație nouă; cele vechi s-au dus; iată, toate s-au făcut noi. Și toate acestea sunt de la Yahuwah, care ne-a împăcat cu Sine prin Yahushua și ne-a încredințat slujba împăcării: că adică Yahuwah era în Yahushua împăcând lumea cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele și punând în noi cuvântul acestei împăcări . . . Pe Cel care n-a cunoscut păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim dreptatea lui Yahuwah în El. (Vezi 2 Corinteni 5: 17-19, 21)

Darul lui Yahuwah este recuperarea totală de sub efectele păcatului, a tuturor celor care cred. Aceasta este neprihănirea lui Yahuwah și poate fi obținută numai prin credință, pentru că aceasta este un dar. Nimeni nu poate atinge neprihănirea lui Yahushua prin eforturile propriei munci:

"Căci, prin faptele Legii nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, căci prin lege vine cunoștința păcatului." (Romani 3:20, NKJV)

Numai atunci când păcătosul pocăit apucă făgăduințele prețioaseprin credință, el devine îndreptățit.

"Iată, i s-a îngâmfat sufletul, nu este cinstit în el; dar cel drept va trăi prin credința lui "(Habacuc 2: 4, NKJV).

Pavel a explicat credincioșilor din Galatia:

Un om nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credința în Yahushua Unsul, căci, chiar dacă am crezut în [El], să fim socotiți neprihăniți prin credință în Yahushua și nu prin faptele legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii. (Vezi Gălăteni 2:16.)

Yahuwah "atât de mult a iubit lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică." (Ioan 3:16, KJV) Oricum, în scopul de a accepta acest mare dar si toate beneficiile pe care le aduce, tu trebuie să-ți exerciți credința. "Credința" în sine nu este întotdeauna bine înțeleasă pentru ceea ce este. Credința este convingerea, dar este, de asemenea, mult mai mult.

"Acum, credința este o încredere neclintită [încrederea, siguranța] în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare a lucrurilor care nu se văd." (Evrei 11: 1)

Pur și simplu, credința este:

"Asentimentul minții la adevărul declarat de un altul, se sprijină pe autoritatea și veridicitatea acestuia, fără alte elemente de probă; decizia că declarațiile sau mărturiile altuia reprezintă adevărul" (Noah Webster, Dicționar American al limbii engleze, 1828.)

A accepta această neprihănire înfăptuită de Yahushua prin viața Lui perfectă, înseamnă să-ți exerciți credința, pentru că "fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, pentru că cel care vine la [Yahuwah] trebuie să creadă că El este și că El răsplătește pe cei care Îl caută "(Evrei 11: 6, NKJV). Credința adevărată nu este emoție. Mai degrabă, este decizia calmă în a crede în promisiunea lui Yahuwah datorită a cine și ceeste El, fără să ai nevoie de nici o altă dovadă sau probe ca să crezi. Mulți oameni, așteaptă să simtă emoții puternice înainte ca ei să simtă că au credință. Aceasta este o greșeală. Timpul să-ți exerciți credința este atunci când te simți cel mai lipsit de iubirea și prezența lui Yahuwah.

Mulți creștini începători își exercită umblarea în credință, ca Mântuitorul să-i accepte și să-i ierte. Ei cred, de la început, că vor primi Duhul lui Yah și ei sunt botezați, cu bucurie, încrezători în Răscumpărătorul lor. Oricum, pe măsură ce timpul trece, mulți încep să trăiască ca și cum vor fi salvați prin eforturi proprii, în respectarea legii. Aceasta a fost capcana în care gălătenii au căzut. Pavel i-a întrebat răspicat:

O, Galateni fără minte! Cine v-a fermecat pe voi, înaintea ochilor cărora Yahushua Unsul a fost prezentat ca răstignit? Iată numai ce voiesc să știu de la voi: prin faptele Legii ați primit voi Duhul, sau prin auzirea credinței? Așa de fără minte sunteți? După ce ați început prin Duhul, acum să sfârșiți în firea păcătoasă? (Vezi Galateni 3: 1-3.)

Nu există nimic care să poată fi făcut de cineva ca să obțină mântuirea. Este un dar, de la început și până la sfârșit, care este acceptat prin credință în făgăduințele lui Yahuwah.

Nu există nimic care să poată fi făcut de cineva ca să obțină mântuirea. Este un dar, de la început și până la sfârșit, care este acceptat prin credință în făgăduințele lui Yahuwah. Primul pas spre acceptarea neprihănirii lui Yahushua, prin credință, este, pur și simplu, să alegi să crezi, cee ce El a spus că va face:

"... și pe cel care vine la Mine, nu-l voi izgoni afară." (Ioan 6:37, NKJV)

Fără nici o ezitare, El a îndemnat:

"Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina Mea este ușoară ". (Matei 11: 28-30, NKJV)

Cel de-al doilea pas este, să accepți prin credință, avertizarea către Laodiceeni, care ți se aplică individual.

Și îngerului bisericii din Laodiceea scrie-i, . . . "Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. . . Pentru că zici: "Sunt bogat, m-am îmbogățit, și nu duc lipsă de nimic" - și nu știi că ești cel ticălos, vrednic de plâns, sărac, orb și gol - te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit în foc, ca să te îmbogățești; și haine albe, ca să fii îmbrăcat; și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; și alifie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. "(vezi Apocalipsa 3:14-18, NKJV)

man staring at himself in a mirrorNu poți vedea vedea adâncimea păcatului și degradarea în propria inimă. De aceea, este necesar să accepți prin credință că, condiția Laodiceeanului ți se aplică personal. După și numai după, va putea , Marele Fizician să aplice vindecarea divină. Aceasta este primită prin credința în marile și prețioasele făgăduințe. Rugați-vă cu David:

"Ai milă de mine, Yahuwah, după bunătatea Ta! După bogăția îndurărilor Tale, șterge fărădelegile mele! Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu! Curățește-mă cu isop, și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Creează în mine o inimă curată, Yahuwah, și reînnoiește înlăuntrul meu un duh statornic." (Psalmul 51: 1, 2, 7 și 10, NKJV)

Apoi, în sfârșit,alege să crezi că El a făcut deja aceasta, pentru că El a promis că va face.

"De aceea și noi, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice ne îngreunează și păcatul care ne înfășoară așa de ușor, și să alergăm cu stăruință în lupta care ne stă înaintea, privind spre Yahushua, Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre." (Evrei 12: 1, 2, KJV)

Yahushua a venit să-Și descopere divinitatea unită cu umanitatea fără să comită păcat. Toți cei care acceptă neprihănirea lui Yahushua,prin credință, vor descoperi că atunci când fac voia lui Yahuwah, ei își eliberează propriile dorințe.

"Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Yahushua a suferit pentru voi și v-a lăsat un exemplu, ca să călcați pe urmele lui: " El n-a făcut păcat, și în gura Lui nu s-a găsit viclenie . . . El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost tămăduiți. " "(1 Petru 2:21, 22, 24)

Neprihănirea prin credință este mai mult decât o atitudine a minții. Esterezultatul atitudinii minții. Neprihănirea prin credință ceea ce facem corect, prin credință, în puterea lui Yahushua. Voința curățită este UNA cu Yahuwah. Yahushua, trăiește în smiling young girl reading the Biblecredincioșii care, păstrează în chip desăvârșit legea lui Yah. Aceasta este adevărata neprihănire, prin credință și aduce cu ea pacea divină și odihna, necunoscută celor care încearcă să ajungă în Cer prin propriile eforturi. Sabatul este un simbol al odihnei celor care așteptă, toți care renunță la propriile eforturi pentru a fi salvați și se încred total în meritele Mântuitorului înviat.

Rămâne deci o odihnă ca de sabat pentru poporul Lui Yahuwah. Fiindcâ cine a intrat în odihna Lui, s-a odihnit și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Elohim de ale Lui. (Vezi Evrei 4: 9, 10)

Toți care așteaptă neprihănirea lui Yahushua prin credință vor dori să păzească legea divină. Este scrisă în inimile lor și nu mai este o povară ci o bucurie! Cei pocăiți, toți cei care ajung în cer fără să guste moartea, sunt toți aceeia care au acceptat neprihănirea lui Yahushua prin credință. Ei sunt descriși în Apocalipsa:

Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile Lui Yahuwah, și credința lui Yahushua. (Vezi Apocalipsa 14:12).

Alegeți astăzi, să luați aminte la cuvântul Lui Yahuwah. Acceptați mântuirea, oferită gratuit. Credeţi că ceea ce El a spus, va face. Apoi, "umblați în înnoirea vieții" (Romani 6:4) cu El.

 


Conținut asemănător: