Print

Semnificația Numelui Elohim:Nu este ceea ce crezi!

Atât cuvântul lui Yah cât și numele divin, ambele , conțin puterea ce a chemat universal la existență.
Satana cunoaște acest lucru și de aceea a ascuns numele prin folosirea titlurilor generice.


Puterea Numelui

Provocarea lui Moise și Rugul AprinsCea mai puternică făgăduință din Scriptură este încorporată în numele divin:Yahuwah.

Eternul Existent prin Sine se identifică pe Sine Însuși prin verbul ce semnifică existența: A Fi

Dar Moise I-a răspuns lui Dumnezeu: – Dacă voi merge la israeliţi şi le voi spune că Dumnezeul părinţilor lor m-a trimis la ei, iar ei mă vor întreba Care este Numele Său, ce le voi răspunde?

Dumnezeu i-a zis lui Moise: – EU SUNT CEL CE SUNT! Să le spui israeliţilor că Cel Ce Îşi spune „EU SUNT“ te-a trimis la ei.(Exod 3:13-14)

“Eu Sunt ”provine din evreiescu, Hayah. “Acest verb înseamnă a exista, a fi;a deveni, a trece, a fi făcut, a se întâmpla, a fi finalizat.”1 În alte cuvinte, orice verb care exprimă existența poate fi un nume al Creatorului: sunt, este, ești, era , fi, fiind, fost—ele toate se aplică în egală măsură Atotputerniciei.

Când Yahuwah a chemat universal la existență, a făcut-o prin a-și pronunța propriul Său nume iar suflarea gurii lui conținea puterea a ceea ce spune cuvântul.

“Lumină, hayah!” (Geneza 1:3) Lumină a fost .

“Prin cuvântul lui Yahuwah a fost făcute cerurile ; si toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui.” (Psalm 33:6)

Cuvântul lui Yah conține puterea de a face ceea ce spune!

Căci, aşa cum ploaia şi zăpada coboară din ceruri şi nu se întorc înapoi până nu udă pământul, făcându-l să rodească şi să încolţească, dând sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa este şi cu al Meu Cuvânt, care iese din gura Mea:

nu se va întoarce la Mine fără rod, ci Îmi va împlini dorinţa şi va reuşi în lucrul pentru care L-am trimis.(Isaia 55:10-11)

Scriptura îndeamnă în repetate rânduri pe credincioși să cheme numele divin ce conține puteri divine! Când îl folosești în conbinație cu nevoia ta , numele divin devine cea mai puternică făgăduință din univers. Există vreo făgădunță de care ai nevoie, dragostea divină și-o va oferi.

Folosirea(și folosirea greșită) a titlurilor

Satana cunoaște asta. El a ascuns deliberat făgăduința numelui divin îngropând-o sub titluri generice. De exemplu, cea mai modernă traducere citează 1Cronici 16:8 ca spunând: ”O, mulțumiți Domnului! Chemați Numele Lui; faceți cunoscute faptele lui printre popoare !” Dar este acesta sensul exact?! Nu poți chema un titlu generic! În originalul evreiesc se spune:”O, mulțumiți lui Yahuwah! Chemați numele Lui…”

Titlurile nu conțin puterea cuprinsă în numele divin. Acesta este, precis, motivul pentru care originalul evreiesc îl menționează în repetate rânduri pe Yahuwah pe nume, când cei mai mulți credincioși nu-L cunosc decât ca” Dumnezeu” sau ”Domn”.Ei nu relizează imensa putere și frumusețe a numelui Tatălui.

Titlurile își au rolurile lor, totuși. Ele sunt folositoare atunci când se face comparația între Yahuwah ( singurul dumnezeu viu și adevărat) și toți ceilalți dumnezei falși2 De exemplu, prima poruncă afirmă: “Să nu ai alți dumnezei afară de Mine.” (Exod 20:3) Pavel, deasemenea , pune în contrast adevăratul dumnezeu cu dumnezeii falși: “Într-adevăr, chiar dacă există aşa-numiţi „zei“ în cer sau pe pământ, – aşa cum există de fapt mulţi „zei“ şi mulţi „domni“ – totuşi pentru noi există un singur Dumnezeu, Tatăl, din Care sunt toate şi pentru Care suntem şi noi, şi un singur Domn, Yahushua Cristos, prin Care sunt toate şi prin Care suntem şi noi.” (1 Corinteni 8:5-6)

Evreii au și ei titluri generice. Titlurile care apar în ebraică sunt el și eloah.Ele reprezintă echivalente ebraice pentru cuvântul ”dumnezeu”. În Scriptură, în plus, referirilor la Yahuwah, aceste titluri se mai referă și la dumnezeii falși pe care Israel i-a slujit în timpul apostaziei. Forma de plural a lui el este elohim si datorită acestui fapt au apărut o mulțime de confuzii.

om în confuzieDeuteronom 6:4 declară că există un singur dumnezeu, și acesta este Yahuwah: ”Ascultă, O, Israel :Yahuwah dumnezeul (Elohim) nostru, Yahuwah este unul!”

Vezi problema? “Elohim” este la plural,dar textul spune că El este unul! Și doar acest pasaj crează confuzie.

În raportul Creațiunii, acest plural apare în mod repetat. “La început, elohim [dumnezei] a creat cerurile și pământul … și elohim [dumnezei] a zis, Să fie lumină …” (Geneză 1:1 & 3)

Această confuzie a condus pe unii non-trinitarieni presupună că Mântuirorul este divin și are existență de sine stătătoare eternă împreună cu Tatăl. Această presupunere este, totuși, incorectă. Studiul atent al Scripturii dovedește nu doar că Mântuitorul este pe deplin uman , dar el nu a fost nici pre-existent. De aceea, trebuie să existe un alt mod de a reconcilia aparenta contradicție căYahuwah alohim-ul nostrum(dumnezei) este unu.

Și iată! The New Strong’s Expanded Dictionary of Bible Words spune despre “elohim”:

Dumnezei în sens obijnuit;dar folosit în mod spe(cific) la (plural)… pentru Dumnezeul suprem; folosit ocazional ca o cale de a face diferența majestății; iar uneori ca un superlativ.

Cu alte cuvinte, folosire formei de plural pentru un singur personaj era o formă de politețe obijnuită în antichitatea evreiască. Era folosită atunci când scriitorul dorea să preamăreasca importanța persoanei la care se făcea referire. Acesta este modul în care cuvântul apare în Scriptură frecvent. Yahuwah este Cel Prea Înalt. El este Atotputernicul. A fost o încercare de a comunica importanța și majestatea Sa, ceea ce i-a condus pe scriitorii Bbliei să se refere la El, folosind pluralul elohim. Acesta denotă majestatea și omniprezența Sa la orice nivel al existenței infinite.

Un titlu la plural nu denota o dumnezeire plural și nu face referire, cu certitudine, la un duo divin Tatăl/Fiul

dumnezei

Chemați numele lui Yahuwah

Credincioșii sunt îndemnați, încă, să caute numele lui Yahuwah, “ fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit! (Romani 10:13) În timp ce titlurile sunt folosite pentru a comunica concepte și idei, ele nu conțin puterea pe care numele lui Yah o deține.

Când Mântuitorul s-a născut, Yahuwah a trimis un înger la Iosif într-un vis, instruindu-l ce nume specific să-I dea; un nume care încorpora numele divin în el însuși.

Iată, îngerul lui Yahuwah i-a apărut într-un vis, spunând, Iosif, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, soția ta: pentru ceea ce s-a conceput în ea este de la Duhul Sfânt

Și ea va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Yahushua: pentru că el va mântui pe poporul său de păcatele lor. (Matei 1:20 și 21)

Yahushua înseamnă, literal, “ Mântuirea lui Yahuwah!” Ce nume inspirator de speranță are Mesia! Mântuire totală și completă a fost oferită în darul lui Yah, singurul fiu născut, total uman.

Numele Lui nu este "Yahuwah-plus-eforturile-mele-salvează" sau "Yahuwah-cu-ajutorul-meu-salvează". Mântuirea lui Yahuwah; un dar complet.

Chemați numele lui Yahuwah. Mântuirea este deja a voastră! Nu mai este nimic de făcut. Yahuwah mântuirște. Și este suficientă pentru toți.
 

Ca să învățăm mai mult despre numele sfânt, folosirea proprie și improprie a titlurilor, și semnificația cuvântului ”Elohim”căutați în programul WLC Radio episodul intitulat ”Cine(sau ce) este Elohim?”