Print

Slechts Één Evangelie

Slechts Één Evangelie

 

1/Wat kan er belangrijker zijn dan geloven & verkondigen van het juiste EVANGELIE? Het is Yahuwahs Goede Nieuws. Christus als Yah's volmaakte vertegenwoordiger werd het verkondigen ervan toevertrouwd. Een aangepast Evangelie verkondigen is zelfmoord. Paulus waarschuwde ertegen:

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021

2/Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend … en tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie,...alleen maar mensen die het evangelie van Christus willen verdraaien. Als iemand u iets verkondigt dat hiermee in strijd is – vervloekt is hij! Gal. 1:6-8

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021

3/Wat is er beangstigender dan ZIJN woede op de hals halen? Als we het Evangelie verknoeien, verknoeien we het met Yahuwah ZELF, wat leidt tot Zijn vloek. Vervloeking door Yahuwah betekent eeuwige dood. Satan weet dit. Dit is waarom hij enthousiast het echte Evangelie verdraait.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021

4/Omdat Yahuwah Christus de verkondiging van Zijn Evangelie toevertrouwde, is het verstandig om het Evangelie te bestuderen dat Christus verkondigde. Marcus merkt op dat het begon met Christus: 'Het begin van het evangelie van Yahushua Christus, Zoon van Yahuwah.' Marcus 1: 1

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021

5/Wat zegt het evangelie volgens Marcus? "Nadat Johannes gevangen was gezet, kwam Yahushua naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van Yahuwah, zeggende: 'De tijd is vervuld en het koninkrijk van Yahuwah is nabij. Bekeer u en geloof in het evangelie.' 1: 14-15.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021

6/Het Evangelie is het nieuws van de aanstaande vestiging op aarde van Yah's eeuwige koninkrijk, staat in het NT. Betekent dat 't eind van Satans heerschappij op aarde nabij is. Is er beter nieuws dan dit?Dit is het Evangelie dat de Vader Christus opgedragen heeft te verkondigen.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021

7/Christus gaf 2 specifieke geboden aan met wie Hij het Koninkrijks Evangelie deelde: 1.Geloof dit evangelie. 2.Bekeer je nadat je het goede nieuws hebt geloofd. Zie je niet hoever Satan al geslaagd is om 't Koninkrijks Evangelie te verbergen&vervangen door een aangepaste versie?

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021

8/Heeft Christus ooit een ander evangelie gepredikt dan dat van het koninkrijk? "Maar Hij zei tegen hen: 'Ik moet het Koninkrijk van Yahuwah ook aan de andere steden prediken, want voor dit doel ben ik uitgezonden.' Lucas 4:43. Wat was enige doel en focus van Christus' bediening?

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021

9/Had Christus dezelfde focus toen Hij zijn 12 discipelen opdracht gaf? 'Toen riep Hij zijn twaalf discipelen bijeen en gaf hun macht en gezag over alle demonen en om ziekten te genezen. Hij stuurde ze om het koninkrijk van God te prediken en zieken te genezen. ' Lucas 8: 1-2.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021

10/Paste Christus Zijn focus op het Evangelie van het Koninkrijk aan toen Hij de 70 discipelen uitzond? Waarover gebood Hij hen te prediken? "Genees de zieken daar en zeg hen: ‘Het koninkrijk van Yahuwah heeft jullie bereikt.’" Lucas 10:9. Opnieuw dezelfde focus op het Evangelie.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021

11/Wat predikte Hij nadat Hij uit de dood was opgewekt? Lucas zegt dat Christus "40 dagen lang door [discipelen] werd gezien en sprak over dingen m.b.t. het Koninkrijk van Yahuwah." Handelingen 1:3. Zelfs na Zijn opstanding is Hij nooit afgeweken van het Koninkrijks Evangelie.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021

12/Waarom de obsessie van Christus door het het Koninkrijks Evangelie? Omdat Hij een gehoorzame Zoon was in opdracht van zijn Vader. Het Koninkrijks Evangelie passioneerde Hem, want het is het Evangelie dat Zijn Vader eert en het op handen zijnde herstel van aarde verkondigt.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021

13/Retorische vraag: zouden Christus' huidige volgelingen niet net zo gepassioneerd&gericht moeten zijn op verkondiging v/h Koninkrijks Evangelie als Hij was? En even gehoorzaam aan Yahuwah in het verkondigen van 'tzelfde goede nieuws dat Christus deed, zelfs na Zijn opstanding?

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021

14/Hebben Christus' directe volgelingen dezelfde passie&ijver voor het Koninkrijks Evangelie behouden? "Maar toen ze Filippus geloofden terwijl hij de dingen over Yahuwahs Koninkrijk en Yahushua Christus' naam predikte, werden zowel mannen als vrouwen gedoopt." Handelingen 12:8.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021

15/Behield Paulus dezelfde passie & ijver voor het Koninkrijks Evangelie als Yahushua? ".. Nu weet ik dat u allen, onder wie ik ben gaan prediken over het Yahuwahs Koninkrijk, mijn gezicht niet meer zult zien." Paulus predikte hetzelfde Evangelie van het Koninkrijk als Christus.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021

16/Volhardde Paulus in het Koninkrijks Evangelie prediken tot hij stierf? “Paulus verbleef twee jaar in zijn gehuurde huis en ontving iedereen die hem bezocht, het Gods koninkrijk predikend en vrijmoedig onderwijzend over Christus. " Handelingen 28:30-31.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021

17/Onze vraag:Waarom horen we niet meer van het koninkrijks evangelie dat Christus & zijn discipelen predikten? Dat ligt helemaal bij de zg. Platonische Kerkvaders. Ze hielden er niet van dat Zijn Koninkrijk op aarde was en prefereerden om in plaats daarvan naar de hemel te gaan.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021

18/Ze pasten het Christus' evangelie aan door 't aardse koninkrijk te schrappen; exclusief te richten op wat Christus deed aan het kruis en benadrukten nieuwe hoop om naar d hemel te gaan als we i/d verzoenende dood van Christus geloven. Allen geloven nu dit gewijzigde evangelie!

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021

19/Wat is mis met aanvaarden van t evangelie vd kerkvaders of met geloven i/d verzoenende dood v Christus? Ons antwoord:Welke mens heeft Yahuwah rechten verleend Zijn Koninkrijks Evangelie t wijzigen? Paulus waarschuwde tegen het aanvaarden v.e. ander evangelie, zelfs v.e. engel!

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021

20/De verzoenende dood v Christus is essentieel onderdeel v/h Koninkrijks Evangelie. Geloven in de verzoenende dood v Christus is t MIDDEL waarmee we t aardse Koninkrijk van Yahuwah binnengaan. Maar we kunnen t Koninkrijks Evangelie niet reduceren tot de dood&opstanding vChristus

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021

21/Toen de kerkvaders t evangelie wijzigden om t aardse koninkrijk uit te sluiten, introduceerden ze de fatale fout v naar de hemel te gaan. Bijna t hele christendom richt zich nu op deze valse hoop. De enige manier deze fout op te sporen, is teruggaan naar t evangelie v Christus

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021

22/We eren Yahuwah door weigeren v/h geknepen evangelie v/d kerkvaders. Yahuwah zal hen op de Dag des Oordeels oordelen voor het veranderen v Zijn Evangelie. Als we HEM echt liefhebben, aanvaarden we graag Zijn Koninkrijks Evangelie zoals gepredikt door Christus, ons voorbeeld.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021

23/Je weet nu waarom WLC nooit zal stoppen met verkondigen v Yahuwah's Evangelie v/h Koninkrijk. We proberen oprecht de voetstappen v Christus en de apostelen te volgen. Hierom verwerpen we t valse en geknepen 'Evangelie' dat tegenwoordig heerst. Er is maar ÉÉN waar Evangelie.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021

24/Ons is bekering geboden&Koninkrijks Evangelie t geloven. We kunnen niet aards koninkrijk opheffen en tegelijk ons geloof i/h evangelie van Christus claimen. Oprecht berouw&geloof in evangelie v Christus gaan samen. Oprecht berouw is vrucht v aanvaarden v Koninkrijks Evangelie.

— WLC_team_Nederlands (@WNederlands) May 3, 2021