Print

Vila i frid | Vad händer efter döden?

En kärt älskades död är hjärtesorg, ånger, en längtan efter andra chanser och ofta... frågor.

Vid denna smärtsamma, sårbara tid i ens liv söker sinnet svar.

kyrkogård"Är det allt som finns?"

"Är hon borta för alltid?"

"Vad händer med honom nu?"

"Var är han?"

”Visst är mitt barn i himlen nu ..."

"Om jag bara kunde vara säker!"

“Tanken att han skulle lida i

skärselden skrämmer mig!”

“Vad är det för Gud som bränner folk?”

“Är hon däruppe och tittar på mig?

Hela tiden?”

“Till och med när jag ... Jag är inte säker på att jag gillar tanken att de tittar hela tiden!”

En kärleksfull himmelsk Fader visste att Hans jordiska barn skulle ha sådana frågor. I Skriften har Han gett ett svar för varje själs hjärtskri. Många människor lär sig att när en person dör så fortsätter deras odödliga själ att leva. Men Bibeln upprättar två principer som avslöjar att detta är en djävulens lögn.

1 Timotheosbrevet 6:16 säger att endast Yahuwah "ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma". Bibeln lär:

“Den som syndar skall dö.” (Hesekiel 18: 4)

Skriften fortsätter att tydligt säga:

”Det finns ingen människa som inte syndar.” (1 Kungaboken 8:46)

”Alla har syndat och saknar härligheten från Yahuwah.” (Romarbrevet 3:23)

Döden är varje människas del, eftersom alla har syndat. Skaparen, vars kärleksfulla hjärta aldrig ämnade att Hans barn skulle lida under synd, har tagit bort all tvekan om vad som händer vid döden. En "själ" är inte en ande utan kropp som flyter runt. I Begynnelsen formade Yahuwah "människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. man sitter vid en kyrkogårdSå blev människan en levande själ.” (1 Mosebok 2: 7) En “själ” kan helt enkelt inte vara en “frigjord” ande eftersom det kräver både en kropp och livsande för att göra en själ!

“Så länge min ande är i mig och Yahs livsande i min näsa.” (Job 27: 3)

Det finns inget medvetande efter döden.

“Lita inte på furstar, inte på människor som ej kan frälsa. När deras ande lämnar dem, vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet.” (Psalm 146: 3, 4)

Alla som ignorerar de tydliga förklaringarna från Skriften om att det inte finns någon medvetenhet efter döden äventyrar sina liva. Att hålla sig fast vid en tro på livet efter döden lämnar en person öppen för att bli lurad av demoner. Séanser är inget annat än onda änglar som antar formen av en död älskad. Denna praxis fördöms kraftigt i Bibeln.

Den eviga Faderns karaktär sammanfattas i Skriften mycket kortfattat. 1 Johannesbrevet 4: 8 säger att Yahuwah är helt och hållet kärlek. Perfekt kärlek fördömer inte någon till att brännas i all evighet för synder som begåtts under en enda livstid.

“Syndens lön är döden.” (Rom 6: 23)

Döden, inte evigt liv i pinande, är straffet för synd.

“De som lever vet att de måste dö, men de döda vet ingenting och de får ingen lön mer, ty minnet av dem är glömt.” (Predikaren 9: 5)

Även i döden lyser den Himmelske Faderns ömma vård igenom. Skriften presenterar döden som intet mer än sömn. När Frälsaren kom till Jairus hem, vars dotter just dött, uppmuntrade Han, "Flickan är inte död, utan sover.". De anlitade beklagarna förstod inte vad Han menade och "hånskrattade åt Honom." (Se Matteus 9: 24)

öppen Bibel

 Som ärliga bibelstudenter måste vi alltid ägna oss åt bevisets vikt när vi studerar Skriften. “Prooftexting” och tradition har lett till att många håller sig fast vid en felaktig förståelse av de dödas tillstånd.

Till och med lärjungarna blev chockade när de fick veta att döden, för Skaparen, bara är "sömn". Efter att Lasarus dog, sade Yahushua till sina lärjungar: "Vår vän Lasarus sover, men Jag går för att väcka honom. Då sade lärjungarna till Honom: Mästare, sover han, så blir han frisk. Yahushua hade talat om hans död, men de trodde att Han talade om vanlig sömn. Nu sade Yahushua helt öppet till dem: Lasarus är död. (Se Johannes 11: 11-14)

När Adam och Eva syndade förklarade deras kärleksfulla Skapare med sorg vad som skulle bli deras nya parti i livet:

“I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden, ty av den har du tagits. Jord är du, och jord skall du åter bli.” (1 Mosebok 3:19)

När en person dör återvänder livsande till Skaparen och kroppen återgår till det stoft som den togs ifrån. Mot slutet av sitt liv förmanade den kloke kung Salomo alla:

"Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar,
innan de onda dagarna kommer och de år då du skall säga:
De ger mig ingen glädje; …
innan silvertråden brister och den gyllene skålen slås sönder; …
då stoftet vänder åter till den jord det kommit ifrån och anden vänder åter till Yahuwah som gav den."
(Predikaren 12: 1, 6-7)

Tankarna upphör och själen går i sömn när kroppen dör och livsande återgår till Skaparen.

"Ty i döden tänker ingen på Dig, vem tackar Dig i dödsriket?" (Psalm 6: 6)

“De döda prisar inte Yahuwah, ingen som har farit ner i det tysta.” (Psalm 115: 17)

För alla som älskar sin Frälsare är döden bara en sömn - en vila från sitt arbete medan de väntar på att Livgivaren återvänder och väcker dem tillbaka till livet. När Yahushua kommer för andra gången kommer Han att återupprätta alla som har dött och litat på Honom. Då kommer de som har återuppstått såväl som de rättfärdiga som fortfarande lever att föras till Himmelen med Honom.

Som aposteln Paulus uppmuntrade thessalonikerna:

"Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Yahushua har dött och uppstått, så tror vi också att Yah skall föra fram dem som insomnat i Yahushua tillsammans med Honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Mästaren: vi som lever och är kvar till Mästarens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Yahuwahs basun, då skall Mästaren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Yahushua uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Mästaren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Mästaren. Trösta därför varandra med dessa ord." (Se 1 Thessalonikerbrevet 4: 13-18)

Odödlighet är den gåva som Yahushua ger vid sin Andra Ankomst till alla de som har älskat och litat på Honom.

"Ty syndens lön är döden, men Yahuwahs gåva är evigt liv i Yahushua." (Se Rom 6:23.)

På tal om dem som kommer att leva vid Andra Ankomsten så sade Paulus:

“Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.” (1 Korinthierbrevet 15: 51-53)

fröjdande kvinnaAlla som älskar och litar på sin Skapare behöver inte frukta döden.

Yahuwah har lovat:

“Från dödsrikets våld skall Jag friköpa dem, från döden skall Jag återlösa dem. Du död, var är dina plågor? Du dödsrike, var är din ödeläggelse? Ånger är fördold för Mina ögon. ” (Hosea 13:14)

På den glada dagen kommer vare odödliggjords sång lyda:

“Du död, var är din seger?
Du död, var är din udd?”
(1 Korinthierbrevet 15:55)

Långt ifrån att vara något att frukta, döden är vilan en kärleksfull

Fader ger sitt trötta barn i väntan på uppståndelsen vid

Andra Ankomsten så vi aldrig någonsin kommer vara åtskilda igen.


Vad händer efter döden?