Print

Botezul: Cum, De Ce & De Către Cine?

baptismLa WLC, până de curând, am crezut că numai cei  consacraţi ca diaconi, prin punerea mâinilor, ar putea efectua botezul altor credincioși. Această poziție a constituit un pas înainte față de poziția bisericilor confesionale ", prin care numai lucrătorii hirotoniți pot efectua botez. Dar Tatăl Yahuwah ne-a arătat că poziția noastră nu este potrivită pentru aceste zile din urmă, atunci când vor fi suflete prețioase dorind să se boteze în întreaga lume, și nu sunt suficient de mulți diaconi hirotoniți pentru a efectua această responsabilitate (plus inconvenientul costurilor de călătorie, care vor fi implicate). În acest scop, Tatăl Yahuwah a adus în atenția noastră precedentul Său, în cazul lui Ioan Botezătorul care a fost rânduit să boteze pe alții [vezi întrebarea și răspunsul de mai jos] și, mai recent, istoria anabaptiștilor credincioși,  "Reformatorii radicali" ai Reformei. După mult studiu al anabaptiștilor, suntem de părere că, în multe feluri, experiența și persecutarea lor ne oferă multe lecții cu privire la modul în care să facem față crizei finale care va devora credincioșii lui Yahuwah la sfârșitul veacului.

Întrebare: Dacă botezul se poate face numai de către diaconii "hirotoniți", prin punerea mâinilor, etc. (care are precedent clar în Scriptură), atunci cine a hirotonit pe Ioan Botezătorul?

 Răspuns: Cu siguranță că a fost Yahuwah Însuși și pentru că El nu se schimbă, atunci El trebuie să facă astăzi, la fel, pentru cei chemați / credincioșii separați în restaurarea tuturor lucrurilor prin Duhul lui Ilie, în care Ioan, de asemenea, a operat!

Yahushua nu numai că a intrebat dar a și  răspuns la această întrebare El Însuși:

Întrebare: Botezul lui Ioan, de unde a fost? din cer, sau de la oameni? (Matei 21:25)

Răspuns: Căci vă spun că, dintre cei născuți din femei, nu este un profet mai mare decât Ioan Botezătorul. . . (Luca 07:28)

Vă rugăm să consultați link-ul de mai jos pentru a afla pe scurt despre anabaptiști:

http://thirdmill.org/newfiles/jac_arnold/ch.arnold.rmt.10.html    

 

 Imersiune: Anabaptiștii din zilele lor timpurii nu au făcut o problemă din modul de botezare. Noi știm că mulți practicau turnarea de ani de zile, înainte să ajungă la convingerea că imersiunea era modul corect de botez în Noul Testament. De asemenea, ei credeau că orice creștin ar putea boteza un alt creștin și că acest lucru nu era numai de competența diaconilor hirotoniți.

NOTĂ: Ca un căutator al adevărului, puteți cere acum Tatălui Yahuwah să vă ajute să conduceți un alt suflet la adevărul Său, și apoi vă puteți boteza reciproc.

Botezul prin scufundare completă trebuie să se facă în numele ebraic original [dat]  - Yahushua - așa cum a fost făcut în cartea Faptele Apostolilor. [Fapte 2:38, Fapte 8:12, Fapte 8:16, Fapte 19: 5] Realizăm că este imposibil să punem în practică această ordonanţă divină folosindu-ne de vre-unul dintre slujitorii hirotoniţi din bisericile decăzute de astăzi. Prin urmare, este esenţial ca botezul/rebotezarea să fie făcută de indivizi dedicaţi care au acceptat întregul adevăr şi îşi trăiesc vieţile separat de bisericile decăzute.   

Toți candidații la botez ar trebui să fie implicați în procedurile de mai jos, deoarece această responsabilitate nu ar trebui să fie luată ușor și, pe cât posibil, trebuie să urmeze modelul pe care-l vedem prezentat foarte clar în Scriptură.

Dacă veți examina textul din Faptele Apostolilor 2 cu atenție, veți vedea imediat că, mare parte din învățătura, predicile și instruirea, incluzând lunga istorie a legământului "vechi" și participarea Mântuitorului nostru, au precedat și condus la cuvântul "pocăi", poruncit de Petru în lucrarea sa despre decizia ulterioară a botezului lor. Cei implicați în botezuri performante nu au neglijat instruirea temeinică a candidaților. Yahushua și ucenicii erau implicați personal în instruirea / învățarea care precedă toate botezurile. Ioan a sfătuit toți candidații să-și arate roadele pocăinței în viața lor înainte de botez (Matei 3:7-12). El a predicat pe larg și a chemat pe mulți la pocăință, dar vom vedea că, chiar și unii botezați de el, au avut nevoie mai târziu, de instruire suplimentară și efectiv de  re-botezare de către ucenici (Fapte 19: 3-5).

"Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Yahuwah și numele lui Yahushua, au fost botezați, atât bărbați cât și femei." (Faptele Apostolilor 8:12)

Filip a urmat un studiu profund cu famenul etiopian care a văzut apoi nevoia sa personală pentru botez. (Faptele Apostolilor 8: 26-39) Vedem, de asemenea că botezul înainte de o înțelegere deplină și de trăirea în ascultare de cuvânt poate avea rezultate devastatoare ca în cazul lui Simon. (Faptele Apostolilor 8: 13-23)

Saul nu a fost botezat decât după instruirea de catre Anania și "solzii au căzut de pe ochii lui" - de asemenea în mod simbolic, ceea ce înseamnă că a înțeles clar mesajul și noul său scop - "Și îndată au căzut de pe ochii lui un fel de solzi; și el și-a recăpătat imediat vederea, și s-a sculat, și a fost botezat. "(Faptele Apostolilor 09:18) Calea de a fi gata pentru acestă decizie importantă, este prin studiu cu rugăciune și viață în ascultare de Cuvântul lui Yahuwah. Iacov arată clar că credința trebuie să fie evidențiată prin fapte (Iacov 2: 17-18). Lucrările sunt dovada exterioară a credinței cuiva.

 Candidatul trebuie să fie învățat cu grijă.

"Face-ți ucenici din toate neamurile, botezându-i... Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit." (Matei 28: 19-20)

Candidatul trebuie să fie învățat toate lucrurile pe care Yahushua le-a poruncit.

 În acest scop, candidații sunt încurajați să completeze toate ecursurile la

https: // www. worldslastchance.com/ecourses.

Aceste cursuri sunt concepute pentru un studiu sistematic structurat si va fi cu siguranță de mare ajutor atunci când lecțiile sunt studiate în detaliu. Fiecare candidat ar trebui să-și stabilească disponibilitatea pentru botez după cum se explică la http://www.worldslastchance. com/baptism/how-do-i-know- that-i-am-ready-for-baptism. html

… și ar trebui să fie în deplin acord cu cele 25 de Convingeri și principii fundamentale la http://www.worldslastchance. com/about-us/our-25-beliefs. html