Гражданският Дълг на Вярващите:Истинското значение на Римляни 13

Watch this video in other languages:
Описание...

Гражданският Дълг на Вярващите:
Истинското значение на Римляни13 !

  • Официало задължение да устои за истината
  • Свещенно задължение да се съпротивляват
    на злото във всичките му форми
  • Не сляпо подчинение на тираничните сили
  • Грешно е да се използват Римляни 13 за да подържат
    закони, които са в противоположност на божественият закон

В това видео:
Истинското Значение на Римляни 13 !

Време: 00:18:56
Изтеглени: 1234
Прегледи: 3256
The
Latest
Videos
Сериите “Фалшиви Новини” | Част 1: “Всички дни са еднакви!”
Под закона? Или Под Благодат?
Майкъл Сатлер: Верен до Смърт
Съботата: Дар от Ях | Наслада на Душата
Разбиране на Новолуния & Преносни Дни
Пристрастяване към Хазарта
Украшения & Християните: Проблемът с Бижутата
Заклани в Духът! Християнска Харизма: Дух от Дълбините
"Грегорианската Събота е Библейската Събота"-това е ФАЛШИВА НОВИНА!
Яхушуа Vs. Папа Франсис: На кого ще вярвате?
Обитаване в скритото Място на Всевишният
Даниил 11: Своеволният Цар