Contact US

Proroctví doby konce

2588 Články in 22 Languages

Pokračující inkvizice Říma: Co musíš vědět
Ohavná a šokující fakta o Římsko katolické inkvizici jsou něco, čeho si musí být Yahuwahovi věrní dobře vědomi. Bible jasně uvádí, že historie se bude opakovat, když druhá šelma ze Zjevení vdechne opět život papežství.
Comments: 0 
Hits: 291 
Zjevení 17: Proroctví o sedmi králích - 8. král identifikován!
Skrze studium Zjevení 17 nás vedl Yahuwah k nejpřekvapující pravdě, která potvrzuje, že jsme konci všech věcí blíže, než jsme si kdy představovali. Náš milující Eloah nás vybízí, abychom sdíleli toto proroctví, aby nemusel být nikdo překvapen světovými událostmi, které brzy vyvstanou a zaplaví svět největším podvodem, který kdy Satan vymyslel.
Comments: 0 
Hits: 302 
Vyjděte! NYNÍ!
Nebe varuje svět, ale udivující je, že většina lidí se domnívá, že se to jich netýká!
Comments: 0 
Hits: 261 
Daniel 11: Král Severu je Osmanská říše!

Pečlivé, hluboké studium Daniele 11,40-45 naprosto ustanovuje, že "Král Severu" je Osmanská říše!

Comments: 0 
Hits: 486 
Proč jsme nezměnili náš postoj ohledně 7 králů ze Zjevení 17 od roku 2005?
Zde ve WLC se snažíme, abychom předávali nejnovější informace ohledně probíhajících proroctví doby konce. Ze všech sociálních sítí je dnes Twitter ta nejrychlejší. Následuj nás proto na Twitteru, pokud chceš získat nejnovější informace!
Comments: 0 
Hits: 497 
Věděli jste, že Obraz šelmy už byl vytvořen?
Věděli jste, že Obraz šelmy byl už vytvořen? Pomalu ale jistě přijal a vztyčil každý národ na Zemi tento "obraz" a nyní ho celý svět používá! Ptáš se, co to je? Přečti si!
Comments: 1 
Hits: 680 
Proč Jeff Bezos, nejbohatší muž na zemi, ignoruje Yahovu nebeskou klenbu?
Yahuwah nesmírně požehnal Jeffu Bezosi. Proč tedy používá své miliardy na propagaci ďáblovy agendy? WLC vyzývá Bezose, aby studoval svou Bibli, poznal pravdu a ihned obrátil svůj směr! Následky vědomé propagace bludu jsou strašlivé.
Comments: 0 
Hits: 529 
Chceme vás nadchnout ohledně těchto 2 extrémně důležitých událostí!

S velkým napětím očekáváme 2 velmi bezprostřední události: 1) Pohled na Otce a Syna, když se klenba sroluje jako svitek. 2) Náhlý příchod 2 svědků/proroků. Chceme vás nadchnout ohledně těchto 2 extrémně důležitých událostí. Dáte se nadchnout?

Comments: 0 
Hits: 502 
Kniha se 7 pečetěmi: Seznam všech předpovězených událostí

S tím, jak se řítíme rostoucí rychlostí do konce historie Země, budou se prorocké události postupně naplňovat! Tento článek slouží jako náš seznam těchto událostí na odškrtnutí! Jakmile se proroctví pro danou událost naplní, odškrtneme ji. Pozýváme tě, abys opakovaně navštěvoval tuto stránku. A když přijde lepší porozumění ohledně konkrétních událostí, budeme podle toho revidovat tuto stránku. Měj vždy poučitelného ducha a neustále zkoumej v Písmu!

Comments: 0 
Hits: 827 
Bitcoin zdarma!
Vážně. Žádný háček. Rozdáváme Bitcoin zdarma. Jsme tak nadšení ohledně Bitcoinu a osvobození od centralizovaného bankovnictví, které Bitcoin nabízí, že posíláme 10.000 Satoshi (jednotek Bitcoinu) každému, kdo je registrovaným uživatelem u WorldsLastChance.com.
Comments: 0 
Hits: 797 
Děsivá prohlášení papežů | Přímo z úst nevěstky
Tento článek obsahuje mnoho šokujících papežských prohlášení a dokumentů, které mohou být pro křesťana věřícího v Bibli extrémně ofenzivní a šokující. Říkáme pravdu o Katolickém falešném náboženství, protože nám to není jedno; nechceme, aby byl kdokoliv z Jeho lidu nadále klamán tímto zkaženým systémem.
Comments: 0 
Hits: 797 
Čas končí teď! Vyvýšení papeže Františka

Čas končí. Doba milosti velmi, velmi brzy skončí. Současné události jsou připraveny, aby papeže Františka katapultovaly do pozice svrchované moci nad celým světem.

Comments: 0 
Hits: 906 
Nový světový řád: Vytvoření obrazu šelmy
Periodicky se výraz Nový světový řád (New World Order) objevuje v ústech politiků. Tento článek odhaluje Nový světový řád jako starý plán Satana vládnout světu skrze zmatek, útlak a neposlušnost vůči Yahuwahovi. Centrální úloha USA a papežství ve snaze uskutečnit tento plán v době konce byla osvětlena v Biblickém proroctví napsaném před 2000 lety. Tato varování nám pomáhají si uvědomit, že vítězství skrze víru v Yahushuu je nutné při výzvách dnešní doby. Vše potřebné pro vítězný život, správná bohoslužba a nalezení bezpečí v bezprostředních katastrofách dnešního světa se nachází v tomto článku.
Comments: 0 
Hits: 1651 
Státem ovládané církve: Podvod 501c3

Klasifikace 501(c)(3) je status pro náboženské a dobročinné organizace v USA, který je osvobozuje od zdanění příjmů. Zatímto tento článek opakovaně odkazuje na tuto konkrétní klasifikaci, varování překračuje mezinárodní hranice. Každá náboženská organizace, která je uznávaná jako taková národní vládou, se dostává pod kontrolu této vlády. Tehdy se stává paží státu a musí se podřídit politice státu.

Comments: 0 
Hits: 780 
Šelma ze Zjevení 13, její znamení a její Trojský kůň

Mýtus o nepřerušitelném týdenním cyklu je základem, na kterém spočívá "znamení šelmy". Myslíš, že sobota je ten Sabat, který zachovávali Adam, Noe, patriarchové, Mojžíš, proroci, Yahushua a apoštolové? Zamysli se! Času je málo, Yahuwahův milovaný. Studuj, aby ses sám osvědčil.

Comments: 0 
Hits: 1180 
Odpočítávání začalo! Doba soužení je nyní!
Proroctví Daniele potvrzují rok 1922 jako počátek závěrečného odpočítávání ke konci. Poznej význam tohoto nanejvýš důležitého roku!
Comments: 0 
Hits: 1265 
Yahushua nebo papež František: Komu věříš?

Papež František tvrdí, že je neomylný zástupce Yahushui. Pečlivé prozkoumání jeho výroků, porovnaných s Písmem, zjevuje charakter, životní styl a teologii, které jsou protikladem Spasitele.

Comments: 0 
Hits: 1470 
Vzdychat a sténat... nebo utéct!

Poselstvím Nebe pro poslední generaci je utečte ze všech organizovaných náboženství a denominací. Náboženští lídři však mají neustálý zájem na tom, aby lidé nadále chodili do církve. Používají 8. a 9. kapitolu Ezechiele k tomu, aby si lidé mysleli, že mají povinnost zůstat členy církve, i když je jasné, že je církev v odpadlictví.

Comments: 0 
Hits: 1159 
Pečetě, Polnice a Vyšetřující soud

Spravedlnost spoléhá na informace. Soudní proces je vlastně vyšetřování, které se snaží předložit fakta před soudce a porotu. Tento článek je hlubší pohled na 7 pečetí, 7 polnic a vyšetřující soud!

Comments: 0 
Hits: 1554 
Filadelfie nebo Laodicea? Která církev jsi ty?

Poslední generace je výjimečná. Je nejhorší ze všech. Každý, kdo činí pokání, obdrží odměnu daleko větší než byla nabídnuta komukoliv předtím. Ke získání této odměny je nezbytné pro kající Laodiceány, aby se připojili k církvi Bratrské Lásky.

Comments: 0 
Hits: 1514 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.