Contact US

Proroctví doby konce

3975 Články in 22 Languages

Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil
Kalvínův výklad Bible ospravedlňoval vraždu jeho teologických oponentů. On sám nikomu neuřízl hlavu, ani nezapálil oheň, který upálil heretiky zaživa, ale Kalvínova kázání ze Starého a Nového Zákona tvrdila, že takové tresty smrti jsou v souladu s Božími zájmy. Co se z toho musíme poučit?
Comments: 0 
Hits: 1232 
Pozor! Země bude vyprázdněna!
Mnoho křesťanů se domnívá, že Kristův návrat nenastane během jejich života. Místo toho se domnívají, že život bude nadále probíhat tak, jak jej znají dnes. Nicméně série událostí změní život na zemi, jak ho známe … navždy.
Comments: 0 
Hits: 1845 
Jeho chrám s lidmi: Skrytá touha Otcova srdce!
Satan propaguje domněnku, že na nově stvořené zemi nebude žádný chrám. Tím byla nejhlubší touha Stvořitelova srdce neznámá a nedoceněna.
Comments: 0 
Hits: 1094 
Tradiční náboženství: Komplexní studium římskokatolických dějin
Abychom plně pochopili koncept a základ náboženství a náboženské věrouky jako celku, musíme nejprve pochopit tuto jednu pravdu… koncept tradičního a strukturovaného náboženství je ve svém jádru lidský vynález.
Comments: 0 
Hits: 1182 
Milénium odhaluje Yahuwahovu lásku pro ztracené!
Bible odhaluje, co se stane se ztracenými během milénia po Spasitelově návratu . . . a to zjevuje hloubku Otcovy lásky.
Comments: 0 
Hits: 1143 
Víš, co se brzy stane?
Zaslíbení Yahušuova návratu je požehnanou nadějí, která motivovala misionáře, posilňovala mučedníky a inspirovala po věky nespočet věřících. Je smutné, že mnoho věřících získalo nesprávnou informaci ohledně událostí okolo Spasitelova návratu.
Comments: 0 
Hits: 1122 
Pokračující inkvizice Říma: Co musíš vědět
Ohavná a šokující fakta o Římsko katolické inkvizici jsou něco, čeho si musí být Yahuwahovi věrní dobře vědomi. Bible jasně uvádí, že historie se bude opakovat, když druhá šelma ze Zjevení vdechne opět život papežství.
Comments: 0 
Hits: 2913 
Zjevení 17: Proroctví o sedmi králích - 8. král identifikován!
Skrze studium Zjevení 17 nás vedl Yahuwah k nejpřekvapující pravdě, která potvrzuje, že jsme konci všech věcí blíže, než jsme si kdy představovali. Náš milující Eloah nás vybízí, abychom sdíleli toto proroctví, aby nemusel být nikdo překvapen světovými událostmi, které brzy vyvstanou a zaplaví svět největším podvodem, který kdy Satan vymyslel.
Comments: 0 
Hits: 2366 
Vyjděte! NYNÍ!
Nebe varuje svět, ale udivující je, že většina lidí se domnívá, že se to jich netýká!
Comments: 0 
Hits: 1695 
Daniel 11: Král Severu je Osmanská říše!

Pečlivé, hluboké studium Daniele 11,40-45 naprosto ustanovuje, že "Král Severu" je Osmanská říše!

Comments: 0 
Hits: 2619 
Proč jsme nezměnili náš postoj ohledně 7 králů ze Zjevení 17 od roku 2005?
Zde ve WLC se snažíme, abychom předávali nejnovější informace ohledně probíhajících proroctví doby konce. Ze všech sociálních sítí je dnes Twitter ta nejrychlejší. Následuj nás proto na Twitteru, pokud chceš získat nejnovější informace!
Comments: 0 
Hits: 1796 
Věděli jste, že Obraz šelmy už byl vytvořen?
Věděli jste, že Obraz šelmy byl už vytvořen? Pomalu ale jistě přijal a vztyčil každý národ na Zemi tento "obraz" a nyní ho celý svět používá! Ptáš se, co to je? Přečti si!
Comments: 1 
Hits: 2044 
Proč Jeff Bezos, nejbohatší muž na zemi, ignoruje Yahovu nebeskou klenbu?
Yahuwah nesmírně požehnal Jeffu Bezosi. Proč tedy používá své miliardy na propagaci ďáblovy agendy? WLC vyzývá Bezose, aby studoval svou Bibli, poznal pravdu a ihned obrátil svůj směr! Následky vědomé propagace bludu jsou strašlivé.
Comments: 0 
Hits: 1970 
Chceme vás nadchnout ohledně těchto 2 extrémně důležitých událostí!

S velkým napětím očekáváme 2 velmi bezprostřední události: 1) Pohled na Otce a Syna, když se klenba sroluje jako svitek. 2) Náhlý příchod 2 svědků/proroků. Chceme vás nadchnout ohledně těchto 2 extrémně důležitých událostí. Dáte se nadchnout?

Comments: 0 
Hits: 1742 
Kniha se 7 pečetěmi: Seznam všech předpovězených událostí

S tím, jak se řítíme rostoucí rychlostí do konce historie Země, budou se prorocké události postupně naplňovat! Tento článek slouží jako náš seznam těchto událostí na odškrtnutí! Jakmile se proroctví pro danou událost naplní, odškrtneme ji. Pozýváme tě, abys opakovaně navštěvoval tuto stránku. A když přijde lepší porozumění ohledně konkrétních událostí, budeme podle toho revidovat tuto stránku. Měj vždy poučitelného ducha a neustále zkoumej v Písmu!

Comments: 0 
Hits: 2354 
Bitcoin zdarma!
Vážně. Žádný háček. Rozdáváme Bitcoin zdarma. Jsme tak nadšení ohledně Bitcoinu a osvobození od centralizovaného bankovnictví, které Bitcoin nabízí, že posíláme 3.000 Satoshi (jednotek Bitcoinu) každému, kdo je registrovaným uživatelem u WorldsLastChance.com.
Comments: 0 
Hits: 2178 
Děsivá prohlášení papežů | Přímo z úst nevěstky
Tento článek obsahuje mnoho šokujících papežských prohlášení a dokumentů, které mohou být pro křesťana věřícího v Bibli extrémně ofenzivní a šokující. Říkáme pravdu o Katolickém falešném náboženství, protože nám to není jedno; nechceme, aby byl kdokoliv z Jeho lidu nadále klamán tímto zkaženým systémem.
Comments: 0 
Hits: 2455 
Čas končí teď! Vyvýšení papeže Františka

Čas končí. Doba milosti velmi, velmi brzy skončí. Současné události jsou připraveny, aby papeže Františka katapultovaly do pozice svrchované moci nad celým světem.

Comments: 0 
Hits: 2443 
Nový světový řád: Vytvoření obrazu šelmy
Periodicky se výraz Nový světový řád (New World Order) objevuje v ústech politiků. Tento článek odhaluje Nový světový řád jako starý plán Satana vládnout světu skrze zmatek, útlak a neposlušnost vůči Yahuwahovi. Centrální úloha USA a papežství ve snaze uskutečnit tento plán v době konce byla osvětlena v Biblickém proroctví napsaném před 2000 lety. Tato varování nám pomáhají si uvědomit, že vítězství skrze víru v Yahushuu je nutné při výzvách dnešní doby. Vše potřebné pro vítězný život, správná bohoslužba a nalezení bezpečí v bezprostředních katastrofách dnešního světa se nachází v tomto článku.
Comments: 0 
Hits: 4230 
Státem ovládané církve: Podvod 501c3

Klasifikace 501(c)(3) je status pro náboženské a dobročinné organizace v USA, který je osvobozuje od zdanění příjmů. Zatímto tento článek opakovaně odkazuje na tuto konkrétní klasifikaci, varování překračuje mezinárodní hranice. Každá náboženská organizace, která je uznávaná jako taková národní vládou, se dostává pod kontrolu této vlády. Tehdy se stává paží státu a musí se podřídit politice státu.

Comments: 0 
Hits: 2265 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.