Print

10 KATUNAYANG Dapat Mong Malaman Tungkol Sa Mga Heswita!

The current Superior General is the Reverend Father Adolfo Nicolás.

Ang Punong Heneral ng Kalipunan ni Hesus ay ang opisyal ng titulo ng Katolikong order, ang mga Heswita. Siya ay kadalasang tinatawag bilang Amang Heneral. Ang posisyon ay minsang dala-dala ang mapanirang palayaw ng Itim na Papa. Ang kasalukuyang Punong Heneral ay si Reverend Father Adolfo Nicolás.

ANG MGA HESWITA – 10 KATUNAYAN

“Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong-gubat.” – Yahushua sa Mateo 7:15 (MBB)

“Darating kami na parang mga tupa at mamumuno na parang asong-gubat.” – Francesco Borgia, Ikatlong Punong Heneral ng mga Heswita.

Ang Kalipunan ni Hesus, mas karaniwang tinatawag na mga Heswita, ay ang armadong milisiya ng Simbahang Katoliko. Sila’y pinagtibay noong 1540 ni Pope Paul III sa iisang kautusan: para talunin ang Protestantismo at mabawi ang pandaigdigang pamumuno ng kapapahan. Upang makamit ang panghabang-panahon na trabahong ito, ginugol nila ang anumang paraan ng palsipikadong edukasyon, mga panlipunang programa, panghihimasok, at lahat ng kasamaan na maaaring pag-isipan at gawin. Hindi na kailangang sabihin, nakamit nila ang dakilang tagumpay sa kanilang misyon, naging sukdulan ang kasalukuyang papa, Pope Francis, ang Ikawalo at huling Papa ng Pahayag 17, na humawak ng ilan sa mga matataas na posisyon sa Argentina, kabilang ang Panlalawigang Nakakataas ng Kalipunan ni Hesus at Arsobispo ng Buenos Aires. Ginawa siyang kardinal ni Pope John Paul II.

Ngayon, karamihan sa buong mundo ay hindi alintana kung paano ang pamamalakad ng mga Heswita, mula sa kanilang pagkakatatag hanggang sa mismong araw na ito. Ngayon na higit pa kaysa sa dati, naniniwala ang World’s Last Chance na lubhang mahalaga na ipalaganap ang mga sumusunod na makasaysayang katunayan tungkol sa masamang kalipunang ito, upang ilabas ang kasamaan ng tunay na mapaminsalang order na ito.

Pope Clement XIV abolished the Jesuits

Katunayan #1

Binuwag ni Pope Clement XIV ang mga Heswita bilang kalipunan noong 1773:

Hindi tumagal para sa mga bansang Katoliko noong ika-18 siglo na mapagod sa panghihimasok ng mga Heswita sa kanilang pambansang gawain. Sila’y galit na galit sa mga Heswita na hingin nila sa Simbahang Katoliko na buwagin sila. Ang sapat na pulitikal na presyon ay hinatid na pasanin kay Pope Clement XIII. Gayunman, pumanaw siya bago pa niya magawa ang tungkol rito. Ang trabaho ng pagbuwag sa Kalipunan ni Hesus ay bumagsak sa kanyang kahalili, Clement XIV. Gayong nilagdaan ni Clement XIV ang kautusang nagbubuwag sa Order ng Heswita, sinabi niya, “Nilagdaan ko ang patunay ng aking kamatayan,...” Sa loob ng siyam na buwan, namatay siya. [Marami sa mga kapanahunan niya ay itinuturing ang kanyang kamatayan na isang kaso ng paglason, at pinaghihinalaang ang mga Heswita ay responsable].

Pinagkunan: http://www.pickle-publishing.com/papers/triple-crown-clement-xiv.htmKatunayan #2

Walang ibang entidad sa mundo ang pinatalsik at pinigilan ng mga bansang Katoliko at hindi Katoliko gaya ng mga Heswita:

Jesuits IHS

Halata naman na ang mga Heswita ay hindi pinatalsik mula sa maraming mga bansa (maging sa mga bansang Katoliko) dahil sa kanilang edukasyonal o kawanggawa na trabaho. Sila ay pinatalsik mula sa pangingialam at pagsasagawa ng mga pulitikal na sabwatan laban sa sangkatauhan upang paunlarin ang kanilang sariling layunin.

“Sa pagitan ng 1555 at 1931, ang Kalipunan ni Hesus [iyon ay ang Order ng Heswita] ay pinatalsik mula sa hindi bababa sa 83 bansa, siyudad at estado, dahil sa pakikipag-ugnay sa pulitikal na sabwatan at mga tangkang pabagsakin ang kapakanan ng Estado, ayon sa mga talaan ng isang paring Heswita [iyon ay si Thomas J. Campbell]. Halos bawat halimbawa ng pagpapatalsik ay sa mga kadahilanang pulitikal na intriga, pulitikal na panghihimasok, pulitikal na pagbagsak, at pumukaw ng pulitikal na panghihimagsik.”

Ang mga Heswita ay kilala sa kanilang mga panlilinlang, pang-eespiya, panghihimasok, pagpatay at paghihimagsik. Sila ay gumagawa nang malalim tungo sa pulitikal na larangan at nagsasagawa sa pulitika ng lahat ng mga bansa sa mundo.

Pinagkunan: “The Babington Plot”, by J.E.C. Shepherd, p.12

Kapag ang mga Heswita ay pinatalsik mula sa isang bansa, sila ay nagpapalit lamang ng estratehiya at bumabalik sa bansa na nagpatalsik sa kanila sa ilalim ng bagong pagbabalatkayo. Ang sumusunod ay naglalahat ng kanilang pagpapatakbong estratehiya:

“Darating kami na parang mga tupa at mamumuno na parang asong-gubat. Kami ay patatalsikin na parang mga aso at babalik gaya ng mga agila.”

Pinagkunan: Francesco Borgia, Ikatlong Punong Heneral ng mga Heswita.

Hitler and the Jesuit connection

Katunayan #3

Iminodelo ni Hitler ang kanyang kilabot na hukbong SS at partido sa organisadong istraktura ng mga Heswita at Simbahang Katoliko:

“...ang organisasyong SS ay pinagtibay ayon sa mga alituntunin ng Order ng Heswita.”

Pinagkunan: “The Secret History of the Jesuits,” ni Edmond Paris, p. 164

Si Walter Schellenberg, dating pinuno ng Nazi counter-espionage ay ginawa ang pahayag na ito: “Ang organisasyong SS ay pinagtibay ni Himmler [Heinrich Himmler, nangungunang kasapi ng partidong Nazi] ayon sa mga alituntunin ng Order ng Heswita. Ang mga tuntunin at ang Espiritwal na Pagsasanay na inireseta ni Ignacio Loyola ay mga modelong sinubukang kopyahin ni Himmler. Ang titulo ni Himmler bilang punong hepe ng S.S ay katumbas ng ‘Heneral’ ng mga Heswita at ang buong istraktura ay isang napakalapit na imitasyon ng herarkikong order ng Simbahang Katoliko.” “The Secret History of the Jesuits,” ni Edmond Paris, p. 164

Higit sa lahat, natutunan ko mula sa mga Heswita. At gayon kay Lenin din, “naalala ko. Ang mundo’y hindi malalaman ang anumang bagay nang lubos at kahanga-hanga gaya ng herarkikong istraktura ng Simbahang Katoliko. May kaunti pang bagay na naaangkop mula sa mga Heswita na gagamitin ng Partido.

Pinagkunan: Manfred Barthel, "The Jesuits: History and Legend of the Society of Jesus (New York, 1984), Adolf Hitler, p. 266.

“Natutunan ko nang lubos mula sa Order ng mga Heswita”, sinabi ni Hitler... “Hanggang ngayon, wala pang naging mas engrande, dito sa lupa, kaysa sa herarkikong organisasyon ng Simbahang Katoliko. Inilipat ko ang maraming bagay ng organisasyong ito tungo sa aking sariling partido... Sasabihin ko sa iyo ang isang lihim... Ako ay nagtatag ng isang Order... Sa aking mga “Burgs” ng Order, kami’y magpapaunlad ng isang kabataan na yayanig sa mundo... Pagkatapos nito’y tumigil si Hitler, at wala na siyang masasabi pa..

Vatican connection to Nazis

Ang naglagda ng opisyal na kasunduan ay si Kardinal Pacelli (na naging Pope Pius XII). Noong 1933 siya ay ang Kalihim ng Estado ng Vatican. Ikalawa mula sa kaliwa ay si Franz von Papen, isang nakakatakot na Nazi at matapat na Katoliko na dalubhasang diplomatiko ni Hitler at ang ahente ng Vatican na tumulong kay Hitler na dalhin sa kapangyarihan. Nakatayo sa dulong kanan na maaaring makita ay bahagyang kilalang prelado ng Vatican, Montini, na naging Pope Paul VI.

 

 

Pinagkunan: "Hermann Rauschning, dating punong national-socialist ng pamahalaan ng Danzig: "Hitler m'a dit", (Ed.  Co-operation, Paris 1939, pp.266, 267, 273 ss).

“Ang Fuhrer ay lumitaw sa kapangyarihan, salamat sa mga boto ng Catholic Zentrum [Partido Sentral na pinangasiwaan ni Heswita na si Ludwig Kaas], limang taon lamang bago pa [ang 1933], ngunit karamihan sa mga layunin ay mapangutyang ipinakita sa Mein Kampf ang natanto na; ang aklat na ito . . . ay isinulat ng kontroladong Heswita na si Fr. Bernhardt Stempfle at nilagdaan ni Hitler. Sapagkat . . . ang Lipunan ni Hesus ay walang kapintasang tinapos ang tanyag na palatuntunang Pan-Aleman na nakalatag sa aklat na ito, at ang Fuhrer ay pinagtibay ito.”

Pinagkunan: Edmond Paris, The Secret History of the Jesuits, pahina 138

Si Franz von Papen, isa pang makapangyarihang Nazi, na naging instrumento sa opisyal na kasunduan sa pagitan ng Alemanya at ng Vatican ay sinabi ito: “Ang Ikatlong Imperyo ay ang kauna-unahang pandaigdigang kapangyarihan na hindi lamang kinikilala kundi inilalagay sa kasanayan ang mga matataas na alituntunin ng kapapahan.”

Pinagkunan: http://www.chick.com/reading/books/153/153_03.aspKatunayan #4

Sa loob ng mahigit 400 taon, ang mga Heswita ay nagtagumpay sa pagtatatag ng pinakamalaking pandaigdigang sistema ng mga paaralan at unibersidad.

Jesuit educationAng mga prominenteng paaralan at unibersidad na ito, ay lumikha ng mga kilalang alumni. Kaya ang mga Heswita ay nagawang hugisin at hulmahin ang kaisipan ng maraming tanyag na mga lider ng mundo, at lumikha ng mga henerasyon ng pulitikal at pangrelihiyong lider na papabor sa Simbahang Katoliko, at kanyang doktrinaryong adyenda.

Ang tanyag na mangangaral na Briton, Charles Haddon Spurgeon, ay minsang nagbabala tungkol sa mga ministro ng simbahan na nakatapos mula sa mga unibersidad na ito na “... pinanatili nila ang bahagi ng magandang balita ... ngunit nag-aral sa bagong Heswitikong kolehiyo ng diyablo.”

Pinagkunan: Charles H.  Spurgeon “A Solemn Warning for All Churches,” Sermon No. 68Katunayan #5

Ang mga ahente ng mga Heswita ay naging responsable sa mga pagpatay sa maraming pinuno ng Estado sa loob ng maraming siglo:

Ang mga pinuno ng estado ay pinapatay ng mga Heswita, kapag tinangka nilang sugpuin ang impluwensya at panghihimasok ng mga Heswita sa kanilang pambansang gawain. Sa mga pinuno ng estado na kilalang pinatay ng mga Heswita, kami’y magbabanggit ng mga halimbawa: William ng Orange, Haring Henry III at Henry IV ng Pransya, Tsar Alexander I at Alexander II ng Ruso, Pangulong Abraham Lincoln at John F. Kennedy ng Amerika, at Pangulong Benito Pablo Juarez ng Mexico.

Jesuit connection to Lincoln assassination

Si Abraham Lincoln ay ganap na may kamalayan ng kasamaan ng mga Heswita. Ipinahayag niya, “... hindi ito laban sa mga Amerikano ng Timog, lamang, ako lumalaban. Ito ay mas laban sa Papa ng Roma, kanyang taksil na mga Heswita at kanilang bulag at uhaw sa dugong mga alipin kaya dapat ipagtanggol natin ang ating mga sarili sa kanila.”

Pinagkunan: Fifty Years in the Church of Rome, ni Charles Chiniquy. p. 496

“Tila nasa isipan na ng mga Heswita, mula nang unang sumiklab ang digmaan [ang Digmaang Amerikanong Sibil ng taong 1861-1865], na humanap ng tamang panahon para itumba [iyon ay ang pagpatay kay] . . . Ginoong [Abraham] Lincoln.”

Pinagkunan: Thomas M. Harris (U.S. Army Brigadier General; May-akda ng aklat: Rome’s Responsibility for the Assassination of Abraham Lincoln)

“Ang pataksil na pagpatay ay ang paboritong polisiya ng mga Heswita.”

Pinagkunan: U.S.  Army Brigadier General Thomas M.  Harris; “Rome’s Responsibility for the Assassination of Abraham Lincoln”; 1897; Pahina 19)

“Ito ay sa pananampalataya na ang Papa ay may karapatang alisin sa tungkulin ang mga erehe at rebeldeng hari. Ang mga monarka na pinatalsik ng Papa ay gagawing tanyag na punong malupit, at marahil ay papatayin ng unang makakaabot sa kanila.

“Kapag ang publiko ay hindi matugunan ang pagtanggol nito sa kamatayan ng isang malupit na hari, naaayon sa batas ang sinumang dumating, upang patayin siya.”

[Defensio Didei, Heswita Suarez, Book VI. C 4, Nos. 13, 14]

Naaalala ni [Donald] Freed ang malinaw na pasahan ng magalang na pag-uusap nung sina [William] Colby at [Ray] Cline ay nagkita. “Ito’y lubos na kakaiba” sinabi ni Freed, “para sa paksang pinili nila, ‘Kailan katanggap-tanggap na patayin ang isang pinuno ng estado?’ Ipinakita ni Colby ang sinabi niya na isang teolohiko at pilosopiko na ingay ang lumalapit. “Ang Simbahang Katoliko,” sinabi niya, “ay matagal na simula pa nung nakipagtunggali sa katanungang ito,” sa kaisipan ni Colby, lumitaw sa maingay na konsepto: “Ito ay katanggap-tanggap,” sinabi niya, “na patayin ang isang malupit na lider.” [Si Donald Freed ay isang kaibigan ng may-akda, Mark Lane. Isinaayos niya ang isang pagpupulong sa USC para sa U.S. intelligence community at ang mga kritiko nito na pakikitunguhan. Sa entrepanyo ay sina Lane, Ellsberg at John Gerassi, lahat ay mga kritiko. Sa kabilang dako ay sina William Colby, dating DCI (Direktor ng Central Intelligence mula Septyembre 1973 hanggang Enero 1976), David Atlee Phillips, at Ray Cline, dating deputy DCI’s.]

[Plausible Denial, Mark Lane, 1991, p. 85]

Jesuit connection to Kennedy assassinationSi Pangulong John F. Kennedy ay isa pang biktima ng kakila-kilabot na kasamaan ng mga Heswita. Nung dumistansya siya nang palabas mula sa adyenda ng kapapahan at tumayo para sa mas liberal na ideya at mga karapatang pantao, siya ay itinuring, sa kanilang batayan, isang traydor sa Vatican at isang “malupit” na karapat-dapat ng kamatayan.

Ito ay isang sipi mula sa “Vatican Assassins” ni Eric Jon Phelps:

Nalalaman na si Pangulong Kennedy ay hindi idudulog ang Digmaang Vietnam, ang Intelligence Community ay sinimulan ang paghahanda para itumba siya. . . . Si Kardinal Spellman [Francis Spellman, Arsobispo ng New York mula 1939-1967], sa pamamagitan ni FDR, ay isinaayos ang kalayaan ni “Lucky” Luciano . . . Ngayon ang Kardinal ay nangailangan ng pabor. Kapag tinanggihan, maaaring gamitin ni Spellman ang buong intelligence community na tinulungan niyang ayusin, upang itumba ang sinumang lider ng pangkat ng mga nanggugulo. Kapag sinang-ayunan, bagong mga sentro ng pasugalan ang bubuksan, partikular ang Atlantic City. Malinaw, kapag ang Pangulo [JFK] ay tinanggal, lahat ay makakakuha ng mas maraming kapangyarihan at kayamanan, ang intelligence community ay magiging lubos, at ang Kardinal ay mas rerespetuhin ng kanyang mga kapantay sa Roma.

Huli, nung 1964, kauna-unahan sa kasaysayan, ang Papa ng Roma ay nakatapak sa 14th Amendment America, si Kardinal Spellman ay gumanap nang mabuti at biniyayaan ng isang bisita mula sa kanyang Panginoon, kasamang Cold Warrior at tagapangasiwa ng Vatican Ratline, Kardinal Montini, na naging Pope Paul VI. May isa pang dahilan para sa pagtanggal kay Pangulong Kennedy. Nais niyang armahan ang Israel. Isinulat ni Loftus:

“Noong Setyembre 1962, napagpasyahan ni Kennedy na tustusan ang Israel ng depensibong ground-to-air missiles na kayang magpabagsak ng sasakyang-panghimpapawid, ngunit hindi ang opensibang missiles ng Ehipto. Ito ang unang pagbebenta ng armas ng pamahalaan ng Estados Unidos sa Israel.... Nangako si Kennedy sa mga Israelis na kapag natapos ang halalan ng 1964, dudurugin niya ang CIA ‘sa libu-libong piraso at ikakalat ito sa hangin’.... Sa pagpatay kay Kennedy noong Nobyembre 1963, ang mga Israelis ay nawalan ng matalik na kaibigan sa White House simula nung umalis si Truman.” Pinagkunan: The Secret War Against The Jews, John Loftus, 1994

At bakit ayaw ng mga Heswita ng Vatican na magbenta ng anumang armas sa Israel sa panahong ito? Bakit ang kontrolado ng Heswita na Pangulong Johnson ay tumalikod gayong ang hukbong Ehipto ay kumilos sa disyerto ng Sinai upang ihanda ang paglusob nito sa Israel noong 1967? Dahil ang atake sa Israel ay dapat ibunsod. Ang atakeng ito ay pinasiklab ng International Intelligence Community ng Heswita sa Ehipto nang maling nakikita ang kahinaan ng hukbong Israeli at ang ipinalagay na pag-abandona sa Israel ng Imperyong Amerikano. Ang anim-na-araw na digmaan, ay isinagawa ng Knight of Malta, James Angleton, na may isang pangunahing layunin: ang pagkuha sa Jerusalem kasama ang Temple Mount. Ang malinaw na kakulangan ng kagamitang-pangmilitar sa parte ng Israel ay ibinunsod ang planong atake ng Ehipto. Dahil dito, naglunsad ang Israel ng paunang opensa at, sa loob ng anim na araw, ang banal na siyudad ay nasa kamay na ng pamahalaang Zionist ng Roma.

Kung inarmahan ni Kennedy ang Israel, ang mga taga-Ehipto ay hindi maglalakas na kumilos para sa digmaan. Kung walang pinasiklab na digmaan, walang mangyayaring atake ng Israeli. Kung walang atake ng Israeli, ang Jerusalem ay hindi mapapasakamay ng mga Zionists, kontrolado ng Mossad ng mga Heswita. Kung ang Jerusalem ay nasa kamay ng mga Arabo, ang Zionists ay hindi maitatayong muli ang Templo ni Solomon—hindi nila nalalaman—para sa ‘hindi nagkakamaling’ Papa ng Heswita,

“Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba; ano pa’t siya’y nauupo sa templo ng Diyos [muling itinayong templo ni Solomon], na siya’y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos.”

-[II Tesalonica 2:4]

Ligtas na sabihin na ang Heswitang Heneral, gamit ang Papa kasama ang kanyang pinakamakapangyarihang Kardinal, [ay pinapatay si Pangulong Kennedy].

Pinagkunan: http://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican03.htm#THE JESUITS — 1945-1990

Assassination of Kennedy “Pietà” hangs in the Vatican Cathedral of St. Paul.

Ang sinuman ay maaaring ipalagay na ang madamdaming obrang ito ay nakasabit saanman sa Dallas, Texas o siguro’y sa Smithsonian. At ang sinuman ay mali sa parehong nabanggit. Ang larawang ito ng nakapangingilabot na pagpatay kay Pangulong John F. Kennedy, ni Mark Balma, ay nakasabit sa Vatican Cathedral ni San Pablo. Ang larawang ipininta ay pinamagatang “Pietà” matapos ang tanyag na iskultura ni Michaelangelo ni Maria na hawak ang katawan ng ipinakong Kristo, na matatagpuan din sa Vatican. Hindi ba ito ang mapanglaw na paraan na “ipagdiwang” ang buhay ng marahil pinakamamahal na Pangulo ng Amerika? O ito sa halip ay isang parangal sa adyenda ng Heswita, nagsisilbi bilang isang babala/paalala sa mga nais silang salungatin?

Larawan: http://minnesota.publicradio.org/display/web/2006/11/15/jfkpieta


Katunayan #6

Ang mga Heswita ngayon ay kontrolado ang mga makapangyarihan at malihim na kalipunan na humuhugis sa Order ng Bagong Mundo

Jesuits at the head of secret societies

“Ang listahan ng mga malihim na kalipunan na kinontrol ng mga Heswita ngayon ay: ang Freemasonry, ang Knights of Malta, ang grupong Bilderberg, at ang mas mataas na antas ng Knights of Columbus, at pinakamataas na antas ng Opus Dei – at lahat ng mga pangkat pa na nasa ilalim ng mga makapangyarihang entidad na ito.”

Pinagkunan: http://www.toughissues.org/the%20jesuit%20oder.htm

“Mayroon pa ring ...[mga kalalakihan at kababaihan] sa iyong bansa, na magsasabi sa iyo, sa mabangis na bigat na, kapag babagtasin mo ang Masonry, sa lahat ng mga Order nito, hanggang marating mo ang tuktok, punong Mason ng mundo, matutuklasan mo ang indibidwal ng lagim at ang Punong Hepe ng Kalipunan ni Hesus ay iisa at parehong tao!”

Pinagkunan: James Parton, 1855, American Historian, The Black Pope, M.F.  Cusack, (London: Marshall, Russell & Co., 1896) p.  76.

Kapag ang mga siping ito ay totoo, kaysa sa halimbawa naman sa ibaba nito na pulong ng dalawang pinakamakapangyarihang tao sa lupa! Ang Punong Heneral ng mga Heswita at ang Papa, na isa ring Heswita.

Si Amang Heneral Nicolás [Punong Heneral ng Kalipunan ni Hesus/Heswita] ay nakasama si Pope Francis at isinulat ang kanyang karanasan.

Father General Nicolás  meets with Pope Francis“Sa personal na imbitasyon ni Pope Francis, ako ay tumungo sa bahay ni Santa Marta. . . Siya ay nasa pasukan na at tinanggap ako sa karaniwang yakap ng Heswita. Mayroon kaming kaunting larawang kinuha, sa kanyang pakiusap, at sa aking paumanhin sa hindi pagpapanatili ng alituntunin ngunit hinimok niya na tratuhin ko siya gaya ng ibang Heswita sa antas na “Tu”, kaya hindi ako nag-alala tungkol sa pagtawag sa kanya bilang “Iyong Kabanalan,” o “Banal na Ama.” Inalok ko siya ng lahat ng aming mapagkukunan dahil sa kanyang bagong posisyon, siya ay kailangan ng tagapayo, taga-isip, mga tauhan, atbp. Nagpakita siya ng pasasalamat para rito at sa imbitasyon na bisitahin kami para sa tanghalian sa Curia sinabi niya na mapagbibigyan siya. Mayroong ganap na panlahat ng damdamin sa ilang mga isyu na pag-uusapan at nananatili ako nang may paniniwala na kami ay magkakasama nang mabuti para sa paglilingkod sa Simbahan ...

Mayroong tahimik, pagpapalagay ng loob at damayang pagkakaunawa tungkol sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Nilisan ko ang Casa de Santa Maria nang kumbinsido na ang Papa ay magalak na inaasahan ang aming pakikipagtulungan sa ubasan ng Panginoon. Sa huli’y tinulungan niya ako nang may pahid ko at sinamahan ako hanggang sa pintuan. Iyon ay nagdagdag pa ng ilang saludo sa akin mula sa mga Suwisang Guwardiya. Isang yakap ng Heswita, muli, bilang natural na paraan ng pagbati at pamamaalam sa isang kaibigan.”

http://news.sjnen.org/2013/03/father-general-meets-with-pope-francis/

The Secret History of the Jesuits, Edmond ParisKatunayan #7

Ang mga Heswita ay responsable sa pagsulsol ng dalawang digmaang pandaigdig at pag-angat ng Digmaang Vietnam matapos ang pagpatay kay Pangulong Kennedy:

URL ng Larawan: http://www.chick.com/catalog/books/images/0191.jpg

“Ang publiko ay sadyang walang kamalayan ng mga napakalaking responsibilidad na isinagawa ng Vatican at ang mga Heswita sa pagsisimula ng dalawang digmaang pandaigdig – isang pangyayaring maaaring ipaliwanag nang bahagya ng mga higante sa pananalapi sa disposisyon ng Vatican at mga Heswita, binigyan sila ng kapangyarihan sa napakaraming saklaw, lalo na nung huling sagupaan.”

Pinagkunan: Edmond Paris, The Secret History of the Jesuits, pahina 9

Narito ang isang link ng buong e-book - http://www.spirituallysmart.com/Paris-The_Secret_History_of_Jesuits_1975.pdf

Pavelić facing Cardinal StepinacCatholic Bishops giving the Nazi saluteAng dokumentadong kasamaang ginawa ng mga Heswita, lalo na yung nasa ilalim ng pamumuno ng Ustachi (o Ustaše) ay mas nakakagambala at nakagigimbal, lalo nung mayroong mga larawan ng ganung kasamaan. Ito’y hindi nangyari daan-daan o libong taon ang nakalipas. Nangyari ito sa 1940’s! Narito ang ilang links ng mga makademonyong pagpaslang ng Ustachi na isinagawa sa ilalim ng pamumuno ni Ante Pavelić, isang Katolikong pasistang lider ng Croatia, na sumakop ng bahagi ng Yugoslavia para sa Pasistang Italya at Nazi Alemanya at higit sa lahat, para sa Kapapahan. Sa karamihan sa Yugoslavia, sinuman ay inilipat sa Katolisismo o brutal na pinahirapan at pinatay.

(Kaliwang larawan – Nakaharap si Pavelić kay Kardinal Stepinac na inaresto para sa mga krimen ng digmaan at ikinulong at namatay sa ilalim ng arestong pambahay ngunit pinabanal ni Pope JPII noong 1998.)

(Kanang larawan – Ang mga Katolikong Obispo ay nagbibigay ng saludong Nazi bilang parangal kay Hitler; Itala sa dulong kanan: si Joseph Goebbels at ikalawa mula sa kanan: Wilhelm Frick)

Ustachi symbolhttp://www.chick.com/reading/books/153/153_03b.asp

http://www.reformation.org/holoc3.html

http://www.spirituallysmart.com/genocide_in_croatia.pdf

 

Pope Pius VII reinstated the JesuitsKatunayan #8

Matapos palayain mula sa pagkakatapon si Pope Pius VII noong 1814, ang kanyang unang utos sa pagbabalik sa Roma ay para ibalik ang Order ng Heswita.

Ang kapapahan ay nagtiis ng dakilang kahihiyan sa kamay ni Napoleon. Kaya matapos ang pagkatalo ni Napoleon noong 1814, lumaya si Pope Pius VII mula sa pagkakakulong at bumalik sa Roma. Ang pangangailangan na ibalik ang milisiya ay naging isang napakahalagang bagay. Hindi na nais ng Roma na agawan muli ng mga paglilingkod ng mga Heswita, gaano man kabigat ang paglilingkod na ito sa Simbahan ng Roma, at mga kaalyado nito.

“Sa kasunduan na iligtas ang Roma [iyon ay ang herarkiya ng Simbahang Katoliko] mula sa suliranin ng pagkawala ng pandaigdigang kontrol sa Protestantismo, at upang panatilihin ang espiritwal at makalupang paghahari kung saan ang mga papa [ay] ‘inagaw’ nung Gitnang Panahon, ang Roma ay ngayo’y ‘binenta’ ang [Romano Katolikong] Simbahan sa Kalipunan ni Hesus [mga Heswita]; sa diwa na ang mga papa ay isinuko ang posisyon sa kanilang mga kamay.”

Pinagkunan: John Daniel (“The Grand Design Exposed”; 1999; Pahina 64)


Katunayan #9

Ang Order ng Heswita ay sinakop ang Opisina ng Ingkisisyon sandali matapos itong pagtibayin at humantong sa kamatayan ng milyun-milyong hinirang

Jesuit Order took over the Office of Inquisition

Noong 1254, itinatag ni Pope Alexander IV ang Opisina ng Ingkisisyon. Ang unang ingkisitor ay si Dominic, na nagtatag ng Dominikong order ng mga monghe.

Gayunman, sandali matapos ang pagpapatibay ni Pope Paul III sa Kalipunan ni Hesus, ang Opisina ng Ingkisisyon ay binuhay at ang Papa ay nagbigay ng kalayaang mamuno sa mga Heswita na patakbuhin ang opisinang ito, at ang mga ingkisitor-heneral ay binigyan ng natatanging kapangyarihan sa pagpapatupad ng kanilang mandato na bunutin ang lahat ng “mga erehe.” Ito ay nagdulot ng pagkamatay ng milyun-milyong hinirang.

Ang mga sumusunod na sipi ay nagpapakita ng epekto ng pagsakop ng mga Heswita sa Opisina ng Ingkisisyon:

“Kailangan ko bang sabihin sa iyo ang tatlumpung taong digmaan sa Alemanya, na pangunahing pinasiklab ng mga Heswita, upang alisan ang mga Protestante ng karapatan ng malayang pagsamba, siniguro sa kanila ng kasunduan sa Augsburg? O ng rebelyong Irlandes, ng hindi makataong pagpaslang ng mga nasa labing-limang milyong Indyano sa Timog Amerika, Mexico at Cuba, ng makapapang Espanyol? Sa madaling salita, kinalkula ng mga tunay na mananalaysay, na ang kapapahang Roma ay dinanak ang dugo ng animnapu’t walong milyon ng sangkatauhan upang itatag ang kanyang mga walang batayang inaangkin sa paghaharing pangrelihiyon.” Pinagkunan: Dr.  Brownlee’s “Popery an enemy to civil liberty”, p.  105

“Ito ang siglo ng huling digmaang pangrelihiyon sa “Kristyanismo,” ang Tatlumpung Taong Digmaan sa Alemanya, sinulsol ng mga Heswita, binawasan ang mga tao sa kanibalismo, at ang populasyon ng Bohemia mula 4,000,000 hanggang 780,000, at ng Alemanya mula 20,000,000 hanggang 7,000,000, at gawing halos disyerto ang Timog Alemanya, ...”

Pinagkunan: Cushing B.  Hassell, History of the Church of God, Chapter XVII.

Nagsusulat tungkol sa mga Heswita, ipinahayag ni [John] Lord na

“Sila ay inakusahan ng pagsisiguro ng pagbawi ng Utos sa Nantes,-- isa sa pinakamalaking krimen sa kasaysayan ng modernong panahon, na humantong sa pagpapaalis ng apat na raang libong Protestante mula sa Pransya, at ang pagpatay pa ng karagdagang apat na raang libo.”

Pinagkunan: John Lord, Beacon Lights of History, volume VI, p.  325.

“Sa Bohemia, noong 1600, sa populasyon ng 4,000,000, 80 porsiyento ay mga Protestante. Nung nagawa na ng mga Hapsburgs at mga Heswita ang kanilang trabaho, 800,000 ang natitira, lahat ay mga Katoliko.”

Pinagkunan: Henry H., Pocket Bible Handbook, Chicago, 13th edition, 1939, p.  790.


Katunayan #10

Ang mga Heswita ay nagtagumpay sa kanilang mapaminsalang adyenda sa pamamagitan ng batawan ng pangungumpisal saanman sila pumunta

The Jesuits' confessor

“Ang mga Heswita ay nangibabaw na pangkat sa pagbibigay ng mga kompesor (nangangahulugang tagapakinig sa kumpisal) sa mga hari at mga prinsipe at sa mga nasa kapangyarihan. Sapagkat sinasabi ng New Catholic Encyclopedia, “sila’y nagsilbi bilang royal na kompesor sa lahat ng mga haring Pranses sa loob ng dalawang siglo, mula kay Henry III hanggang kay Louis XV; sa lahat ng mga emperador ng Alemanya matapos ang maagang ika-17 siglo; sa lahat ng mga Duke ng Bavaria matapos ang 1579; sa karamihan sa mga namuno sa Poland at Portugal; sa mga maharlikang pamilya sa buong Europa.

“Bilang mga tagapayo sa mga hari, naimpluwensya nila ang pulitikal na polisiya. Ang isang royal na kompesor ay hindi mabagal na sabihan ang isang hari na mayroon siyang tungkulin na gumawa ng anyo ng pulitikal na pakikipag-alyansa na magtataguyod sa mga makalupang interes ng Simbahan. Si Le Tellier, isang kompesor na Heswita kay Haring Louis XIV, nung 1680’s ay naghikayat sa monarka na bawiin ang Utos sa Nantes, na nagbibigay ng kalayaang pangrelihiyon sa mga Protestante. ”

Pinagkunan: http://justus.anglican.org/resources/bio/44.html

Ang mga Heswita ay mga kompesor din ng mga papa. “Ang kompesor ng Papa, isang karaniwang pari, ay dapat isang Heswita: bibisita siya sa Vatican isang beses isang linggo sa tiyak na oras, at siya mismo ang magpapawalang-sala sa mga kasalanan ng Papa.”

Pinagkunan: http://amazingdiscoveries.org/S-deception-The-New-Superior-General-A-Wolf-in-Sheeps-Clothing

-----------------------

Pangwakas:

Ignatius Loyola - Jesuit Founder - by Francisco Zurbaran

Ignacio Loyola – Nagtatag ng Heswita –
ni Francisco Zurbaran.

Naibigay ang mga makasaysayang katunayan tungkol sa mga Heswita, hindi kapani-paniwala at pinaka kagulat-gulat na makita ang media at ang mga lider ng relihiyon at pulitika na nakikipagsiksikan upang iendorso at purihin si Pope Francis. Walang kaming salita na maglalarawan sa hindi pa nangyayaring pandaigdigang epidemiko ng kawalan ng alaala na ito tungkol sa Roma at kanyang mga Heswita.

Ang natunton sa hinaharap na babala ni Heneral Sherman ay pinakanaaangkop na sipiin ngayon:

“Ipapaalala ko lang sa iyo ang kahulugan ng isang Heswita ni Webster: isang tagaguhit, isang intrigante. Kapag ang Simbahan ng Roma ay namayani, ang Papa ay magiging Pangkalahatang Hari . . . Ang mga Heswita ay naririto upang magplano at magsagawa at, kapag posible, kunin mula sa atin ang marangal na pamana ng ating sibil at pangrelihiyon na kalayaan. Ang mga patakaran ng Order ng Heswita ay nagbibigay katuwiran sa pagnanakaw, kahalayan, pagsisinungaling, maling pagbibintang, pagpapakamatay at ang pagpatay ng mga magulang at ibang kamag-anak. Ang pinakamalaking mga krimen sa kasaysayan na ginawa laban sa mga indibidwal at mga bansa ay isinagawa ng mga Heswita . . . Saanman ang mga Heswita ay mayroong sulo para manunog, tabak para pumaslang, at ingkisisyon para magpahirap. Sila ang kaaway ng [naniniwala sa Bibliya na] Kristyanismo. Sila’y nabubuhay para sa pagsakop, swerte at karangalan.”

Pinakunan: General Sherman’s Son: The Life of Thomas Ewing Sherman, S.J., Joseph T.  Durkin, S.  J., (New York: Farrar, Straus and Cudahy, 1959) p.  186.

Ating tungkulin bilang mga tagasunod ni Yahuwah na isiwalat ang Roma at kanyang mga Heswita, at manalangin para sa ganap na pagkawasak ng kanilang pandaraya ng kasamaan. Ang panalangin ay natatanging sandata lamang na mayroon tayo laban sa nakatakip na kaaway na hinaharap natin ngayon. Ang Roma at kanyang mga Heswita ay ang pinakamatinding kalaban ng Magandang Balita at ng sangkatauhan. Gayunman, tiyak natin sa Kanyang propetikong Salita na sila’y hindi kailanman magtatagumpay. Ang nangangalunya ay ganap na mawawasak bago ang Muling Pagdating ni Yahushua:

“Ang sampung sungay na nakita mo at ang halimaw ay mapopoot sa reyna ng kahalayan. Aagawin nila ang lahat ng ari-arian nito at iiwanan siyang hubad. Kakainin nila ang kanyang laman at susunugin ang matitira.” Pahayag 17:16

Purihin ang Kanyang pangalan magpakailanman!!