Print

A căzut Babilonul: Ieșiți afară din ea, Poporul Meu!

Lumea este la final! Timpul, în curând , nu va mai exista. Punctul culminant al veacurilor va lovi în curând lumea. În această oră de pericol extrem, Cerurile nu tac. Yahuwah nu și-a lăsat copiii Săi să facă față acestui pericol pe care lumea nu l-a cunoscut fără a-i avertiza în primul rând de amenințarea ce- i așteaptă.

Ultimul mesaj de milă dat vreodată omenirii conține cea mai solemnă avertizare:

Semafor cu lumină roșie

În aceste momente extrem de periculoase, Cerurile nu tac. Yahuwah nu și-a lăsat copii Săi să facă față celui mai mare pericol pe care lumea nu l-a cunoscut vreodată, fără ca, mai întâi, să îi avertizeze despre iminenta amenințare.

Și după aceste lucruri, am văzut un alt înger coborând din cer,… Și a strigat cu glas puternic, zicând:A căzut, a căzut Babilonul cel mare…Ieșiți din ea, poporul Meu, ca să fiți părtași la păcatele ei și să nu primiți plăgile ei. Fiindcă păcatele ei au ajuns până la ceruri și Yahuwah și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiți-o după cum ea v-a răsplătit, dați-I o măsură îndoită conform lucrărilor ei: în cupa în care a amestecat, turnați-i dublu. (Apocalipsa 18:4-6.)

“Babilon” este simbolul folosit în Scriptură pentru toate religiile false și lumești. Avertizarea finală a pământului este o chemare făcută celor ce se află încă în Babilon. Mesajul este urmat de consecințe eterne deoarece ceea ce se întâmplă imediat după, este distrugerea Babilonului, a întregii lumi, în timpul celor șapte plăgi.Toți cei ce vor fi adăpostiți în ziua cea mare a mâniei trebuie să se afle sub protecția Celui Preaînalt. Doar cei care au luat în seamă chemarea de a ieși din Babilon vor fi în siguranță în acel timp.

Satana știe că toți cei ce iau seama la avertizare vor fi slvați pentru veșnicie de înșelăciunile sale. De aceea, el a creat o ultimă înselăciune cu care prinde o mulțime de creștini sinceri. Ultima înșelăciune este:

“Mesajul nu mi se adresează mie
deoarece eu nu sunt în Babilon!”

Fiecare om are motive diferite de da la o parte ultima invitație a cerului. Pentru unii, avertizarea este respinsă deoares ei sunt protestanți. Ei nu cred în papa; de aceea mesajul nu se aplică lor.Pentru alții, avertizarea este respinsă deoarece ei se închină a șaptea zi a săptămânii . Ei nu se închină Duminica, ziua de închinare a papei; de aceea mesajul nu este pentru ei.

Toți cei care resping mesajul o fac deoarece ei cred că anumite adevăruri pe care le au, îi separă de ceilalți deoarece ei sunt diferiți și cu spiritualitate superioară. Fiindcă ei dețin acest ADEVĂR, ei cred că mesajul nu li se aplică.

Om care refuză să asculte, ridicându-și mâinileRespingând avertizarea cerească, crezând că nu ți se poate aplica deoarece tu deja crezi, e o problem serioasă. Este orbire spiritual și sinucidere eternă. Cu cât mai mare este lumina pe care cineva o are cu cât mai mult adevăr crede cineva, cu atât mai mare este riscul respingerii unui adevăr și a unei lumini și mai ample. Satana orbește mințile multora care mărturisesc a susține adevărul biblic mai avansat decât alții. El îi conduse să presupună că au tot adevărul necesar pentru mântuire.

Inima mare a lui Yahuwah, plină de iubire încă dorește după copii Săi orbi. Scriptura descoperă că mândria și orbirea spirituală este cel mai mare pericol cu care se confruntă ultima generație:

“Cunosc faptele tale, că nu ești nici rece și nici fierbinte. Mi-as fi dorit să fii rece sau fierbinte. Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici fierbinte, am să te vărs din gura Mea. Pentru că spui :Sunt bogat, am de toate, și nu duc lipsă de nimic’—și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol.” (Apocalipsa 3:15-17)

Generația finală a fost binecuvântată cu un mare adevăr biblic– mai mult decât în oricare generație precedentă. Totuși, mândria cu privire la adevărurile primate în dar crează o minte programată să respingă orice altă lumină nouă. Cu cât este mai mare lumina, cu atât mai mare primejdia mândriei spirituale și a orbirii spirituale.

Deoarece mesajul avertizează cu privire la orbire, este necesar să acceptăm prin credință că mesajul de a fi căldicel ți se aplică. Atunci Cerurile îți vor oferii tratamentul:

“Te sfătuiesc să cumper de la Mine, aur curățit în foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci,ca să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; și să-ți ungi ochii cu alifie pentru ochi ca să poți vedea.” (Apocalipsa 3:18)

Chemarea de a ieși din Babilon și de a fi separați merge la cei pe care Yahuwah îi numește “ poporul Meu.” Toți cei ce se consider a fi poporul lui Yahuwah ar trebui să asculte cu luare aminte la această avertizare. Ei trebuie să vadă cum li se aplică. Nici un system de credințe nu este scutit. Nicio denominațiune particular nu este exceptată de la denunțare. TOȚI cei pe care Yahuwah îi numește “poporul Meu” sunt incluși în chemarea de a ieși din Babilon.

Vechiul Testament conține o avertizare paralelă pentru ultima generație.

“Strigă tare și nu cruța; Ricăți glasul ca o trâmbiță; Spune poporului Meu nelegiurile sale, Și casei lui Iacov păcatele sale.” (Isaia 58:1)

Turnul Babilonului

”Babilon” reprezintă simbolul folosit în Scriptură pentru toate religiile false, pentru doctrinele false și pentru cele lumești. Chemarea finală de a ieși din Babilon merge la poporul lui Yahuwah care nu știu că se află încă în Babilon!

Propriul poporul a lui Yahuwah este avertizat cu privire la păcat. Și totuși, următorul verset descoperă că ei sunt orbi cu privire la păcatele lor:

“Totuși, ei Mă caută zilnic, și găsesc plăcere în căile Mele, ca o națiune care lucrează neprihănirea, și [după cum gândesc] nu au lepădat orânduiala [Eloah]-ului … lor.” (Isaia 58:2)

Acestă avertizare merge la cei ce-L caută pe Făcătorul lor, zilnic, la cei ce află plăcere în a cunoaște căile Lui. Yahuwah îl cheamă pe poporul Lui să se pocăiască de păcatele pe care nu le știu.

Isaia 58 descoperă orânduiala care a fost lepădată:

Dacă îți vei opri piciorul în Sabat, ca să nu-ți faci plăcerea ta în ziua Mea cea sfântă, și vei numi Sabatul o încântare, ziua sfântă a lui Yahuwah ce trebuie onorată, și Îl vei onora ne îndeletnicindu-te cu treburile tale, ne ocupându-te cu plăcerile tale și ne dându-te la flecării, atunci plăcerea ta va fi în Yahuwah. . . ( Isaia 58:13-14.)

Lucrarea restaurării Sabatului care urmează să fie făcută în zilele din urmă este explicată în versetul precedent:

“Aceia din mijlocul tău vor construi pe vechile dărâmături; vor ridica temeliile pentru multe generații; și îi vei numi Dregători de spărturi, care fac drumurile bune de locuit. (Isaia 58:12)

Chemarea finală de a ieși din Babilon este pentru poporul lui Yahuwah care nu știu că sunt încă în Babilon! Poporul care este pe deplin integrat în Babilon nu știe și nu poate să înțeleagă. Orbirea spiritual, mortal îi conduce la mândrie datorită adevărurilor pe care le dețin și apreciează că ultima avertizare cerească nu este pentru ei.

Calendarul Gregorian

Babilon include toate religiile și denominațiunile organizate, deoarece toate denominațiunile de astăzi folosesc calendarul papal ce se bazează pe un calendar păgân pentru a stabili zilele de închinare: Vinerea, Sâmbăta sau Duminica.

 
Babilon include toate religiile și denominațiunile organizate, deoarece toate denominațiunile de astăzi folosesc calendarul papal care este un calendar păgân pentru a stabili ziua de închinare: Vinerea, Sâmbăta sau Duminica.

Dacă ești romano-catolic sau adventist de ziua a șaptea;dacă ești orthodox or din biserica mondială a lui Dumnezeu; dacă ești baptist, metodist, presbiterian, luteran, nazarinean sau din orice cult, dacă denominațiunea ta se închină Vinerea, Sâmbăta sau Duminica, atunci ești în Babilon iar invitația de a ieși este, sigur , pentru tine.

Ieșind afară din Babilon viața ți se schimbă. Impactul cuprinde fiecare aspect al vieții:

Babilon reprezintă lumea,decăzut din cauza păcatelor, din cauza alinierii ei la paganism și la înșelăciunile Satanei. Ieșirea din Babilon înplică o rupere de lume și de atracțiile ei. Atracțiile lumești diferă de la o persoană la alta. Pentru unii este capcana succesului omenesc. Pentru alții este loialitatea față de familia bisericii.

băieței amuzându-se

A fi separat înseamnă a fi altfel. Celor mai mulți nu le place să fie diferiți. Poate fi incomfortabil și chiar jenant. Mulți vor pierde viața veșnică de frica batjocurii.

Pentru alții, dragostea pentru familie, mașini, stil de viață, distracție și plăcerile vieții citadine sunt corzi care îi acorează de Babilon chiar dacă nu recunosc. Pentru toți, opiniile altora, fie ei: colegii lor, soția, familia, prietenii sau biserica se pot constitui ca legături strânse cu Babilonul. Să te separi înseamnă să fii altfel. Multora nu le place să fie diferiți. Poate fi incomod și chiar jenant. Mulți vor pierde viața veșnică de frica batjocurii.

Fiecare în mod individual vom avea o combinație diferită de legături emoționale și atracții lumești care ne ispitește mintea să ne îndepărtăm de chemarea de a ieși din Babilon și a fi separați. Duhul Sfânt ne va convinge pe fiecare ce înseamnă ”Babilon” în viețile fiecăruia. Există o consecință eternă pentru care Duhul Yahuwah ne îndeamnă la ascultare imediată.

Luând seamă la chemarea de părăsi Babilonul avem nevoie de a înțelege orbirea spirtuală din trecut și de voința de urma adevărul coste cât ar costa. Înseamnă să ascultăm de vocea Duhului Sfânt atunci când spune: “Alege astăzi între lucrurile pământești și cele cerești.”

Toți cei ce vor moșteni viața veșnică vor fi urmat, în călătoria lor pământească, pe Miel oriunde merge El, indifferent de preț.

Îți vei lua crucea și vei urma pe Mântuitor? Accepți invitația Lui, astăzi? Vei ieși din Babilon?