Print

Anticristul Identificat!


Realitatea Trecută Cu Vederea

anticristul este aic! 

Anticrist. Însuși cuvântul evocă imagini mentale ale răului absolut: o persoană viitoare sau o entitate, fascinând omenirea printr-o înșelătorie autoritară și copleșitoare. Pentru că nimeni nu vrea să-i fie mintea controlată sau înșelată, au fost oferite, o varietate de teorii, sugerând posibilități diferite cu privire la identitatea lui Anticrist.

Anticristul Identificat!

Au fost oferite o varietate de teorii, sugerând posibilități diferite cu privire la identitatea lui Anticrist. Nici unul nu trebuie să fie înșelat, totuși. Biblia este foarte clară în ceea ce privește identitatea anticristului.  

Miile de culte care alcătuiesc protestantismul, au oferit cele mai multe sugestii. Ideile referitoare, variază de la, foarte generale (Anticristul este un principiu rău, un Musulman sau un demon) la foarte specifice (Anticristul este diavolul întrupat în om sau președintele Statelor Unite ale Americii, Barack Obama).  

Alte sugestii au fost că Anticristul este papa sau o persoană din trecutul îndepărtat, cum ar fi un împărat roman cunoscut pentru persecutarea creștinilor (Nero, Dioclețian, Julian, Caligula, etc.)

Romano-catolicii, care constituie cea mai mare confesiune creștină, au afirmat că Anticristul este o ființă umană adevărată. Ei declară:

Anticrist este o persoană individuală, unicul dușman al lui Hristos. Aceasta exclude afirmația celor care explică Anticristul, fie ca o întreagă colecție a celor care se opun lui Isus Hristos, fie ca Papalitate . . .  Persoana fizică a lui Anticrist nu va fi un demon, așa cum credeau unii dintre scriitorii antici; și nici nu va mai fi persoana diavolului întrupat în natura umană a lui Anticrist. El va fi o persoană umană, poate, de extracție evreiască . 1

De fapt, există un anumit adevăr pentru fiecare dintre aceste sugestii. Cuvântul "Anticrist" provine din cuvântul grecesc, ἀντίχριστος (# 500: anticristos).

Anticristos poate însemna  "împotriva lui Hristos" 2 sau "în locul lui Hristos", sau, poate, combinând cele două [cuvinte rădăcină], "unul care, presupunând că ia masca lui Hristos, se opune lui Hristos și ia locul Lui. . . . Cei anticristos neagă că Isus în trup este Hristos (2 Ioan 1: 7); pseudocristosul (5580), el însuși afirmă a fi Christ.3

Problema cu fiecare dintre aceste interpretări este, că sugerează ca acestea sunt prea înguste în domeniul de aplicare. Un studiu atent al profeției dezvăluie doar cine/ce este Anticristul, și este imens.

scriptura arată că biserica romano-catolică este ea însăși sistemul lui anticrist profetizat biblic.

World's Last Chance crede că probele acumulate, prezentate în Scriptură, arată că Biserica Romano-Catolică în sine reprezintă sistemul anticrist prezis în Biblie. Tentaculele lui ajung la fiecare țară din lume. Sistemul său educațional  influențează mintea și are legile fasonate de secole. Sistemul său de confesionale constituie cea mai mare infrastructură de colectare de informații de pe pământ. Anticristul însuși este încorporat în persoana papei Francisc, care, credem cu tărie că, este al optulea papă și ultimul menționat în Apocalipsa 17.

Ideea că papa este Antihrist a apărut pentru prima dată în secolul al 11-lea, deși nu a câștigat în importanță până când a fost predată de reformatorii protestanți din secolul al 16-lea. Martin Luther a scris că papalitatea nu este "nimic altceva decât împărăția Babilonului și chiar Anticristul. Căci cine este omul păcatului și fiul pierzării, care, prin învățătura și legile sale sporește păcatul și pierzarea sufletelor în biserică; în timp ce încă stă în biserică, ca și cum ar fi  Dumnezeu? Toate aceste condiții au fost îndeplinite în nenumăratele secole ale tiraniei papale."4.

motivul... Separării noastre de papă și adepții lui ar fi aceasta: prin multe scrieri ale bisericii noastre, prin cuvântul divin inspirat, prin profețiile privind viitorul și prin caracteristicile speciale ale papalității, s-a dovedit cu generozitate că papa cu prelații și clerul lui sunt, marele și adevăratul anticrist, că această împărăție este adevăratul babilon unit, izvorul neîncetat și mama tuturor idolatriilor abominabileSistemul lui Anticrist este, în primul rând, Biserică-mamă Romano-Catolică și, în al doilea rând, toate "fiicele ei" - bisericile Protestante care-l omagiază pe papa, agățându-se de zilele de închinare, calculate pe calendarul papal. Din pricina Mamei cât și a fiicelor ei diferite, cuvântul lui Yahuwah poruncește de urgență: "Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu!"

Catolicismul care se potrivește definiției "anticrist", în doctrinele pe care le are (care au condus la înrobirea întregii rase umane și sacrificarea a nenumărate milioane de oameni) este "împotriva lui Hristos." Aceste doctrine sunt opusul învățăturilor Celui Blând și Smerit care a fost trimis:  "Să vestesc robilor de război slobozirea și să redau orbilor vederea, să dau drumul celor apăsați." (Luca 4:18)

Papa Francis, de asemenea, este Anticristul profețit pentru că el este literalmente "în locul lui Hristos." Catolicii învață că papa este sfânt, "vicarul lui Hristos" sau "Hristos pe pământ." Vicarul este forma limbii engleze a cuvântului latin, vicarius, sau "în loc de". Enciclopedia Catolică afirmă:

Vicar al lui Hristos (lat. Vicarius Christi), un titlu al papei implicând primatul suprem și universal, ambele de onoare și de competență, asupra Bisericii lui Hristos. . . . Titlul,  Vicarul lui Hristos este [mai] expresiv capul suprem al Bisericii de pe pământ, titlul pe care-l poartă în virtutea misiunii lui Hristos și cu puterea vicarială derivată de la El. . . . Vicarul lui Dumnezeu din titlul folosit pentru papă, de către Nicholas al-III-lea… este utilizat ca un echivalent pentru Vicar al lui Hristos.5

Cel Atotputernic nu a autorizat pe nimeni să-L înlocuiască pe El sau pe Fiul Său pe pământ. Aceia care pretind acest lucru, comit o blasfemie împotriva Împărăției Cerurilor.

Reforma protestantă a strălucit lumina cerească asupra multor adevăruri care au zăcut mult timp sub gunoiul acumulat al erorii și tradiției. Puterea adevărului a luminat mințile întunecate și a convins pe mulți să lase în urmă erorile catolicismului. Contra-Reforma a fost o încercare a papalității, care să oprească progresul protestantismului prin oferirea unor explicații alternative pentru a răspunde acuzațiilor reformatorilor. In plus, ea a oferit interpretări alternative ale profeției pentru a devia dezvăluirile reformatorilor că papa însuși ar fi Anticrist.

Antcristul, Papa Francisc al Ordinului Iezuit

Click aici pentru a citi Jurământul Iezuit demonic!

Societatea lui Isus sau Ordinul Iezuit, a fost înființat în 1540 cu scopul expres de a răspândi versiunea romano-catolică a Creștinismului în lume. Convertirea musulmanilor a fost un obiectiv timpuriu. Fondați de către Ignatious Loyola, un fost soldat, și Francis Xavier, iezuiții au fost denumiți "Soldații lui Dumnezeu." Deși nu s-au format în mod expres pentru a contracara Protestantismul, 6 acest nou ordin și-a îndreptat rapid atenția spre combaterea învățăturii protestante și reconvertirea adepților acestei biserici.

Ordinul iezuit a câștigat rapid în putere si în influența din spatele cortinei, dar ei nu au avut niciodată un papă din numărul lor . . . până la 13 martie, 2013, când Jorge Mario Begoglio din Argentina a depus jurământul ca Sanctitatea Sa, Francisc I, Episcop al Romei, Vicar al lui Isus Hristos, al 266-lea papă. Francisc I, al optulea și ultimul papă prezis în Apocalipsa 17, este unic într-un număr de feluri. El este primul papă din America, primul papă din "emisfera sudică," primul papă Iezuit, și primul papă non-european în 1.272 de ani!

Corelația între:  Francisc ca primul papă iezuit, și al optulea papă al profeției nu pot fi trecute cu vederea. NBC World News a fost rapid în observație cu privire la semnificația urcării lui Bergoglio pe tronul papal: "Papa Francis este unic, nu doar pentru că este primul papă din America Latină. El este, de asemenea, primul papă iezuit, biserica semnalând, eventual, punerea unui nou accent pe teologia catolică tradițională." 7

Papa Francisc Labă de Leu

"În plus, promit și declar că, atunci când voi avea ocazia, voi duce un război neobosit, în secret sau în mod deschis, împotriva tuturor ereticilor, protestanți și liberali, așa cum eu sunt îndrumat să o fac, să-i extirp și să-i extermin de pe fața întregului pământ și nu voi cruța nici vârstă, sex sau stare socială, și-i voi atârna, ca pe gunoaie, îi voi opări, îi voi pedepsi aspru, îi voi sugruma și îngropa de vii  pe acești eretici infami; le voi tăia stomacul și  voi scoate din pântecele femeilor lor, sugarii și le voi strivi capetele de pereți, cu scopul de a anihila pentru totdeauna rasa lor dezgustătoare."
(Extras din Jurământul iezuit)


Michael J. Sheeran, preot iezuit și președinte al Asociației iezuite Colegii și Universităti, a fost citat în articol NBC-ului, comentând viața liniștită, simplă a lui Francisc ca și cardinal în Argentina.

Dar, acea simplitate ascunde o determinare de otel pentru promovarea principiilor iezuite, în special cu privire la importanța învățăturilor tradiționale Catolice și protecția celor săraci și oprimați, a spus Sheeran.

Despre aceea determinare care a apărut în timpul slujirii lui Bergoglio ca lider superior iezuit din Argentina, începând din 1973, Sheeran nu a spus, nimic, "A fost un tip dur, care a avut grijă ca oamenii lui să-și atingă ținta."

"Cred că veți găsi un om care este conservator teologic, dar foarte puternic pe probleme de justiție socială,"a spus Sheeran.8

Acestea sunt, cu adevărat, cuvinte prevestitoare. Iezuiții au fost primii în propagarea explicației alternative despre Anticrist, care a deviat atenția de la papă și de la catolicism. Un papă conservator, din punct de vedere teologic, este cu mult mai probabil să conducă pe calea spre revenirea la persecuțiile papale din trecut "în apărarea credinței" decât cel care este mai moderat în vederile sale.

Papalitatea a primit o rană de moarte în 1798 când un hughenot francez, generalul Louis Alexandre Berthier, l-a luat prizonier pe papă. Cu toate acestea, "procesul de a da papalității o rană de moarte a început în 1793, odată cu introducerea unui calendar al cărui principal scop a fost să se distrugă orice legătură cu creștinismul."9 Dovada principală a puterii Papalității este faptul că ea a duminica este o instituție catolică și emite pretenția că poate fi respectată doar pe baza principiilor catolice ... De la început și până la finalul scripturii nu există nici măcar un singur pasaj care să transfere închinarea săptămânală, de la ultima zi a săptămânii la prima zischimbat ziua de închinare din Sabatul biblic în Duminică. Un calendar care a îndepărtat Duminica din calendar, așa cum a făcut calendarul Republicii Franceze, a fost o adevărată lovitură orientată direct către puterea și autoritatea papalității.

Odata cuvenirea secolului 20, a devenit incorect din punct de vedere politic, etichetare papei, drept cap al sistemului anticrist, că el este Anticrist. Astfel, mulți protestanți au venit cu supozițiile alternative la cine (sau ce) ar fi Anticristul, atunci când el ar trebui să apară.

Acest lucru se află direct în mâinile diavolului. Doctrine și credințe care pun pe seama viitorului ceea ce este actual și prezent în lumea de astăzi, induc în eroare masele. Acestea se uită după acest lucru sau așteaptă să apară cei ce prevestesc revenirea Mântuitorului. În tot acest timp, acel eveniment binecuvântat, atât de mult timp căutat, este din ce în ce mai aproape. Creștinătatea privește în viitor apariția lui Anticrist, când el este deja aici.

Pavel a declarat: "Nimeni să nu vă amăgească în vreun fel; căci nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință, și de ase fi descoperit omul păcatului, fiul pierzării, care se împotrivește și se înalță mai presus de tot ce se numește sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza  ca și Yahuwah în templul lui  Eloah [Dumnezeu], pretinzându-se drept Eloah "(2 Tesaloniceni 2: 3,4).

Lumea este înșelată în așteptarea apariției iminente a lui Anticrist, în timp ce, adevaratul Anticrist își consolidează baza și puterea lui și se pregătește să îndeplinească rolul lui Satana! Aceasta va fi o renaștere a persecutiilor din trecut, după cum toți sunt forțați să primească semnul fiarei prin amenințarea cu moartea.

Papa Francisc pe Coperta Revistelor

Lumea este înșelată în așteptarea apariției iminente a lui Anticrist, pe când adevaratul Anticrist își consolidează statutul și puterea și se pregătește să-și îndeplinească rolul lui dat de Satana!

Vizionarul Ioan a arătat o fiară, călărită de o prostituată. Semnele de identificare ale acestui moment profetic au arătat către papalitate. În explicarea simbolurilor către Ioan, îngerul a declarat: "Cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. Există, de asemenea, șapte regi. Cinci au căzut, unul este, iar celălalt nu a venit încă. Iar când va veni, va rămâne puțin timp. Fiara care era și nu mai este, ea însăși este al optulea; este din cei șapte și merge la pierzare "(Apocalipsa 17: 9-11)

WLC și-a ridicat glasul în avertizare, ani de zile, ca să atragă atenția asupra acestui pasaj semnificativ. Pactul Lateran din 1929 a fost o evoluție semnificativă în vindecarea "rănii de moarte" a papalității.

După ratificarea Tratatului de la Lateran, papalitatea a recunoscut situația Italiei, cu Roma drept capitală. În schimb, Italia a recunoscut suveranitatea papală asupra Cetății Vaticanului, un teritoriu minuscul de 44 de hectare (109 acri), și a asigurat independența deplină a papei.10

Așa cum s-a subliniat și în alte articole, WLC crede cu tărie că cei opt regi se referă la ultimii opt papi, care vor domni pe pământ înainte de revenirea Mântuitorului.

Cei 8 Regi din Apocalipsa 17 

  1. Primul rege: Pius XI (1922-1939)
  2. Al doilea rege: Pius al XII-lea (1939-1958)
  3. Al treilea rege: Ioan al XXIII-lea (1958-1963)
  4. Al patrulea rege: Paul al VI-lea (1963-1978)

  5. Al cincilea rege: Ioan Paul I (1978)
  6. Al șaselea rege: Ioan Paul al II-lea (1978-2005)
  7. Al șaptelea Rege: Benedict al XVI-lea (2005-2013)
  8. Al optulea Rege: Francis (2013 - A doua venire)

  Papalitatea, este astăzi mai populară ca oricând. Prin urmare, este mai puternică ca oricând. Protestanții care, mai întâi, l-au denunțat pe  papă ca fiind Anticrist, devin furioși sau expeditivi atunci când subiectul este abordat. Astfel, viceregele lui Satana câștigă tiptil în putere și influență, în timp ce masele sunt distrase cu interpretări alternative, incorecte, căutând o împlinire viitoare a ceea ce se împlinește sub ochii lor.

  WLC crede cu tărie că, în viitorul foarte apropiat, Papa Francis va folosi SUA pentru a impune Sabatul contrafăcut întregii lumi. El va duce un război neobosit împotriva adevăraților urmași ai lui Yah care susțin Sabatul adevărat al lui Yah și adevăratul calendar.

  Scriptura ne avertizează: "Un om chibzuit ocolește răul și se ascunde; dar cei nechibzuiți trec înainte și sunt pedepsiți. "(Proverbe 27:12)

  12:12) Toți cei care-L iubesc pe Yahuwah, luați aminte la cuvintele Scripturii: "Vai de voi pământ și mare! Căci diavolul a coborât la voi, cuprins de o mânie mare, pentru că el știe că are puțină vreme." (Apocalipsa 12:12)

  Ieșiți afară! Ieșiți afară din Babilon, și din fiecare dintre fiicele sale. Pășiți liberi de tradiție și eroare. Îmbrățișați adevărul așa cum este în Yahuwah


  Continut Asemanator:  1 http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=863

  2 "Hristos" provine din cuvântul "Christos", care este echivalentul grecesc al ebraicului "Mesia".

  3 Noul Dicționar Extins Strong, de cuvinte biblice, # 500, p. 965.

  4 Martin Luther, În Primul Rând Principiile, pp. 196-197.

  5 http://www.catholic.com/encyclopedia/vicar-of-christ

  6 http://www.newadvent.org/cathen/14081a.htm

  7 http://worldnews.nbcnews.com/_news/2013/03/13/17300861-pope-francis-breaks-another-barrier-as-first-jesuit-pontiff? sublinieri.

  8 Ibidem.

  9 http://4angelspublications.com/articles/French_Calendar_Reform.pdf

  10 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/331566/Lateran-Treaty