Print

Apocalipsa 17: Profeția celor Șapte Împărăți- al 8-lea Împărat Identificat!

Decembrie 31, 2022

Nu mai credem că papa Francisc este al Optulea rege. Totuși, continuăm să credem că cei șapte munți/regi sunt șapte papi, și că de curând decedatul, Papă Benedict XVI a fost al șaptelea rege. Schimbarea înțelegirii noastre se datorează în primul rând cunoștințelor obținute cu privire la evenimentele finale profetizate de profetul Ezechiel. După ce Yahuwah intervine puternic să distrugă armatele Rusiei, Turciei și Iran pe munții lui Israel, timp de șapte ani Israelul va curăța ținutul de tot echipamentul militar al armatelor distruse [Ezechiel 39:9]. Susținem că am adăugat la această perioadă timpul necesar Rusiei să încheie distrugerea Ucrainei și să demilitarizeze NATO. În acest caz, prelungim mai mult perioada de timp atât cât permite vârsta curentă a Papei Francisc.

Mai mult, fraza [Apoc. 17:11] descrind pe ‘Al Optulea ca unul dintre cei șapte’ ne lasă perplex. O posibilă speculație a acestei șarade divine ar fi că papa care vine după Francisc ar putea fi acea personificare demonică a lui Ioan Paul II la care am gândit demult. Dacă acest lucru s-ar întâmpla , atunci al Optulea chiar este dintre cei șapte. Atunci, Papa Francisc este un papă tranzițional căci el nu face parte dintre cei șapte.

Pare să aibă sens faptul că personificarea lui Ioan Paul II este amânată fiindcă scena lumii nu este pregătită pentru confruntarea cu evenimentele finale care au fost profetizate pe diferite fronturi, apogeul fiind întoarcerea lui Yahushua.

Suntem mai doritori ca niciodată să vedem întoarcerea lui Yahushua ca să stăpânească peste natiunile lumii, de la Ierusalim. Dar noi nu putem depăși cronologia lui Yahuwah.

 

Trăim sub domnia celui de al 8lea "rege," ultimul papă.

iertați-ne aceste greșeliDorim să împărtășim cu voi cu seriozitate și în umilință împlinirea apariției celui de al 8lea "rege, ultimul papă,și de ce al 8lea este Papa Francisc, și nu Ioan Paul al II așa cum am crezut înainte, și cum am greșit în ce privește înțelegerea inițială a versetelor din Apocalipsa 17. Rugămintea noastră, a celor de la WLC, este să fim iertați de adevărații cercetători ai adevărului pentru această eroare, și ne reînoim legământul înaintea lui Yahuwah de a nu ne crampona prin harul Său pe o poziție greșită, fiind dornici să fim fără pată înaintea Lui, fără greșeală în doctrina noastră. Cuvântului Său nu greșește niciodată deoarece este infailibil; interpretarea noastră, totuși, poate să cadă deoarece suntem oameni. Dar cei care caută cu seriozitate în Cuvântul Său sub conducerea Duhului Său vor ajunge la o înțelegere corectă a Profețiilor Sale , la timpul hotărât de El.

Vom începe acest studiu scurt în care arătăm motivele pentru care credem că Benedict XVI este într-adevăr cel de al 7lea rege din Apocalipsa 17:

  1. Cei 7 regi din Apocalipsa 17 se poate referi atât împărățiilor cât și regilor.Nu există o a treia posibilitate. Contextul Apocalipsei 17 se referă în întregime la Biserica Romei. Să aplici "regi" în Apocalipsa 17 ca împărății ar însemna o violare flagrantă a contextului, dar chiar dacă am aplica termenul regi cu sens de regate, posibilitatea de a găsi împărății care să se potrivească descrieri regilor, mai ales celui de al 7-lea rege care domneste o durată scurtă. Nu există nici o împărăție care să se potrivească cca durată descrieri și care să cadă înainte de venirea celui de al 8-lea rege.
  1. Contextul "pustiei" (vs. 3) cere să ne concentrăm atenția pe perioada de timp când papalitatea a trăit experiența "pustiei". Acest eveniment s-a petrecut atunci când papalitatea a primit rana de moarte în 1798, când Napoleon la arestat și la exilat pe Papa Pius VI în Valenția în Franța. Mai înainte de 1798, papalitatea era suveranul suprem peste împărați, regi și prinți ai Europei. Și în 1929, papalitatea era multumită să vadă că papii deveniseră niște regi obișnuiți al unui teritoriu de doar 100 de acri în Roma (Pănă în 1860,statele papale acopereau o 1/3 al Italiei.) Numărătoarea celor 7 regi începe astfel cu Pius XI.
  2. Ordinea secvențială a papilor de la Pius XI la Benedict XVI se potrivește perfect cu descrierea profetică din Apocalipsa 17 sub două aspecte: în timpul domniei al 6lea rege/papă, și în timpul domniei celui de al 7lea rege/papă. În primul, a fost confirmată cea mai lungă domnie (I. P. II) dintre cei 7 regi, când Ioan este dus în timpul regelui al 6lea,papa Ioan Paul II cel mai amintit personaj al generației timpului sfârșitului. Această ordine secvențială a fost confirmată uimitor de demisia fără precedent a lui Benedict XVI, care a șocat lumea și a zguduit Biserica Catolică.

8 Regi(Papi) ai Apocalipsei 17

Dacă al 7lea Rege a fost, într-adevăr, Benedict XVI, atunci cel ce îi urmează este cel de al 8lea. Apocalipsa 17 nu permite nici un timp de pauză sau tranziție între al 7lea și al 8lea. Așa că de ce Ioan Paul II nu poate urma după încheierea domniei lui Benedict XVI? Am gresit noi, cei de la WLC în indentificarea celui de al 8lea? Am gresit într-adevăr, și pentru această gafă neintenționată, cerem cu toată umilința iertare lui Yahuwah, Tatăl nostru ceresc și lui Yahushua,Mântuitorului nostru. Cerem deasemenea iertare fiecărui cercetător al profețiilor Bibliei, care a fost de acord cu noi că Ioan Paul II ar fi fost al 8lea "rege."

Cum am ajuns să gresim, gândind că I.P.II este al 8lea rege/papă? Iată cum:

"Fântâna adâncului" este stabilit în Biblie că reprezintă locuința demonilor. De vreme ce al 8lea rege/papă urma să iasă din "fântâna adâncului," am considerat greșit că el va fi unul dintre îngerii căzuți petsonificând pe unul dintre cei 7 papi precedenți. Aceste lucruri reieșeau din expresia "și fiara care era, și nu mai este and, chiar ea este al optulea și este dintre cei șapte " (vs. 11). Dintre cei 7 regi, I.P.II este cel mai important și cel mai cunoscut generației din timpul sfârșitului. Așa că pare natural să presupui că dacă al 8lea rege/papă ar fi un diavol, el l-ar personifica pe Ioan Paul II. Contextul "fântânii adâncului," totuși, poate sugera, deasemenea că al 8lea rege/papă va fi pe deplin sub controlul și conducerea lui Satana și a îngerilor săi decăzuți într-un grad ne mai văzut la cei 7 papi de mai înainte. Aceasta părea să fie interpretarea corectă cu privire la fântâna adâncului din Apocalipsa 17.

La indiciul divin "unul este" (vs. 10), am citit mai mult decât a fost intenționat. Cand Ioan a fost luat în viziune, el a fost dus în timpul lui Ioan Paul II. A fost normal ca Ioan să fie dus în timpul celui mai proieminent rege dintre cei 7 regi. Aducându-l pe Ioan în timpul domniei celui de al 6lea rege, doar se confirmă că cei 7 regi sunt de fapt, 7 papi, și a fost ales al 6lea deoarece domnia lui a fost cea mai lungă , cea mai distinsă dintre cei 7 papi și de departe cel mai iubit, adulat papă care a rămas în amintirea oamenilor.

"Fiara care a fost [până în 1798], și nu este, [la timpul domniei celui de al 6-lea rege, încă ne aflăm în timpul pustiei pentru fiară] chiar el este al optulea [dar în timpul împărăției celui de al 8lea, puterea fiarei va fi restaurată ca papalitate], și este dintre cei șapte, [al 8lea, chiar dacă are puterea fiarei, este un rege asemenea celorlalți 7 regi căzuți], și merge la pierzare [al Optulea nu va triumfa ci va fi distrus și pedepsit cu violență de cei zece regi, când vor realiza cu întârziere natura satanică a fiarei]. (vs. 11).

Papa Francisc/Time MagazinCare scenariu ar putea să servească mai bine planului de amăgire al Satanei din criza finală: introducând pe al 8lea rege/papă ca Ioan Paul II (așa cum am crezut înainte), sau pe Francisc I? Suntem convinși fără umbră de tăgadă că introducând pe al 8lea ca fiind Francisc I servește lui Satana, ca maiestru al înșelării, mult mai bine din următoarele considerente:

  1. În timp ce cercetătorii profeției așteptau cu nerăbdarea apariția lui Ioan Paul II, Satana l-a introdus pe furiș pe cel de al 8lea rege/papă fără fanfară și cu aceptare întregii lumi. Mulți dintre noi ne fixasem speranța în personificarea lui Ioan Paul II și am fost mult deazmăgiți că nu s-au împlinit așteptările iar unii [din păcate] sunt gata să renunțe la Profețiile biblice . Apelăm la cei care sunt tentați să dispere și să renunțe la credința în profețiile Bibliei să nu dea Satanei șansa de a-și proclama victoria.
  2. Personificarea lui Ioan Paul II i-ar fi dat adevărului un fel de credibilitate de care Satana se teme cel mai mult. Așa că era necesar Satanei să născocească un plan pentru introducerea celui de al 8lea rege/papă care să nu ajute cauzei urmașilor lui Yahuwah, și care să conducă pe mulți la descurajare când așteptările lor privind personificarea lui Ioan Paul II nu se va împlini. Această descurajare reprezintă triumful Satanei și el s-a asigurat ca ridicarea celui de al 8lea rege /papă să fie o sursă de deznădejde pentru urmașii lui Yahuwah.
  3. Prin ne trimiterea îngerilor căzuți ca să personifice pe Ioan Paul II la acest timp. Satana a căutat să evite o bătălie cu acei dintre creștini care ar fi denunțat apariția lui Ioan Paul II ca o falsă înviere, amintind lumii că morții rămân morți până la înviere și că apariția persoanelor moarte este într-adevăr o activitate demonică. O astfel de rezistență din partea creștinilor informați ar cauza o distragere a lui Satana , ar submina chiar la minum, agenda lui cu privire la instaurarea celui de al 8-lea rege/papă căci știu că mai are puțin timp. Suținem foarte clar că personificările viitoare vor avea loc și ar putea include chiar animarea lui Ioan Paul II și alte câteva personaje biblice și chiar va fi reprezentat climaxul lucrări lui Satana când acesta se va personifica în Yahushua- după Primul Vai când lumea va fi înșelată să creadă că cel de al 8-lea rege/papă are succes în oprirea invaziei demonice extraterestre După această piatră de hotar, lumea va fi făcută să creadă orice afirmație a celui de al 8lea rege/papă - Francisc I.
  4. Satana crează criza economică care va înghiți lumea în timpul bătăliei finale înainte de întoarcerea lui Yahushua, adus de forțele destructive el se va dezlănțui în lumea noastră . Astfel, a planificat ca cel de al 8-lea rege/papă să fie cineva cu credibilitate inevitabilă în rândul celor săraci din tara sa natală. Înarmat cu o astfel de credibilitate, al 8-lea rege/papă atrage la el pe nenumărații săraci ai lumii; el va incita pe cei săraci să facă presiuni asupra politicienilor lumii să adopte legi și decrete care vor duce la reducerea libertăților și drepturilor umane și la desființarea libertății religioase cum se întâmplă în multe țări , astăzi. Pe măsură ce numărul sărăciților crește datorită condițiilor economice tot mai rele, săracii vor deveni o forță distructivă și o masă de manevră în mâinile celui de al 8lra, rege/papă împotriva liderilor mondial.
  5. Simbol IezuitCine ar putea să provoace mai mult rău și mai mult martiraj decât un papă iezuit pope? Papa Francisc I este primul papă iezuit din istorie. Bisericii Catolice Romane. Satana l-a pregătit pe al 8-lea rege/papă timp de multe decenii și nu ar fi putut un candidat mai bun pentru acest rol decât un papă iezuit . Nu este surprinzător pentru noi să ne imaginăm cum și de ce nenumărați credincioși vor fi martirizați în anii ce vor veni datorită celui de al 8-lea rege!
  6. Domnia regelui/papă al 8lea va încorpora cel puțin 3,5 ani,perioada în care urmașii credincioși ai lui Yahuwah vor profetiza în ”saci și în cenușă” (Apocalipsa 11:3). Acestor 3,5 ani li se adaugă timpul in care cei 4 îngeri ai lui Yahuwah sună din cele 4 trâmbițe (Apoc. 8) , plus a 5a trâmbiță care va suna ultimele 5 luni (Apoc.9:1-5). Astfel, putem concluziona că domnia celui de al 8lea va fi chiar mai scurtă decât a celui de al 7-lea rege/papă . Astfel vârsta înaintată a acestui papă /rege al 8-lea nu este un obstacol, el are 76 de ani. Cel de a 8lea deja a afirmat că vârsta lui îi oferă avantajul înțelepciunii și cunoștințelor acumulate de-a lungul anilor. Chiar dacă nu se știe cât va dura domnia lui Francisc I, este cert că el ultimul papă înainte de revenire Domnului și Mântuitorului nostru Yahusua Unsul.


Pope Francis I © REUTERS/ Max Rossi

Totuși, în timpul acesta vom trece prin persecuții și încercări. Există o mare lucrare de făcut în inimile noastre și caracterele noastre, și de a vertizat lumea cu privire la ce va veni. Ești pregătit să trăiești sub al 8-lea ”rege”, ultimul papă al Romei? Să ne rugăm să fim gata pentru timpul de probațiune care ne stă în față, care se va încheia pentru totdeauna. Noile vești pe care dorim să le împărtășim cu voi trăim în timpul celui de al 8-lea ”rege” și că mai sunt câțiva ani până la revenirea în slavă a lui Yahushua când va începe eternitatea.


Conținut Asemănător: